Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Personálne obsadenie Ústavu verejného zdravotníctva

Prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH., vedúca Ústavu verejného zdravotníctva JLF UK

Prof. MUDr. Viera Švihrová, CSc., zástupkyňa pre pedagogickú činnosť 

doc. MUDr. Tibor Baška, PhD., zástupca pre vedecko-výskumnú činnosť

Prof. MUDr. Jana Buchancová, CSc.

doc. Ing. Viera Jakušová, PhD., MPH.

Ing. Stanislav Kuka, PhD.

Mgr. Eva Malobická, PhD. (RD)

Mgr. Martin Novák, PhD.

PhDr. Marta Tkáčová, PhD.

Mgr. Jana Zibolenová, PhD.

RNDr. Mária Marušiaková, PhD.., lektorka

MUDr. Tibor Záborský, PhD., MPH., lektor

 

Ostatní pracovníci:

Bc. Katarína Lamošová, Ingrid Prachárová, Jana Suržínová, Jarmila Svitačová, Mgr. Radka Štefanidesová

 

Denní doktorandi:

Mgr. Róbert Čecho, Mgr. Barbora Dvorštiaková, Mgr. Miroslava Ďuranová, Mgr. Romana Šišová, Mgr. Eliška Štefanová, Mgr. Mária Tatarková

 


Podrobné údaje o zamestnancoch (pracovné zaradenie, kontakt, publikačná činnosť)

 1. AAB Dezinfekcia a sterilizácia : teória a prax - II. / zostavila M. Štefkovičová
  Žilina : Vrána, 2007
 2. AAB Hygienické kompendium stomatológa / M. Štefkovičová ... [et al.]
  Skalica : Didaktik, 2005
 3. AAB Biomatematické modelovanie a vyhodnocovanie indikátorov očkovania ochorení preventabilným očkovaním / H. Hudečková, D. Ševčovič a kol.
  Bratislava : Iris, 2017
 4. AAB Verejnozdravotné aspekty osýpok / Henrieta Hudečková ... [et al.]
  Bratislava : A-medi management, 2018
 5. AAB Ekonomické aspekty imunizačného programu / H. Hudečková
  Žilina : ARD, 2002
 6. ABC Analysis of the incidence of tick-borne encephalitis as an occupational disease and of the costs of the diagnosis and treatment of acute tick-borne encephalitis in the Slovak Republic from 1989 to 2009 / V. Švihrová... [et al.]
  In: Flavivirus encephalitis. - ISBN 978-953-307-669-0. - Rijeka : InTech, 2011. - S. 255-272
 7. ACB Špeciálna epidemiológia / S. Bazovská ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2007
 8. ACB Infektológia pre prax / M. Szilágyiová... [et al.]
  Bratislava : Herba, 2010
 9. ACB Praktická vakcinológia nielen pre medikov / H. Hudečková
  Žilina : Lajka, 2009
 10. ACB Očkovanie / H. Hudečková, V. Švihrová
  Martin : Osveta, 2013
 11. ADC Estimation of the population susceptibility against measles in Slovakia / J. Zibolenová ...[et al.]
  In: Central European Journal of Public Health. - Roč. 25, č. 1 (2017), s. 46-54
 12. ADC Lead contamination of fruit spirits intended for own consumption as a potential overlooked public health issue: a pilot study / Mária Tatarková ... [et al.]
  In: Central European Journal of Public Health. - Roč. 27, č. 2 (2019), s. 110-114
 13. ADC Changes in surveillance of acute respiratory infections including influenza in the Slovak Republic during 1993-2008 / J. Seligová... [et al.]
  In: Central European Journal of Public Health. - Roč. 19, č. 1 (2011), s. 20-25
 14. ADC Costs analysis of the treatment of imported malaria / V. Švihrová... [et al.]
  In: Malaria Journal. - Roč. 11, č. 1 (2012), s. 1-5
 15. ADC Immunogenicity and reactogenicity of a novel hexavalent DTPa-HBV-IPV/Hib vaccine compared to separate concomitant injections of DTPa-IPV/Hib and HBV vaccines, when administered according to a 3, 5 and 11 month vaccination schedule / M. Avdičová ... [et al.]
  In: European Journal of Pediatrics. - Roč. 161, č. 11 (2002), s. 581-587
 16. ADC Evaluation of antibody response after vaccination with conjugate Haemophilus influenzae type b vaccine in infants and toddlers in Slovakia / E. Nováková ... [et al.]
  In: European Journal of Pediatrics. - Roč. 162, č. 2 (2003), s. 110-111
 17. ADC Mathematical modelling of varicella spread in Slovakia / J. Zibolenová... [et al.]
  In: Central European Journal of Public Health. - Roč. 23, č. 3 (2015), s. 227-232
 18. ADC Validation of the Slovakian version of the P-QOL questionnaire / V. Švihrová... [et al.]
  In: International Urogynecology Journal. - Roč. 21, č. 1 (2010), s. 53-61
 19. ADC National analysis of bacterial meningitis in Slovakia, 1997-2007 / H. Hudečková... [et al.]
  In: Public Health Reports. - Roč. 125, č. 1 (2010), s. 129-136
 20. ADC Lyme borreliosis - analysis of the trends in Slovakia, 1999-2008 / V. Švihrová... [et al.]
  In: Folia Microbiologica (Praha). - Roč. 56, č. 3 (2011), s. 270-275
 21. ADC Nanomaterials - a new and former public health issue. The case of Slovakia / S. Kuka ... [et al.]
  In: Central European Journal of Public Health. - Roč. 24, č.4 (2016), s. 308-313
 22. ADC Legislative norms to control cannabis use in the light of its prevalence in the Czech Republic, Poland, Slovakia, and Hungary / R. Čecho ... [et al.]
  In: Central European Journal of Public Health. - Roč. 25, č. 4 (2017), s. 261-265
 23. ADC Analysis of the direct and indirect costs of treatment of imported malaria in the Slovak Republic / V. Švihrová... [et al.]
  In: Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical. - Roč. 42, č. 4 (2009), s. 377-380
 24. ADC The estimation of the economic burden of measles in terms of direct and indirect costs per case / Viera Švihrová ... [et al.]
  In: Infectious Diseases. - Roč. 50, č. 4 (2018), s. 324-327
 25. ADC Occupational viral hepatitis in the Slovak and Czech Republic / J. Buchancová... [et al.]
  In: Central European Journal of Public Health. - Roč. 21, č. 2 (2013), s. 92-97
 26. ADC The Impact of Sound Exposure on Heart Rate Variability in Adolescent Students / Marcel Veterník ... [et al.]
  In: Physiological Research. - Roč. 67, č. 5 (2018), s. 695-702
 27. ADC Trends in standardized mortality rates for select groups of cardiovascular diseases in Slovakia between 1980 and 2010 / V. Švihrová... [et al.]
  In: Public Health. - Roč. 130, 1. jan. (2016), s. 43-50
 28. ADC The role of family background on cigarette smoking among adolescent school children in Slovakia: findings from the 2007 Slovakia Global Youth Tobacco Survey / T. Baška... [et al.]
  In: International Journal of Public Health. - Roč. 55, č. 6 (2010), s. 591-597
 29. ADD Cost effectiveness and cost benefit analysis of the regular obligatory vaccination in Slovakia / H. Hudečková ... [et al.]
  In: Biologia. - Roč. 56, suppl. 9 (2001), s. 119-122
 30. ADE Hemofilové infekcie na Slovensku - 15 rokov surveillance / E. Nováková... [et al.]
  In: Vakcinologie. - Roč. 5, č. 2 (2011), s. 51-59
 31. ADE Zdravotná a ekonomická návratnosť povinného pravidelného očkovania v Slovenskej republike. III. Záškrt, tetanus a čierny kašeľ / Hudečková, H. ... [et al.]
  In: Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. - Roč. 49, č. 4 (2000), s. 153-157
 32. ADE Epidemiological features and economic evaluation of a potential chickenpox vaccination strategy in Slovak republic / H. Hudečková ... [et al.]
  In: Central European Journal of Public Health. - Roč. 8, č. 4 (2000), s. 227-228
 33. ADE Zdravotná a ekonomická návratnosť povinného pravidelného očkovania v Slovenskej republike. IV. Morbilli, rubeola a parotitis / H. Hudečková ... [et al.]
  In: Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. - Roč. 50, č. 1 (2001), s. 31-35
 34. ADE Črevné parazity u detí regiónu Turiec v dlhodobom priereze. Ako ďalej s preventívnymi parazitologickými vyšetreniami? / Š. Straka ... [et al.]
  In: Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. - Roč. 50, č. 1 (2001), s. 22-25
 35. ADE Nosocomial rotaviral gastroenteritis in paediatric departments / M. Štefkovičová ... [et al.]
  In: Central European Journal of Public Health. - Roč. 16, č. 1 (2008), s. 12-16
 36. ADE Účinok preventívnych opatrení na hladiny kadmia v moči u pracovníkov v podniku výroby nikel-kadmiových batérií / Miroslava Sovičová ... [et al.]
  In: Pracovní lékařství. - Roč. 71, č. 1-2 (2019), s. 17-24
 37. ADE Kliešťová encefalitída z pohľadu profesie - desaťročná analýza hlásených prípadov v epidemiologickom informačnom systéme SR / V. Švihrová... [et al.]
  In: Pracovní lékařství. - Roč. 64, č. 1 (2012), s. 6-12
 38. ADE Podiel detí na celkovom výskyte salmonelóz v okrese Martin za roky 1977-1997 / H. Hudečková ... [et al.]
  In: Klinická mikrobiologie a infekční lékařství [elektronický zdroj]. - Roč. 5, č. 9-10 (1999), s. 319-321
 39. ADE Tick-borne encephalitis and golden agers position paper of the International Scientific Working Group on Tick-borne encephalitis (ISW-TBE) / Z. Jeleník... [et al.]
  In: Wiener Medizinische Wochenschrift. - Roč. 160, č. 9-10 (2010), s. 247-251
 40. ADE The cost analysis of uncomplicated chickenpox treatment in Slovakia / V. Švihrová ... [et al.]
  In: Austin Journal of Public Health and Epidemiology [elektronický zdroj]. - Roč. 3, č. 3, č. čl. 1042 (2016), nestr. [4 s.] [online]
 41. ADE Silikóza a banícka pneumokonióza na Slovensku v rokoch 1981-2010 / J. Buchancová... [et al.]
  In: Pracovní lékařství. - Roč. 64, č. 2-3 (2012), s. 62-70
 42. ADE Hodnotenie lokálnej svalovej záťaže u šičiek autopoťahov 1. časť: využitie modifikovaného dotazníka Nordic Questionnaire / Romana Ulbrichtová ... [et al.]
  In: Pracovní lékařství. - Roč. 70, č. 1-2 (2018), s. 12-17
 43. ADE Ramsay-Huntov syndróm / L. Michal ... [et al.]
  In: Klinická mikrobiologie a infekční lékařství [elektronický zdroj]. - Roč. 9, č. 3 (2003), s. 143-145
 44. ADE Cost effectiveness and cost benefit of viral hepatitis B vaccination in the Slovak republic / H. Hudečková ... [et al.]
  In: Central European Journal of Public Health. - Roč. 10, č. 4 (2002), s. 146-148
 45. ADE Profesionálne ochorenia na hepatitídu B u zdravotníckych pracovníkov regiónu Turiec v rokoch 1976-2000 / H. Hudečková ... [et al.]
  In: České pracovní lékařství. - Roč. 3, č. 3 (2002), s. 134-136
 46. ADE Exotickí domáci miláčikovia ako potenciálny zdroj salmonel / H. Kocianová... [et al.]
  In: Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. - Roč. 59, č. 1 (2010), s. 9-12
 47. ADE Increasing trends of tobacco use in medical students in Slovakia - a reason for concern? / T. Baška ... [et al.]
  In: Central European Journal of Public Health. - Roč. 15, č. 1 (2007), s. 29-32
 48. ADE Analýza výskytu kliešťovej encefalitídy ako choroby z povolania v Slovenskej republike a Českej republike za roky 1989-2008 / V. Švihrová ... [et al.]
  In: Pracovní lékařství. - Roč. 61, č. 3 (2009), s. 102-108
 49. ADE Cysta echinokokovej etiológie lokalizovaná v slezine / M. Szilágyiová... [et al.]
  In: Klinická mikrobiologie a infekční lékařství [elektronický zdroj]. - Roč. 15, č. 5 (2009), s. 185-188
 50. ADE Tick-borne encephalitis as a notifiable disease - Status quo and the way forward. Report of the 17th annual meeting of the International Scientific Working Group on Tick-Borne Encephalitis (ISW-TBE) / U. Kunze... [et al.]
  In: Ticks and Tick-Borne Diseases. - Roč. 6, č. 5 (2015), s. 545-548
 51. ADE Dotazník TSI - Teacher Stress Inventory: validácia slovenskej verzie / Róbert Čecho ... [et al.]
  In: Pracovní lékařství. - Roč. 70, č. 1-2 (2018), s. 18-26
 52. ADE Profesionálne intoxikácie na Slovensku v rokoch 1993-2012 / J. Buchancová...[et al.]
  In: Pracovní lékařství. - Roč. 66, č. 2-3 (2014), s. 62-68
 53. ADE Hodnotenie lokálnej svalovej záťaže u šičiek autopoťahov 2. časť: využitie časovej snímky a meranie počtu pohybov pri hodnotení lokálnej svalovej záťaže / Romana Ulbrichtová ... [et al.]
  In: Pracovní lékařství. - Roč. 71, č. 1-2 (2019), s. 5-12
 54. ADE Analýza očkovania detskej populácie proti kliešťovej encefalitíde v Slovenskej republike za roky 1997 až 2009 / V. Švihrová... [et al.]
  In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 65, č. 7-8 (2010), s. 445-451
 55. ADE Analýza nákladov na ekonomicky aktívnych pacientov hospitalizovaných s diagnózou profesionálnej a neprofesionálnej kliešťovej encefalitídy na Slovensku / V. Švihrová... [et al.]
  In: Pracovní lékařství. - Roč. 63, č. 1 (2011), s. 13-17
 56. ADE Helthcare-associated infections at intensive care unit of department of anesthesiology and intensive medicine at Martin Hospital Faculty / L. Murajda... [etal.]
  In: Central European Journal of Public Health. - Roč. 18, č. 3 (2010), s.173-176
 57. ADE Dlhodobé sledovanie výskytu profesionálnych zhubných nádorov dýchacieho systému na Slovensku - I. časť / J. Buchancová...[et al.]
  In: Pracovní lékařství. - Roč. 62, č. 3 (2010), s.109-124
 58. ADE Mapovanie hluku a vibrácií u zamestnancov údržby mesta a golfového parku / M. Hrušková... [et al.]
  In: Pracovní lékařství. - Roč. 63, č. 2 (2011), s. 55-62
 59. ADE Lymská borelióza z pohľadu pracovného lekárstva-porovnávajúca štúdia / J. Buchancová ... [et al.]
  In: Pracovní lékařství. - Roč. 61, č. 2 (2009), s. 46-55
 60. ADE Zdravotná a ekonomická návratnosť povinného pravidelného očkovania v Slovenskej republike. II. Detská obrna / Hudečková H., Straka Š.
  In: Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. - Roč. 49, č. 2 (2000), s. 59-63
 61. ADE Zdravotná a ekonomická návratnosť povinného pravidelného očkovania v Slovenskej republike. I. Metodika / H. Hudečková ... [et al.]
  In: Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. - Roč. 49, č. 1 (2000), s. 24-27
 62. ADE Naše skúsenosti s diagnostikou a liečbou alveokokózy pečene / M. Szilágyiová ... [et al.]
  In: Klinická mikrobiologie a infekční lékařství [elektronický zdroj]. - Roč. 7, č. 9-10 (2001), s. 255-257
 63. ADE Výskyt vírusovej hepatitídy A, B a C v okrese Martin a na Slovensku v rokoch 1977-1997 / H. Hudečková
  In: Klinická mikrobiologie a infekční lékařství [elektronický zdroj]. - Roč. 5, č. 8 (1999), s. 259-261
 64. ADE Analýza bakteriálnych meningitíd v Slovenskej republike za roky 1991-1998 / H. Hudečková ... [et al.]
  In: Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. - Roč. 49, č. 3 (2000), s. 130-135
 65. ADE Varixy dolných končatín vo vzťahu k dispozičným faktorom a faktorom fyzického pracovno-popracovného zaťaženia / Š. Zelník... [et al.]
  In: Pracovní lékařství. - Roč. 63, č. 2 (2011), s. 87-94
 66. ADF Význam dezinfekcie fonendoskopov v prevencii šírenia nozokomiálnych patogénov / R. Maďar ... [et al.]
  In: Nozokomiálne nákazy. - Roč. 3, č. 1 (2004), s. 11-15
 67. ADF Črevné parazitárne nákazy importované na územie Slovenskej republiky cudzími štátnymi príslušníkmi / M. Szilágyiová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 8, č. 7-8 (2008), s. 414-416
 68. ADF Ďalší prípad tropickej malárie importovanej do SR / K. Šimeková ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 8, č. 7-8 (2008), s. 417-418
 69. ADF Index rizika nákladov ako mechanizmus solidarity vo verejnom zdravotnom poistení - analýza vývoja vo vekovej skupine detí od 0 do 19 rokov veku / V. Švihrová ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 3, č. 4 (2008), s. 222-225
 70. ADF Chromozómové aberácie a polymorfizmus génu EPHX1 u anesteziologických pracovníkov / Ľ. Mušák ... [et al.]
  In: Praktická medicína. - Roč. 2, č. 5 (2008), s. 20-22
 71. ADF Analýza baktériových meningitíd v Slovenskej republike / H. Hudečková ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 3, č. 5 (2008), s. 277-280
 72. ADF Retrospektívna trendová štúdia chorôb z povolania a posúdenie kapacít pracovného lekárstva na Slovensku / J. Buchancová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 8, č. 12 (2008), s. 639-645
 73. ADF Prvé výsledky štúdie výskytu ochratoxínu A v materskom mlieku / A. Dostál ... [et al.]
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 109, č. 6 (2008), s. 276-278
 74. ADF Náklady a účinnosť národného imunizačného programu SR / H. Hudečková
  In: Pediatria. - Roč. 2, č. 6 (2007), s. 313-318
 75. ADF Fyzická aktivita vysokoškolákov - rizikový faktor neinfekčných chronických ochorení / T. Janušová ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 3, č. 1 (2008), s. 49-51
 76. ADF Sunbeds use - tanning pattern and UV protective behaviour of adults of the Turiec Region / Barbora Dvorštiaková ... [et al.]
  In: Acta Medica Martiniana. - Roč. 18, č. 2 (2018), s. 13-19
 77. ADF Skeletal fluorosis from a point of view of an occupational exposure to fluorides in Czechoslovakia 50-year follow-up study / J. Buchancová ... [et al.]
  In: Interdisciplinary Toxicology. - Roč. 1, č. 2 (2008), s. 193-197
 78. ADF Analýza rotavírusových a norovírusových gastroenteritíd v SR - protiepidemické opatrenia / M. Štefkovičová ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 3, č. 3 (2008), s. 169-173
 79. ADF Hyperamylazémia - sprievodný znak botulizmu? / L. Michal ... [et al.]
  In: Slovenský lekár. - Roč. 2/41, č. 6-7 (1992), s. 52-55
 80. ADF Possible impact of automotive industry on the health of working population / Romana Ulbrichtová ... [et al.]
  In: Acta Medica Martiniana. - Roč. 18, č. 2 (2018), s. 20-26
 81. ADF Epidemické aspekty anikterických foriem vírusovej hepatitídy / M. Szilágyiová ... [et al.]
  In: Slovenský lekár. - Roč. 4, č. 1 (1994), s. 4-6
 82. ADF K problematike diftérie v okrese Martin / H. Hudečková ... [et al.]
  In: Slovenský lekár. - Roč. 7, č. 5-6 (1997), s. 18-19
 83. ADF Analýza príkladov správnej praxe a stratégií proti rakovine krčka maternice vo vybraných krajinách / L. Murajda... [et al.]
  In: Slovenská gynekológia a pôrodníctvo. - Roč. 19, č. 1 (2012), s. 3-8
 84. ADF Apperance of Clostridium Difficile infections in health care instituttions in Slovakia and in the district of Martin / Martin Novák ... [et al.]
  In: Acta Medica Martiniana. - Roč. 18, č. 2 (2018), s. 5-12
 85. ADF Acid-base changes in young men after oral intake of ethanol / J. Buchancová... [et al.]
  In: Acta Medica Martiniana. - Roč. 12, č. 2 (2012), s. 12-18
 86. ADF Projekt Aurora - znalosti adolescentov o prevencii rakoviny krčka maternice / V. Švihrová... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 8, č. 5 (2013), s. 251-256
 87. ADF Fajčenie ako rizikový faktor v tehotnosti z pohľadu preventívnej medicíny / H. Hudečková
  In: Praktická gynekológia. - Roč. 9, č. 3 (2002), s. 124-127
 88. ADF Point prevalence survey of nosocomial infections in University hospital in Martin / E. Malobická... [et al.]
  In: Acta Medica Martiniana. - Roč. 13, č. 2 (2013), s. 34-41
 89. ADF Validácia dotazníka na hodnotenie kvality života u pacientov s celiakou (CD-QOL) / V. Švihrová... [et al.]
  In: Gastroenterológia pre prax. - Roč. 12, č. 4 (2013), s. 196-199
 90. ADF Nemocničné stravovanie z pohľadu hygieny výživy I. / M. Szárazová ... [et al.]
  In: Nozokomiálne nákazy. - Roč. 5, č. 4 (2006), s. 45-51
 91. ADF Prieskum postojov a názorov rodičov na očkovanie v meste Martin za roky 2017 a 2018 / Martin Novák ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 13, č. 4 (2018), s. 173-176
 92. ADF Imunizačný program a jeho organizačné zabezpečenie na Slovensku / H. Hudečková ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 2, č. 1 (2007), s. 33-37
 93. ADF Occupational exposure to volatile anaesthetics, chromosomal aberrations and nucleotide excision repair polymorphisms of genes XPD, XPG, XPC / Ľ. Mušák... [et al.]
  In: Acta Medica Martiniana. - Roč. 9, č. 2 (2009), s. 30-36
 94. ADF Public health importance of vaccination against selected communicable diseases / H. Hudečková ... [et al.]
  In: Acta Medica Martiniana. - Roč. 4, č. 2 (2004), s. 34-37
 95. ADF Analýza očkovania proti sezónnej a pandemickej chrípke na Slovensku / J. Mikas... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 7, č. 2 (2012), s. 75-79
 96. ADF Problematika profesionálnej expozície zdravotníckych pracovníkov formaldehydom / T. Záborský ... [et al.]
  In: Nozokomiálne nákazy. - Roč. 3, č. 4 (2004), s. 30-35
 97. ADF Vplyv očkovania na výskyt invazívnych hemofilových ochorení v detskej populácii na Slovensku / H. Hudečková, V. Švihrová, E. Nováková
  In: Pediatria. - Roč. 7, č. 5 (2012), s. 223-228
 98. ADF Výskyt ľudskej alveokokózy na Slovensku kazuistika piatej pacientky / M. Szilágyiová ... [et al.]
  In: Slovenský lekár. - Roč. 15. (29), č. 10-12 (2005), s. 248-249
 99. ADF The position of hygiene and epidemiology in public health / H. Hudečková ... [et al.]
  In: Acta Medica Martiniana. - Roč. 4, č. 3 (2004), s. 25-29
 100. ADF Chromozómové aberácie a polymorfizmus génov GSTM1, GSTP1 a GSTT1 pri profesionálnej expozícii antineoplastickým látkam / Ľ. Mušák... [et al.]
  In: Medicina Militaris Slovaca. - Roč. 11, č. 1 (2009), s. 14-17
 101. ADF Selected risk factors for cervical cancer and barries to cervical cancer screening / V. Szabóová... [et al.]
  In: Acta Medica Martiniana. - Roč. 14, č. 2 (2014), s. 25-30
 102. ADF Vývoj nákladov na varicelu na Slovensku vo vekovej skupine 0 až 14-ročných detí / V. Švihrová... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 9, č. 4 (2014), s. 177-181
 103. ADF Point prevalence survey of nosocomial infections in University Hospital in Martin / E. Žabková... [et al.]
  In: Acta Medica Martiniana. - Roč. 11, č. 1 (2011), s. 35-40
 104. ADF Kampylobakteriózy z pohľadu diagnostiky, výskytu a očakávaného vývoja trendu chorobnosti / M. Avdičová ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 1, č. 2 (2006), s. 102-105
 105. ADF Formulation and implementation of the national immunization programme in Slovak republic / H. Hudečková ... [et al.]
  In: Acta Medica Martiniana. - Roč. 6, č. 2 (2006), s. 27-30
 106. ADF Malária importovaná do Slovenskej republiky zo stredoafrickej republiky / K. Šimeková ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 6, č. 7-8 (2006), s. 434-436
 107. ADF Is the hygienic disinfection of hands with waterless alcohol disinfectant currently the best way of hand-hygiene? / M. Štefkovičová ... [et al.]
  In: Acta Medica Martiniana. - Roč. 6, č. 1 (2006), s. 28-31
 108. ADF Effect of occupational exposure to cytostatics and nucleotide excision repair polymorphism on chromosomal aberrations frequency / Ľ. Mušák ... [et al.]
  In: Interdisciplinary Toxicology. - Roč. 2, č. 1 (2009), s. 13-17
 109. ADF Benefit očkovania proti hemofilovým inváznym infekciám / H. Hudečková ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 1, č. 5 (2006), s. 265-268
 110. ADF Infekcia parvovírusom B19 - diagnostické rozpaky / E. Nováková ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 1, č. 4 (2006), s. 213-216
 111. ADF Varicella ako sociálno-ekonomický problém / V. Švihrová ... [et al.]
  In: Zdravotnícke štúdie. - Roč. 2, č. 1 (2009), s. 19-22
 112. ADF Effectiveness of the information laeflet personal measures during pandemic flu A (H1N1) issued by the Ministry of health of the Slovak republic during the 2009/2010 flu pandemic / A. Krajčovič... [et al.]
  In: Acta Medica Martiniana. - Roč. 15, č. 1 (2015), s. 36-44
 113. ADF Comparison of chromosomal aberrations frequency and polymorphism of GSTs genes in workers occupationally exposed to cytostatics or anaesthetics / Ľ. Mušák... [et al.]
  In: Interdisciplinary Toxicology. - Roč. 2, č. 3 (2009), s. 190-194
 114. ADF Varicela / E. Malobická, H. Hudečková
  In: Pediatria. - Roč. 9, č. 6 (2014), s. 303-305
 115. ADF Prieskum o názoroch ľudí k očkovaniu v uliciach mesta Martin za roky 2010-2012 / E. Malobická...[et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 8, č. 2 (2013), s. 93-97
 116. ADF Prevalence of intestinal parasites in children of Turiec region, Central Slovakia, in a long-term survey (1970-2001) / Š. Straka ... [et al.]
  In: Acta Medica Martiniana. - Roč. 2, č. 1 (2002), s. 28-32
 117. ADF Protrahovaná epidémia salmonelózy v okrese Martin január 1990 / H. Hudečková
  In: Lekársky obzor. - Roč. 41, č. 2 (1992), s. 85-87
 118. ADF Nemocničné sepsy, ich vznik, prevencia a úloha vaskulárnych katétrov (review) / R. Maďar ... [et al.]
  In: Acta chemotherapeutica. - Roč. 11, č. 4-5 (2002), s. 80-87
 119. ADF Public health problem of mycotoxin occurence in nutrition of population with emphasis on ochratoxin A and breast milk / J. Čajdová... [et al.]
  In: Acta Medica Martiniana. - Roč. 7, č. 3 (2010), s. 31-41
 120. ADF Acrylamide in biological materials and methods of the analytical determination / A. Dostál... [et al.]
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 112, č. 1 (2011), s. 44-47
 121. ADF Genotoxicita anestetík a cytostatík pri profesionálnej expozícii / Ľ. Mušák... [et al.]
  In: Medicina Militaris Slovaca. - Roč. 12, č. 1 (2010), s. 20-23
 122. ADF Názory obyvateľov mesta Martin na očkovanie, vykonávané v rámci Europského imunizačného týždňa v rokoch 2010 až 2016 / Martin Novák ... [et al.]
  In: Zdravotnícke listy. - Roč. 6, č. 3 (2018), s. 12-16
 123. ADM Vývoj surveillance invazívnych pneumokokových ochorení na Slovensku v rokoch 1997-2015 / E. Bottková ... [et al.]
  In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 71, č. 7-8 (2016), s. 354-360
 124. ADM Matematické modelovanie infekčných ochorení detského veku / J. Zibolenová... [et al.]
  In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 70, č. 4 (2015), s. 210-214
 125. ADM Exposure to mental load and psychosocial risks in kindergarten teachers / Róbert Čecho ... [et al.]
  In: Zdravstveno varstvo [elektronický dokument]. - Roč. 58, č. 3 (2019), s. 120-128 [online]
 126. ADM "Voice of Children" qualitative analysis of children's interpretations regarding nutritional behaviour / Eliška Štefanová ... [et al.]
  In: Acta Gymnica. - Roč. 48, č. 3 (2018), s. 121-129
 127. ADM Changes of eating habits and alcohol drinking among medical students occurring during their undergraduate study / Tibor Baška ... [et al.]
  In: International Journal of Health Promotion and Education [elektronický dokument]. - Roč. 57 (2019), s. [1-10] [online]
 128. ADM Tick-borne encephalitis - A notifiable disease, a review after one year: Report of the 16th annual meeting of the international scientific working group on tick-borne encephalitis (ISW-TBE) / U. Kunze ... [et al.]
  In: Ticks and Tick-Borne Diseases. - Roč. 5, č. 5 (2014), s. 453-456
 129. ADM Bodové prevalenčné sledovanie nozokomiálnych nákaz na Slovensku - súčasť projektu Európskej únie / S. Livová... [e al.]
  In: Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. - Roč. 63, č. 2 (2014), s. 107-112
 130. ADM Profesionálna TBC na Slovensku a v Českej republike / J. Buchancová... [et al.]
  In: Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. - Roč. 63, č. 3 (2014), s. 200-205
 131. ADM Sledovanie a hodnotenie zdravotného stavu zamestnancov vo vybraných prevádzkach automobilového priemyslu / M. Hrušková ... [et al.]
  In: Pracovní lékařství. - Roč. 67, č. 3-4 (2015), s. 86-91
 132. ADM Analýza profesionálnych ochorení na Slovensku za roky 2005-2014 aj z aspektu kategórií rizikových prác / J. Buchancová ... [et al.]
  In: Pracovní lékařství. - Roč. 68, č. 1-2 (2016), s. 23-32
 133. ADM Zrkadlo nastavené na choroby z povolania a rizikové práce u žien na Slovensku v rokoch 2012-2016 / J. Buchancová ... [et al.]
  In: Pracovní lékařství. - Roč. 69, č. 3-4 (2017), s. 60-69
 134. ADM Validation of the Slovakian version of Boston Carpal Tunnel Syndrome Questionnaire (BCTSQ) / Romana Ulbrichtová ... [et al.]
  In: Acta Medica. - Roč. 62, č. 3 (2019), s. 105-108
 135. ADM Validácia nového nástroja pre indentifikáciu bariér v prevencii rakoviny krčka maternice na Slovensku / Veronika Szabóová ... [et al.]
  In: Česká gynekologie. - Roč. 83, č. 1 (2018), s. 30-35
 136. ADN Initial attachment of Borrelia burgdorferi spirochetes to Vero cells / Katarína Schwarzová ... [et al.]
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 120, č. 11 (2019), s. 872-875
 137. ADN Zdravotná bezpečnosť potravín z pohľadu verejného zdravotníctva v regióne Turiec za obdobie rokov 2001-2010 / T. Červeňová... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 62, č. 1 (2013), s. 24-29
 138. AEC Migranti a možné riziká infekčných chorôb / Henrieta Hudečková
  In: Očkovanie v špeciálnych situáciách. - ISBN 978-80-204-4324-3. - Praha : Mladá fronta, 2019. - S. 397-406
 139. AED Hodnotenie psychickej pracovnej záťaže učiteľov vybraných základných škôl / Róbert Čecho ... [et al.]
  In: Životné podmienky a zdravie 2018. - ISBN 978-80-223-4523-1. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. - S. 224-228
 140. AED Sociálne faktory invazívnych pneumokokových infekcií / H. Hudečková ... [et al.]
  In: Podpora zdravia, prevencia a hygiena v teórii a praxi 5. - ISBN 978-80-88866-58-9. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského, 2008. - S. 350-352
 141. AED Hemofilové invazívne ochorenia / H. Hudečková
  In: Špeciálna epidemiológia. - ISBN 978-80-223-4179-0. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - S. 124-127
 142. AED Morbilli / H. Hudečková
  In: Špeciálna epidemiológia. - ISBN 978-80-223-4179-0. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - S. 158-164
 143. AED Rubeola / H. Hudečková
  In: Špeciálna epidemiológia. - ISBN 978-80-223-4179-0. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - S. 165-170
 144. AED Parotitída / H. Hudečková
  In: Špeciálna epidemiológia. - ISBN 978-80-223-4179-0. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - S. 170-175
 145. AED Slovenská verzia dotazníka Teacher Stress Inventory / Róbert Čecho ... [et al.]
  In: Pracovné lekárstvo a toxikológia : nové poznátky a skúsenosti 4. - ISBN 978-80-8187-051-4. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2019. - S. 117-121
 146. AED Analýza účinnosti a prospešnosti vynaložených nákladov na preventívne programy / H. Hudečková ... [et al.]
  In: Podpora zdravia, prevencia a hygiena v teórii a praxi. - ISBN 80-88866-17-0. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2001. - S. 236-239
 147. AED Automobilový priemysel a jeho pravdepodobný vplyv na vzostup chorôb z povolania na Slovensku / Romana Ulbrichtová ... [et al.]
  In: Pracovné lekárstvo a toxikológia : nové poznátky a skúsenosti 4. - ISBN 978-80-8187-051-4. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2019. - S. 113-116
 148. AED Mýty o očkovaní - postoje rodičov vybraných okresov / Viera Švihrová, Petra Lužinská, Henrieta Hudečková
  In: Aktuálne problémy verejného zdravotníctva vo výskume a praxi : recenzovaný zborník vedeckých a odborných prác : 4. - ISBN 978-80-8187-061-3. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2019. - S. 240-245
 149. AED Vývoj stravovacích návykov a pohybovej aktivity u študentov všeobecného lekárstva za obdobie akademických rokov 2012/2013-2018/2019 / Eliška Štefanová ... [et al.]
  In: Aktuálne problémy verejného zdravotníctva vo výskume a praxi : recenzovaný zborník vedeckých a odborných prác : 4. - ISBN 978-80-8187-061-3. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2019. - S. 225-234
 150. AED Analýza vybraných ťažkých kovov v ovocných destilátoch použitím atómovej absorpčnej spektrometrie s grafitovou pieckou (AAS GF) / Mária Tatarková ... [et al.]
  In: Aktuálne problémy verejného zdravotníctva vo výskume a praxi [elektronický dokument] : recenzovaný zborník vedeckých a odborných prác : 4. - ISBN 978-80-8187-061-3. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2019. - S. 246-251 [online]
 151. AED Možnosti hodnotenia psychickej pracovnej záťaže / Róbert Čecho, Viera Švihrová, Henrieta Hudečková
  In: Aktuálne problémy verejného zdravotníctva vo výskume a praxi : recenzovaný zborník vedeckých a odborných prác : 4. - ISBN 978-80-8187-061-3. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2019. - S. 31-35
 152. AED Môžu predstavovať individuálne zdroje zásabovania vodou riziko pre populáciu / Miroslava Sovičová ... [et al.]
  In: Aktuálne problémy verejného zdravotníctva vo výskume a praxi : recenzovaný zborník vedeckých a odborných prác : 4. - ISBN 978-80-8187-061-3. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2019. - S. 216-224
 153. AED Hodnotenie lokálnej svalovej záťaže pomocou vybraných alternatívnych metód / Romana Ulbrichtová, Viera Jakušová, Henrieta Hudečková
  In: Aktuálne problémy verejného zdravotníctva vo výskume a praxi : recenzovaný zborník vedeckých a odborných prác : 4. - ISBN 978-80-8187-061-3. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2019. - S. 252-259
 154. AED Postoje dospelej populácie k používaniu mobilných informačno-komunikačných technológií v okrese Martin / Barbora Dvorštiaková, Viera Jakušová, Henrieta Hudečková
  In: Aktuálne problémy verejného zdravotníctva vo výskume a praxi : recenzovaný zborník vedeckých a odborných prác : 4. - ISBN 978-80-8187-061-3. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2019. - S. 42-47
 155. AED Podiel nemocničného stravovania na výžive tehotných / M. Szárazová ... [et al.]
  In: Životné podmienky a zdravie. - ISBN 80-7159-157-5. - Bratislava : Úrad verejného zdravotníctva SR, 2005. - S. 195-198
 156. AED Význam očkovania dospelej populácie / H. Hudečková
  In: Podpora zdravia, prevencia a hygiena v teórii a praxi 2. - ISBN 80-88866-23-5. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2003. - S. 74-79
 157. AED Problematika profesionálnej expozície zdravotníckych pracovníkov vybraným chemickým látkam / T. Záborský ... [et al.]
  In: Podpora zdravia, prevencia a hygiena v teórii a praxi 4. - ISBN 80-88866-39-1. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského, 2006. - S. 274-278
 158. AED Verejno-zdravotný prístup v hygiene a epidemiológii / H. Hudečková ... [et al.]
  In: Životné podmienky a zdravie. - ISBN 80-7159-157-2. - Bratislava : Úrad verejného zdravotníctva SR, 2005. - S. 16-19
 159. AED Nízky hygienický štandard a epidémie črevných nákaz v rómskej komunite v okrese Martin za roky 1990-2003 / H. Hudečková ... [et al.]
  In: Životné podmienky a zdravie. - ISBN 80-7159-146-7. - Bratislava : Úrad verejného zdravotníctva, 2004. - S. 182-187
 160. AED Riziko profesionálnej tuberkulózy na Slovensku / J. Buchancová... [et al.]
  In: Diagnostika a liečba v pediatrickej pneumológii a ftizeológii [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-35-6. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK a ŠÚDTaRCH, 2012. - S. 41-48 [CD-ROM]
 161. AED Úlohy pracovnej zdravotnej služby v manažmente zdravotných rizík / O. Osina... [et al.]
  In: Výchova a vzdelávanie k trvalo udržateľnému rozvoju. - ISBN 978-80-8083-876-8. - Banská Bystrica : Fakulta prírodných vied UMB, 2009. - S. 114-123
 162. AED Vplyv úrovne vedomostí o hygiene rúk na jej vykonávanie / M. Novák ... [et al.]
  In: Aktuálne problémy verejného zdravotníctva vo výskume a praxi 3 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89797-21-9. - Bratislava : JLF UK, 2017. - S. 199-203 [CD-ROM]
 163. AED Pokles chorôb z povolania vo väzbe na rezort zdravotníctvo a sociálna starostlivosť / M. Hrušková ... [et al.]
  In: Aktuálne problémy verejného zdravotníctva vo výskume a praxi 3 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89797-21-9. - Bratislava : JLF UK, 2017. - S. 110-114 [CD-ROM]
 164. AED Riziko poranení u pracovníkov vybraných kliník univerzitnej nemocnice / D. Rošková... [et al.]
  In: Pracovné lekárstvo a toxikológia : nové poznatky a skúsenosti 2. - ISBN 978-80-89544-65-3. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2014. - S. 157-161
 165. AED Vedomosti a postoje žien súvisiace s prevenciou karcinómu prsníka / L. Kocsis ... [et al.]
  In: Aktuálne problémy verejného zdravotníctva vo výskume a praxi 3 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89797-21-9. - Bratislava : JLF UK, 2017. - S. 151-156 [CD-ROM]
 166. AED Profesionálna TBC na Slovensku a v Čechách v rokoch 1998-2012 / J. Buchancová... [et al.]
  In: Pracovné lekárstvo a toxikológia : nové poznatky a skúsenosti 2. - ISBN 978-80-89544-65-3. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2014. - S. 43-48
 167. AED Užívanie antibiotík v Univerzitnej nemocnici Martin počas realizácie bodovej prevalenčnej štúdie / E. Malobická... [et al.]
  In: Životné podmienky a zdravie [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-7159-216-7. - Bratislava : Úrad verejného zdravotníctva, 2014. - S. 323-327 [CD-ROM]
 168. AED Solária a zdravotné rizika - informovanosť obyvateľov mesta Martin / Barbora Dvorštiaková ... [et al.]
  In: Žvotné podmienky a zdravie 2019. - ISBN 978-80-223-4742-6. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. - S. 62-68
 169. AED Profesie vykonávajúce rizikové práce s expozíciou elektromagnetickým poliam za roky 2012-2017 / Romana Ulbrichtová ... [et al.]
  In: Životné podmienky a zdravie 2019. - ISBN 978-80-223-4742-6. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. - S. 296-300
 170. AED Pohľad na choroby z povolania v slovenskom zdravotníctve / M. Hrušková ... [et al.]
  In: Životné podmienky a zdravie [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-7159-229-7. - Bratislava : Úrad verejného zdravotníctva, 2017. - S. 340-346 [CD-ROM]
 171. AED Zabezpečenie zdravotníckej starostlivosti počas pandémie chrípky / H. Hudečková ... [et al.]
  In: Podpora zdravia, prevencia a hygiena v teórii a praxi 4. - ISBN 80-88866-39-1. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského, 2006. - S. 161-164
 172. AED Možnosti vzniku alimentárnych nákaz pri nedodržiavaní zásad správnej výrobnej praxe / H. Hudečková ... [et al.]
  In: Životné podmienky a zdravie. - ISBN 80-7159-138-6. - Bratislava : Štátny zdravotný ústav SR, 2003. - S. 150-153
 173. AED Choroby z povolania, ktoré sa nemuseli hlásiť / J. Buchancová ... [et al.]
  In: Pracovné lekárstvo a toxikológia : nové poznatky a skúsenosti 3. - ISBN 978-80-8187-005-7. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2016. - S.14-17
 174. AED Analýza využívania kúpeľnej starostlivosti ako možnosť primárnej prevencie / V. Švihrová... [et al.]
  In: Životné podmienky a zdravie [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-7159-173-3. - Bratislava : Úrad verejného zdravotníctva SR, 2009. - S. 291-295 [CD-ROM]
 175. AED Pracovné zaťaženie stavbára dialníc a tunelov z pohľadu pracovnej zdravotnej služby / M. Hrušková ... [et al.]
  In: Pracovné lekárstvo a toxikológia : nové poznatky a skúsenosti 3. - ISBN 978-80-8187-005-7. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2016. - S. 133-135
 176. AED Vybrané aspekty stravovacích návykov študentov všeobecného lekárstva / T. Baška ... [et al.]
  In: Aktuálne problémy verejného zdravotníctva vo výskume a praxi 3 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89797-21-9. - Bratislava : JLF UK, 2017. - S. 18-24 [CD-ROM]
 177. AED Opatrenia znižujúce expozíciu kadmiom v pracovnom prostredí / M. Ďuranová ... [et al.]
  In: Aktuálne problémy verejného zdravotníctva vo výskume a praxi 3 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89797-21-9. - Bratislava : JLF UK, 2017. - S. 61-69 [CD-ROM]
 178. AED Vývoj epidemiologickej situácie a zaočkovanosti proti osýpkam na Slovensku / H. Hudečková ... [et al.]
  In: Aktuálne problémy verejného zdravotníctva vo výskume a praxi 3 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89797-21-9. - Bratislava : JLF UK, 2017. - S. 120-125 [CD-ROM]
 179. AED Vybrané rizikové faktory astma bronchiale / E. Malobická... [et al.]
  In: Životné podmienky a zdravie. - ISBN 978-80-7159-221-1. - Bratislava : Úrad verejného zdravotníctva, 2015. - S. 137-142
 180. AED Nekomplikovaný priebeh osýpok - odhad nákladov na jeden prípad / V. Švihrová ... [et al.]
  In: Aktuálne problémy verejného zdravotníctva vo výskume a praxi 3 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89797-21-9. - Bratislava : JLF UK, 2017. - S. 270-276 [CD-ROM]
 181. AED Dostáva sa profesionálna TBC po rokoch do úzadia? / J. Buchancová... [et al.]
  In: Aktuálne problémy verejného zdravotníctva vo výskume a praxi [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-39-4. - Martin : JLF UK, 2013. - S. 33-39 [CD-ROM]
 182. AED Názory a postoje adolescentov na vybrané oblasti nutričného správania / E. Štefanová ... [et al.]
  In: Aktuálne problémy verejného zdravotníctva vo výskume a praxi 3 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89797-21-9. - Bratislava : JLF UK, 2017. - S. 263-269 [CD-ROM]
 183. AED Prehľad profesionálnych intoxikácii a s nimi spojených rizikových prác na Slovensku. Neobvyklé kazuistiky / J. Buchancová... [et al.]
  In: Aktuálne problémy verejného zdravotníctva vo výskume a praxi [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-39-4. - Martin : JLF UK, 2013. - S. 40-46 [CD-ROM]
 184. AED Invázne pneumokokové ochorenia a monitoring zámeny kauzálnych sérotypov streptococcus pneumoniae / J. Čamajová... [et al.]
  In: Aktuálne problémy verejného zdravotníctva vo výskume a praxi [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-39-4. - Martin : JLF UK, 2013. - S. 51-55 [CD-ROM]
 185. AED Analýza výskytu nozokomiálnych nákaz v Univerzitnej nemocnici Martin a v Slovenskej republike za roky 2002-2012 / E. Malobická... [et al.]
  In: Aktuálne problémy verejného zdravotníctva vo výskume a praxi [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-39-4. - Martin : JLF UK, 2013. - S. 171-177 [CD-ROM]
 186. AED Surveillance nozokomiálnych infekcií v mieste chirurgického výkonu / D. Rošková... [et al.]
  In: Aktuálne problémy verejného zdravotníctva vo výskume a praxi [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-39-4. - Martin : JLF UK, 2013. - S. 269-274 [CD-ROM]
 187. AED Karcinóm krčka maternice: epidemiologický vývoj na Slovensku / V. Szabóová... [et al.]
  In: Aktuálne problémy verejného zdravotníctva vo výskume a praxi [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-39-4. - Martin : JLF UK, 2013. - S. 282-286 [CD-ROM]
 188. AED Výskyt varicelly a herpes zoster na Slovensku - skutočnosť a model / J. Zibolenová, H. Hudečková
  In: Aktuálne problémy verejného zdravotníctva vo výskume a praxi [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-39-4. - Martin : JLF UK, 2013. - S. 363-369 [CD-ROM]
 189. AED Problémy vo využívaní preventívnych stratégií karcinómu krčka maternice ako ochorenia preventabilného očkovaním / V. Szaboóva... [et al.]
  In: Aktuálne problémy verejného zdravotníctva vo výskume a praxi 2 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-971836-6-0. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2015. - S. 138-144 [CD-ROM]
 190. AED Tvorba dotazníka na identifikáciu bariér skríningu rakoviny krčka maternice / V. Szaboóva... [et al.]
  In: Aktuálne problémy verejného zdravotníctva vo výskume a praxi 2 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-971836-6-0. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2015. - S. 145-148 [CD-ROM]
 191. AED Vývoj nákladov na liečbu nekomplikovanej varicelly / V. Švihrová, H. Hudečková
  In: Aktuálne problémy verejného zdravotníctva vo výskume a praxi 2 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-971836-6-0. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2015. - S. 160-165 [CD-ROM]
 192. AED Faktory životného štýlu vplývajúce na rozvoj astma bronchiale / E. Malobická... [et al.]
  In: Aktuálne problémy verejného zdravotníctva vo výskume a praxi 2 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-971836-6-0. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2015. - S. 94-100 [CD-ROM]
 193. AED Výskyt varicelly na Slovensku za roky 1997-2014 / E. Malobická... [et al.]
  In: Aktuálne problémy verejného zdravotníctva vo výskume a praxi 2 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-971836-6-0. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2015. - S. 101-105 [CD-ROM]
 194. AED Ako môže ovplyvniť očkovanie proti varicelle jej výskyt a vnímavosť populácie na Slovensku / J. Zibolenová... [et al.]
  In: Aktuálne problémy verejného zdravotníctva vo výskume a praxi 2 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-971836-6-0. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2015. - S. 199-205 [CD-ROM]
 195. AED Čo vyplýva z trendu výskytu chorôb z povolania na Slovensku? / J. Buchancová... [et al.]
  In: Aktuálne problémy verejného zdravotníctva vo výskume a praxi 2 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-971836-6-0. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2015. - S. 34-41 [CD-ROM]
 196. AED Epidemiologická analýza lymskej boreliózy a kliešťovej encefalitídy na Slovensku za roky 1998-2008 / V. Švihrová... [et al.]
  In: Spoločná ochrana zdravia ľudí a zdravia zvierat. - ISBN 978-80-970523-0-0. - Bratislava: Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja, 2010. - S. 32-36
 197. AED Analýza epidemických výskytov salmonelózy v regióne Turiec za roky 1977-2008 / Ľ. Bielená ... [et al.]
  In: Spoločná ochrana zdravia ľudí a zdravia zvierat. - ISBN 978-80-970523-0-0. - Bratislava: Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja, 2010. - S. 42-46
 198. AED Podieľajú sa vybrané ťažké kovy na populačných dopadoch konzumácie alkoholu? / Mária Tatarková ... [et al.]
  In: Životné podmienky a zdravie 2018. - ISBN 978-80-223-4523-1. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. - S. 126-131
 199. AFC Stres v práci a vybrané prístupy jeho objektivizácie / J. Buchancová... [et al.]
  In: 17. Luhačovické pediatrické dny : onemocnění adolescentů. - ISBN 978-80-87450-00-0. - Luhačovice : Lázně Luhačovice, 2011. - S. 9-13
 200. AFC Verejnozdravotnícky význam hodnotenia fyzickej záťaže / R. Šišová ... [et al.]
  In: Ergonómia 2017 : berieme ergonómiu vážne. - ISBN 978-80-970974-3-1. - Žilina : Slovenská ergonomická spoločnosť, 2017. - S. 81-88
 201. AFC Salivárny kortizol - možný skríningový nástroj pre hodnotenie psychickej pracovnej záťaže / R. Čecho ... [et al.]
  In: Ergonómia 2017 : berieme ergonómiu vážne. - ISBN 978-80-970974-3-1. - Žilina : Slovenská ergonomická spoločnosť, 2017. - S. 6-10
 202. AFC Verification of Slovak version of teachers stress inventory in secondary school teachers - pilot study / Róbert Čecho, Viera Švihrová, Henrieta Hudečková
  In: QUAERE 2019 : recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů : 9. - ISBN 978-80-87952-30-6. - Hradec Králové : Magnanimitas akademické sdružení, 2019. - S. 427-432
 203. AFC Information to communication technologies addiction public health problem of 21. century / Barbora Dvorštiaková ... [et al.]
  In: QUAERE 2019 : recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů : 9. - ISBN 978-80-87952-30-6. - Hradec Králové : Magnanimitas akademické sdružení, 2019. - S. 399-406
 204. AFC Analýza hlásených prípadov kliešťovej encefalitídy v EPIS za rok 2009 z pohľadu povolania / V. Švihrová... [et al.]
  In: 30. Kongres pracovního lékařství [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-7071-319-8. - Praha : Státní zdravotní ústav, 2011. - Nestr. [5 s.] [CD-ROM]
 205. AFC Význam objektivizácie kvality hygieny rúk v rámci prevencie NN v MFN / S. Kelčíková... [et al.]
  In: 6. Mezinárodní kongres prevence nozokomiálních nákaz [elektronický zdroj]. - Ostrava : Fakultní nemocnice, 2010. - nestr. [19 s.] [CD-ROM]
 206. AFC Association of selected work related diseases and automobile industry in the Slovak and Czech Republics / Romana Ulbrichtová ... [et al.]
  In: QUAERE 2019 : recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů : 9. - ISBN 978-80-87952-30-6. - Hradec Králové : Magnanimitas akademické sdružení, 2019. - S. 407-413
 207. AFD Akrylamid v požívatinách / A. Dostál... [et al.]
  In: Podpora zdravia, prevencia a hygiena v teórii a praxi 7. - ISBN 978-80-88866-93-0. - Martin : JLF UK, 2011. - S. 198-202
 208. AFD Prevencia rakoviny krčka maternice z pohľadu ovplyvnenia rizikových faktorov / V. Szaboóvá... [et al.]
  In: 20 rokov od prijatia Národného programu podpory zdravia. - ISBN 978-80-89631-40-7. - Bratislava : Herba , 2015. - S. 155-158
 209. AFD Výskyt nozokomiálnych nákaz a používanie antibiotík na základe bodovej prevalenčnej štúdie v Univerzitnej nemocnici Martin / E. Žabková... [et al.]
  In: Podpora zdravia, prevencia a hygiena v teórii a praxi 7. - ISBN 978-80-88866-93-0. - Martin : JLF UK, 2011. - S. 407-412
 210. AFD Dopad celoplošného očkovania detí proti poneumokokom na Slovensku / M. Avdičová... [et al.]
  In: Podpora zdravia, prevencia a hygiena v teórii a praxi 7. - ISBN 978-80-88866-93-0. - Martin : JLF UK, 2011. - S. 327-332
 211. AFD Vírusové gastroenteritídy - epidemiologická situácia a protiepidemické opatrenia / M. Štefkovičová ... [et al.]
  In: Ošetrovateľstvo a zdravie II. - ISBN 978-80-8075-322-1. - Trenčín : Trenčianská univerzita A. Dubčeka, Fakulta zdravotníctva, 2008. - S. 94-105
 212. AFD Primárna prevencia karcinómu krčka maternice na Slovensku - súčasný stav / V. Szabóová ... [et al.]
  In: Prevencia najčastejšie sa vyskytujúcich chronických neinfekčných ochorení. - ISBN 978-80-7159-228-0. - Bratislava : Úrad verejného zdravotníctva, 2017. - S. 21-26
 213. AFD Frekvencia anikterických priebehov v rodinnom výskyte vírusovej hepatitídy A a B v okrese Martin za roky 1973-1994 / M. Szilágyiová ... [et al.]
  In: Folia Medica Cassoviensia. - Tom. 53, suppl. 1 (1996), s 189-193
 214. AFD Profylaxia infekčných chorôb u zdravotníckych pracovníkov pri poranení / D. Lukáčová... [et al.]
  In: Pracovné lekárstvo a toxikológia : nové poznatky a skúsenosti. - ISBN 978-80-89544-14-1. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2012. - S. 230-235
 215. AFD Analýza výskytu profesionálnej hepatitídy a tuberkulózy u zdravotníkov / J. Buchancová... [et al.]
  In: Pracovné lekárstvo a toxikológia : nové poznatky a skúsenosti. - ISBN 978-80-89544-14-1. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2012. - S. 205-210
 216. AFD Položka 33 zoznamu chorôb z povolania a profesionálne ochorenia v SR / J. Buchancová... [et al.]
  In: Pracovné lekárstvo a toxikológia : nové poznatky a skúsenosti. - ISBN 978-80-89544-14-1. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2012. - S. 44-47
 217. AFD Dispozičné faktory vo vzťahu k vzniku varixov dolných končatín / Š. Zelník... [et al.]
  In: Pracovné lekárstvo a toxikológia : nové poznatky a skúsenosti. - ISBN 978-80-89544-14-1. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2012. - S. 245-249
 218. AFD Riziko infekcie operačnej rany hygienicko-epidemiologický pohľad / S. Kelčíková ... [et al.]
  In: Ošetrovateľstvo 21. storočia v procese zmien 3 [elektronický zdroj]. - ISBN 80-8050-866-0. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa. Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva. Katedra ošetrovateľstva, 2005. - S. 168-175 [CD-ROM]
 219. AFD Overenie účinnosti dezinfekcie rúk zdravotníckych pracovníkov v praxi / M. Štefkovičová ... [et al.]
  In: Ošetrovateľstvo a zdravie. - ISBN 978-80-8075-208-8. - Trenčín : Ústav zdravotníctva a ošetrovateľstva, Trenčianska Univerzita A. Dubčeka, 2007. - S. 249-257
 220. AFD Pracovné podmienky a záťaž vybraných skupín pracovníkov MFN / T. Záborský ... [et al.]
  In: Pohyb a zdravie - 2. ročník. - ISBN 8075-059-9. - Trenčín : Akademik, 2005. - S. 159-166
 221. AFD Výskyt profesionálnych vírusových hepatitíd B a ich prevencia v regióne Turiec za roky 1976-2003 / H. Hudečková
  In: Pohyb a zdravie - 2. ročník. - ISBN 8075-059-9. - Trenčín : Akademik, 2005. - S. 67-70
 222. AFD Význam dezinfekcie fonendoskopov v prevencii šírenia nozokomiálnych nákaz / R. Maďar ... [et al.]
  In: III. Červenkove dni preventívnej medicíny. - Banská Bystrica : RÚVZ, 2004. - S. 35-37
 223. AFD Karcinómy pľúc z pohľadu profesie / J. Buchancová... [et al.]
  In: 23. Slovensko-poľské Vojtekove-Rudnikove dni detskej pneumoftizeológie a imunoalergológie. - ISBN 978-80-89544-03-5. - Dolný Smokovec : Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a resp. chorôb, 2011. - S. 47-51
 224. AFD Analýza výskytu kliešťovej encefalitídy na Slovensku za roky 1997-2008 / V. Švihrová ... [et al.]
  In: Podpora zdravia, prevencia a hygiena v teórii a praxi 6. - ISBN 978-80-88866-64-0. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta a Beriss, 2009. - S. 374-377
 225. AFD Analýza sociálnoekonomických aspektov importovanej malárie v Slovenskej republike za roky 2003-2007 / V. Švihrová ... [et al.]
  In: Podpora zdravia, prevencia a hygiena v teórii a praxi 6. - ISBN 978-80-88866-64-0. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta a Beriss, 2009. - S. 378-382
 226. AFD Nový problém v očkovacej praxi - vaccine derived poliovirus (VDPV) / B. Černáková ... [et al.]
  In: III. Červenkove dni preventívnej medicíny. - Banská Bystrica : RÚVZ, 2004. - S. 77-80
 227. AFD Vplyv perorálne podaného etanolu na digitálny reogram a telesnú teplotu / J. Buchancová ... [et al.]
  In: Podpora zdravia, prevencia a hygiena v teórii a praxi 6. - ISBN 978-80-88866-64-0. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta a Beriss, 2009. - S. 324-329
 228. AFD Hodnotenie psychickej pracovnej záťaže v praxi / Mária Hrušková ... [et al.]
  In: Starostlivosť o zdravie zamestnancov : recenzovaný zborník príspevkov z vedeckej konferencie. - ISBN 978-80-8152-664-0. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018. - S. 52-61
 229. AFD Quantitative analysis of the age structured mathematical model of varicella spread in Slovakia / J. Zibolenová... [et al.]
  In: ALGORITMY 2016 : 20th Conference on Scientific Computing. - ISBN 978-80-227-4454-4. - Bratislava : Slovak University of Technology, 2016. - S. 285-291
 230. AFD The health status of the population (investigated with the use of a questionnaire method); selected 7 districts of the Central Slovak Region / M. Avdičová ... [et al.]
  In: 1st High Tatras International Health Symposium "Health and Quality of Life in Changing Europe in the year 2000. - Bratislava : [s.n.], 1992. - S. 193-199
 231. AFD Psychická záťaž zdravotníkov, úvod do problematiky / A. Mažgútová... [et al.]
  In: Podpora zdravia, prevencia a hygiena v teórii a praxi 7. - ISBN 978-80-88866-93-0. - Martin : JLF UK, 2011. - S. 228-234
 232. AFD Zmeny acidobázy po perorálnom príjme etanolu / L. Murajda... [et al.]
  In: Podpora zdravia, prevencia a hygiena v teórii a praxi 7. - ISBN 978-80-88866-93-0. - Martin : JLF UK, 2011. - S. 47-46
 233. AFD Význam očkovania proti prenosným nákazám / H. Hudečková
  In: Podpora zdravia a prevencia. - Martin : JLF UK, 1998. - S. 69-71
 234. AFD Priame a nepriame náklady počas hospitalizácie pacientov s diagnózou kliešťová encefalitída na Slovensku v roku 2009 / V. Švihrová... [et al.]
  In: Podpora zdravia, prevencia a hygiena v teórii a praxi 7. - ISBN 978-80-88866-93-0. - Martin : JLF UK, 2011. - S. 391-394
 235. AFD Vývoj legislatívy očkovania na území Slovenska / V. Švihrová, H. Hudečková
  In: 20 rokov od prijatia Národného programu podpory zdravia. - ISBN 978-80-89631-40-7. - Bratislava : Herba , 2015. - S.163-167
 236. AFG Vybrané ťažké kovy v ovocných destilátoch určených pre vlastnú spotrebu - pilotná štúdia / Mária Tatarková ... [et al.]
  In: Sborník abstraktů z 5. ročníku Studentská vědecká konference ZSF JU. - ISBN 978-80-7394-718-7. - České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018. - S. 10-11
 237. AFG Sociálne aspekty očkovania proti varicele / H. Hudečková ... [et al.]
  In: 4. Hradecké vakcinologické dny. - ISBN 978-80-7231-331-0. - Hradec Králové : Česká vakcinologická společnost ČLS JEP, 2008. - S. 41
 238. AFG Swot analysis purpose of tobacco control policy in Slovak republic / E. Kavcová ... [et al.]
  In: 2nd European Conference on Tobacco or Health; 1st Latin American Conference on Tobacco or Health [elektronický zdroj]. - Canaria : [s.n.], 1999. - Nestr. [1 s.]
 239. AFG Vzťah medzi chromozómovými aberáciami a polymorfizmami génov GSTM1, GSTP1 a GSTT1 u anesteziologických pracovníkov / Ľ. Mušák ... [et al.]
  In: Pracovní lékařství. - Roč. 60, č. 3 (2008), s. 135
 240. AFG Stratégia imunizácie na Slovensku a očkovací kalendár / H. Hudečková
  In: III. Hradecké vakcinologické dny. - ISBN 978-80-7231-323-5. - Hradec Králové : Roman Chlíbek, 2007. - S. 16
 241. AFG Profesionálna Lymská borelióza na Slovensku / J. Buchancová ... [et al.]
  In: Pracovní lékařství. - Roč. 60, č. 3 (2008), s. 144
 242. AFG Zabezpečenie národných imunizačných programov vo vybraných krajinách EU / V. Oleár ... [et al.]
  In: Moravské-epidemiologické dny. - Ostrava : Krajská hygienická stanice, 2007. - [S. 1]
 243. AFG Porovnanie pôvodcov a faktorov prenosu salmonelóz hlásených v okrese Martin za roky 1977-1996 / H. Hudečková ... [et al.]
  In: 14. Pečenkovy epidemiologické dny. - Olomouc : [s.n.], 1997. - S. 39
 244. AFG Tecnomatix Jack - praktické využitie pri hodnotení pracovných podmienok / Romana Ulbrichtová ... [et al.]
  In: 9. Studentská vědecká konference Lékařské fakulty OU : sborník abstraktů. - ISBN 978-80-7599-082-2. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2019. - S. 48-48
 245. AFG Životný štýl dospelej populácie vo vzťahu k používaniu mobilných informačno-komunikačných technológií / Barbora Dvorštiaková ... [et al.]
  In: 9. Studentská vědecká konference Lékařské fakulty OU : sborník abstraktů. - ISBN 978-80-7599-082-2. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2019. - S. 49-49
 246. AFG Kadmium v ovocných destilátech - rizikový faktor vzniku kolorektálneho karcinómu? / M. Tatárková ... [et al.]
  In: Národní kongres o kolorektálním karcinomu. - ISBN 978-80-906662-6-9. - Praha : GUARANT International pro Společnost pro gastrointestinální onkologii ČLS JEP, 2017. - S. 435
 247. AFG Primárna prevencia najčastejších infekčných chorôb v poliklinickom zdravotníckom zariadení / D. Lukáčová... [et al.]
  In: Pracovní lékařství. - Roč. 64, č. 2-3 (2012), s. 123-124
 248. AFG Decrease in measles vaccination coverage: a new public health problem in Slovakia / M. Novák ... [et al.]
  In: Clinical Microbiology [elektronický zdroj. - Roč. 5, č. 5 (2016), s. 35 [online]
 249. AFG Mumps as a new epidemiological problem in Slovakia / V. Szabóová ... [et al.]
  In: Clinical Microbiology [elektronický zdroj. - Roč. 5, č. 5 (2016), s. 59 [online]
 250. AFG The prevalence of lower urinary tract symptoms in Slovak women with pelvic organ prolapse / V. Švihrová... [et al.]
  In: European Urology Supplements. - Roč. 12, suppl. (2013), s. C27
 251. AFG Polročné skúsenosti z uplatňovania decentralizovaného systému zabezpečovania vakcinácie na Slovensku / D. Maslenová ... [et al.]
  In: 20. Pečenkovy epidemiologické dny [elektronický zdroj]. - Ústi nad Labem : [s.n.], 2005. - Nestr.[1 s. [CD-ROM]
 252. AFG Quality of life in women with pelvic organ prolapses to symptomatic and asymptomatic population / J. Švihra... [et al.]
  In: Urology. - Roč. 80, suppl. 3A (2012), s. S145-S146
 253. AFG Očkovanie proti kliešťovej meningoencefalitíde / H. Hudečková... [et al.]
  In: 5. Hradecké vakcinologické dny. - Hradec Králové : Česká vakcinologická společnost ČLS JEP, 2009. - S. 22
 254. AFG Analysis of vaccination in children against tick-borne encephalitis in the Slovak Republic / H. Hudečková... [et al.]
  In: ESPID 2010 : 28th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases. - Nice : ESPID Society, 2010. - Nestr. [1 s.] [online]
 255. AFG Kvalitatívna analýza subjektívnych postojov školákov súvisiacich s nutričným správaním / E. Štefanová ... [et al.]
  In: 7. Studentská vědecká konference 2017. - ISBN 978-80-7464-912-7. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2017. - S. 85
 256. AFG Vnímavosť na osýpky na Slovensku: model vs. skutočnosť / Jana Zibolenová, Zuzana Chladná, Henrieta Hudečková
  In: 15. Hradecké vakcinologické dny. - ISBN 978-80-907442-3-3. - Praha : GUARANT International, 2019. - S. 91-91
 257. AFG Interpretation of Schoolchildren on the Health behaviour in School-Aged Children (Hbsc) Findings Regarding Nutritional Behaviour: Quantitative Analysis / E. Štefanová ... [et al.]
  In: Cogent Medicine [elektronický zdroj]. - Roč. 4, č. 1408251 (2017), s. 76 [online]
 258. AFG Longitudinálny pohľad na rizikové faktory pracovného prostredia a choroby z povolania / J. Buchancová... [et al.]
  In: Globální problémy veřejného zdravotnictví 2010. - ISBN 978-80-7368-698-7. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2010. - S. 31
 259. AFG Prevalence and severity of pelvic organ prolapse in symptomatic and asymptomatic women in relation to age / J. Švihra... [et al.]
  In: 41st Annual Meeting of the International Continence Society (ICS) [elektronický zdroj]. - Glasgow : International Continence Society, 2011. - Nestr. [1 s.] č. abstr. 618 [online]
 260. AFG Epidemiológia a etiopatogenéza poškodenia dýchacieho systému zo splodín horenia / J. Buchancová... [et al.]
  In: Pracovní lékařství. - Roč. 62, č. 3 (2010), s. 129-130
 261. AFG Estimation of measles susceptibility in population of Slovakia: the cohort model / V. Szaboóvá ... [et al.]
  In: Journal of Infectious Diseases & Therapy. - Roč. 4, č. 8 suppl. (2016), s. 63
 262. AFG Occupational exposure to anaesthetics and cytostatics, chromosomal aberrations, polymorphisms of DNA repair genes XPD, XPG, XPC / Ľ. Mušák ... [et al.]
  In: Interdisciplinary Toxicology. - Roč. 2, č. 2 (2009), s. 129
 263. AFG Measles elimination in Slovakia related to mass vaccination / H. Hudečková ... [et al.]
  In: Journal of Infectious Diseases & Therapy. - Roč. 4, č. 8 suppl. (2016), s. 6
 264. AFG Analýza nozokomiálnych sepsí v Martinskej fakultnej nemocnici 1986-1999 / R. Maďar ... [et al.]
  In: Celostátní konference mikrobiologie a epidemiologie. - Brno : Hortus, 2000. - S. 33
 265. AFG Analýza kadmia, chrómu a olova vo vybraných ovocných destilátov určených pre vlastnú spotrebu - pilotná štúdia / Mária Tatarková ... [et al.]
  In: 8. Studentská vědecká konference : sborník abstraktů z konference. - ISBN 978-80-7464-483-2. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2018. - S. 60-60
 266. AFG Validácia dotazníka teacher stress inventory / Róbert Čecho ... [et al.]
  In: 8. Studentská vědecká konference : sborník abstraktů z konference. - ISBN 978-80-7464-483-2. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2018. - S. 62-62
 267. AFG Hodnotenie vybraných rizikových faktorov u šičiek v automobilovom priemylse / Romana Ulbrichtová ... [et al.]
  In: 8. Studentská vědecká konference : sborník abstraktů z konference. - ISBN 978-80-7464-483-2. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2018. - S. 57-57
 268. AFG Vedomostná úroveň a postoje dospelej populácie k soláriám / Barbora Dvorštiaková ... [et al.]
  In: 8. Studentská vědecká konference : sborník abstraktů z konference. - ISBN 978-80-7464-483-2. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2018. - S. 58-58
 269. AFG Vybrané rizikové faktory podporujúce vznik obezity u študentov všeobecného lekárstva / Eliška Štefanová ... [et al.]
  In: 8. Studentská vědecká konference : sborník abstraktů z konference. - ISBN 978-80-7464-483-2. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2018. - S. 59-59
 270. AFG Ročná surveillance nozokomiálných nákaz spôsobených baktériou Clostridium difficile na Slovensku v regóne Turiec / Martin Novák ... [et al.]
  In: 8. Studentská vědecká konference : sborník abstraktů z konference. - ISBN 978-80-7464-483-2. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2018. - S. 46-46
 271. AFG Verejnozdravotný význam užívania kanabisu: kvalitatívna analýza legislatívnych noriem v štátoch Vyšehradskej skupiny / R. Čecho ... [et al.]
  In: 7. Studentská vědecká konference 2017. - ISBN 978-80-7464-912-7. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2017. - S. 84
 272. AFG Štvrťstoročný pohľad na výskyt rakoviny pľúc profesionálneho pôvodu na Slovensku / J. Buchancová... [et al.]
  In: 35. Pachnerovy dny pracovního lékařství. - ISBN 978-80-7368-804-2. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2010. - S. 71
 273. AFG Analýza hlásených nozokomiálnych nákaz v okrese Martin za roky 1987-1996 / H. Hudečková
  In: 14. Pečenkovy epidemiologické dny. - Olomouc : [s.n.], 1997. - S. 40
 274. AFG Analýza vnímavosti na morbilli na Slovensku / J. Zibolenová... [et al.]
  In: 11. Hradecké vakcinologické dny. - ISBN 978-80-260-8725-0. - Praha : Česká vakcinologická společnost ČLS JEP, 2015. - S. 66
 275. AFH Surveillance nozokomiálných nákaz spôsobených baktériou Clostridium difficile na Slovensku a v regióne Turiec / M. Novák ... [et al.]
  In: 22. Červenkové dni preventívnej medicíny. - ISBN 978-80-89797-24-0. - Bratislava : Amedi, 2017. - S. 20
 276. AFH Problematika poliomyelitídy stále aktuálna / H. Hudečková ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 4, S2 (2004), s. 21S
 277. AFH História a faktografia imunizácie a príspevok Slovenska / V. Oleár ... [et al.]
  In: VI. Červenkove dni preventívnej medicíny. - Liptovský Ján : [s.n.], 2007. - [S. 3]
 278. AFH Očkovanie v ambulancii praktického lekára pre dospelých - súčasnosť / Z. Krištúfková ... [et al.]
  In: VI. Červenkove dni preventívnej medicíny. - Liptovský Ján : [s.n.], 2007. - [S. 1]
 279. AFH Analýza epidemického výskytu salmonelózy v regióne Turiec za posledných 20 rokov / Ľ. Bielená ... [et al.]
  In: VI. Červenkove dni preventívnej medicíny. - Liptovský Ján : [s.n.], 2007. - [S. 2]
 280. AFH Je ochrana detí pred očkovaním proti poliomyelitíde dostatočná? / P. Hubočan ... [et al.]
  In: II. Dni preventívnej medicíny. - Banská Bystrica : [s.n.], 2001. - [S. 2]
 281. AFH Harmonizácia monitorovania chorobnosti na chrípku na Slovensku s EÚ / Z. Krištúfková ... [et al.]
  In: Konzultačný deň národných referenčných centier pre surveillance infekčných ochorení v SR. - Bratislava : [s. n.], 2007. - S. 18
 282. AFH Environmentálne škodliviny a ich vplyv na imunitnú reaktivitu / Ľ. Jakušová ... [et al.]
  In: Klinická imunológia a alergológia. - Roč. 18, č. 1 (2008), s. 30
 283. AFH VHA - profesionálny a nozokomiálny problém v okrese Martin / Ľ. Bielená ... [et al.]
  In: 7. Červenkove dni preventívnej medicíny. - Banská Bystrica : RÚVZ - odbor epidemiológie, 2008. - S. 34
 284. AFH Hypermyiasemia-accopanying sing of botulism / L. Michal ... [et al.]
  In: Tropická medicína a infekčné ochorenia. - Piešťany : [s.n.], 1991. - S. 68
 285. AFH The relationship between chromosomal aberrations and polymorphisms of GSTM1, GSTT1, GSSP1 and EPHX1 genes in medical workers exposed to volatile anesthetics / Ľ. Mušák ... [et al.]
  In: Interdisciplinary Toxicology. - Roč. 1, č. 1 (2008), s. 101
 286. AFH Surveillance infekcii Clostridium difficile v zdravotníckych zariadeniach v okrese Martin a na Slovensku v rokoch 2010 – 2017 / Martin Novák ... [et al.]
  In: 24. Červenkové dni preventívnej medicíny. - ISBN 978-80-89797-52-3. - Bratislava : A-medi management, 2019. - S. [1-2]
 287. AFH Výskyt anikterickej formy VH v okrese Martin za roky 1973-1991 / M. Szilágyiová ... [et al.]
  In: Celostátní konference o infekčních nemocech. - Seč u Chrudimi : [s.n.], 1992. - S. 40
 288. AFH VHB ako choroba z povolania u zdravotníckych pracovníkov okresu Martin v rokoch 1976-1998 / Hudečková, H. ... [et al.]
  In: Pracovní lékařství. - Roč. 53, č. 2 (2001), s. 91-92
 289. AFH Zaočkovanosť - výzvy a problémy / Henrieta Hudečková, A. Mečochová, Viera Švihrová
  In: Pediatria. - Roč. 13, č. S3 (2018), s. 38-39
 290. AFH Účinnosť a prospešnosť očkovania proti VHB na Slovensku / H. Hudečková ... [et al.]
  In: Správy klinickej mikrobiológie. - Roč. 1, suppl. B (2001), s. 61
 291. AFH Osýpky - opäť aktuálna hrozba na Slovensku / Zuzana Krištúfková, J. Stašková, Henrieta Hudečková
  In: Pediatria. - Roč. 13, č. S3 (2018), s. 39-39
 292. AFH Behaviorálne a metabolické faktory súvisiace so vznikom obezity u študentov / Eliška Štefanová ... [et al.]
  In: Dni praktickej obezitológie a metabolického syndrómu : zborník abstraktov. - ISBN 978-80-972285-7-6. - Bratislava : Farmi-Profi, 2018. - S. 57-57
 293. AFH Choroby z povolania, ktoré nemuseli byť / J. Buchancová ... [et al.]
  In: 11. Martinské dni pracovného lekárstva a toxikológie. - ISBN 978-80-8187-003-3. - Martin : JLF UK, 2016. - S. 11-12
 294. AFH Analýza lokálneho kontextu surveillance a boja proti rakovine krčka maternice v nových členských štátoch Európskej únie / L. Murajda... [et al.]
  In: 11. Červenkove dni preventívnej medicíny. - Banská bystrica : RÚVZ- odbor epidemiológie, 2012. - [S. 1]
 295. AFH Faktory ovplyvňujúce výskyt salmonelózy v súčasnosti / H. Hudečková ... [et al.]
  In: III. Spoločná konferencia Slovenskej spoločnosti infektológov a Českej spoločnosti infekčného lekárstva. - Trenčianske Teplice : [s.n.],1998. - S. 21
 296. AFH Epidemiologická situácia a ekonomický efekt očkovania proti parotitíde / H. Hudečková ... [et al.]
  In: III. Spoločná konferencia Slovenskej spoločnosti infektológov a Českej spoločnosti infekčného lekárstva. - Trenčianske Teplice : [s.n.], 1998. - S. 98
 297. AFH Charakteristika nozokomiálnych sepsí v Martinskej fakultnej nemocnici a stratégie ich prevencie / R. Maďar ... [et al.]
  In: 2. Konferencia o podpore zdravia a primárnej prevencii. - Martin : JLF UK, 1999. - S. 22-23
 298. AFH Matematická epidemiológia a jej využitie v epidemiologii infekčných chorôb / J. Zibolenová, H. Hudečková
  In: Interaktívna konferencia mladých vedcov 2012. Zborník abstraktov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-970712-3-3. - Banská Bystrica : Preveda, 2012. - S. 4 [online]
 299. AFH Vírusová hepatitída v okrese Martin a na Slovensku v rokoch 1977-1997 / L. Michal ... [et al.]
  In: Stredoslovenské lekárske dni. - Martin : JLF UK, 1999. - S. 15
 300. AFH Výskyt nozokomiálnych nákaz v Univerzitnej nemocnici Martin sledovaný pomocou programu RAL / L. Murajda... [et al.]
  In: 15. Slovensko-český kongres o infekčných chorobách. - Martin : JLF UK-Klinika infektológie a cestovnej medicíny, 2011. - S. 29
 301. AFH Analýza epidemických výskytov salmonelózy v regióne Turiec za roky 1977-2010 / D. Lukáčová, T. Červeňová, H. Hudečková
  In: Zoonózy - spoločná ochrana zdravia ľudí a zdravia zvierat [elektronický zdroj]. - Bratislava : [s.n.], 2011. - S. 31 [CD-ROM]
 302. AFH Riziko poranení u zdravotníckych pracovníkov vzhľadom na charakter vykonávanej práce / D. Lukáčová, K. Mendelová, H. Hudečková
  In: 10. Červenkové dni preventívnej medicíny [elektronický zdroj]. - Bratislava : SLS, 2011. - Nestr. [1 s.] [CD-ROM]
 303. AFH Prieskum o postojoch k očkovaniu v uliciach mesta Martin v rokoch 2010 a 2011 / E. Žabková, L. Murajda, H. Hudečková
  In: 10. Červenkové dni preventívnej medicíny [elektronický zdroj]. - Bratislava : SLS, 2011. - Nestr. [1 s.] [CD-ROM]
 304. AFH Význam surveillance invazívnych pneumokokových ochorení / H. Hudečková, C. Klement, H. Hupková
  In: Pediatria. - Roč. 7, Suppl. (2012), s. 21
 305. AFH Rodinný výskyt toxokarózy s postihnutím pečene / M. Szilágyiová ... [et al.]
  In: VII. Spoločný slovensko-český kongres o infekčných chorobách. - Bratislava : [s.n.], 2002. - S. 66
 306. AFH Poškodenie očného nervu pri herpes zoster ophthalmicus / K. Šimeková ... [et al.]
  In: VII. Spoločný slovensko-český kongres o infekčných chorobách. - Bratislava : [s.n.], 2002. - S. 31
 307. AFH Analýza hemofilových meningitíd na Slovensku / H. Hudečková ... [et al.]
  In: VII. Spoločný slovensko-český kongres o infekčných chorobách. - Bratislava : [s.n.], 2002. - S. 34
 308. AFH Epidémia alimentárnych ochorení v závodnom stravovaní - okr. Martin, máj 2002 / H. Hudečková ... [et al.]
  In: Červenkove dni preventívnej medicíny. - Banská Bystrica : [s.n.], 2002. - [S. 1]
 309. AFH Vnímavosť populácie Slovenska na osýpky a riziko ich šírenia / H. Hudečková ... [et al.]
  In: 22. Červenkové dni preventívnej medicíny. - ISBN 978-80-89797-24-0. - Bratislava : Amedi, 2017. - S. 11
 310. AFH Aktuálna problematika nozokomiálnych nákaz v Martinskej fakultnej nemocnici / D. Krkoška ... [et al.]
  In: IX. Slovensko-český kongres o infekčných chorobách. - Košice : [s.n.], 2005. - S. 37
 311. AFH MRSA - nozokomiálny problém Martinskej fakultnej nemocnice / H. Hudečková ... [et al.]
  In: IX. Slovensko-český kongres o infekčných chorobách. - Košice : [s.n.], 2005. - S. 23
 312. AFH Zaočkovanosť proti osýkam na Slovensku / H. Hudečková ... [et al.]
  In: 22. Červenkové dni preventívnej medicíny. - ISBN 978-80-89797-24-0. - Bratislava : Amedi, 2017. - S. 11-12
 313. AFH Analýza protrahovaného epidemiologického výskytu nozokomiálnych sepsí v MFN Martin / Ľ. Bielená ... [et al.]
  In: IV. Martinské dni hygieny a verejného zdravotníctva. - Martin : Beriss, 2005. - S. 13
 314. AFH Analýza epidemických výskytov salmonelózy v regióne Turiec / Ľ. Bielená... [et al.]
  In: Zoonózy - spoločná ochrana zdravia ľudí a zdravia zvierat [elektronický zdroj]. - Bratislava : [s.n.], 2009. - S. 9 [CD-ROM]
 315. AFH Behaviorálne faktory súvisiace s nádvahou a obezitou u školákov na Slovensku / Tibor Baška ... [et al.]
  In: Dni praktickej obezitológie a metabolického syndrómu : zborník abstraktov. - ISBN 978-80-972285-7-6. - Bratislava : Farmi-Profi, 2018. - S. 57-58
 316. AFH Potraviny ako rizikový faktor prenosu alimentárnych nákaz / M. Somorová ... [et al.]
  In: IV. Martinské dni hygieny a verejného zdravotníctva. - Martin : Beriss, 2005. - S. 41-42
 317. AFH Poškodenie dýchacieho systému zo splodín horenia / J. Buchancová... [et al.]
  In: 5. Haľákove dni. - ISBN 978-8088866-62-6. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského, 2009. - S. 25
 318. AFH Vyvanutie imunity u osýpok po očkovaní - modelový príklad / J. Zibolenová ... [et al.]
  In: 7. Slovenský vakcinologický kongres. - ISBN 978-80-89797-08-0. - Bratislava : A-medi, 2016. - S. 18
 319. AFH Súvislosť nádorových ochorení pankreasu so životným štýlom, prostredím a výživou / Z. Adamčáková... [et al.]
  In: 6. Martinské dni hygieny-verejné zdravotníctvo. - Martin : JLF UK, 2009. - S. 14
 320. AFH Problematika tuberkulózy a rizikové skupiny na Slovensku / R. Rams... [et al.]
  In: 7. Slovenský vakcinologický kongres. - ISBN 978-80-89797-08-0. - Bratislava : A-medi, 2016. - S. 18
 321. AFH Invazívne hemofilové meningitídy a následky po ich prekonaní v detskej populácii Slovenska / H. Hudečková ... [et al.]
  In: Detský lekár. - Roč. 10, č. 2 (2003), s. 15-16
 322. AFH Očkovanie v tehotenstve / H. Hudečková
  In: IV. Červenkove dni preventívnej medicíny a Mimoriadny zjazd SEA. - Banská Bystrica : RÚVZ, 2005. - S. 7
 323. AFH Očkovanie detí mimo platnej národnej očkovacej schémy / P. Šimurka... [et al.]
  In: 7. Slovenský vakcinologický kongres. - ISBN 978-80-89797-08-0. - Bratislava : A-medi, 2016. - S. 27
 324. AFH Ušetrené náklady na liečbu osýpok v SR - model / V. Švihrová, H. Hudečková
  In: 8. Slovenský vakcinologický kongres. - ISBN 978-80-89797-18-9. - Bratislava : A-medi, 2017. - S. 16-17
 325. AFH Súčasná problematika invazívnych hemofilových nákaz na Slovensku / H. Hudečková ... [et al.]
  In: II. Červenkove dni preventívnej medicíny. - Banská Bystrica : [s.n.], 2003. - [S. 1]
 326. AFH Verejné zdravotníctvo a epidemiológia / H. Hudečková
  In: IV. Červenkove dni preventívnej medicíny a Mimoriadny zjazd SEA. - Banská Bystrica : RÚVZ, 2005. - S. 23
 327. AFH Hodnotenie surveillance invazívnych hemofilových ochorení / H. Hudečková, E. Nováková
  In: Pediatria. - Roč. 7, S1 (2012), s. 15
 328. AFH Zaočkovanosť proti osýpkam v regióne Turiec / T. Červeňová ... [et al.]
  In: 8. Slovenský vakcinologický kongres. - ISBN 978-80-89797-18-9. - Bratislava : A-medi, 2017. - S. 17
 329. AFH Imunologické a imunopatologické následky očkovania proti Hib invazívnym ochoreniam / E. Nováková ... [et al.]
  In: II. Červenkove dni preventívnej medicíny. - Banská Bystrica : [s.n.], 2003. - [S. 2]
 330. AFH Faktory ovplyvňujúce preventívne stratégie / H. Hudečková ... [et al.]
  In: Surveillance neprenosných chorôb v podmienkach SR. - Nízke Tatry-Bystrá : [s.n.], 2005. - [S. 1]
 331. AFH Téma roka 2012 - eliminácia osýpok / H. Hudečková... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 7, S1 (2012), s. 18-19
 332. AFH Aká je kolektívna ochrana proti osýpkam na Slovensku? / H. Hudečková ... [et al.]
  In: 8. Slovenský vakcinologický kongres. - ISBN 978-80-89797-18-9. - Bratislava : A-medi, 2017. - S. 11
 333. AFH Inhibítory neuraminidázy u detí s bronchiálnou astmou a chrípkou / J. Mikler... [et al.]
  In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 64, č. 11 (2009), s. 555-556
 334. AFH Ukazovatele zaočkovania nákaz - zmeny epidemiologickej situácie / H. Hudečková, J. Mikas
  In: Pediatria. - Roč. 8, S1 (2013), s. 13-14
 335. AFH Národný imunizačný program - najúspešnejší preventívny program na Slovensku / Z. Krištúfková, H. Hudečková
  In: Pediatria. - Roč. 8, S1 (2013), s. 9
 336. AFH Z čoho vychádzať pri očkovaní dospelých? / H. Hudečková... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 5, suppl. (2010), s. 18-19
 337. AFH Účinky ortuti a hliníka na ľudský organizmus / J. Buchancová... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 8, S1 (2013), s. 21
 338. AFH Analýza očkovania proti kliešťovej encefalitíde v Slovenskej republike za roky 1997-2008 / V. Švihrová... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 5, suppl. (2010), s. 19
 339. AFH Účinnosť a prospešnosť vynaložených nákladov na represívne opatrenia v ohniskách VHA / H. Hudečková... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 5, suppl. (2010), s. 17
 340. AFH Súčasný trend vo výskyte profesionálnych VHB a ich prevencia v regióne Turiec / H. Hudečková ... [et al.]
  In: 8. Martinské dni pracovného lekárstva a toxikológie so zahraničnou účasťou. Vedecko-vzdelávacia konferencia na tému "Aktuality v pracovnom lekárstve a toxikológii". - Martin : JLF UK, 2004. - [S. 1]
 341. AFH Vplyv osýpok na náklady a kvalitu života v Slovenskej republike / V. Švihrová ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 12, S2 (2017), s. 24
 342. AFH Analýza výskytu kliešťovej encefalitídy ako choroby z povolania v Slovenskej republike v rokoch 1979-2008 / V. Švihrová... [et al.]
  In: Pracovní lékařství. - Roč. 62, č. 1 (2010), s. 41
 343. AFH Sú na Slovensku osýpky hrozbou / H. Hudečková ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 12, S2 (2017), s. 23-24
 344. AFH Does occupational poisoning disappear in Slovakia? / J. Buchancová... [et al.]
  In: Interdisciplinary Toxicology. - Roč. 7, suppl. 1 (2014), s. 30
 345. AFH Matematické modelovanie vývoja vnímavosti na osýpky na Slovensku / Jana Zibolenová ... [et al.]
  In: 24. Červenkove dni preventívnej medicíny : program a zborník abstraktov. - ISBN 978-80-89797-52-3. - Bratislava : A-medi management, 2019. - S. 1]-2]
 346. AFH Profesionálne zhubné nádory dýchacieho systému na Slovensku, retrospektívna analýza 280 prípadov / J. Buchancová... [et al.]
  In: 22. Martinské dni dýchania. - Martin : JLF UK, 2010. - S. 41
 347. AFH Etiology and occurence of professional cancer of respiratory tract in Slovak Republic in a 25-year horizon / J. Buchancová... [et al.]
  In: Interdisciplinary Toxicology. - Roč. 3, č. 3 (2010), s. 35-36
 348. AFH Úlohy a ciele NRC pre pneumokokové nákazy / C. Klement ... [et al.]
  In: 8. odborná konferencia národných referenčných centier pre surveillance infekčných chorôb v SR. - Bratislava : [s.n.], 2011. - S. 20-21
 349. AFH Zrkadlo nastavené na choroby z povolania žien na Slovensku / J. Buchancová ... [et al.]
  In: 33. Kongres pracovného lekárstva [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-972858-4-5. - Košice : SLS, 2017. - Nestr. [1 s.] [online]
 350. AFH Epidemiologická analýza importovanej malárie na Slovensku za uplynulých 10 rokov a jej sociálnoekonomický dopad / V. Švihrová... [et al.]
  In: 10. Červenkové dni preventívnej medicíny [elektronický zdroj]. - Bratislava : SLS, 2011. - Nestr. [1 s.] [CD-ROM]
 351. AFH Analýza výskytu kliešťovej encefalitídy u detí 15 rokov veku v Slovenskej republike za obdobie rokov 2000-2009 / V. Švihrová... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 6, Suppl. (2011), s. 23
 352. AFH Význam surveillance pri zistení a reakcii na pendémiu / H. Hudečková
  In: 8. Červenkové dni preventívnej medicíny. - Bratislava : Slovenská epidemiologická a vakcinologická spoločnosť SLS, 2009. - [S. 1]
 353. AFH Indikátory očkovania a ich vplyv na epidemiologickú situáciu na Slovensku / H. Hudečková, V. Švihrová
  In: Pediatria. - Roč. 6, Suppl. (2011), s. 18
 354. AFH Môžu zohrávať ťažké kovy v ovocných destilátoch úlohu pri výskyte ochorení pečene v populácií? / Mária Tatarková ... [et al.]
  In: Trendy v hepatológii. - Roč. 10, č. 1 (2018), s. 15-16
 355. AFH MRSA - nozokomiálny problém Martinskej fakultnej nemocnice / K. Mendelová ... [et al.]
  In: 5. Červenkove dni preventívnej medicíny. - Bratislava : Slovenská epidemiologická asociácia, 2006. - [S. 11]
 356. AFH Organizácia NIP vo vybraných krajinách sveta / V. Oleár ... [et al.]
  In: 5. Červenkove dni preventívnej medicíny. - Bratislava : Slovenská epidemiologická asociácia, 2006. - [S. 10]
 357. AFH Hodnotenie zdravia v rámci imunizačného programu / H. Hudečková ... [et al.]
  In: 5. Červenkove dni preventívnej medicíny. - Bratislava : Slovenská epidemiologická asociácia, 2006. - [S. 1]
 358. AFH Úloha hovorcu a masmédií v rizikovej verejnozdravotníckej komunikácií / A. Krajčovič...[et al.]
  In: 6. Martinské dni hygieny-verejné zdravotníctvo. - Martin : JLF UK, 2009. - S. 64-65
 359. AFH Vedomostná úroveň a postoje laickej verejnosti k soláriám / Barbora Dvorštiaková ... [et al.]
  In: 41. dni lekárskej biofyziky : zborník abstraktov. - ISBN 978-80-8187-045-3. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2018. - S. 18-18
 360. AFH Dizajn, obsah a dostupnosť informačného letáka „Opatrenia pri výskyte pandemickej chrípky A (H1N1)“ z pohľadu rôznych vekových a vzdelanostných skupín / A. Krajčovič... [et al.]
  In: 20. Červenkove dni preventívnej medicíny [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-971836-8-4. - Bratislava : A-medi manažment, 2015. - S. 42 [CD-ROM]
 361. AFH Očkovanie proti pneumokokom v SR / H. Hudečková... [et al.]
  In: 6. Martinské dni hygieny-verejné zdravotníctvo. - Martin : JLF UK, 2009. - S. 57-58
 362. AFH Aké je riziko vzniku osýpok na Slovensku / H. Hudečková... [et al.]
  In: 7. Slovenský vakcinologický kongres. - ISBN 978-80-89797-08-0. - Bratislava : A-medi, 2016. - S. 11
 363. AFH Tobacco - risk factor at the beginning of the third millenium and tobacco control / E. Kavcová ... [et al.]
  In: 17. Martinské dni dýchania. Martin Days of Respiration. - Martin : JLF UK, 2000. - S. 7
 364. AFH Pokrok v eredikácii a nové problémy s poliomyelitídou / H. Hudečková
  In: 7. Slovenský vakcinologický kongres. - ISBN 978-80-89797-08-0. - Bratislava : A-medi, 2016. - S. 11
 365. AFH Analýza epidemických výskytov nozokomiálnych sepsí v Martinskej fakultnej nemocnici (MFN) / R. Maďar ... [et al.]
  In: 5. Slovensko-český kongres o infekčných chorobách. - Martin : JLF UK, 2000. - S. 26
 366. AFH Herpes zoster v materiáli infekčnej kliniky v Martine / K. Šimeková ... [et al.]
  In: 5. Slovensko-český kongres o infekčných chorobách. - Martin : JLF UK, 2000. - S. 25
 367. AFH Profesionálne ochorenia na hepatitídu B u zdravotníckych pracovníkov okresu Martin v rokoch 1976-1998 / H. Hudečkova ... [et al.]
  In: 5. Slovensko-český kongres o infekčných chorobách. - Martin : JLF UK, 2000. - S. 36
 368. AFH Bariéry v prístupe ku prevencii HPV infekcie z pohľadu verejného zdravotníctva / V. Szaboóvá... [et al.]
  In: 6. Slovenský vakcinologický kongres. - ISBN 978-80-971836-3-9. - Bratislava : A-medi, 2015. - S.14
 369. AFH Zmeny financovania očkovania proti osýpkam za obdobie rokov 2005 až 2014 / V. Švihrová... [et al.]
  In: 6. Slovenský vakcinologický kongres. - ISBN 978-80-971836-3-9. - Bratislava : A-medi, 2015. - S. 16-17
 370. AFH Názory obyvateľov mesta Martin na očkovanie - prieskum za roky 2010-2014 / E. Malobická... [et al.]
  In: 6. Slovenský vakcinologický kongres. - ISBN 978-80-971836-3-9. - Bratislava : A-medi, 2015. - S. 15-16
 371. AFH Vplyv vakcinácie proti varicelle na výskyt ochorenia a vnímavosť populácie na Slovensku - matematický model / J. Zibolenová... [et al.]
  In: 6. Slovenský vakcinologický kongres. - ISBN 978-80-971836-3-9. - Bratislava : A-medi, 2015. - S. 15
 372. AFH Ako postupovať pri výskyte eboly / J. Pertinačová... [et al.]
  In: 6. Slovenský vakcinologický kongres. - ISBN 978-80-971836-3-9. - Bratislava : A-medi, 2015. - S. 8
 373. AFH Aktuálny stav vo výskyte invazívnych infekcií spôsobených streptococcus pneumoniae na Slovensku, sérotypy a možnosti diagnostiky / E. Bottková... [et al.]
  In: 6. Slovenský vakcinologický kongres. - ISBN 978-80-971836-3-9. - Bratislava : A-medi, 2015. - S. 19
 374. AFH Problematika osýpok na Slovensku v rokoch 1969-2013 / H. Hudečková... [et al.]
  In: 6. Slovenský vakcinologický kongres. - ISBN 978-80-971836-3-9. - Bratislava : A-medi, 2015. - S. 26
 375. AFH Názory na očkovanie na slovenských internetových diskusných fórach / T. Baška... [et al.]
  In: 6. Slovenský vakcinologický kongres. - ISBN 978-80-971836-3-9. - Bratislava : A-medi, 2015. - S. 10
 376. AFH Vplyv zaočkovanosti proti osýpkam na epidemiologickú situáciu na Slovensku / Henrieta Hudečková, Viera Švihrová, A. Mečochová
  In: 9. Slovenský vakcinologický kongres : určený pre lekárov a odborných zdravotníckych pracovníkov. - ISBN 978-80-89797-31-8. - Bratislava : A-medi management, 2018. - S. 12-12
 377. AFH Elektromagnetické polia ako faktor pracovného prostredia ohrozujúci zdravie zamestnancov na Slovensku / Romana Ulbrichtová ... [et al.]
  In: 41. dni lekárskej biofyziky : zborník abstraktov. - ISBN 978-80-8187-045-3. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2018. - S. 65-65
 378. AFH Výskyt a problematika infekcií spôsobených Clostridium difficile na Slovensku / Martin Novák ... [et al.]
  In: Zdravotnícke listy. - Roč. 7, č. 1 (2019), s. A23-A24
 379. AFH Čo by prinieslo preventívne očkovanie proti varicelle na Slovensku v sfére zdravotnej a ekonomickej? / H. Hudečková ... [et al.]
  In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 56, S1 (2001), s. 55
 380. AFH Primárna prevencia hepatitídy u pracovníkov internej a chirurgickej kliniky UNM / D. Rošková... [et al.]
  In: 31. Kongres pracovného lekárstva a 10. Martinské dni pracovného lekárstva a toxikológie. - ISBN 978-80-89544-63-9. - Martin : JLF UK, 2014. - S. 49
 381. AFH Rizikové faktory životného štýlu súvisiace so vznikom nadváhy a obezity u študentov medicíny na JLF UK / Eliška Štefanová ... [et al.]
  In: Zdravotnícke listy. - Roč. 7, č. 1 (2019), s. A35-A35
 382. AFH Matematické modelovanie šírenia varicelly / J. Zibolenová, H. Hudečková, D. Ševčovič
  In: Interaktívna konferencia mladých vedcov 2013. Zborník abstraktov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-970712-5-7. - Banská Bystrica : Preveda, 2013. - S. 5 [online]
 383. AFH Bakteriálne invazívne infekcie na Slovensku / H. Hudečková, J. Mikas
  In: Pediatria. - Roč. 9, suppl. (2014), s. 21
 384. AFH Trendy vo výskyte invazívnych sérotypov streptococcus pneumoniae na Slovensku / E. Bartková... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 9, suppl. (2014), s. 23
 385. AFH Hemofilové meningitídy na Slovensku v rokoch 1991-1998 / H. Hudečková, E. Nováková
  In: 5. Slovensko-český kongres o infekčných chorobách. - Martin : JLF UK, 2000. - S. 15
 386. AFH Dosiahnutie eliminácie osýpok a rubeoly v Euro regióne WHO do roku 2015 / J. Mikas, H. Hudečková
  In: Pediatria. - Roč. 9, suppl. (2014), s. 15
 387. AFH Problematika hemofilových meningitíd u detí 0-5 ročných v Slovenskej republike / H. Hudečková ... [et al.]
  In: 2. Konferencia o podpore zdravia a primárnej prevencii. - Martin : JLF UK, 1999. - S. 20
 388. AFH Modelovanie šírenia varicely na Slovensku / J. Zibolenová... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 9, suppl. (2014), s. 28
 389. AFH TWINRIX - súčasná prevencia vírusovej hepatitídy A a vírusovej hepatitídy B / H. Hudečková, D. Maslenová
  In: 2. Konferencia o podpore zdravia a primárnej prevencii. - Martin : JLF UK, 1999. - S. 19
 390. AFH Varicella v Slovenskej republike, 1997-2012 / A. Kološová... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 9, suppl. (2014), s. 16
 391. AFH Matematický pohľad na kolektívnu imunitu / J. Zibolenová, H. Hudečková
  In: 13. Červenkove dni preventívnej medicíny [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-971096-3-9. - Banská Bystrica : Regionálny úrad verejného zdravotníctva, 2014. - Nestr. [1 s.] [CD-ROM]
 392. AFH Problematika alimentárnych nákaz v regióne Turiec / T. Červeňová... [et al.]
  In: 13. Červenkove dni preventívnej medicíny [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-971096-3-9. - Banská Bystrica : Regionálny úrad verejného zdravotníctva, 2014. - Nestr. [1 s.] [CD-ROM]
 393. AFH Postexpozičná profylaxia v ohniskách nákazy VHA / H. Hudečková
  In: 18. Stredoslovenské lekárske dni. - Martin : JLF UK, 2002. - S. 14
 394. AFH Epidemiológia KE v SR / M. Avdičová... [et al.]
  In: 13. Červenkove dni preventívnej medicíny [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-971096-3-9. - Banská Bystrica : Regionálny úrad verejného zdravotníctva, 2014. - Nestr. [1 s.] [CD-ROM]
 395. AFH Hemofilové infekcie detí v SR pred očkovaním a po jeho celoplošnom zavedení / E. Nováková ... [et al.]
  In: Správy klinickej mikrobiológie. - Roč. 2, č. C (2002), s. 12
 396. AFH Osýpky - potenciálne riziko pre Slovensko / H. Hudečková... [et al.]
  In: 13. Červenkove dni preventívnej medicíny [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-971096-3-9. - Banská Bystrica : Regionálny úrad verejného zdravotníctva, 2014. - Nestr. [1 s.] [online]
 397. AFH Ekonomické aspekty výskytu VHA v ohnisku nákazy / H. Hudečková
  In: II. Dni preventívnej medicíny. - B. Bystrica : [s.n.], 2001. - [S. 1]
 398. AFH Zmeny postojov k očkovaniu u obyvateľov mesta Martin - prieskum za roky 2010-2013 / E. Malobická... [et al.]
  In: 13. Červenkove dni preventívnej medicíny [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-971096-3-9. - Banská Bystrica : Regionálny úrad verejného zdravotníctva, 2014. - Nestr. [1 s.] [online]
 399. AFH Význam epidemiologického vyšetrovania pri stanovení dg. Erythema infectiosum / H. Hudečková
  In: II. celoslovenský seminár mladých odborníkov v hygienickej službe. - Žilina : [s.n.], 1989. - S. 1
 400. AFH Súčasná problematika exantémových ochorení / J. Adamková, H. Hudečková
  In: Epidemiologické dni. - Martin : LF UK, 1992. - S. 52
 401. AFH Hodnota vakcinácie na Slovensku / H. Hudečková... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 5, Suppl. (2010), s. 35
 402. AFH Očkovanie imunokompromitovaných pacientov / H. Hudečková
  In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 56, S1 (2001), s. 9
 403. AFH Adolescenti - najrizikovejšia skupina pre získanie vírusovej hepatitídy B / H. Hudečková ... [et al.]
  In: 2. Konferencia o podpore zdravia a primárnej prevencii. - Martin : JLF UK, 1999. - S. 14
 404. AFH Nutričné správanie z pohľadu adolescentov / E. Štefanová ... [et al.]
  In: Dni praktickej obezitológie a metabolického syndrómu. - ISBN 978-80-971460-2-3. - Bardejov : Slovenská spoločnosť praktickej obezitológie, 2017. - S. 63
 405. AFH Analýza klinicky závažných nozokomiálnych nákaz v Martinskej fakultnej nemocnici za obdobie 1 roka / D. Krkoška ... [et al.]
  In: III. Spoločná konferencia Slovenskej spoločnosti infektológov a Českej spoločnosti infekčného lekárstva. - Trenčianské Teplice : [s.n.], 1998. - [S. 1]
 406. AFK Economic evaluations of measles, mumps and rubella and their vaccination / H. Hudečková
  In: 8th International Congress on Infectious Diseases. - Boston : [s.n.], 1998. - [S. 1]
 407. AFL Profesionálne infekcie v zdravotníctve s pohľadom do minulosti / J. Buchancová... [et al.]
  In: 2. Slovenský vakcinologický kongres [elektronický zdroj]. - Bratislava : SEVS SLS, 2011. - Nestr. [23 s.] [online]
 408. AFL Imunita v komunite / H. Hudečková
  In: 2. Slovenský vakcinologický kongres [elektronický zdroj]. - Bratislava : SEVS SLS, 2011. - Nestr. [14 s.] [online]
 409. AGI Anikterická hepatitída : projekt výskumnej úlohy v rezorte MŠV SR A-9/1. Záverečná správa. / L. Michal ... [et al.]
  Martin : [s.n.], 1994
 410. BAB Výchova k zdraviu / M. Bašková... [et al.]
  Martin : Osveta, 2009
 411. BCI Základy lekárskej biológie pre študijný odbor Verejné zdravotníctvo [elektronický zdroj] : . / M. Péč ... [et al.]
  Martin : Univerzita Komenského Bratislava, Jesseniova lekárska fakulta Martin, 2007
 412. BCI Základy lekárskej biológie pre študijný odbor Fyzioterapia [elektronický zdroj] : . / M. Péč ... [et al.]
  Martin : Univerzita Komenského Bratislava, Jesseniova lekárska fakulta Martin, 2007
 413. BCI Epidemiológia infekčných chorôb : II. časť. / E. Máderová a kol.
  Bratislava : Herba, 2005
 414. BCI Vakcinológia pre študijný odbor Verejné zdravotníctvo [elektronický zdroj] / H.Hudečková
  Martin : Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského, 2009
 415. BCI Verejné zdravotníctvo a imunizácia pre študijný odbor Verejné zdravotníctvo [elektronický zdroj] / H. Hudečková
  Martin : Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského, 2009
 416. BDE Zdravotné poistenie na Slovensku analýza desaťročného využívania indexov rizika nákladov za roky 1999-2008 / V. Švihrová ... [et al.]
  In: Zdravotnictví v České republice. - Č. 3 (2008), s. 84-89
 417. BDE Národný imunizačný program Slovenskej republiky / H. Hudečková
  In: Vakcinologie. - Roč. 6, č. 4 (2012), s. 158-159 a 165
 418. BDF Expozícia fluoridom a jej vplyv na organizmus vo vzťahu ku veku / J. Buchancová ... [et al.]
  In: Detský lekár. - Roč. 15, č. 3 (2008), s. 74-78
 419. BDF Hygienické požiadavky na prevádzku ambulancie praktického lekára / M. Štefkovičová ... [et al.]
  In: Via Practica. - Roč. 3, č. 12 (2006), s. 588-592
 420. BDF Úloha lekára-poradcu v prevencii hnačky cestovateľov / Š. Straka ... [et al.]
  In: Konzílium. - Roč. 2, č. 3 (2001), s. 33-34
 421. BDF Odporúčania pre očkovanie dospelej populácie / H. Hudečková, V. Švihrová, D. Lukáčová
  In: Interná medicína. - Roč. 11, č. 5 (2011), s. 248-253
 422. BDF Hygienicko-epidemiologický režim na dialyzačnom stredisku návrh štandardu / J. Hičíková ... [et al.]
  In: Info sestra. - Roč. 5, č. 2 (2002), s. 19-21
 423. BDF Preparedness of the Slovak republic for the pandemic flu / Z. Krištúfková ... [et al.]
  In: Journal of Health Management and Public Health. - Roč. 11, č. 1 (2007), s. 9-10
 424. BDF Súčasná problematika vo výskyte chrípky / L. Murajda... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 4, č. 5 (2009), s. 267-270
 425. BDF Vtáčia chrípka - sme na Slovensku ohrození? / H. Hudečková
  In: Interná medicína. - Roč. 6, č. 2 (2006), s. 71-74
 426. BDF Čo by sme mali vedieť o sezónnej chrípke ľudí, vtáčej chrípke a pandémii ľudskej chrípky? / H. Hudečková
  In: Pediatria. - Roč. 1, č. 1 (2006), s. 34-37
 427. BDF Hygienické požiadavky na zriadenie ambulancie praktického lekára / M. Štefkovičová ... [et al.]
  In: Via Practica. - Roč. 3, č. 5 (2006), s. 264-267
 428. BDF Režimové opatrenia v ambulancii primárneho kontaktu pre deti a dorast / M. Štefkovičová ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 1, č. 3 (2006), s. 143-147
 429. BDF Prasacia chrípka u ošípaných a ľudí / H. Hudečková... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 4, č. 2 (2009), s. 98-101
 430. BDF Národný imunizačný program na Slovensku / H. Hudečková
  In: Medical Practice. - Roč. 1, č. 1 (2006), 4 s.
 431. BDF Verejnozdravotný pohľad na vírusovú infekciu Zika / H. Hudečková ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 11, č. 3 (2016), s. 134-139
 432. BDF Nozokomiálne sepsy a možnosti ich prevencie / Rastislav Maďar, Henrieta Hudečková
  In: Medicínsky monitor. - Č. 1 (2000), s. 22-23
 433. BDF Očkovanie dospelých / M. Avdičová... [et al.]
  In: Revue medicíny v praxi. - Roč. 8, č. 5 (2010), s. 10-13
 434. BDF Kliešťová encefalitída / V. Švihrová... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 5, č. 6 (2010), s. 319-322
 435. BDM Vedomosti respondentov na Slovensku a v Čechách o karcinóme cervixu - projekt Aurora / V. Švihrová... [et al.]
  In: Česká gynekologie. - Roč. 80, č. 3 (2015), s. 181-188
 436. BED Význam pregraduálneho a postgraduálneho vzdelávania v nemocničnej hygiene / H. Hudečková ... [et al.]
  In: Podpora zdravia, prevencia a hygiena v teórii a praxi 3. - ISBN 80-88866-29-4. - Martin : Univerzita Komenského Bratislava Jesseniova lekárska fakulta Martin a Martinská fakultná nemocnica, 2004. - S. 245-247
 437. BED Úspechy očkovania na Slovensku v 20. storočí / H. Hudečková
  In: 8. medzinárodné sympózium o dejinách medicíny, farmácie a veterinárnej medicíny [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-88866-44-2. - Martin : Univerzita Komenského v Bratislave Jesseniova lekárska fakulta v Martine, 2007. - S. 93-99 [CD-ROM]
 438. BED Verejno-zdravotnícke opatrenia a pripravenosť na pandémiu chrípky / H. Hudečková
  In: Podpora zdravia, prevencia a hygiena v teórii a praxi 5. - ISBN 978-80-88866-58-9. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského, 2008. - S. 340-343
 439. BED Životné podmienky a zdravie Rómov v regióne Turiec / H. Hudečková ... [et al.]
  In: Životné podmienky a zdravie. - ISBN 80-7159-160-2. - Bratislava : Úrad verejného zdravotníctva SR, 2006. - S. 228-232
 440. BED Zabezpečenie národného imunizačného programu SR / H. Hudečková ... [et al.]
  In: Podpora zdravia, prevencia a hygiena v teórii a praxi 6. - ISBN 978-80-88866-64-0. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta a Beriss, 2009. - S. 166-171
 441. BED HTA na úrovni nemocnice / L. Murajda... [et al.]
  In: Podpora zdravia, prevencia a hygiena v teórii a praxi 6. - ISBN 978-80-88866-64-0. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta a Beriss, 2009. - S. 225-228
 442. BED Poskytovanie kúpeľnej starostlivosti z pohľadu riadenia kvality v službách / V. Jakušová... [et al.]
  In: Životné podmienky a zdravie [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-7159-173-3. - Bratislava : Úrad verejného zdravotníctva SR, 2009. - S. 286-290 [CD-ROM]
 443. BED Sezónna, pandemická a vtáčia chrípka / Z. Krištúfková... [et al.]
  In: Spoločná ochrana zdravia ľudí a zdravia zvierat. - ISBN 978-80-970523-0-0. - Bratislava: Ministerstvo pôdohospodárstva a životného prostredia a regionálneho rozvoja, 2010. - S. 6-16
 444. BEE Hygienická problematika denného a umelého osvetlenia v školských zariadeniach / A. Dostál ... [et al.]
  In: 32. Ostravské dny dětí a dorostu [elektronický zdroj]. - ISBN 80-7329-072-3. - Ostrava : Zdravotní ústav, 2004. - S. 156-158 [CD-ROM]
 445. BEF Polstoročie očkovacieho programu SR / H. Hudečková ... [et al.]
  In: III. Červenkove dni preventívnej medicíny. - Banská Bystrica : RÚVZ, 2004. - S. 70-72
 446. BEF Profesionálny stres / R. Čecho, V. Švihrová, H. Hudečková
  In: Aktuálne problémy verejného zdravotníctva vo výskume a praxi 3 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89797-21-9. - Bratislava : JLF UK, 2017. - S. 297-302 [CD-ROM]
 447. BEF Stručný retrospektívny pohľad na hlásenia chorôb z povolania a ohrozenia chorobami z povolania u žien v SR / J. Buchancová ... [et al.]
  In: Aktuálne problémy verejného zdravotníctva vo výskume a praxi 3 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89797-21-9. - Bratislava : JLF UK, 2017. - S. 30-34 [CD-ROM]
 448. BEF Financovanie očkovania na území Slovenska od roku 1918 po súčasnosť / V. Švihrová, H. Hudečková
  In: Životné podmienky a zdravie. - ISBN 978-80-7159-221-1. - Bratislava : Úrad verejného zdravotníctva, 2015. - S. 394-399
 449. BEF Ambulantné zdravotnícke zariadenia - skúsenosti / M. Marušiaková ... [et al.]
  In: Aktuálne problémy verejného zdravotníctva vo výskume a praxi 3 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89797-21-9. - Bratislava : JLF UK, 2017. - S. 330-338 [CD-ROM]
 450. BEF Bariéry skríningu karcinómu krčka maternice u žien - tvorba dotazníka / V. Szabóová... [et al.]
  In: Životné podmienky a zdravie. - ISBN 978-80-7159-221-1. - Bratislava : Úrad verejného zdravotníctva, 2015. - S. 130-132
 451. BEF Môžu ťažké kovy v životnom prostredí ovplyvňovať populačné dopady konzumácie alkoholu? / M. Tatarková ... [et al.]
  In: Aktuálne problémy verejného zdravotníctva vo výskume a praxi 3 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89797-21-9. - Bratislava : JLF UK, 2017. - S. 354-359 [CD-ROM]
 452. BEF Súčasný stav v prevencii karcinómu krčka maternice na Slovensku / V. Szabóová ... [et al.]
  In: Aktuálne problémy verejného zdravotníctva vo výskume a praxi 3 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89797-21-9. - Bratislava : JLF UK, 2017. - S. 347-353 [CD-ROM]
 453. BEF Komplikácie vybraných ochorení preventabilných očkovaním / V. Szaboóva... [et al.]
  In: Aktuálne problémy verejného zdravotníctva vo výskume a praxi 2 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-971836-6-0. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2015. - S. 131-137 [CD-ROM]
 454. BEF Vedomosti študentov lekárskej fakulty o prevencii karcinómu krčka maternice / V. Švihrová... [et al.]
  In: Aktuálne problémy verejného zdravotníctva vo výskume a praxi 2 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-971836-6-0. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2015. - S. 154-159 [CD-ROM]
 455. BEF Matematické modelovanie v oblasti epidemiológie infekčných ochorení - ochorenia detského veku / J. Zibolenová... [et al.]
  In: Aktuálne problémy verejného zdravotníctva vo výskume a praxi 2 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-971836-6-0. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2015. - S. 271-278 [CD-ROM]
 456. BEF Imunizačný program v Slovenskej republike / H. Hudečková
  In: Životné podmienky a zdravie. - Bratislava : Ústav hygieny LF UK, 1997. - S.S. 3-5
 457. BFA Ekonomické hodnotenie modelovanej epidemiologickej situácie pri poklese zaočkovanosti proti osýpkam / Iveta Waczulíková... [et al.]
  In: STAKAN 2015 : Sborník abstraktů [elektronický zdroj]. - [Praha] : Česká statistická společnost, 2015. - S. 13 [online]
 458. BFA Current problems of vaccination preventable diseases in Slovakia for the years 2000 to 2014 / V. Švihrová ... [et al.]
  In: ESPID 2016 : 34th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases [elektronický zdroj]. - Brighton : [s.n.], 2016. - Nestr. [1 s.] [online]
 459. BFA Decline of vaccination coverage against measles in cohorts born 2011-2013 in Slovakia a reason for concern? / H. Hudečková ... [et al.]
  In: ESPID 2016 : 34th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases [elektronický zdroj]. - Brighton : [s.n.], 2016. - Nestr. [1 s.] [online]
 460. BFA Monitoring web pages from Slovakia regarding vaccination / L. Murajda, K. Janošíková, H. Hudečková
  In: Eurosurveillance. - Roč. 16, č. 22 (2011), s. 147
 461. BFA Ekonomické hodnotenie imunizačného programu SR / H. Hudečková ... [et al.]
  In: VIII. česko-slovenský kongres o infekčních nemocech. - ISBN 80902883-9-1. - Hradec Králové : Olga Černáková, nakladatelství, 2003. - S. 103
 462. BFA Impact of vaccination strategy on the incidence of measies in Slovakia, 1969-2013 / H. Hudečková... [et al.]
  In: ESCAIDE : European Scientific Conference on Applied Infectious Disease Epidemiology 2014. - Stokholm : [s.n.], 2014. - S. 137
 463. BFA The cost analysis of uncomplicated chickenpox treatment in Slovakia / V. Švihrová... [et al.]
  In: ESCAIDE : European Scientific Conference on Applied Infectious Disease Epidemiology 2015. - Štokholm : [s.n.], 2015. - S. 80
 464. BFA The direct cost of health insurance companies for the treatment of measles in Slovakia - model / V. Švihrová ... [et al.]
  In: 35th ESPID 2017 : Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases [elektronický zdroj]. - Madrid : [s.n.], 2017. - Nestr. [1s.] [online]
 465. BFA Current situation of herd immunity against measles in Slovakia / H. Hudečková ... [et al.]
  In: 35th ESPID 2017 : Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases [elektronický zdroj]. - Madrid : [s.n.], 2017. - Nestr. [1s.] [online]
 466. BFA The direct and indirect cost of uncomplicated varicella treatment in Slovakia in chidlren / V. Švihrová... [et al.]
  In: ESPID 2015 : 33rd Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases [elektronický zdroj]. - Ženeva : ESPID, 2015. - Nestr. [1 s.] [online]
 467. BFA Vaccination against measles over time among children in the Slovakia / H. Hudečková... [et al.]
  In: ESPID 2015 : 33rd Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases. - Ženeva : ESPID, 2015. - Nestr. [1 s.] [online]
 468. BFB Nozokomiálne sepsy v Martinskej fakultnej nemocnici / R. Maďar ... [et al.]
  In: 2. zjazd mikrobiologicko-epidemiologickej spoločnosti s medzinárodnou účasťou. - Štrbské Pleso : [s.n.], 2000. - S. 32
 469. BFB Výskyt preventabilných očkovaní v SR / H. Hudečková ... [et al.]
  In: 14. Vakcinačný deň. - Žilina : Slovenská epidemiologická asociácia, 2008. - S. 6
 470. BFB Úroveň hlásenia nozokomiálnych sepsí na Slovensku a možnosti jeho zlepšenia / R. Maďar ... [et al.]
  In: Stredoslovenské lekárske dni. - Martin : JLF UK, 2001. - S. 60
 471. BFB Budúcnosť a stratégia očkovania na Slovensku / H. Hudečková
  In: Pediatria. - Roč. 2, S3 (2007), s. 91S
 472. BFB Finančné náklady na protiepidemické opatrenia v ohnisku VHA / H. Hudečková ... [et al.]
  In: 7. Červenkove dni preventívnej medicíny. - Banská Bystrica : RÚVZ- odbor epidemiológie, 2008. - S. 36
 473. BFB Finančné náklady na liečbu varicely / H. Hudečková ... [et al.]
  In: 7. Červenkove dni preventívnej medicíny. - Banská Bystrica : RÚVZ - odbor epidemiológie, 2008. - S. 14
 474. BFB Epidémia botulizmu v okrese Martin / H. Hudečková ... [et al.]
  In: Epidemiologické dni. - Martin : Lekárska fakulta UK, 1992. - S. 46
 475. BFB Epidemický výskyt chrípky a chrípke podobných stavov v okrese Martin v rokoch 1983-1997 - zdravotný a ekonomický dopad / R. Maďar ... [et al.]
  In: 7. epidemiologické dni : vedecko-odborná konferencia s medzinárodnou účasťou. - Košice : UPJŠ, 1999. - S. 67
 476. BFB Zdravotné a ekonomické aspekty epidémií chrípky v okrese Martin / R. Maďar ... [et al.]
  In: Stredoslovenské lekárske dni. - Martin : JLF UK, 1999. - S. 13
 477. BFB Jednotná surveillance infekčných chorôb v Europe / L. Murajda... [et al.]
  In: 4. Konferencia SAVEZ Posilňovanie systému verejného zdravotníctva. - ISBN 978-80-89284-92-4. - Košice : Equilibria, 2011. - S. 22
 478. BFB Výskyt salmonelózy v regióne Turiec za roky 1977-2001 / H. Hudečková, K. Šimeková
  In: VII. Spoločný slovensko-český kongres o infekčných chorobách. - Bratislava : [s.n.], 2002. - S. 57
 479. BFB Globálne zmeny a infekčné choroby / Henrieta Hudečková
  In: XXIV. Červenkové dni preventívnej medicíny. - ISBN 978-80-89797-52-3. - Bratislava : A-medi management, 2019. - S. [1-1]
 480. BFB Problematika MRSA v MFN Martin / H. Hudečková ... [et al.]
  In: IV. Martinské dni hygieny a verejného zdravotníctva. - Martin : Beriss, 2005. - S. 22-23
 481. BFB Stratégia očkovania na Slovensku / H. Hudečková
  In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 64, č. 11 (2009), s. 570-571
 482. BFB História očkovania na území Slovenska / V. Švihrová... [et al.]
  In: 7. Slovenský vakcinologický kongres. - ISBN 978-80-89797-08-0. - Bratislava : A-medi, 2016. - S. 19
 483. BFB Vakcíny a ich pôvod / H. Hudečková
  In: 10. Červenkové dni preventívnej medicíny [elektronický zdroj]. - Bratislava : SLS, 2011. - Nestr. [1 s.] (CD-ROM]
 484. BFB Európska sieť pre surveillance a kontrolu rakoviny krčka maternice v nových členských štátoch / V. Švihrová... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 6, Suppl. (2011), s. 23
 485. BFB Osýpky, rubeola, parotitída a ich možné komplikácie - literárny prehľad / V. Szaboóvá... [et al.]
  In: 7. Slovenský vakcinologický kongres. - ISBN 978-80-89797-08-0. - Bratislava : A-medi, 2016. - S. 17
 486. BFB Očkovanie proti sezónnej a pandemickej chrípke / H. Hudečková... [et al.]
  In: 15. Vakcinačný deň Slovenskej republiky. - Žilina : [s.n.], 2009. - S. 3
 487. BFB Surveillance nozokomiálnych nákaz Univerzitnej nemocnice Martin prostredníctvom bodovej prevalenčnej štúdie / E. Malobická, D. Rošková, H. Hudečková
  In: 12. Červenkove dni preventívnej medicíny [elektronický zdroj]. - Bratislava : SLS, 2013. - Nestr. [S. 32] [CD-ROM]
 488. BFB Eliminácia osýpok a ružienky v EURO regióne WHO - dosiahnutie cieľov / H. Hudečková, J. Mikas
  In: 12. Červenkove dni preventívnej medicíny [elektronický zdroj]. - Bratislava : SLS, 2013. - Nestr. [S. 51] [CD-ROM]
 489. BFB K historickým míľnikom vývoja človeka / J. Buchanec... [et al.]
  In: 12. Červenkove dni preventívnej medicíny [elektronický zdroj]. - Bratislava : SLS, 2013. - Nestr. [S. 40] [CD-ROM]
 490. BFB Analýza zmien rizika vzniku profesionálnej TBC na Slovensku / J. Buchancová... [et al.]
  In: 12. Červenkove dni preventívnej medicíny [elektronický zdroj]. - Bratislava : SLS, 2013. - Nestr. [S. 27] [CD-ROM]
 491. BFB Slovenská verzia dotazníka TSI - teacher stress inventory / Róbert Čecho ... [et al.]
  In: 12. Martinské dni pracovného lekárstva a toxikológie. - ISBN 978-80-8187-050-7. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2018. - S. 11-12
 492. BFB AURORA - Europská sieť pre surveillance a kontrolu rakoviny krčka maternice v nových členských štátoch / V. Švihrová... [et al.]
  In: Kongres Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti [elektronický zdroj]. - Prešov : [s.n.], 2013. - Nestr. [1 s.] [online]
 493. BFB Výskyt hnačkových ochorení v okrese Martin za roky 1972-1991 / H. Hudečková
  In: Epidemiologické dni. - Martin : LF UK, 1992. - S. 73
 494. BFB Účinnosť a prospešnosť vynaložených nákladov na pravidelné povinné očkovanie v Slovenskej republike / H. Hudečková ... [et al.]
  In: 2. zjazd mikrobiologicko-epidemiologickej spoločnosti s medzinárodnou účasťou. - Štrbské Pleso : [s.n.], 2000. - S. 73
 495. DAI Účinnosť a prospešnosť preventívnych vekcinačných stratégií / H. Hudečková
  Martin : [s.n.], 2002
 496. DAI Epidemiologické aspekty a ekonomická návratnosť pravidelného povinného očkovania v Slovenskej republike / H. Hudečková
  Martin : [s.n.], 2000
 497. EDJ Vyvážený systém hodnotenia (balanced scorecard) v riadení zdravotníckych zariadení / L. Murajda ... [et al.]
  In: Podpora zdravia, prevencia a hygiena v teórii a praxi 5. - ISBN 978-80-88866-58-9. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského, 2008. - S. 242-243
 498. FAI Public Health Martin 2007 [[elektronický zdroj]] : . / zostavil L. Murajda, H. Hudečková
  Martin : Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, 2007
 499. FAI Aktuálne problémy verejného zdravotníctva vo výskume a praxi [elektronický dokument] : recenzovaný zborník vedeckých a odborných prác : 4. / Henrieta Hudečková ... [et al.]
  Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2019
 500. FAI Nozokomiálne nákazy : odborný časopis. / vedúci redaktor R. Maďar
  Banská Bystrica : Dumas, 2002
 501. GHG Prístup k posudzovaniu nákladov pri hodnotení epidemiologickej situácie osýpok / I. Waczulíková ... [et al.]
  In: 9. Martinské dni verejného zdravotníctva [elektronický zdroj]. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2015. - nestr. [1 s.] [online]
 502. GII Slovensko-anglický a anglicko-slovenský slovník bioštatistickej terminológie : (so stručným výkladom niektorých anglických odborných termínov). / V. Oleár ... [et al.]
  Martin : Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského, 2007
 503. GII Podpora zdravia a prevencia : zborník prednášok in extenso. / E. Kavcová ... [et al.]
  Martin : JLF UK, 1998
 504. GII Výročná cena WHO na akademickej pôde UK / H. Hudečková
  In: Naša univerzita. - Roč. 62, č. 1 (2015), s. 8