Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Personálne obsadenie Ústavu verejného zdravotníctva

Prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH., vedúca Ústavu verejného zdravotníctva JLF UK

Prof. MUDr. Viera Švihrová, CSc., zástupkyňa pre pedagogickú činnosť 

doc. MUDr. Tibor Baška, PhD., zástupca pre vedecko-výskumnú činnosť

Prof. MUDr. Jana Buchancová, CSc.

doc. Ing. Viera Jakušová, PhD., MPH.

Ing. Stanislav Kuka, PhD.

Mgr. Eva Malobická, PhD. (RD)

Mgr. Martin Novák, PhD.

PhDr. Marta Tkáčová, PhD.

Mgr. Jana Zibolenová, PhD.

RNDr. Mária Marušiaková, PhD.., lektorka

MUDr. Tibor Záborský, PhD., MPH., lektor

 

Ostatní pracovníci:

Bc. Katarína Lamošová, Ingrid Prachárová, Jana Suržínová, Jarmila Svitačová, Mgr. Radka Štefanidesová

 

Denní doktorandi:

Mgr. Róbert Čecho, Mgr. Barbora Dvorštiaková, Mgr. Miroslava Ďuranová, Mgr. Romana Šišová, Mgr. Eliška Štefanová, Mgr. Mária Tatarková

 


Podrobné údaje o zamestnancoch (pracovné zaradenie, kontakt, publikačná činnosť)

 1. ADF Projekt Aurora - znalosti adolescentov o prevencii rakoviny krčka maternice / V. Švihrová... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 8, č. 5 (2013), s. 251-256
 2. ADF Analýza príkladov správnej praxe a stratégií proti rakovine krčka maternice vo vybraných krajinách / L. Murajda... [et al.]
  In: Slovenská gynekológia a pôrodníctvo. - Roč. 19, č. 1 (2012), s. 3-8
 3. AFH Analýza lokálneho kontextu surveillance a boja proti rakovine krčka maternice v nových členských štátoch Európskej únie / L. Murajda... [et al.]
  In: 11. Červenkove dni preventívnej medicíny. - Banská bystrica : RÚVZ- odbor epidemiológie, 2012. - [S. 1]
 4. BED Význam peľových alergénov pri skrížených alergických reakciách / M. Tvrdá... [et al.]
  In: Podpora zdravia, prevencia a hygiena v teórii a praxi 6. - ISBN 978-80-88866-64-0. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta a Beriss, 2009. - S. 41-42
 5. BFB Európska sieť pre surveillance a kontrolu rakoviny krčka maternice v nových členských štátoch / V. Švihrová... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 6, Suppl. (2011), s. 23