Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Personálne obsadenie Ústavu verejného zdravotníctva

Prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH., vedúca Ústavu verejného zdravotníctva JLF UK

Prof. MUDr. Viera Švihrová, CSc., zástupkyňa pre pedagogickú činnosť 

Prof. MUDr. Tibor Baška, PhD., zástupca pre vedecko-výskumnú činnosť

doc. Ing. Viera Jakušová, PhD., MPH.

Mgr. Róbert Čecho, PhD.

Ing. Stanislav Kuka, PhD.

Mgr. Eva Malobická, PhD.

Mgr. et Mgr. Martin Novák, PhD.

Mgr. Miroslava Sovičová, PhD.

Mgr. Eliška Štefanová, PhD.

Mgr. Mária Tatarková, PhD.

PhDr. Romana Ulbrichtová, PhD.

PhDr. Marta Tkáčová, PhD.

Mgr. Jana Zibolenová, PhD.

RNDr. Mária Marušiaková, PhD., MPH, lektorka

MUDr. Tibor Záborský, PhD., MPH, lektor

 

Ostatní pracovníci:

Bc. Katarína Lamošová, Jana Mahútová, Ingrid Prachárová, Jarmila Svitačová, Mgr. Radka Štefanidesová

 

Denní doktorandi:

MUDr. Peter Vyšehradský, PhDr. Dominika Čecho

 


Podrobné údaje o zamestnancoch (pracovné zaradenie, kontakt, publikačná činnosť)

prof. MUDr. Tibor Baška, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav verejného zdravotníctva
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/2633 609
41609
Altternatívny e-mail: tibor.baska@gmail.com

Mgr. Róbert Čecho, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav verejného zdravotníctva
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 595
41595

prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav verejného zdravotníctva
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/2633 616
41616
043/26333604, 41604

doc. Ing. Viera Jakušová, PhD., MPH

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav verejného zdravotníctva
docent vysokej školy, univerzity
043/2633 624
41624
043/4132507

doc. PhDr. Simona Kelčíková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav verejného zdravotníctva
docent vysokej školy, univerzity
043/2633 428
41428
fax:043/4906712

Ing. Stanislav Kuka, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav verejného zdravotníctva
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 629
41629

Bc. Katarína Lamošová

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav verejného zdravotníctva
zdravotnícky zamestnanec odborný, zdravo
043/2633 630
41630

Mgr. Eva Malobická, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav verejného zdravotníctva
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 633
41633

RNDr. Mária Marušiaková, PhD., MPH

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav verejného zdravotníctva
lektor vysokej školy
[1] 2 3