Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Personálne obsadenie Ústavu verejného zdravotníctva

Prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH., vedúca Ústavu verejného zdravotníctva JLF UK

Prof. MUDr. Viera Švihrová, CSc., zástupkyňa pre pedagogickú činnosť 

Prof. MUDr. Tibor Baška, PhD., zástupca pre vedecko-výskumnú činnosť

Prof. MUDr. Jana Buchancová, CSc.

doc. Ing. Viera Jakušová, PhD., MPH.

Mgr. Róbert Čecho, PhD.

Ing. Stanislav Kuka, PhD.

Mgr. Eva Malobická, PhD.

Mgr. Martin Novák, PhD.

Mgr. Miroslava Sovičová, PhD.

Mgr. Eliška Štefanová, PhD.

Mgr. Mária Tatarková, PhD.

PhDr. Marta Tkáčová, PhD.

Mgr. Jana Zibolenová, PhD.

RNDr. Mária Marušiaková, PhD.., lektorka

MUDr. Tibor Záborský, PhD., MPH., lektor

 

Ostatní pracovníci:

Bc. Katarína Lamošová, Ingrid Prachárová, Jana Suržínová, Jarmila Svitačová, Mgr. Radka Štefanidesová

 

Denní doktorandi:

Mgr. Barbora Dvorštiaková, Mgr. Romana Ulbrichtová

 


Podrobné údaje o zamestnancoch (pracovné zaradenie, kontakt, publikačná činnosť)

 1. ADC Lead contamination of fruit spirits intended for own consumption as a potential overlooked public health issue: a pilot study / Mária Tatarková ... [et al.]
  In: Central European Journal of Public Health. - Roč. 27, č. 2 (2019), s. 110-114
 2. ADC The emergence of Clostridium difficile ribotypes 027 and 176 with a predominance of the Clostridium difficile ribotype 001 recognized in Slovakia following the European standardized Clostridium difficile infection surveillance of 2016 / Elena Nováková ... [et al.]
  In: International Journal of Infectious Diseases [elektronický dokument]. - Roč. 90 (2020), s. 111-115 [print]
 3. ADE Benefit of Active Approach to Surveillance of Hospital - Acquired Infections / K. Naďová ... [et al.]
  In: Epidemiology : Open Access [elektronický zdroj]. - Roč. 6, č. 2 (2016), nestr. [7 s.] [online]
 4. ADF Apperance of Clostridium Difficile infections in health care instituttions in Slovakia and in the district of Martin / Martin Novák ... [et al.]
  In: Acta Medica Martiniana. - Roč. 18, č. 2 (2018), s. 5-12
 5. ADF Prieskum postojov a názorov rodičov na očkovanie v meste Martin za roky 2017 a 2018 / Martin Novák ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 13, č. 4 (2018), s. 173-176
 6. ADF Manažment informácií vo verejnom zdravotníctve / L. Mičíková, M. Novák
  In: Zdravotnícke listy. - Roč. 5, č. 4 (2017), s. 53-57
 7. ADF Výskyt hlásených prípadov Clostridium difficile u detí v rokoch 2011 až 2017 / Martin Novák, Henrieta Hudečková
  In: Pediatria. - Roč. 14, č. 4 (2019), s. 163-166
 8. ADF Názory obyvateľov mesta Martin na očkovanie, vykonávané v rámci Europského imunizačného týždňa v rokoch 2010 až 2016 / Martin Novák ... [et al.]
  In: Zdravotnícke listy. - Roč. 6, č. 3 (2018), s. 12-16
 9. ADM Impact of hand hygiene knowledge on the hand hygiene compliance / Martin Novák ... [et al.]
  In: Medicinski glasnik [elektronický dokument]. - Roč. 17, č. 1 (2020), 194-199 [online]
 10. ADM Exposure to mental load and psychosocial risks in kindergarten teachers / Róbert Čecho ... [et al.]
  In: Zdravstveno varstvo [elektronický dokument]. - Roč. 58, č. 3 (2019), s. 120-128 [online]
 11. ADM Risk factors for periprosthetic joint infection of the hip and knee / Jozef Breznický ... [et al.]
  In: Medicinski glasnik [elektronický dokument]. - Roč. 17, č. 1 (2020), s. 92-97 [online]
 12. ADM Ribotypes in isolates and testing algorithm of C. difficile infections in the studied sample / Zuzana Štofková, Elena Nováková, Martin Novák
  In: Bratislava medical journal [elektronický dokument]. - Roč. 121, č. 3 (2020), s. 182-187 [print]
 13. ADM The most common etiological agents of prosthetic joint infections in orthopaedics / Jozef Breznický, Martin Novák
  In: Medicinski glasnik [elektronický dokument]. - Roč. 16, č. 2 (2019), s. 185-189 [online]
 14. AED Vplyv úrovne vedomostí o hygiene rúk na jej vykonávanie / M. Novák ... [et al.]
  In: Aktuálne problémy verejného zdravotníctva vo výskume a praxi 3 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89797-21-9. - Bratislava : JLF UK, 2017. - S. 199-203 [CD-ROM]
 15. AED Vývoj epidemiologickej situácie a zaočkovanosti proti osýpkam na Slovensku / H. Hudečková ... [et al.]
  In: Aktuálne problémy verejného zdravotníctva vo výskume a praxi 3 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89797-21-9. - Bratislava : JLF UK, 2017. - S. 120-125 [CD-ROM]
 16. AFC The prevalence of intestinal parasites in Central Slovakia from the year 2000 - retrospective study / Tatiana Kochláňová ... [et al.]
  In: CBU International Conference Proceedings 2019 [elektronický dokument] : Innovations in Science and Education : Roč. 7. - ISBN 978-80-907722-0-5. - Praha : CBU Research Institute, 2019. - S. [1-7] [print]
 17. AFC Public health impact of rapid identification of epidemiologically important characteristics of Salmonella spp. by MALDI-TOF MS / Martin Novák ... [et al.]
  In: CBU International Conference Proceedings 2019 [elektronický dokument] : Innovations in Science and Education : Roč. 7. - ISBN 978-80-907722-0-5. - Praha : CBU Research Institute, 2019. - S. [1-8] [print]
 18. AFD Primárna prevencia karcinómu krčka maternice na Slovensku - súčasný stav / V. Szabóová ... [et al.]
  In: Prevencia najčastejšie sa vyskytujúcich chronických neinfekčných ochorení. - ISBN 978-80-7159-228-0. - Bratislava : Úrad verejného zdravotníctva, 2017. - S. 21-26
 19. AFD Je legislatíva v kontrole tabaku na Slovensku účinná? / T. Baška... [et al.]
  In: Duševné zdravie ako predpoklad celkového zdravia. - ISBN 978-80-7159-214-3. - Bratislava : Úrad verejného zdravotníctva SR, 2012. - S. 177-181
 20. AFG Ročná surveillance nozokomiálných nákaz spôsobených baktériou Clostridium difficile na Slovensku v regóne Turiec / Martin Novák ... [et al.]
  In: 8. Studentská vědecká konference : sborník abstraktů z konference. - ISBN 978-80-7464-483-2. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2018. - S. 46-46
 21. AFG Decrease in measles vaccination coverage: a new public health problem in Slovakia / M. Novák ... [et al.]
  In: Clinical Microbiology [elektronický zdroj. - Roč. 5, č. 5 (2016), s. 35 [online]
 22. AFG Mumps as a new epidemiological problem in Slovakia / V. Szabóová ... [et al.]
  In: Clinical Microbiology [elektronický zdroj. - Roč. 5, č. 5 (2016), s. 59 [online]
 23. AFG Measles elimination in Slovakia related to mass vaccination / H. Hudečková ... [et al.]
  In: Journal of Infectious Diseases & Therapy. - Roč. 4, č. 8 suppl. (2016), s. 6
 24. AFH Surveillance nozokomiálných nákaz spôsobených baktériou Clostridium difficile na Slovensku a v regióne Turiec / M. Novák ... [et al.]
  In: 22. Červenkové dni preventívnej medicíny. - ISBN 978-80-89797-24-0. - Bratislava : Amedi, 2017. - S. 20
 25. AFH Výskyt a problematika infekcií spôsobených Clostridium difficile na Slovensku / Martin Novák ... [et al.]
  In: Zdravotnícke listy. - Roč. 7, č. 1 (2019), s. A23-A24
 26. AFH Vnímavosť populácie Slovenska na osýpky a riziko ich šírenia / H. Hudečková ... [et al.]
  In: 22. Červenkové dni preventívnej medicíny. - ISBN 978-80-89797-24-0. - Bratislava : Amedi, 2017. - S. 11
 27. AFH Zaočkovanosť proti osýkam na Slovensku / H. Hudečková ... [et al.]
  In: 22. Červenkové dni preventívnej medicíny. - ISBN 978-80-89797-24-0. - Bratislava : Amedi, 2017. - S. 11-12
 28. AFH Zaočkovanosť proti osýpkam v regióne Turiec / T. Červeňová ... [et al.]
  In: 8. Slovenský vakcinologický kongres. - ISBN 978-80-89797-18-9. - Bratislava : A-medi, 2017. - S. 17
 29. AFH Aká je kolektívna ochrana proti osýpkam na Slovensku? / H. Hudečková ... [et al.]
  In: 8. Slovenský vakcinologický kongres. - ISBN 978-80-89797-18-9. - Bratislava : A-medi, 2017. - S. 11
 30. AFH Surveillance infekcii Clostridium difficile v zdravotníckych zariadeniach v okrese Martin a na Slovensku v rokoch 2010 – 2017 / Martin Novák ... [et al.]
  In: 24. Červenkové dni preventívnej medicíny. - ISBN 978-80-89797-52-3. - Bratislava : A-medi management, 2019. - S. [1-2]
 31. AFH Matematické modelovanie vývoja vnímavosti na osýpky na Slovensku / Jana Zibolenová ... [et al.]
  In: 24. Červenkove dni preventívnej medicíny : program a zborník abstraktov. - ISBN 978-80-89797-52-3. - Bratislava : A-medi management, 2019. - S. 1]-2]
 32. BDF Charakteristiky infekcie vyvolanej baktériou Clostridium Difficile a ich verejnozdravotnícky význam diagnostiky / E. Nováková ... [et al.]
  In: Revue medicíny v praxi. - Roč. 13, č. 3 (2015), s. 11-13
 33. BDF Klinický významné kliešte / E. Nováková ... [et al.]
  In: Revue medicíny v praxi. - Roč. 14, č. 1 (2016), s. 23-24
 34. BFA The direct cost of health insurance companies for the treatment of measles in Slovakia - model / V. Švihrová ... [et al.]
  In: 35th ESPID 2017 : Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases [elektronický zdroj]. - Madrid : [s.n.], 2017. - Nestr. [1s.] [online]
 35. BFA Current situation of herd immunity against measles in Slovakia / H. Hudečková ... [et al.]
  In: 35th ESPID 2017 : Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases [elektronický zdroj]. - Madrid : [s.n.], 2017. - Nestr. [1s.] [online]
 36. BFA A high prevalence of Clostridium difficile ribotypes 001 and 176 recognized within an enhanced option of European standardized Clostridium difficile infection surveillance in Slovakia, 2016 / Elena Nováková ... [et al.]
  In: European congress of clinical microbiology and infectious diseases : ECCMID : Roč. 28. - Bases : European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, 2018. - S. [1-1]