Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

1. ročník - VL - Anatómia 2

Prednášky

Týždeň / Téma

1. Tráviaci systém – Jazyk, slinné žľazy. Hltan.

2. Tráviaci systém – Pažerák, žalúdok.

3. Lymfatická drenáž hornej a dolnej končatiny a priľahlých častí trupu.

4. Tráviaci systém – Tenké črevo.

5. Tráviaci systém – Hrubé črevo.

6. Peritoneum

7. Dýchací systém I.

8. Dýchací systém II.

9. Močový systém I.

10. Močový systém II.

11. Mužský pohlavný systém.

12. Ženský pohlavný systém.

13. Lymfatická drenáž hlavy, krku, hrudníka, brucha, panvy

Praktické cvičenia

Týždeň / téma

1.   Kardiovaskulárny systém – srdce a veľké cievy I.

2.   Kardiovaskulárny systém – srdce a veľké cievy II.

     Test - kardiovaskulárny systém.

3.   Tráviaci systém I. 

4.   Tráviaci systém II.

5.   Tráviaci systém III.

      Test - tráviaci systém a peritoneum.

6.   Dýchací systém I. 

7.   Dýchací systém II.  Mediastinum.

      Test - respiračný systém a mediastinum.

8.   Močový systém.

9.   Topograficko-anatomická pitva končatín - skupiny 1 - 8.

      Popitevný test skupiny 1 - 8.

10.  Topograficko-anatomická pitva končatín - skupiny 9 - 16.

      Popitevný test skupiny 9 - 16.

11.  Mužský pohlavný systém.

12.  Ženský pohlavný systém.

13.  Svalové dno panvové. 

       Test - močový systém a pohlavné systémy.

14.  Náhradné praktické cvičenia.