Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Personálne obsadenie Ústavu verejného zdravotníctva

Prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH., vedúca Ústavu verejného zdravotníctva JLF UK

Prof. MUDr. Viera Švihrová, CSc., zástupkyňa pre pedagogickú činnosť 

doc. MUDr. Tibor Baška, PhD., zástupca pre vedecko-výskumnú činnosť

Prof. MUDr. Jana Buchancová, CSc.

doc. Ing. Viera Jakušová, PhD., MPH.

Ing. Stanislav Kuka, PhD.

Mgr. Eva Malobická, PhD. (RD)

Mgr. Martin Novák, PhD.

PhDr. Marta Tkáčová, PhD.

Mgr. Jana Zibolenová, PhD.

RNDr. Mária Marušiaková, PhD.., lektorka

MUDr. Tibor Záborský, PhD., MPH., lektor

 

Ostatní pracovníci:

Bc. Katarína Lamošová, Ingrid Prachárová, Jana Suržínová, Jarmila Svitačová, Mgr. Radka Štefanidesová

 

Denní doktorandi:

Mgr. Róbert Čecho, Mgr. Barbora Dvorštiaková, Mgr. Miroslava Ďuranová, Mgr. Romana Šišová, Mgr. Eliška Štefanová, Mgr. Mária Tatarková

 


Podrobné údaje o zamestnancoch (pracovné zaradenie, kontakt, publikačná činnosť)

 1. AAB Biomatematické modelovanie a vyhodnocovanie indikátorov očkovania ochorení preventabilným očkovaním / H. Hudečková, D. Ševčovič a kol.
  Bratislava : Iris, 2017
 2. AAB Verejnozdravotné aspekty osýpok / Henrieta Hudečková ... [et al.]
  Bratislava : A-medi management, 2018
 3. AAB Inkontinencia moču / J. Švihra a kolektív
  Martin : Osveta, 2012
 4. ABC Analysis of the incidence of tick-borne encephalitis as an occupational disease and of the costs of the diagnosis and treatment of acute tick-borne encephalitis in the Slovak Republic from 1989 to 2009 / V. Švihrová... [et al.]
  In: Flavivirus encephalitis. - ISBN 978-953-307-669-0. - Rijeka : InTech, 2011. - S. 255-272
 5. ACB Očkovanie / H. Hudečková, V. Švihrová
  Martin : Osveta, 2013
 6. ACD Financovanie zdravotnej starostlivosti / V. Švihrová, P. Ondruš
  In: Manažment a financovanie v zdravotníctve : príručka zdravotníckeho manažéra. - ISBN 978-80-972535-9-2. - Bratislava : Matica slovenská, 2017. - S. 213-236 [2,4AH]
 7. ADC The impact of physical activity measured by the International Physical Activity questionnaire on the prevalence of stress urinary incontinence in young women / Magdaléna Hagovská ... [et al.]
  In: European Journal of Obstetrics, Gynecology and Reproductive Biology. - Roč. 228, č. September (2018), s. 308-312
 8. ADC Comparison of body composition and overactive bladder symptoms in overweight female university students / Magdaléna Hagovská ... [et al.]
  In: European Journal of Obstetrics, Gynecology and Reproductive Biology. - Roč. 237, č. June (2019), s. 18-22
 9. ADC Prevalence and risk of sport types to stress urinary incontinence in sportswomen : a cross-sectional study / Magdaléna Hagovská ... [et al.]
  In: Neurourology and Urodynamics. - Roč. 37, č. 6 (2018), s. 1957-1964
 10. ADC Occupational viral hepatitis in the Slovak and Czech Republic / J. Buchancová... [et al.]
  In: Central European Journal of Public Health. - Roč. 21, č. 2 (2013), s. 92-97
 11. ADC Estimation of the population susceptibility against measles in Slovakia / J. Zibolenová ...[et al.]
  In: Central European Journal of Public Health. - Roč. 25, č. 1 (2017), s. 46-54
 12. ADC Validation of the Slovakian version of the P-QOL questionnaire / V. Švihrová... [et al.]
  In: International Urogynecology Journal. - Roč. 21, č. 1 (2010), s. 53-61
 13. ADC National analysis of bacterial meningitis in Slovakia, 1997-2007 / H. Hudečková... [et al.]
  In: Public Health Reports. - Roč. 125, č. 1 (2010), s. 129-136
 14. ADC Analysis of the direct and indirect costs of treatment of imported malaria in the Slovak Republic / V. Švihrová... [et al.]
  In: Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical. - Roč. 42, č. 4 (2009), s. 377-380
 15. ADC Legislative norms to control cannabis use in the light of its prevalence in the Czech Republic, Poland, Slovakia, and Hungary / R. Čecho ... [et al.]
  In: Central European Journal of Public Health. - Roč. 25, č. 4 (2017), s. 261-265
 16. ADC Impact of clean intermittent catheterization on quality adjusted life years (QALYs) in spinal cord injury patients with neurogenic urinary incontinence / Ján Švihra ... [et al.]
  In: Neurourology and Urodynamics. - Roč. 37, č. 1 (2018), s. 250-256
 17. ADC The estimation of the economic burden of measles in terms of direct and indirect costs per case / Viera Švihrová ... [et al.]
  In: Infectious Diseases. - Roč. 50, č. 4 (2018), s. 324-327
 18. ADC Costs analysis of the treatment of imported malaria / V. Švihrová... [et al.]
  In: Malaria Journal. - Roč. 11, č. 1 (2012), s. 1-5
 19. ADC Lyme borreliosis - analysis of the trends in Slovakia, 1999-2008 / V. Švihrová... [et al.]
  In: Folia Microbiologica (Praha). - Roč. 56, č. 3 (2011), s. 270-275
 20. ADC Disability-adjusted life years (DALYs) in general population with pelvic organ prolapse: a study based on the prolapse quality-of-life questionnaire (P-QOL) / V. Švihrová... [et al.]
  In: European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology. - Roč. 182 (2014), s. 22-26
 21. ADC Prevalence of urinary incontinence in females performing high-impact exercises / Magdaléna Hagovská ... [et al.]
  In: International journal of sports medicine. - Roč. 38, č. 3 (2017), s. 210-216
 22. ADC Trends in standardized mortality rates for select groups of cardiovascular diseases in Slovakia between 1980 and 2010 / V. Švihrová... [et al.]
  In: Public Health. - Roč. 130, 1. jan. (2016), s. 43-50
 23. ADD Human Dirofilariosis: the report of subcutaneous Dirofilaria repens infection in the Slovak Republic / E. Nováková... [et al.]
  In: Helminthologia. - Roč. 48, č. 1 (2011), s. 13-16
 24. ADE Prenatálna genetická diagnostika v I. trimestri / V. Švihrová ... [et al.]
  In: Gynekolog. - Roč. 3, č. 1 (1994), s. 10-13
 25. ADE Biopsia placenty v II. a III. trimestri / V. Švihrová ... [et al.]
  In: Gynekolog. - Roč. 3, č. 1 (1994), s. 13-16
 26. ADE The cost analysis of uncomplicated chickenpox treatment in Slovakia / V. Švihrová ... [et al.]
  In: Austin Journal of Public Health and Epidemiology [elektronický zdroj]. - Roč. 3, č. 3, č. čl. 1042 (2016), nestr. [4 s.] [online]
 27. ADE Analýza očkovania detskej populácie proti kliešťovej encefalitíde v Slovenskej republike za roky 1997 až 2009 / V. Švihrová... [et al.]
  In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 65, č. 7-8 (2010), s. 445-451
 28. ADE Dlhodobé sledovanie výskytu profesionálnych zhubných nádorov dýchacieho systému na Slovensku - I. časť / J. Buchancová...[et al.]
  In: Pracovní lékařství. - Roč. 62, č. 3 (2010), s.109-124
 29. ADE Analýza výskytu kliešťovej encefalitídy ako choroby z povolania v Slovenskej republike a Českej republike za roky 1989-2008 / V. Švihrová ... [et al.]
  In: Pracovní lékařství. - Roč. 61, č. 3 (2009), s. 102-108
 30. ADE Dotazník TSI - Teacher Stress Inventory: validácia slovenskej verzie / Róbert Čecho ... [et al.]
  In: Pracovní lékařství. - Roč. 70, č. 1-2 (2018), s. 18-26
 31. ADE Lymská borelióza z pohľadu pracovného lekárstva-porovnávajúca štúdia / J. Buchancová ... [et al.]
  In: Pracovní lékařství. - Roč. 61, č. 2 (2009), s. 46-55
 32. ADE Analýza nákladov na ekonomicky aktívnych pacientov hospitalizovaných s diagnózou profesionálnej a neprofesionálnej kliešťovej encefalitídy na Slovensku / V. Švihrová... [et al.]
  In: Pracovní lékařství. - Roč. 63, č. 1 (2011), s. 13-17
 33. ADE Štúdia výskytu kalcifikátov v pľúcach pri silikóze - broncholitiáza a litoptýza pri silikóze / J. Buchancová... [et al.]
  In: Pracovní lékařství. - Roč. 63, č. 1 (2011), s. 6-12
 34. ADE Profesionálne intoxikácie na Slovensku v rokoch 1993-2012 / J. Buchancová...[et al.]
  In: Pracovní lékařství. - Roč. 66, č. 2-3 (2014), s. 62-68
 35. ADE Kliešťová encefalitída z pohľadu profesie - desaťročná analýza hlásených prípadov v epidemiologickom informačnom systéme SR / V. Švihrová... [et al.]
  In: Pracovní lékařství. - Roč. 64, č. 1 (2012), s. 6-12
 36. ADE Gender-specific external barries to seeking care for urinary incontinence / J. Švihra... [et al.]
  In: Patient Preference and Adherence. - Roč. 6, č. 1 (2012), s. 773-779
 37. ADE Silikóza a banícka pneumokonióza na Slovensku v rokoch 1981-2010 / J. Buchancová... [et al.]
  In: Pracovní lékařství. - Roč. 64, č. 2-3 (2012), s. 62-70
 38. ADF Vplyv fajčenia na pohybovú aktivitu a akciu srdca plodu / J. Danko ... [et al.]
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 83, č. 6 (1986), s. 680-686
 39. ADF Bradavkový stimulačný test a možnosť jeho využitia v pôrodníctve / M. Toldy ... [et al.]
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 88, č. 1 (1987), s. 53-59
 40. ADF UZ skríning - cesta k znižovaniu perinatálnej mortality / J. Danko ... [et al.]
  In: Československá gynekologie. - Roč. 54, č. 3 (1989), s. 185-187
 41. ADF Prietok v a. uterina u tehotných s krvácaním v I. trimestri gravidity / J. Višňovský ... [et al.]
  In: Československá gynekologie. - Roč. 56, č. 5-6 (1991), s. 320-322
 42. ADF Liečba postpartálnej anémie pomocou rekombinatného humánneho erytropoietínu / J. Danko ... [et al.]
  In: Gynekolog. - Roč. 1, č. 2 (1992), s. 4-6
 43. ADF Prenatal diagnosis of congenital nephrotic syndrome of Finnish type / K. Sršňová ... [et al.]
  In: Functional and Developmental Morphology. - Roč. 2, č. 2 (1992), s. 133-134
 44. ADF Ovplyvňuje transabdominálna amniocentéza v II. trimestri fetoplacentárnu cirkuláciu? / J. Višňovský ... [et al.]
  In: Československá gynekologie. - Roč. 57, č. 7 (1992), s. 326-331
 45. ADF Zmeny prietoku v arteria uterina u tehotných s krvácaním v I. trimestri gravidity / J. Višňovský ... [et al.]
  In: Gynekolog. - Roč. 1, č. 1 (1992), s. 17-18
 46. ADF Diagnostika intaktnej extrauterinnej gravidity pomocou Dopplerovskej sonografie / V. Švihrová ... [et al.]
  In: Slovenská gynekológia a pôrodníctvo. - Roč. 1, č. 2 (1994), s. 3-5
 47. ADF Naše skúsenosti v liečbe chronickej vulvovaginitídy prípravkom Macmiror Complex /
  In: Slovenská gynekológia a pôrodníctvo. - Roč. 1, č. 3 (1994), s. 7-9
 48. ADF Vplyv absorpčných pomôcok, duloxetínu a transobturatórnej pásky na získané roky kvalitného života u žien so stresovou inkontinenciou moču / J. Švihra ... [et al.]
  In: Klinická urológia. - Roč. 13, č. 1 (2017), s. 41-45
 49. ADF Nadhmotnosť a symptómy hyperaktívneho mechúra u žien / Magdaléna Hagovská ... [et al.]
  In: Klinická urológia. - Roč. 14, č. 3 (2018), s. 110-113
 50. ADF Projekt Aurora - znalosti adolescentov o prevencii rakoviny krčka maternice / V. Švihrová... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 8, č. 5 (2013), s. 251-256
 51. ADF Point prevalence survey of nosocomial infections in University hospital in Martin / E. Malobická... [et al.]
  In: Acta Medica Martiniana. - Roč. 13, č. 2 (2013), s. 34-41
 52. ADF Validácia dotazníka na hodnotenie kvality života u pacientov s celiakou (CD-QOL) / V. Švihrová... [et al.]
  In: Gastroenterológia pre prax. - Roč. 12, č. 4 (2013), s. 196-199
 53. ADF Analýza počtu liečených pacientov a výsledky kúpeľnej starostlivosti v indikačných skupinách pre dospelých za obdobie rokov 1999 až 2008 / V. Švihrová... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 62, č. 10 (2013), s. 363-371
 54. ADF Index rizika nákladov ako mechanizmus solidarity vo verejnom zdravotnom poistení - analýza vývoja vo vekovej skupine detí od 0 do 19 rokov veku / V. Švihrová ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 3, č. 4 (2008), s. 222-225
 55. ADF Index rizika nákladov ako mechanizmus solidarity vo verejnom zdravotnom poistení-analýza vývoja vo vekovej skupine poistencov nad 65 rokov veku / V. Švihrová ... [et al.]
  In: Geriatria. - Roč. 14, č. 3 (2008), s. 116-123
 56. ADF Retrospektívna trendová štúdia chorôb z povolania a posúdenie kapacít pracovného lekárstva na Slovensku / J. Buchancová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 8, č. 12 (2008), s. 639-645
 57. ADF Prieskum postojov a názorov rodičov na očkovanie v meste Martin za roky 2017 a 2018 / Martin Novák ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 13, č. 4 (2018), s. 173-176
 58. ADF Bariéry v dostupnosti liečby inkontinencie moču na Slovensku / J. Švihra... [et al.]
  In: Klinická urológia. - Roč. 6, č. 2 (2010), s. 71-75
 59. ADF Varicella ako sociálno-ekonomický problém / V. Švihrová ... [et al.]
  In: Zdravotnícke štúdie. - Roč. 2, č. 1 (2009), s. 19-22
 60. ADF Analýza očkovania proti sezónnej a pandemickej chrípke na Slovensku / J. Mikas... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 7, č. 2 (2012), s. 75-79
 61. ADF Vplyv očkovania na výskyt invazívnych hemofilových ochorení v detskej populácii na Slovensku / H. Hudečková, V. Švihrová, E. Nováková
  In: Pediatria. - Roč. 7, č. 5 (2012), s. 223-228
 62. ADF Analýza počtu odliečených pacientov a výsledkov kúpeľnej starostlivosti v indikačných skupinách pre deti za obdobie rokov 1999-2008 / V. Švihrová, A. Hloušková
  In: Pediatria. - Roč. 7, č. 6 (2012), s. 280-285
 63. ADF Inkontinencia moču u športovkýň / Magdaléna Hagovská ... [et al.]
  In: Klinická urológia. - Roč. 12, č. 3 (2016), s. 104-109
 64. ADF Starostlivosť o zdravie Rómov v neštátnych zdravotníckych zariadeniach v Sučanoch / M. Tkáčová... [et al.]
  In: Zdravotníctvo a sociálna práca. - Roč. 10, č. 2 (2015), s. 50-55
 65. ADF Životný štýl rómskej populácie a jeho vplyv na zdravotný stav Rómov v Žilinskom kraji / M. Tkáčová... [et al.]
  In: Revue medicíny v praxi. - Roč. 13, č. 1 (2015), s. 35-36 a 46
 66. ADF Selected risk factors for cervical cancer and barries to cervical cancer screening / V. Szabóová... [et al.]
  In: Acta Medica Martiniana. - Roč. 14, č. 2 (2014), s. 25-30
 67. ADF Vývoj nákladov na varicelu na Slovensku vo vekovej skupine 0 až 14-ročných detí / V. Švihrová... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 9, č. 4 (2014), s. 177-181
 68. ADF Transabdominálna amniocentéza pod kontinuálnou ultrazvukovou kontrolou / M. Mlynček ... [et al.]
  In: Československá gynekologie. - Roč. 53, č. 6 (1988), s. 442-445
 69. ADF Analýza príkladov správnej praxe a stratégií proti rakovine krčka maternice vo vybraných krajinách / L. Murajda... [et al.]
  In: Slovenská gynekológia a pôrodníctvo. - Roč. 19, č. 1 (2012), s. 3-8
 70. ADF Názory obyvateľov mesta Martin na očkovanie, vykonávané v rámci Europského imunizačného týždňa v rokoch 2010 až 2016 / Martin Novák ... [et al.]
  In: Zdravotnícke listy. - Roč. 6, č. 3 (2018), s. 12-16
 71. ADM Exposure to mental load and psychosocial risks in kindergarten teachers / Róbert Čecho ... [et al.]
  In: Zdravstveno varstvo [elektronický dokument]. - Roč. 58, č. 3 (2019), s. 120-128 [online]
 72. ADM Matematické modelovanie infekčných ochorení detského veku / J. Zibolenová... [et al.]
  In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 70, č. 4 (2015), s. 210-214
 73. ADM Changes of eating habits and alcohol drinking among medical students occurring during their undergraduate study / Tibor Baška ... [et al.]
  In: International Journal of Health Promotion and Education [elektronický dokument]. - Roč. 57 (2019), s. [1-10] [online]
 74. ADM Validácia nového nástroja pre indentifikáciu bariér v prevencii rakoviny krčka maternice na Slovensku / Veronika Szabóová ... [et al.]
  In: Česká gynekologie. - Roč. 83, č. 1 (2018), s. 30-35
 75. ADM Analýza profesionálnych ochorení na Slovensku za roky 2005-2014 aj z aspektu kategórií rizikových prác / J. Buchancová ... [et al.]
  In: Pracovní lékařství. - Roč. 68, č. 1-2 (2016), s. 23-32
 76. ADM Zabezpečenie zdravotného dohľadu u zamestnancov poskytujúcich dialyzačné služby z hľadiska profesionálnych infekcií / D. Rošková... [et al.]
  In: Pracovní lékařství. - Roč. 66, č. 4 (2014), 145-150
 77. ADM Profesionálna TBC na Slovensku a v Českej republike / J. Buchancová... [et al.]
  In: Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. - Roč. 63, č. 3 (2014), s. 200-205
 78. ADM Zrkadlo nastavené na choroby z povolania a rizikové práce u žien na Slovensku v rokoch 2012-2016 / J. Buchancová ... [et al.]
  In: Pracovní lékařství. - Roč. 69, č. 3-4 (2017), s. 60-69
 79. ADM Validation of the Slovakian version of Boston Carpal Tunnel Syndrome Questionnaire (BCTSQ) / Romana Ulbrichtová ... [et al.]
  In: Acta Medica. - Roč. 62, č. 3 (2019), s. 105-108
 80. ADN Zdravotná bezpečnosť potravín z pohľadu verejného zdravotníctva v regióne Turiec za obdobie rokov 2001-2010 / T. Červeňová... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 62, č. 1 (2013), s. 24-29
 81. ADN Initial attachment of Borrelia burgdorferi spirochetes to Vero cells / Katarína Schwarzová ... [et al.]
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 120, č. 11 (2019), s. 872-875
 82. AED Hodnotenie psychickej pracovnej záťaže učiteľov vybraných základných škôl / Róbert Čecho ... [et al.]
  In: Životné podmienky a zdravie 2018. - ISBN 978-80-223-4523-1. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. - S. 224-228
 83. AED Slovenská verzia dotazníka Teacher Stress Inventory / Róbert Čecho ... [et al.]
  In: Pracovné lekárstvo a toxikológia : nové poznátky a skúsenosti 4. - ISBN 978-80-8187-051-4. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2019. - S. 117-121
 84. AED Mýty o očkovaní - postoje rodičov vybraných okresov / Viera Švihrová, Petra Lužinská, Henrieta Hudečková
  In: Aktuálne problémy verejného zdravotníctva vo výskume a praxi : recenzovaný zborník vedeckých a odborných prác : 4. - ISBN 978-80-8187-061-3. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2019. - S. 240-245
 85. AED Der Ultraschall und Angeborene Entwicklungsfehler des Herzens, die in Utero Diagnostiziert Worden Wären / V. Švihrová ... [et al.]
  In: Folia medica Martiniana, Tom. 15, 1988. - ISBN 80-217-0240-0. - Martin : Osveta, 1990. - S. 149-153
 86. AED Vývoj stravovacích návykov a pohybovej aktivity u študentov všeobecného lekárstva za obdobie akademických rokov 2012/2013-2018/2019 / Eliška Štefanová ... [et al.]
  In: Aktuálne problémy verejného zdravotníctva vo výskume a praxi : recenzovaný zborník vedeckých a odborných prác : 4. - ISBN 978-80-8187-061-3. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2019. - S. 225-234
 87. AED Možnosti hodnotenia psychickej pracovnej záťaže / Róbert Čecho, Viera Švihrová, Henrieta Hudečková
  In: Aktuálne problémy verejného zdravotníctva vo výskume a praxi : recenzovaný zborník vedeckých a odborných prác : 4. - ISBN 978-80-8187-061-3. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2019. - S. 31-35
 88. AED Skrining alfafetoproteina v plazme beremennych ženščin / V. Švihrová ... [et al.]
  In: Folia medica Martiniana, Tom. 15, 1988. - ISBN 80-217-0240-0. - Martin : Osveta, 1990. - S.201-205
 89. AED Ultrasound in prenatal diagnosis - AMC and US-screening / V. Švihrová ... [et al.]
  In: Early Fetal Diagnosis: Recent Progress and Public Health Implication. - ISBN 80-7066-612-9. - Praha : Karolinum, 1992. - S. 546-547
 90. AED Dostáva sa profesionálna TBC po rokoch do úzadia? / J. Buchancová... [et al.]
  In: Aktuálne problémy verejného zdravotníctva vo výskume a praxi [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-39-4. - Martin : JLF UK, 2013. - S. 33-39 [CD-ROM]
 91. AED Prehľad profesionálnych intoxikácii a s nimi spojených rizikových prác na Slovensku. Neobvyklé kazuistiky / J. Buchancová... [et al.]
  In: Aktuálne problémy verejného zdravotníctva vo výskume a praxi [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-39-4. - Martin : JLF UK, 2013. - S. 40-46 [CD-ROM]
 92. AED Karcinóm krčka maternice: epidemiologický vývoj na Slovensku / V. Szabóová... [et al.]
  In: Aktuálne problémy verejného zdravotníctva vo výskume a praxi [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-39-4. - Martin : JLF UK, 2013. - S. 282-286 [CD-ROM]
 93. AED Validácia nového dotazníka CD-QOL / V. Švihrová, M. Jančiová
  In: Aktuálne problémy verejného zdravotníctva vo výskume a praxi [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-39-4. - Martin : JLF UK, 2013. - S. 313-316 [CD-ROM]
 94. AED Longitudinálny pohľad na význam lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci na ambulancii pracovnej zdravotnej služby / Mária Hrušková ... [et al.]
  In: Aktuálne problémy verejného zdravotníctva vo výskume a praxi [elektronický dokument] : recenzovaný zborník vedeckých a odborných prác : 4. - ISBN 978-80-8187-061-3. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2019. - S. 60-64 [online]
 95. AED Epidemiologická analýza lymskej boreliózy a kliešťovej encefalitídy na Slovensku za roky 1998-2008 / V. Švihrová... [et al.]
  In: Spoločná ochrana zdravia ľudí a zdravia zvierat. - ISBN 978-80-970523-0-0. - Bratislava: Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja, 2010. - S. 32-36
 96. AED Analýza epidemických výskytov salmonelózy v regióne Turiec za roky 1977-2008 / Ľ. Bielená ... [et al.]
  In: Spoločná ochrana zdravia ľudí a zdravia zvierat. - ISBN 978-80-970523-0-0. - Bratislava: Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja, 2010. - S. 42-46
 97. AED Pokles chorôb z povolania vo väzbe na rezort zdravotníctvo a sociálna starostlivosť / M. Hrušková ... [et al.]
  In: Aktuálne problémy verejného zdravotníctva vo výskume a praxi 3 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89797-21-9. - Bratislava : JLF UK, 2017. - S. 110-114 [CD-ROM]
 98. AED Vedomosti a postoje žien súvisiace s prevenciou karcinómu prsníka / L. Kocsis ... [et al.]
  In: Aktuálne problémy verejného zdravotníctva vo výskume a praxi 3 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89797-21-9. - Bratislava : JLF UK, 2017. - S. 151-156 [CD-ROM]
 99. AED Analýza využívania kúpeľnej starostlivosti ako možnosť primárnej prevencie / V. Švihrová... [et al.]
  In: Životné podmienky a zdravie [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-7159-173-3. - Bratislava : Úrad verejného zdravotníctva SR, 2009. - S. 291-295 [CD-ROM]
 100. AED Riziko profesionálnej tuberkulózy na Slovensku / J. Buchancová... [et al.]
  In: Diagnostika a liečba v pediatrickej pneumológii a ftizeológii [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-35-6. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK a ŠÚDTaRCH, 2012. - S. 41-48 [CD-ROM]
 101. AED Pohľad na choroby z povolania v slovenskom zdravotníctve / M. Hrušková ... [et al.]
  In: Životné podmienky a zdravie [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-7159-229-7. - Bratislava : Úrad verejného zdravotníctva, 2017. - S. 340-346 [CD-ROM]
 102. AED Vybrané aspekty stravovacích návykov študentov všeobecného lekárstva / T. Baška ... [et al.]
  In: Aktuálne problémy verejného zdravotníctva vo výskume a praxi 3 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89797-21-9. - Bratislava : JLF UK, 2017. - S. 18-24 [CD-ROM]
 103. AED Vývoj epidemiologickej situácie a zaočkovanosti proti osýpkam na Slovensku / H. Hudečková ... [et al.]
  In: Aktuálne problémy verejného zdravotníctva vo výskume a praxi 3 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89797-21-9. - Bratislava : JLF UK, 2017. - S. 120-125 [CD-ROM]
 104. AED Nekomplikovaný priebeh osýpok - odhad nákladov na jeden prípad / V. Švihrová ... [et al.]
  In: Aktuálne problémy verejného zdravotníctva vo výskume a praxi 3 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89797-21-9. - Bratislava : JLF UK, 2017. - S. 270-276 [CD-ROM]
 105. AED Problémy vo využívaní preventívnych stratégií karcinómu krčka maternice ako ochorenia preventabilného očkovaním / V. Szaboóva... [et al.]
  In: Aktuálne problémy verejného zdravotníctva vo výskume a praxi 2 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-971836-6-0. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2015. - S. 138-144 [CD-ROM]
 106. AED Tvorba dotazníka na identifikáciu bariér skríningu rakoviny krčka maternice / V. Szaboóva... [et al.]
  In: Aktuálne problémy verejného zdravotníctva vo výskume a praxi 2 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-971836-6-0. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2015. - S. 145-148 [CD-ROM]
 107. AED Vybrané rizikové faktory astma bronchiale / E. Malobická... [et al.]
  In: Životné podmienky a zdravie. - ISBN 978-80-7159-221-1. - Bratislava : Úrad verejného zdravotníctva, 2015. - S. 137-142
 108. AED Vývoj nákladov na liečbu nekomplikovanej varicelly / V. Švihrová, H. Hudečková
  In: Aktuálne problémy verejného zdravotníctva vo výskume a praxi 2 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-971836-6-0. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2015. - S. 160-165 [CD-ROM]
 109. AED Faktory životného štýlu vplývajúce na rozvoj astma bronchiale / E. Malobická... [et al.]
  In: Aktuálne problémy verejného zdravotníctva vo výskume a praxi 2 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-971836-6-0. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2015. - S. 94-100 [CD-ROM]
 110. AED Profesionálna TBC na Slovensku a v Čechách v rokoch 1998-2012 / J. Buchancová... [et al.]
  In: Pracovné lekárstvo a toxikológia : nové poznatky a skúsenosti 2. - ISBN 978-80-89544-65-3. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2014. - S. 43-48
 111. AED Čo vyplýva z trendu výskytu chorôb z povolania na Slovensku? / J. Buchancová... [et al.]
  In: Aktuálne problémy verejného zdravotníctva vo výskume a praxi 2 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-971836-6-0. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2015. - S. 34-41 [CD-ROM]
 112. AED Zdravotný a ekonomický dopad profesionálnych infekcií u zamestnancov poskytujúcich dialyzačné služby / D. Rošková... [et al.]
  In: Aktuálne problémy verejného zdravotníctva vo výskume a praxi 2 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-971836-6-0. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2015. - S. 124-130 [CD-ROM]
 113. AEG Measuring barriers among patients with urinary incontinence / J. Švihra... [et al.]
  In: European Urology Supplements. - Roč. 9, č. 6 (2010), s. 621
 114. AEM Impact of clean intermittent catheterization on quality adjusted life years (QALYS) in patients with neurogenic urinary incontinence / J. Švihra ... [et al.]
  In: Neurourology and Urodynamics. - Roč. 34, S3 (2015), s. S309
 115. AFC Salivárny kortizol - možný skríningový nástroj pre hodnotenie psychickej pracovnej záťaže / R. Čecho ... [et al.]
  In: Ergonómia 2017 : berieme ergonómiu vážne. - ISBN 978-80-970974-3-1. - Žilina : Slovenská ergonomická spoločnosť, 2017. - S. 6-10
 116. AFC Verification of Slovak version of teachers stress inventory in secondary school teachers - pilot study / Róbert Čecho, Viera Švihrová, Henrieta Hudečková
  In: QUAERE 2019 : recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů : 9. - ISBN 978-80-87952-30-6. - Hradec Králové : Magnanimitas akademické sdružení, 2019. - S. 427-432
 117. AFC Stres v práci a vybrané prístupy jeho objektivizácie / J. Buchancová... [et al.]
  In: 17. Luhačovické pediatrické dny : onemocnění adolescentů. - ISBN 978-80-87450-00-0. - Luhačovice : Lázně Luhačovice, 2011. - S. 9-13
 118. AFC Analýza hlásených prípadov kliešťovej encefalitídy v EPIS za rok 2009 z pohľadu povolania / V. Švihrová... [et al.]
  In: 30. Kongres pracovního lékařství [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-7071-319-8. - Praha : Státní zdravotní ústav, 2011. - Nestr. [5 s.] [CD-ROM]
 119. AFD Primárna prevencia karcinómu krčka maternice na Slovensku - súčasný stav / V. Szabóová ... [et al.]
  In: Prevencia najčastejšie sa vyskytujúcich chronických neinfekčných ochorení. - ISBN 978-80-7159-228-0. - Bratislava : Úrad verejného zdravotníctva, 2017. - S. 21-26
 120. AFD Profesionálny stres z medicínskeho hľadiska / Janka Buchancová ... [et al.]
  In: Starostlivosť o zdravie zamestnancov : recenzovaný zborník príspevkov z vedeckej konferencie. - ISBN 978-80-8152-664-0. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018. - S. 10-28 [1 AH]
 121. AFD Priame a nepriame náklady počas hospitalizácie pacientov s diagnózou kliešťová encefalitída na Slovensku v roku 2009 / V. Švihrová... [et al.]
  In: Podpora zdravia, prevencia a hygiena v teórii a praxi 7. - ISBN 978-80-88866-93-0. - Martin : JLF UK, 2011. - S. 391-394
 122. AFD Možnosti merania stresovej reakcie pri zdravotníckych vyšetreniach / J. Buchanec ... [et al.]
  In: Podpora zdravia, prevencia a hygiena v teórii a praxi 6. - ISBN 978-80-88866-64-0. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta a Beriss, 2009. - S. 183-186
 123. AFD Analýza výskytu kliešťovej encefalitídy na Slovensku za roky 1997-2008 / V. Švihrová ... [et al.]
  In: Podpora zdravia, prevencia a hygiena v teórii a praxi 6. - ISBN 978-80-88866-64-0. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta a Beriss, 2009. - S. 374-377
 124. AFD Analýza sociálnoekonomických aspektov importovanej malárie v Slovenskej republike za roky 2003-2007 / V. Švihrová ... [et al.]
  In: Podpora zdravia, prevencia a hygiena v teórii a praxi 6. - ISBN 978-80-88866-64-0. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta a Beriss, 2009. - S. 378-382
 125. AFD Vývoj legislatívy očkovania na území Slovenska / V. Švihrová, H. Hudečková
  In: 20 rokov od prijatia Národného programu podpory zdravia. - ISBN 978-80-89631-40-7. - Bratislava : Herba , 2015. - S.163-167
 126. AFD Prevencia rakoviny krčka maternice z pohľadu ovplyvnenia rizikových faktorov / V. Szaboóvá... [et al.]
  In: 20 rokov od prijatia Národného programu podpory zdravia. - ISBN 978-80-89631-40-7. - Bratislava : Herba , 2015. - S. 155-158
 127. AFD Karcinómy pľúc z pohľadu profesie / J. Buchancová... [et al.]
  In: 23. Slovensko-poľské Vojtekove-Rudnikove dni detskej pneumoftizeológie a imunoalergológie. - ISBN 978-80-89544-03-5. - Dolný Smokovec : Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a resp. chorôb, 2011. - S. 47-51
 128. AFD Analýza výskytu profesionálnej hepatitídy a tuberkulózy u zdravotníkov / J. Buchancová... [et al.]
  In: Pracovné lekárstvo a toxikológia : nové poznatky a skúsenosti. - ISBN 978-80-89544-14-1. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2012. - S. 205-210
 129. AFD Položka 33 zoznamu chorôb z povolania a profesionálne ochorenia v SR / J. Buchancová... [et al.]
  In: Pracovné lekárstvo a toxikológia : nové poznatky a skúsenosti. - ISBN 978-80-89544-14-1. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2012. - S. 44-47
 130. AFE Prenatal diagnosis of congenital nephrotic syndrome of Finnish type / K. Sršňová ... [et al.]
  In: 7th International Conference on Early Prenatal Diagnosis. - Jerusalem : [s.n.], 1994. - S. 197
 131. AFG The effect of smoking on the fetal and maternal humoral immune parameters / J. Danko ... [et al.]
  In: 10th Congress of Perinatal Medicine. - Lipsko : [s.n.], 1986. - S. 89
 132. AFG Psychological stress in pregnant women with pathologic fetus / K. Sršňová ... [et al.]
  In: Trauma and tragedy the origins, managment and prevention of traumatic stress in today's world. - Amsterdam : [s.n.], 1992. - S. 108
 133. AFG The prevalence of lower urinary tract symptoms in Slovak women with pelvic organ prolapse / V. Švihrová... [et al.]
  In: European Urology Supplements. - Roč. 12, suppl. (2013), s. C27
 134. AFG Decrease in measles vaccination coverage: a new public health problem in Slovakia / M. Novák ... [et al.]
  In: Clinical Microbiology [elektronický zdroj. - Roč. 5, č. 5 (2016), s. 35 [online]
 135. AFG Mumps as a new epidemiological problem in Slovakia / V. Szabóová ... [et al.]
  In: Clinical Microbiology [elektronický zdroj. - Roč. 5, č. 5 (2016), s. 59 [online]
 136. AFG Sociálne aspekty očkovania proti varicele / H. Hudečková ... [et al.]
  In: 4. Hradecké vakcinologické dny. - ISBN 978-80-7231-331-0. - Hradec Králové : Česká vakcinologická společnost ČLS JEP, 2008. - S. 41
 137. AFG Profesionálna Lymská borelióza na Slovensku / J. Buchancová ... [et al.]
  In: Pracovní lékařství. - Roč. 60, č. 3 (2008), s. 144
 138. AFG Štvrťstoročný pohľad na výskyt rakoviny pľúc profesionálneho pôvodu na Slovensku / J. Buchancová... [et al.]
  In: 35. Pachnerovy dny pracovního lékařství. - ISBN 978-80-7368-804-2. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2010. - S. 71
 139. AFG Longitudinálny pohľad na rizikové faktory pracovného prostredia a choroby z povolania / J. Buchancová... [et al.]
  In: Globální problémy veřejného zdravotnictví 2010. - ISBN 978-80-7368-698-7. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2010. - S. 31
 140. AFG Gender specific barriers to incontinence care seeking / J. Švihra... [et al.]
  In: Joint Annual Meeting of the ICS and IUGA. - Toronto : [s.n.], 2010. - S. 385 [online]
 141. AFG Epidemiológia a etiopatogenéza poškodenia dýchacieho systému zo splodín horenia / J. Buchancová... [et al.]
  In: Pracovní lékařství. - Roč. 62, č. 3 (2010), s. 129-130
 142. AFG Očkovanie proti kliešťovej meningoencefalitíde / H. Hudečková... [et al.]
  In: 5. Hradecké vakcinologické dny. - Hradec Králové : Česká vakcinologická společnost ČLS JEP, 2009. - S. 22
 143. AFG Analysis of vaccination in children against tick-borne encephalitis in the Slovak Republic / H. Hudečková... [et al.]
  In: ESPID 2010 : 28th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases. - Nice : ESPID Society, 2010. - Nestr. [1 s.] [online]
 144. AFG Quality of life in women with pelvic organ prolapses to symptomatic and asymptomatic population / J. Švihra... [et al.]
  In: Urology. - Roč. 80, suppl. 3A (2012), s. S145-S146
 145. AFG Validácia dotazníka teacher stress inventory / Róbert Čecho ... [et al.]
  In: 8. Studentská vědecká konference : sborník abstraktů z konference. - ISBN 978-80-7464-483-2. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2018. - S. 62-62
 146. AFG Vybrané rizikové faktory podporujúce vznik obezity u študentov všeobecného lekárstva / Eliška Štefanová ... [et al.]
  In: 8. Studentská vědecká konference : sborník abstraktů z konference. - ISBN 978-80-7464-483-2. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2018. - S. 59-59
 147. AFG Estimation of measles susceptibility in population of Slovakia: the cohort model / V. Szaboóvá ... [et al.]
  In: Journal of Infectious Diseases & Therapy. - Roč. 4, č. 8 suppl. (2016), s. 63
 148. AFG Prevalence and severity of pelvic organ prolapse in symptomatic and asymptomatic women in relation to age / J. Švihra... [et al.]
  In: 41st Annual Meeting of the International Continence Society (ICS) [elektronický zdroj]. - Glasgow : International Continence Society, 2011. - Nestr. [1 s.] č. abstr. 618 [online]
 149. AFG Measles elimination in Slovakia related to mass vaccination / H. Hudečková ... [et al.]
  In: Journal of Infectious Diseases & Therapy. - Roč. 4, č. 8 suppl. (2016), s. 6
 150. AFG Higher body fat percentage as a is risk factor of overactive bladder at overweight women / Magdaléna Hagovská ... [et al.]
  In: Neurourology and Urodynamics. - Roč. 37 (2018), s. S213-S214, meeting abstrakt 265
 151. AFG Verejnozdravotný význam užívania kanabisu: kvalitatívna analýza legislatívnych noriem v štátoch Vyšehradskej skupiny / R. Čecho ... [et al.]
  In: 7. Studentská vědecká konference 2017. - ISBN 978-80-7464-912-7. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2017. - S. 84
 152. AFG Analýza vnímavosti na morbilli na Slovensku / J. Zibolenová... [et al.]
  In: 11. Hradecké vakcinologické dny. - ISBN 978-80-260-8725-0. - Praha : Česká vakcinologická společnost ČLS JEP, 2015. - S. 66
 153. AFG Primárna prevencia najčastejších infekčných chorôb v poliklinickom zdravotníckom zariadení / D. Lukáčová... [et al.]
  In: Pracovní lékařství. - Roč. 64, č. 2-3 (2012), s. 123-124
 154. AFH Varicella v Slovenskej republike, 1997-2012 / A. Kološová... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 9, suppl. (2014), s. 16
 155. AFH Bariéry skríningu rakoviny krčka maternice u žien vo svete / V. Szabóová, V. Švihrová
  In: 13. Červenkove dni preventívnej medicíny [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-971096-3-9. - Banská Bystrica : Regionálny úrad verejného zdravotníctva, 2014. - Nestr. [1 s.] [CD-ROM]
 156. AFH Problematika alimentárnych nákaz v regióne Turiec / T. Červeňová... [et al.]
  In: 13. Červenkove dni preventívnej medicíny [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-971096-3-9. - Banská Bystrica : Regionálny úrad verejného zdravotníctva, 2014. - Nestr. [1 s.] [CD-ROM]
 157. AFH Osýpky - potenciálne riziko pre Slovensko / H. Hudečková... [et al.]
  In: 13. Červenkove dni preventívnej medicíny [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-971096-3-9. - Banská Bystrica : Regionálny úrad verejného zdravotníctva, 2014. - Nestr. [1 s.] [online]
 158. AFH Zaočkovanosť - výzvy a problémy / Henrieta Hudečková, A. Mečochová, Viera Švihrová
  In: Pediatria. - Roč. 13, č. S3 (2018), s. 38-39
 159. AFH Telesný tuk ako rizikový faktor hyperaktívneho močového mechúra (OAB) u žien s nadhmotnosťou / Magdaléna Hagovská ... [et al.]
  In: Klinická urológia. - Roč. 14, č. 2 (2018), s. 59-59
 160. AFH Skríningové vyšetrenie tehotných v okrese Martin / V. Švihrová ... [et al.]
  In: Konference s mezinárodní účastí Praktická sonografie. - Olomouc : Pedagogická fakulta UP, 1990. - S. 18
 161. AFH Naše skúsenosti s transabdominálnou AMC pod UZ kontrolou / V. Švihrová ... [et al.]
  In: Konference s mezinárodní účastí Praktická sonografie. - Olomouc : Pedagogická fakulta UP, 1990. - S. 38
 162. AFH Význam biopsie choriových klkov v druhej polovici tehotnosti / J. Danko ... [et al.]
  In: Rizikové tehotenství : Celostátní vědecká konference. - Zlín : Stone Ware, 1991. - S. 296-297
 163. AFH Prínos dopplersonografie pri diagnóze fetálnej hypotrofie / J. Danko ... [et al.]
  In: Rizikové tehotenství : Celostátní vědecká konference. - Zlín : Stone Ware, 1991. - S. 218-219
 164. AFH Epidemiologická štúdia výskytu VVCH v okrese Martin a Prievidza / V. Švihrová ... [et al.]
  In: Rizikové tehotenství : Celostátní vědecká konference. - Zlín : Stone Ware, 1991. - S. 258
 165. AFH Význam sledovania prietoku v a. uterina u tehotných s krvácaním v I. trimestri pre prognózu tehotnosti / J. Višňovský ... [et al.]
  In: Rizikové tehotenství : Celostátní vědecká konference. - Zlín : Stone Ware, 1991. - S. 18
 166. AFH Ultrazvukový screening vrodených vývojových chýb plodu / V. Švihrová ... [et al.]
  In: Prenatálna diagnostika VVCH plodu. - Gelnica: [s.n.] 1994. - S. 26
 167. AFH Ultrazvuková diagnostika adnexálnych tumorov / J. Danko ... [et al.]
  In: Slovenská sonografia ´95. - Piešťany : Slovenská spoločnosť pre ultrazvuk v medicíne, 1995. - S. 48
 168. AFH Ultrazvuková diagnostika extrauterinnej gravidity / J. Danko ... [et al.]
  In: Slovenská sonografia ´95. - Piešťany : Slovenská spoločnosť pre ultrazvuk v medicíne, 1995. - S. 45
 169. AFH Behaviorálne a metabolické faktory súvisiace so vznikom obezity u študentov / Eliška Štefanová ... [et al.]
  In: Dni praktickej obezitológie a metabolického syndrómu : zborník abstraktov. - ISBN 978-80-972285-7-6. - Bratislava : Farmi-Profi, 2018. - S. 57-57
 170. AFH Vplyv zaočkovanosti proti osýpkam na epidemiologickú situáciu na Slovensku / Henrieta Hudečková, Viera Švihrová, A. Mečochová
  In: 9. Slovenský vakcinologický kongres : určený pre lekárov a odborných zdravotníckych pracovníkov. - ISBN 978-80-89797-31-8. - Bratislava : A-medi management, 2018. - S. 12-12
 171. AFH Rizikové faktory životného štýlu súvisiace so vznikom nadváhy a obezity u študentov medicíny na JLF UK / Eliška Štefanová ... [et al.]
  In: Zdravotnícke listy. - Roč. 7, č. 1 (2019), s. A35-A35
 172. AFH Metabolické ochorenia, HPV infekcia a rakovina krčka maternice / V. Szabóová, V. Švihrová
  In: Pediatria. - Roč. 9, suppl. (2014), s. 27
 173. AFH Ušetrené náklady na liečbu osýpok v SR - model / V. Švihrová, H. Hudečková
  In: 8. Slovenský vakcinologický kongres. - ISBN 978-80-89797-18-9. - Bratislava : A-medi, 2017. - S. 16-17
 174. AFH Zaočkovanosť proti osýpkam v regióne Turiec / T. Červeňová ... [et al.]
  In: 8. Slovenský vakcinologický kongres. - ISBN 978-80-89797-18-9. - Bratislava : A-medi, 2017. - S. 17
 175. AFH Aká je kolektívna ochrana proti osýpkam na Slovensku? / H. Hudečková ... [et al.]
  In: 8. Slovenský vakcinologický kongres. - ISBN 978-80-89797-18-9. - Bratislava : A-medi, 2017. - S. 11
 176. AFH Vnímavosť populácie Slovenska na osýpky a riziko ich šírenia / H. Hudečková ... [et al.]
  In: 22. Červenkové dni preventívnej medicíny. - ISBN 978-80-89797-24-0. - Bratislava : Amedi, 2017. - S. 11
 177. AFH Zaočkovanosť proti osýkam na Slovensku / H. Hudečková ... [et al.]
  In: 22. Červenkové dni preventívnej medicíny. - ISBN 978-80-89797-24-0. - Bratislava : Amedi, 2017. - S. 11-12
 178. AFH Priebeh tehotnosti a hmotnosť plodov u poslucháčiek LF / V. Brunovská ... [et al.]
  In: XXVI. celostátní studentská vědecká konference. - Praha : Lékařská fakulta hygienická Univerzity Karlovy, 1983. - S. 72
 179. AFH Vplyv fajčenia na pohybovú aktivitu a akciu srdca plodu / V. Švihrová ... [et al.]
  In: XXVII. celoštátna študentská vedecká konferencia. - Martin : Lekárska fakulta Univerzity Komenského, 1984. - S. 126-127
 180. AFH Vyvanutie imunity u osýpok po očkovaní - modelový príklad / J. Zibolenová ... [et al.]
  In: 7. Slovenský vakcinologický kongres. - ISBN 978-80-89797-08-0. - Bratislava : A-medi, 2016. - S. 18
 181. AFH Profesionálne zhubné nádory dýchacieho systému na Slovensku, retrospektívna analýza 280 prípadov / J. Buchancová... [et al.]
  In: 22. Martinské dni dýchania. - Martin : JLF UK, 2010. - S. 41
 182. AFH Možnosti diagnostiky ovariálnych nádorov pomocou Doplersonografie / J. Danko ... [et al.]
  In: Praktická ultrasonografie III. - Olomouc : Epaprint, 1992. - S. 12-13
 183. AFH Problematika tuberkulózy a rizikové skupiny na Slovensku / R. Rams... [et al.]
  In: 7. Slovenský vakcinologický kongres. - ISBN 978-80-89797-08-0. - Bratislava : A-medi, 2016. - S. 18
 184. AFH Etiology and occurence of professional cancer of respiratory tract in Slovak Republic in a 25-year horizon / J. Buchancová... [et al.]
  In: Interdisciplinary Toxicology. - Roč. 3, č. 3 (2010), s. 35-36
 185. AFH Vplyv osýpok na náklady a kvalitu života v Slovenskej republike / V. Švihrová ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 12, S2 (2017), s. 24
 186. AFH Sú na Slovensku osýpky hrozbou / H. Hudečková ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 12, S2 (2017), s. 23-24
 187. AFH Poškodenie dýchacieho systému zo splodín horenia / J. Buchancová... [et al.]
  In: 5. Haľákove dni. - ISBN 978-8088866-62-6. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského, 2009. - S. 25
 188. AFH Z čoho vychádzať pri očkovaní dospelých? / H. Hudečková... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 5, suppl. (2010), s. 18-19
 189. AFH Analýza očkovania proti kliešťovej encefalitíde v Slovenskej republike za roky 1997-2008 / V. Švihrová... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 5, suppl. (2010), s. 19
 190. AFH Účinnosť a prospešnosť vynaložených nákladov na represívne opatrenia v ohniskách VHA / H. Hudečková... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 5, suppl. (2010), s. 17
 191. AFH Analýza výskytu kliešťovej encefalitídy ako choroby z povolania v Slovenskej republike v rokoch 1979-2008 / V. Švihrová... [et al.]
  In: Pracovní lékařství. - Roč. 62, č. 1 (2010), s. 41
 192. AFH Očkovanie proti pneumokokom v SR / H. Hudečková... [et al.]
  In: 6. Martinské dni hygieny-verejné zdravotníctvo. - Martin : JLF UK, 2009. - S. 57-58
 193. AFH Téma roka 2012 - eliminácia osýpok / H. Hudečková... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 7, S1 (2012), s. 18-19
 194. AFH Účinky ortuti a hliníka na ľudský organizmus / J. Buchancová... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 8, S1 (2013), s. 21
 195. AFH Zrkadlo nastavené na choroby z povolania žien na Slovensku / J. Buchancová ... [et al.]
  In: 33. Kongres pracovného lekárstva [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-972858-4-5. - Košice : SLS, 2017. - Nestr. [1 s.] [online]
 196. AFH Prevalencia prolapsu panvových orgánov na Slovensku / J. Švihra... [et al.]
  In: Urológia. - Roč. 17, č. 1 (2011), s. 10-11
 197. AFH Epidemiologická analýza importovanej malárie na Slovensku za uplynulých 10 rokov a jej sociálnoekonomický dopad / V. Švihrová... [et al.]
  In: 10. Červenkové dni preventívnej medicíny [elektronický zdroj]. - Bratislava : SLS, 2011. - Nestr. [1 s.] [CD-ROM]
 198. AFH Analýza výskytu kliešťovej encefalitídy u detí 15 rokov veku v Slovenskej republike za obdobie rokov 2000-2009 / V. Švihrová... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 6, Suppl. (2011), s. 23
 199. AFH Aké je riziko vzniku osýpok na Slovensku / H. Hudečková... [et al.]
  In: 7. Slovenský vakcinologický kongres. - ISBN 978-80-89797-08-0. - Bratislava : A-medi, 2016. - S. 11
 200. AFH Indikátory očkovania a ich vplyv na epidemiologickú situáciu na Slovensku / H. Hudečková, V. Švihrová
  In: Pediatria. - Roč. 6, Suppl. (2011), s. 18
 201. AFH Bariéry v prístupe ku prevencii HPV infekcie z pohľadu verejného zdravotníctva / V. Szaboóvá... [et al.]
  In: 6. Slovenský vakcinologický kongres. - ISBN 978-80-971836-3-9. - Bratislava : A-medi, 2015. - S.14
 202. AFH Zmeny financovania očkovania proti osýpkam za obdobie rokov 2005 až 2014 / V. Švihrová... [et al.]
  In: 6. Slovenský vakcinologický kongres. - ISBN 978-80-971836-3-9. - Bratislava : A-medi, 2015. - S. 16-17
 203. AFH Problematika osýpok na Slovensku v rokoch 1969-2013 / H. Hudečková... [et al.]
  In: 6. Slovenský vakcinologický kongres. - ISBN 978-80-971836-3-9. - Bratislava : A-medi, 2015. - S. 26
 204. AFH Does occupational poisoning disappear in Slovakia? / J. Buchancová... [et al.]
  In: Interdisciplinary Toxicology. - Roč. 7, suppl. 1 (2014), s. 30
 205. AFH Prínos ultrazvukového vyšetrenia pre kliniku šestonedelia / M. Mlynček ... [et al.]
  In: Československá gynekologie. - Roč. 54, č. 8 (1989), s. 623-624
 206. AFH Analýza lokálneho kontextu surveillance a boja proti rakovine krčka maternice v nových členských štátoch Európskej únie / L. Murajda... [et al.]
  In: 11. Červenkove dni preventívnej medicíny. - Banská bystrica : RÚVZ- odbor epidemiológie, 2012. - [S. 1]
 207. AFL Vplyv fajčenia na uteroplacentárnu cirkuláciu, akciu srdca a pohybu plodu / V. Švihrová ... [et al.]
  In: VIII. Dni mladých internistov. - Košice : LF UPJŠ, 1989. - S. 28
 208. AFL Profesionálne infekcie v zdravotníctve s pohľadom do minulosti / J. Buchancová... [et al.]
  In: 2. Slovenský vakcinologický kongres [elektronický zdroj]. - Bratislava : SEVS SLS, 2011. - Nestr. [23 s.] [online]
 209. AGI Liečba postpartálnej anémie pomocou rHuEPO : Záverečná správa výskumnej úlohy. / J. Danko ... [et al.]
  Martin : [s.n.], 1994
 210. AGI Fetálna a uteroplacentárna cirkulácia počas tehotnosti a pôrodu : Záverečná správa výskumnej úlohy. / J. Danko ... [et al.]
  Martin : [s.n.], 1994
 211. BCI Základy klinickej medicíny II : pre študijný odbor Verejné zdravotníctvo. / V. Švihrová, J. Buchancová
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2013
 212. BCI Základy klinickej medicíny 1 : pre študijný odbor Verejné zdravotníctvo. / V. Švihrová
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2010
 213. BDE Zdravotné poistenie na Slovensku analýza desaťročného využívania indexov rizika nákladov za roky 1999-2008 / V. Švihrová ... [et al.]
  In: Zdravotnictví v České republice. - Č. 3 (2008), s. 84-89
 214. BDF Význam informačných kampaní pre rozšírenie vedomostí o kliešťovej encefalitíde / M. Vincúrová... [et al.]
  In: Via Practica. - Roč. 11, č. 1 (2014), s. 27-30
 215. BDF Pneumokokové ochorenia - záťaž v staršej populácii na Slovensku / I. Solovič... [et al.]
  In: Medikom. - Edukafarm Medinews, Roč. 3, č. 3 (2013), s. 38-39
 216. BDF Očkovanie dospelých / M. Avdičová... [et al.]
  In: Revue medicíny v praxi. - Roč. 8, č. 5 (2010), s. 10-13
 217. BDF Kliešťová encefalitída / V. Švihrová... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 5, č. 6 (2010), s. 319-322
 218. BDF Súčasná problematika vo výskyte chrípky / L. Murajda... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 4, č. 5 (2009), s. 267-270
 219. BDF Prasacia chrípka u ošípaných a ľudí / H. Hudečková... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 4, č. 2 (2009), s. 98-101
 220. BDF Verejnozdravotný pohľad na vírusovú infekciu Zika / H. Hudečková ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 11, č. 3 (2016), s. 134-139
 221. BDF Odporúčania pre očkovanie dospelej populácie / H. Hudečková, V. Švihrová, D. Lukáčová
  In: Interná medicína. - Roč. 11, č. 5 (2011), s. 248-253
 222. BDF Životný štýl rómskej populácie z verejno-zdravotného pohľadu / M. Tkáčová, V. Švihrová
  In: Revue medicíny v praxi. - Roč. 13, č. 2 (2015), s. 25-27
 223. BDM Vedomosti respondentov na Slovensku a v Čechách o karcinóme cervixu - projekt Aurora / V. Švihrová... [et al.]
  In: Česká gynekologie. - Roč. 80, č. 3 (2015), s. 181-188
 224. BED Vývoj zmien v poskytovaní kúpeľnej starostlivosti z pohľadu dostupnosti / V. Švihrová
  In: Podpora zdravia, prevencia a hygiena v teórii a praxi 5. - ISBN 978-80-88866-58-9. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského, 2008. - S. 134-139
 225. BED Poskytovanie kúpeľnej starostlivosti z pohľadu riadenia kvality v službách / V. Jakušová... [et al.]
  In: Životné podmienky a zdravie [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-7159-173-3. - Bratislava : Úrad verejného zdravotníctva SR, 2009. - S. 286-290 [CD-ROM]
 226. BED Zabezpečenie národného imunizačného programu SR / H. Hudečková ... [et al.]
  In: Podpora zdravia, prevencia a hygiena v teórii a praxi 6. - ISBN 978-80-88866-64-0. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta a Beriss, 2009. - S. 166-171
 227. BEF UZ screening v prenatálnej diagnostike / J. Danko ... [et al.]
  In: Porodní činnost, perinatální úmrtnost, plodová voda. - Olomouc : Universita Palackého, 1988. - S. 200-202
 228. BEF Porovnanie komplikácií operačnej liečby benígnych a malígnych nádorov / J. Danko ... [et al.]
  In: Celostátní gynekologická konference. - Pardubice : [s.n.], 1988. - S. 42-45
 229. BEF Kvalita života pacienta s onkologickým ochorením / Lukáš Kocsis, Viera Švihrová
  In: Aktuálne problémy verejného zdravotníctva vo výskume a praxi : recenzovaný zborník vedeckých a odborných prác : 4. - ISBN 978-80-8187-061-3. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2019. - S. 287-290
 230. BEF Prínos UZ pri diagnostike VVCH srdca / V. Švihrová ... [et al.]
  In: Zborník prác z vedeckej konferencie. - Olomouc : [s.n.], 1988. - S. 459-462
 231. BEF Význam sledovania sérového AFP pri diagnostike vrodených vývojových chýb neurálnej trubice / V. Švihrová ... [et al.]
  In: Zborník prác z vedeckej konferencie. - Olomouc : [s.n.], 1988. - S. 434-437
 232. BEF Pitný režim prvého a deviateho ročníka základnej školy / V. Švihrová, M. Pogranová
  In: Aktuálne problémy verejného zdravotníctva vo výskume a praxi [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-39-4. - Martin : JLF UK, 2013. - S. 240-243 [CD-ROM]
 233. BEF Korelácia kardiotokografických záznamov so simultánne piezoelektricky registrovanou pohybovou aktivitou plodu / E. Urbánková ... [et al.]
  In: Porodní činnost, perinatální úmrtnost, plodová voda. - Olomouc : Universita Palackého, 1988. - S. 176-179
 234. BEF Profesionálny stres / R. Čecho, V. Švihrová, H. Hudečková
  In: Aktuálne problémy verejného zdravotníctva vo výskume a praxi 3 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89797-21-9. - Bratislava : JLF UK, 2017. - S. 297-302 [CD-ROM]
 235. BEF Stručný retrospektívny pohľad na hlásenia chorôb z povolania a ohrozenia chorobami z povolania u žien v SR / J. Buchancová ... [et al.]
  In: Aktuálne problémy verejného zdravotníctva vo výskume a praxi 3 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89797-21-9. - Bratislava : JLF UK, 2017. - S. 30-34 [CD-ROM]
 236. BEF Súčasný stav v prevencii karcinómu krčka maternice na Slovensku / V. Szabóová ... [et al.]
  In: Aktuálne problémy verejného zdravotníctva vo výskume a praxi 3 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89797-21-9. - Bratislava : JLF UK, 2017. - S. 347-353 [CD-ROM]
 237. BEF Komplikácie vybraných ochorení preventabilných očkovaním / V. Szaboóva... [et al.]
  In: Aktuálne problémy verejného zdravotníctva vo výskume a praxi 2 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-971836-6-0. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2015. - S. 131-137 [CD-ROM]
 238. BEF Financovanie očkovania na území Slovenska od roku 1918 po súčasnosť / V. Švihrová, H. Hudečková
  In: Životné podmienky a zdravie. - ISBN 978-80-7159-221-1. - Bratislava : Úrad verejného zdravotníctva, 2015. - S. 394-399
 239. BEF Bariéry skríningu karcinómu krčka maternice u žien - tvorba dotazníka / V. Szabóová... [et al.]
  In: Životné podmienky a zdravie. - ISBN 978-80-7159-221-1. - Bratislava : Úrad verejného zdravotníctva, 2015. - S. 130-132
 240. BEF Vedomosti študentov lekárskej fakulty o prevencii karcinómu krčka maternice / V. Švihrová... [et al.]
  In: Aktuálne problémy verejného zdravotníctva vo výskume a praxi 2 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-971836-6-0. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2015. - S. 154-159 [CD-ROM]
 241. BFA Ekonomické hodnotenie modelovanej epidemiologickej situácie pri poklese zaočkovanosti proti osýpkam / Iveta Waczulíková... [et al.]
  In: STAKAN 2015 : Sborník abstraktů [elektronický zdroj]. - [Praha] : Česká statistická společnost, 2015. - S. 13 [online]
 242. BFA Our experiences with prenatal diagnosis in the first trimester / V. Švihrová ... [et al.]
  In: 30th Anniversary of the Czech society of medical genetics. Genetics in medicine. - Praha : Association of Medical Societes J. E. Purkyně, 1993. - S. 82
 243. BFA Current problems of vaccination preventable diseases in Slovakia for the years 2000 to 2014 / V. Švihrová ... [et al.]
  In: ESPID 2016 : 34th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases [elektronický zdroj]. - Brighton : [s.n.], 2016. - Nestr. [1 s.] [online]
 244. BFA Decline of vaccination coverage against measles in cohorts born 2011-2013 in Slovakia a reason for concern? / H. Hudečková ... [et al.]
  In: ESPID 2016 : 34th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases [elektronický zdroj]. - Brighton : [s.n.], 2016. - Nestr. [1 s.] [online]
 245. BFA The cost analysis of uncomplicated chickenpox treatment in Slovakia / V. Švihrová... [et al.]
  In: ESCAIDE : European Scientific Conference on Applied Infectious Disease Epidemiology 2015. - Štokholm : [s.n.], 2015. - S. 80
 246. BFA The direct cost of health insurance companies for the treatment of measles in Slovakia - model / V. Švihrová ... [et al.]
  In: 35th ESPID 2017 : Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases [elektronický zdroj]. - Madrid : [s.n.], 2017. - Nestr. [1s.] [online]
 247. BFA Current situation of herd immunity against measles in Slovakia / H. Hudečková ... [et al.]
  In: 35th ESPID 2017 : Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases [elektronický zdroj]. - Madrid : [s.n.], 2017. - Nestr. [1s.] [online]
 248. BFA The direct and indirect cost of uncomplicated varicella treatment in Slovakia in chidlren / V. Švihrová... [et al.]
  In: ESPID 2015 : 33rd Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases [elektronický zdroj]. - Ženeva : ESPID, 2015. - Nestr. [1 s.] [online]
 249. BFA Vaccination against measles over time among children in the Slovakia / H. Hudečková... [et al.]
  In: ESPID 2015 : 33rd Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases. - Ženeva : ESPID, 2015. - Nestr. [1 s.] [online]
 250. BFA Impact of vaccination strategy on the incidence of measies in Slovakia, 1969-2013 / H. Hudečková... [et al.]
  In: ESCAIDE : European Scientific Conference on Applied Infectious Disease Epidemiology 2014. - Stokholm : [s.n.], 2014. - S. 137
 251. BFB Karcinóm krčka maternice: epidemiologický vývoj v Slovenskej a Českej republike / V. Szaboóvá, V. Švihrová
  In: 12. Červenkove dni preventívnej medicíny [elektronický zdroj]. - Bratislava : SLS, 2013. - Nestr. [S. 46] [CD-ROM]
 252. BFB Analýza zmien rizika vzniku profesionálnej TBC na Slovensku / J. Buchancová... [et al.]
  In: 12. Červenkove dni preventívnej medicíny [elektronický zdroj]. - Bratislava : SLS, 2013. - Nestr. [S. 27] [CD-ROM]
 253. BFB AURORA - Europská sieť pre surveillance a kontrolu rakoviny krčka maternice v nových členských štátoch / V. Švihrová... [et al.]
  In: Kongres Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti [elektronický zdroj]. - Prešov : [s.n.], 2013. - Nestr. [1 s.] [online]
 254. BFB Slovenská verzia dotazníka TSI - teacher stress inventory / Róbert Čecho ... [et al.]
  In: 12. Martinské dni pracovného lekárstva a toxikológie. - ISBN 978-80-8187-050-7. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2018. - S. 11-12
 255. BFB Finančné náklady na protiepidemické opatrenia v ohnisku VHA / H. Hudečková ... [et al.]
  In: 7. Červenkove dni preventívnej medicíny. - Banská Bystrica : RÚVZ- odbor epidemiológie, 2008. - S. 36
 256. BFB Finančné náklady na liečbu varicely / H. Hudečková ... [et al.]
  In: 7. Červenkove dni preventívnej medicíny. - Banská Bystrica : RÚVZ - odbor epidemiológie, 2008. - S. 14
 257. BFB História očkovania na území Slovenska / V. Švihrová... [et al.]
  In: 7. Slovenský vakcinologický kongres. - ISBN 978-80-89797-08-0. - Bratislava : A-medi, 2016. - S. 19
 258. BFB Osýpky, rubeola, parotitída a ich možné komplikácie - literárny prehľad / V. Szaboóvá... [et al.]
  In: 7. Slovenský vakcinologický kongres. - ISBN 978-80-89797-08-0. - Bratislava : A-medi, 2016. - S. 17
 259. BFB Európska sieť pre surveillance a kontrolu rakoviny krčka maternice v nových členských štátoch / V. Švihrová... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 6, Suppl. (2011), s. 23
 260. DAI Metódy prenatálnej diagnostiky - využitie ultrazvuku pri diagnostike vrodených vývojových chýb / V. Švihrová ; školteľ M. Toldy
  Martin : [s.n.], 1987
 261. DAI Incidencia a prevencia vybraných ochorení z pohľadu verejného zdravotníctva / V. Švihrová
  Martin : [s.n.], 2011
 262. EAJ Praktické postupy v pôrodníctve / Albert Huch ; prel. Ján Danko, Viera Švihrová ; Imrich Žigo
  Martin : Osveta, 1999
 263. EDJ Výživa v prevencii afektívnych porúch / Veronika Szabóová, Viera Švihrová
  In: Aktuálne problémy verejného zdravotníctva vo výskume a praxi : recenzovaný zborník vedeckých a odborných prác : 4. - ISBN 978-80-8187-061-3. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2019. - S. 295-300
 264. FAI Aktuálne problémy verejného zdravotníctva vo výskume a praxi [elektronický dokument] : recenzovaný zborník vedeckých a odborných prác : 4. / Henrieta Hudečková ... [et al.]
  Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2019
 265. GHG Prístup k posudzovaniu nákladov pri hodnotení epidemiologickej situácie osýpok / I. Waczulíková ... [et al.]
  In: 9. Martinské dni verejného zdravotníctva [elektronický zdroj]. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2015. - nestr. [1 s.] [online]
 266. GII Prevencia rakoviny krčka maternice / V. Švihrová
  In: Naša univerzita. - Roč. 59, č. 8 (2013), s. 19
 267. GII Analýza najčastejších zoonóz prenášaných kliešťami na Slovensku za roky 1997-2008 / V. Švihrová
  Martin : [s.n.], 2010
 268. GII Imunológia plodovej vody : práca k atestácii II. stupňa. / V. Švihrová
  Martin : [s.n.], 1992
 269. GII Sekundárna amenorea : práca k atestácii II. stupňa. / V. Švihrová
  Martin : [s.n.], 1992
 270. GII Kontrólna a revízna činnosť u gynekológa primárnej starostlivosti : atestačná práca. / V. Švihrová
  Martin : [s.n.], 2002