Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

1. ročník - VL - Anatómia 2

Prednášky

Týždeň / Téma

1. Topografická anatómia končatín - cievne zásobenie a inervácia

2. Lymfatická drenáž hornej a dolnej končatiny a priľahlých častí trupu

3. Tráviaci systém - farynx, ezofágus, žalúdok

4. Tráviaci systém - tenké črevo

5. Tráviaci systém – hrubé črevo

6. Peritoneum

7. Dýchací systém I.

8. Dýchací systém II.

9. Močový systém I.

10. Močový systém II.

11. Mužský pohlavný systém

12. Ženský pohlavný systém I.

13. Ženský pohlavný systém II.

14. Lymfatická drenáž hlavy, krku, hrudníka, brucha, panvy

Praktické cvičenia

Týždeň / téma

1. Topograficko-anatomická pitva. Popitevný test (krúžky 1 - 10).

2. Topograficko-anatomická pitva. Popitevný test (krúžky 11 - 20).

3. Kardiovaskulárny systém - srdce a veľké cievy I.

4. Kardiovaskulárny systém - srdce a veľké cievy II. Test - Kardiovaskulárny systém.

5. Tráviaci systém I. 

6. Tráviaci systém II.

7. Tráviaci systém III. Test - Tráviaci systém, peritoneum.

8. Dýchací systém I.

9. Mediastinum. Test - Dýchací systém, mediastinum.

10. + 11. Močový systém.

12. Mužský pohlavný systém.

13. Ženský pohlavný systém.

14. Diaphragma pelvis, diaphragma urogenitale. Test - Močovopohlavný systém.

15. Náhradné praktické cvičenia, opravné testy.