Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Personálne obsadenie Ústavu verejného zdravotníctva

Prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH., vedúca Ústavu verejného zdravotníctva JLF UK

Prof. MUDr. Viera Švihrová, CSc., zástupkyňa pre pedagogickú činnosť 

doc. MUDr. Tibor Baška, PhD., zástupca pre vedecko-výskumnú činnosť

Prof. MUDr. Jana Buchancová, CSc.

doc. Ing. Viera Jakušová, PhD., MPH.

Ing. Stanislav Kuka, PhD.

Mgr. Eva Malobická, PhD. (RD)

Mgr. Martin Novák, PhD.

PhDr. Marta Tkáčová, PhD.

Mgr. Jana Zibolenová, PhD.

RNDr. Mária Marušiaková, PhD.., lektorka

MUDr. Tibor Záborský, PhD., MPH., lektor

 

Ostatní pracovníci:

Bc. Katarína Lamošová, Ingrid Prachárová, Jana Suržínová, Jarmila Svitačová, Mgr. Radka Štefanidesová

 

Denní doktorandi:

Mgr. Róbert Čecho, Mgr. Barbora Dvorštiaková, Mgr. Miroslava Ďuranová, Mgr. Romana Šišová, Mgr. Eliška Štefanová, Mgr. Mária Tatarková

 


Podrobné údaje o zamestnancoch (pracovné zaradenie, kontakt, publikačná činnosť)

 1. AAB Biomatematické modelovanie a vyhodnocovanie indikátorov očkovania ochorení preventabilným očkovaním / H. Hudečková, D. Ševčovič a kol.
  Bratislava : Iris, 2017
 2. AAB Prevencia užívania tabaku u školskej mládeže : [výsledky prieskumu Global Youth Tobacco Survey 2007 na Slovensku]. / T. Baška
  Martin : Národná koalícia pre kontrolu tabaku v SR, 2008
 3. ACB Compendium of epidemiology / P. Bakoss ... [et al.]
  Bratislava : Comenius University, 1999
 4. ACB Komunitné ošetrovateľstvo / A. Hanzlíková ... [et al.]
  Martin : Osveta, 2004
 5. ACB Úloha ošetrovateľstva v ochrane komunitného zdravia : 1. diel. / A. Hanzlíková ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2002
 6. ACB Ošetrovateľstvo : teória a vedecký výskum. / K. Žiaková a kolektív
  Martin : Osveta, 2003
 7. ACB Pracovné lekárstvo a toxikológia / J. Buchancová ... [et al.]
  Martin : Osveta, 2003
 8. ACB Epidemiológia / editor P. Bakoss ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2005
 9. ACB Špeciálna epidemiológia / S. Bazovská ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2007
 10. ACB Ošetrovateľstvo : teória a vedecký výskum. / K. Žiaková a kolektív
  Martin : Osveta, 2009
 11. ACB Epidemiológia / P. Bakoss ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2008
 12. ACB Základy prevencie užívania tabaku [elektronický zdroj] : učebnica pre vysoké školy. / T. Baška, Z. Katreniaková
  Martin : Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzity Komenského v Bratislave, 2010
 13. ADC Trends in the co-occurrence of tobacco and cannabis use in 15-year-olds from 2002 to 2010 in 28 countries of Europe and North America / A. Hublet... [et al.]
  In: European Journal of Public Health. - Roč. 25, suppl. 2 (2015), s. 73-75
 14. ADC Estimation of the population susceptibility against measles in Slovakia / J. Zibolenová ...[et al.]
  In: Central European Journal of Public Health. - Roč. 25, č. 1 (2017), s. 46-54
 15. ADC Economic rewarding of smoking cessation-facilitating drugs - a comparison of over-the-counter and prescribed nicotine replacement therapy / T. Baška ... [et al.]
  In: Expert Opinion on Pharmacotherapy. - Roč. 5, č. 3 (2004), s. 487-491
 16. ADC Legislative norms to control cannabis use in the light of its prevalence in the Czech Republic, Poland, Slovakia, and Hungary / R. Čecho ... [et al.]
  In: Central European Journal of Public Health. - Roč. 25, č. 4 (2017), s. 261-265
 17. ADC Mathematical modelling of varicella spread in Slovakia / J. Zibolenová... [et al.]
  In: Central European Journal of Public Health. - Roč. 23, č. 3 (2015), s. 227-232
 18. ADC Environmental tobacco smoke of youngsters in Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia - findings from the Global Youth Tobacco Survey (GYTS) / T. Baška ... [et al.]
  In: International Journal of Public Health. - Roč. 52, č. 1 (2007), s. 62-66
 19. ADC Lead contamination of fruit spirits intended for own consumption as a potential overlooked public health issue: a pilot study / Mária Tatarková ... [et al.]
  In: Central European Journal of Public Health. - Roč. 27, č. 2 (2019), s. 110-114
 20. ADC Assessment of renal circulation in small for gestational age and appropriate for gestational age term newborns: a prospektive study / H. Kolarovszká ... [et al.]
  In: Journal of Clinical Ultrasound. - Roč. 36, č. 4 (2008), s. 200-203
 21. ADC Findings from the Global Youth Tobacco Survey (GYTS) in Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia - smoking initiation, prevalence of tobacco use and cessation / T. Baška ... [et al.]
  In: Sozial- und Preventivmedizin. - Roč. 51, č. 2 (2006). s. 110-115
 22. ADC Smoking tobacco in waterpipes among adolescents in Europe: the case of Latvia and Slovakia / T. Baška ... [et al.]
  In: Tobacco Control. - Roč. 17, č. 6 (2008), s. 432
 23. ADC Prevalence of youth cigarette smoking and selected social factors in 25 European countries: findings from the Global Youth Tobacco Survey / T. Baška... [et al.]
  In: International Journal of Public Health. - Roč. 54, č. 6 (2009), s. 439-445
 24. ADC Is educational differentiation associated with smoking and smoking inequalities in adolescence? A multilevel analysis across 27 European and North American countries / K. Rathmann ... [et al.]
  In: Sociology and Health & Illness. - Roč. 38, č. 7 (2016), s. 1005-1025
 25. ADC Nanomaterials - a new and former public health issue. The case of Slovakia / S. Kuka ... [et al.]
  In: Central European Journal of Public Health. - Roč. 24, č.4 (2016), s. 308-313
 26. ADC The role of family background on cigarette smoking among adolescent school children in Slovakia: findings from the 2007 Slovakia Global Youth Tobacco Survey / T. Baška... [et al.]
  In: International Journal of Public Health. - Roč. 55, č. 6 (2010), s. 591-597
 27. ADC Structure of deaths associated with heavy alcohol use and their contribution to general mortality in Northwest Slovakia / T. Baška ... [et al.]
  In: International Journal of Public Health. - Roč. 61, č. 5 (2016), s. 545-551
 28. ADC Phaeohyphomycosis caused by Alternaria species and Phaeosclera dematioides Sigler, Tsuneda and Carmichael / E. Palenčárová ... [et al.]
  In: Clinical and Experimental Dermatology. - Roč. 20, č. 5 (1995), s. 419-422
 29. ADC Decline in alcohol use among adolescents in Slovakia: a reason for optimism? / T. Baška ... [et al.]
  In: Public Health. - Roč. 139 (2016), s. 203-208
 30. ADC Socioeconomic inequalities in the impact of tobacco control policies on adolescent smoking. A multilevel study in 29 European countries / T. K. Pförtner... [et al.]
  In: Addictive Behaviors. - Roč. 53, 1. febr. (2016), s. 58-66
 31. ADC Perceived teacher unfairness and headache in adolescence: a cross-national comparison / M. Lenzi... [et al.]
  In: International Journal of Public Health. - Roč. 58, č. 2 (2013), s. 227-235
 32. ADC Human papilloma virus infection in the oral cavity - a source of infection / J. Péč ... [et al.]
  In: Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology. - Roč. 10, č. 3 (1998), s. 275-277
 33. ADC Body-image dissatisfaction and weight-control behaviour in Slovak adolescents / M. Bašková ... [et al.]
  In: Central European Journal of Public Health. - Roč. 25, č. 3 (2017), s. 216-221
 34. ADD Lung cancer in relation to occupational and environmental chromium exposure and smoking / E. Halašová ... [et al.]
  In: Neoplasma. - Roč. 52, č. 4 (2005), s. 287-291
 35. ADE Patterns of physical activity and multiple risk behaviour in adolescent from Visegrad countries / J. Mazur... [et al.]
  In: Zdrowie Publiczne i Zarzadzanie. - Roč. 12, č. 1 (2014), s. 56-67
 36. ADE Smoking and some life-style changes in medical students - Slovakia, 1995-1999 / T. Baška ... [et al.]
  In: Central European Journal of Public Health. - Roč. 9, č. 3 (2001), s. 147-149
 37. ADE Epidemiológia príznakov spánkových porúch dýchania vo vzorke slovenskej populácie / R. Vyšehradský ... [et al.]
  In: Studia Pneumologica et Phthiseologica. - Roč. 65, č. 1 (2005), s. 12-16
 38. ADE Effectiveness of school programs in tobacco control / T. Baška ... [et al.]
  In: Central European Journal of Public Health. - Roč. 12, č. 4 (2004), s. 184-186
 39. ADE Účinok preventívnych opatrení na hladiny kadmia v moči u pracovníkov v podniku výroby nikel-kadmiových batérií / Miroslava Sovičová ... [et al.]
  In: Pracovní lékařství. - Roč. 71, č. 1-2 (2019), s. 17-24
 40. ADE Nešpecifické poruchy motility ezofagu v etiopatogenéze gastroezofageálneho refluxu u detí / R. J. Villarreal ... [et al.]
  In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 57, č. 8 (2002), s. 419-422
 41. ADE Význam informovanosti a zmena postojov - skutočnosť alebo skreslenie / M. Bašková ... [et al.]
  In: Hygiena. - Roč. 48, č. 2 (2003), s. 88-93
 42. ADE Early postnatal changes in superior mesenteric artery blood flow velocity in healthy term infants / K. Maťašová ... [et al.]
  In: Neuroendocrinology Letters. - Roč. 28, č. 6 (2007), s. 822-825
 43. ADE Increasing trends of tobacco use in medical students in Slovakia - a reason for concern? / T. Baška ... [et al.]
  In: Central European Journal of Public Health. - Roč. 15, č. 1 (2007), s. 29-32
 44. ADE Epidemiologické charakteristiky diabetes mellitus na Slovensku v rokoch 1992 až 2002 / T. Baška ... [et al.]
  In: Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. - Roč. 55, č. 2 (2006), s. 68-72
 45. ADE Je vzťah medzi rakovinou vaječníkov a talkovým práškom? / R. Maďar ... [et al.]
  In: Hygiena. - Roč. 47, č. 4 (2002), s. 239-242
 46. ADE Analysis of unusual accumulation of Creutzfeldt-Jakob disease cases in Orava and Liptov regions (Northern Slovak Focus) 1983-2000 / R. Maďar ... [et al.]
  In: Central European Journal of Public Health. - Roč. 11, č. 1 (2003), s. 19-22
 47. ADE Spoľahlivosť neinvazívneho merania koncentrácie bilirubínu u zdravých novorodencov / K. Maťašová ... [et al.]
  In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 60, č. 11 (2005), s. 599-605
 48. ADE Medikamentózna a chirurgická liečba benígnej hyperplázie prostaty v Slovenskej republike - prierez 10 ročným sledovaním / J. Švihra ... [et al.]
  In: Urologie pro praxi. - Roč. 7, č. 4 (2006), s. 168-170
 49. ADE Je súčasný trend úmrtnosti na kardiovaskulárne ochorenia v Slovenskej republike dôvodom k optimizmu? / T. Baška ... [et al.]
  In: Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. - Roč. 44, č. 4 (1995), s. 177-179
 50. ADE Črevné parazity u detí regiónu Turiec v dlhodobom priereze. Ako ďalej s preventívnymi parazitologickými vyšetreniami? / Š. Straka ... [et al.]
  In: Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. - Roč. 50, č. 1 (2001), s. 22-25
 51. ADE Feladatok változása az ápolásban, civilizációs betegségek megelözése a fiatal korosztálynál / M. Ballová ... [et al.]
  In: Nővér. - Roč. 10, č. 5 (1997), s. 8-9
 52. ADE Smoking habits in university students in Slovakia / T. Baška ... [et al.]
  In: Central European Journal of Public Health. - Roč. 8, č. 4 (2000), s. 245-248
 53. ADE The roots of smoking habit in students of medicine and the ways of its prevention / T. Baška ... [et al.]
  In: Central European Journal of Public Health. - Roč. 5, č. 4 (1997), s. 160-163
 54. ADE Gastrointestinálna tonometria v ortopédii (Výsledky prospektívnej randomizovanej pilotnej štúdie GATOAN-1 u pacientov s celkovou a regionálnou anestéziou v priebehu náhrady bedrového kĺbu) / P. Porubčanský ... [et al.]
  In: Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Čechoslovaca. - Roč. 64, č. 4 (1997), s. 359-362
 55. ADE Epidemiology of smoking habit in adolescents. Suggestions for prevention / T. Baška ... [et al.]
  In: Central European Journal of Public Health. - Roč. 7, č. 1 (1999), s. 31-34
 56. ADF Pharmacotherapy in smoking cessation / T. Baška ... [et al.]
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 102, č. 6 (2001), s. 298-301
 57. ADF Poruchy dýchania v spánku vo vzorke populácie Martinského okresu / M. Tatár ... [et al.]
  In: Studia Pneumologica et Phthiseologica. - Roč. 61, č. 3 (2001), s. 132-133
 58. ADF Prevalencia ženskej močovej inkontinencie v Slovenskej republike / J. Švihra ... [et al.]
  In: Urológia. - Roč. 7, č. 2 (2001), s. 29-34
 59. ADF Non-pharmacological approach to smoking cessation / T. Baška ... [et al.]
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 102, č. 12 (2001), s. 570-574
 60. ADF Pneumococcal vaccination - current situation and perspectives / R. Maďar ... [et al.]
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 106, č. 3 (2005), s. 119-122
 61. ADF Smoking in pregnant women in some regions of Slovakia in the light of educational, national and social background / T. Baška ... [et al.]
  In: Acta Medica Martiniana. - Roč. 3, č. 4 (2003), s. 30-34
 62. ADF Možnosti očkovania v prevencii nozokomiálnych nákaz / R. Maďar ... [et al.]
  In: Nozokomiálne nákazy. - Roč. 3, č. 1 (2004), s. 1-6
 63. ADF Detection of antibodies in saliva - an effective auxiliary method in surveillance of infectious diseases / R. Maďar ... [et al.]
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 103, č. 1 (2002), s. 38-41
 64. ADF Should the patients with allergies, asthma and other respiratory conditions be protected by preventive vaccination against influenza and pneumococcal infections? / J. Straková ... [et al.]
  In: Acta Medica Martiniana. - Roč. 4, č. 1 (2004), s. 17-19
 65. ADF Prevalence of intestinal parasites in children of Turiec region, Central Slovakia, in a long-term survey (1970-2001) / Š. Straka ... [et al.]
  In: Acta Medica Martiniana. - Roč. 2, č. 1 (2002), s. 28-32
 66. ADF Prieskum postojov a názorov rodičov na očkovanie v meste Martin za roky 2017 a 2018 / Martin Novák ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 13, č. 4 (2018), s. 173-176
 67. ADF Lifestyle of a women - mother and health of members of the family / M. Bašková ... [et al.]
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 104, č. 6 (2003), s. 205-207
 68. ADF Pneumococcal meningitis - comparison of therapy and vaccination costs / R. Maďar ... [et al.]
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 109, č. 3 (2008), s. 130-132
 69. ADF Od teórie k praxi - význam hodnotenia stravovania v tehotnosti / M. Bašková ... [et al.]
  In: Slovenská gynekológia a pôrodníctvo. - Roč. 9, č. 3 (2002), s. 121-124
 70. ADF Influenza vaccination - knowledge, attitudes, coverage - can they be improved? / R. Maďar ... [et al.]
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 104, č. 7-8 (2003), s. 232-235
 71. ADF Index rizika nákladov ako mechanizmus solidarity vo verejnom zdravotnom poistení - analýza vývoja vo vekovej skupine detí od 0 do 19 rokov veku / V. Švihrová ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 3, č. 4 (2008), s. 222-225
 72. ADF The role of non-critical health-care tools in the transmission of nosocomial infections / R. Maďar ... [et al.]
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 106, č. 11 (2005), 348-350
 73. ADF Socioeconomic predictors of smoking behaviour among school-aged children, in the Slovakia / D. Marcinková... [et al.]
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 110, č. 6 (2009), s. 345-349
 74. ADF Formulation and implementation of the national immunization programme in Slovak republic / H. Hudečková ... [et al.]
  In: Acta Medica Martiniana. - Roč. 6, č. 2 (2006), s. 27-30
 75. ADF Index rizika nákladov ako mechanizmus solidarity vo verejnom zdravotnom poistení-analýza vývoja vo vekovej skupine poistencov nad 65 rokov veku / V. Švihrová ... [et al.]
  In: Geriatria. - Roč. 14, č. 3 (2008), s. 116-123
 76. ADF Screening of diabetic foot in nursing practice / J. Nemcová ... [et al.]
  In: Acta Medica Martiniana. - Roč. 6, č. 2 (2006), s. 31-34
 77. ADF Is the hygienic disinfection of hands with waterless alcohol disinfectant currently the best way of hand-hygiene? / M. Štefkovičová ... [et al.]
  In: Acta Medica Martiniana. - Roč. 6, č. 1 (2006), s. 28-31
 78. ADF Prevencia a ochrana zdravia ako nevyhnutná súčasť socializácie dieťaťa v rodine / J. Sušinková...[et al.]
  In: Ošetrovateľský obzor. - Roč. 5, č. 4 (2008), s. 127-130
 79. ADF Tiaprid v liečbe chronických tikových porúch v detstve / I. Ondrejka ... [et al.]
  In: Psychiatria. - Roč. 3, č. 3-4 (1996), s. 156-160
 80. ADF Gravidita s pridruženým kardiovaskulárnym ochorením z aspektu ošetrovateľskej starostlivosti / M. Ballová ... [et al.]
  In: Praktická gynekológia. - Roč. 4, č. 1 (1997), s. 34-36
 81. ADF Risperidon v liečbe schizofrénie s včasným začiatkom / I. Ondrejka ... [et al.]
  In: Psychiatria. - Roč. 5, č. 1 (1998), s. 48-50
 82. ADF Projekt Aurora - znalosti adolescentov o prevencii rakoviny krčka maternice / V. Švihrová... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 8, č. 5 (2013), s. 251-256
 83. ADF Názory obyvateľov mesta Martin na očkovanie, vykonávané v rámci Europského imunizačného týždňa v rokoch 2010 až 2016 / Martin Novák ... [et al.]
  In: Zdravotnícke listy. - Roč. 6, č. 3 (2018), s. 12-16
 84. ADM Tranzitórna hypertrofická kardiomyopatia u novorodenca s neonatálnym abstinenčným syndrómom / Jana Nikolínyová, Tatiana Šrámková, Tibor Baška
  In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 73, č. 3 (2018), s. 149-153
 85. ADM "Voice of Children" qualitative analysis of children's interpretations regarding nutritional behaviour / Eliška Štefanová ... [et al.]
  In: Acta Gymnica. - Roč. 48, č. 3 (2018), s. 121-129
 86. ADM Konzumácia sladených a energetických nápojov u adolescentov na Slovensku podnety pre pediatrické ošetrovateľstvo / M. Bašková, T. Baška, J. Holubčíková
  In: Central European Journal of Nursing and Midwifery. - Roč. 7, č. 1 (2016), s. 390-395
 87. ADM Selected daily regime activities among adolescent girls - trojan horse of gestational obesity? / M. Bašková ... [et al.]
  In: Central European Journal of Nursing and Midwifery. - Roč. 8, č. 3 (2017), s. 691-696
 88. ADM Changes of eating habits and alcohol drinking among medical students occurring during their undergraduate study / Tibor Baška ... [et al.]
  In: International Journal of Health Promotion and Education [elektronický dokument]. - Roč. 57 (2019), s. [1-10] [online]
 89. ADM Trends in overweight and obesity prevalence among school-aged children in Slovakia, from 2006 to 2014 / Martina Bašková, Tibor Baška, Jana Holubčíková
  In: Kontakt. - Roč. 21, č. 1 (2019), s. 50-54
 90. ADM Syndróm Cri du chat u novorodenca diabetickej matky / T. Šrámková ... [et al.]
  In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 72, č. 3 (2017), s. 182-186
 91. ADM Matematické modelovanie infekčných ochorení detského veku / J. Zibolenová... [et al.]
  In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 70, č. 4 (2015), s. 210-214
 92. ADN Galaktozémia, diagnostika a liečba v novorodeneckom veku / Tatiana Šrámková ... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 67, č. 1 (2018), s. 38-41
 93. ADN Vyšetruje sa orálny glukózový tolerančný test v tehotnosti štandardne a správne? / Tatiana Šrámková, Jana Nikolínyová, Tibor Baška
  In: Lekársky obzor. - Roč. 67, č. 5 (2018), s. 157-162
 94. AED Zmeny vo výskyte užívania psychoaktívnych látok u adolescentov na Slovensku v období 2006 až 2014 / T. Baška, A. Madarasová-Gecková
  In: Aktuálne problémy verejného zdravotníctva vo výskume a praxi 2 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-971836-6-0. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2015. - S. 1419 [CD-ROM]
 95. AED Návrh manuálu a karty pre fajčiarov, ktorí chcú prestať fajčiť / E. Kavcová, T. Baška
  In: Podpora zdravia, prevencia a hygiena v teórii a praxi. - ISBN 80-88866-17-0. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2001. - S. 88-94
 96. AED Význam dolného ezofagového zvierača v etiopatogenéze GER-u deti / J. Rojas Villareal ... [et al.]
  In: Aktuality v pediatrii 2. - ISBN 80-88866-10-3. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2001. - S. 62-67
 97. AED Fajčenie a s ním súvisiace faktory u školskej mládeži na Slovensku - niektoré predbežné výsledky projektu Global Youth Tobacco Survey / T. Baška ... [et al.]
  In: Podpora zdravia, prevencia a hygiena v teórii a praxi 3. - ISBN 80-88866-29-4. - Martin : Univerzita Komenského Bratislava Jesseniova lekárska fakulta Martin a Martinská fakultná nemocnica, 2004. - S. 85-88
 98. AED Chromozómové aberácie v súbore pacientov s Downovým syndrómom / N. Mišovicová ... [et al.]
  In: Aktuality v neonatológii. - Martin : Univerzita Komenského v Bratislave Jesseniova lekárska fakulta v Martine, 2004. - S. 81-83
 99. AED Intraindividuálna variabilita charakteristík renálnej cirkulácie novorodencov / M. Stavěl ... [et al.]
  In: Aktuality v neonatológii. - Martin : Univerzita Komenského v Bratislave Jesseniova lekárska fakulta v Martine, 2004. - S. 71-74
 100. AED Dopplerovská sonografia obličiek hypotrofických novorodencov / H. Kolarovszká ... [et al.]
  In: Aktuality v neonatológii. - Martin : Univerzita Komenského v Bratislave Jesseniova lekárska fakulta v Martine, 2004. - S. 75-77
 101. AED Vybrané aspekty stravovacích návykov študentov všeobecného lekárstva / T. Baška ... [et al.]
  In: Aktuálne problémy verejného zdravotníctva vo výskume a praxi 3 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89797-21-9. - Bratislava : JLF UK, 2017. - S. 18-24 [CD-ROM]
 102. AED Opatrenia znižujúce expozíciu kadmiom v pracovnom prostredí / M. Ďuranová ... [et al.]
  In: Aktuálne problémy verejného zdravotníctva vo výskume a praxi 3 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89797-21-9. - Bratislava : JLF UK, 2017. - S. 61-69 [CD-ROM]
 103. AED Vývoj stravovacích návykov a pohybovej aktivity u študentov všeobecného lekárstva za obdobie akademických rokov 2012/2013-2018/2019 / Eliška Štefanová ... [et al.]
  In: Aktuálne problémy verejného zdravotníctva vo výskume a praxi : recenzovaný zborník vedeckých a odborných prác : 4. - ISBN 978-80-8187-061-3. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2019. - S. 225-234
 104. AED Úspešnosť výskumníkov zo strednej a východnej Európy v časopisoch zameraných na oblasť verejného zdravotníctva / J. Holubčíková ... [et al.]
  In: Aktuálne problémy verejného zdravotníctva vo výskume a praxi 3 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89797-21-9. - Bratislava : JLF UK, 2017. - S. 102-109 [CD-ROM]
 105. AED Môžu predstavovať individuálne zdroje zásabovania vodou riziko pre populáciu / Miroslava Sovičová ... [et al.]
  In: Aktuálne problémy verejného zdravotníctva vo výskume a praxi : recenzovaný zborník vedeckých a odborných prác : 4. - ISBN 978-80-8187-061-3. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2019. - S. 216-224
 106. AED Názory a postoje adolescentov na vybrané oblasti nutričného správania / E. Štefanová ... [et al.]
  In: Aktuálne problémy verejného zdravotníctva vo výskume a praxi 3 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89797-21-9. - Bratislava : JLF UK, 2017. - S. 263-269 [CD-ROM]
 107. AED Pneumokové ochorenia dýchacích ciest a ich prevencia / R. Maďar ... [et al.]
  In: Podpora zdravia, prevencia a hygiena v teórii a praxi 2. - ISBN 80-88866-23-5. - Martin : UK, Jesseniova lekárska fakulta, 2003. - S. 80-83
 108. AED Validita zisťovaných údajov o fajčiarskom návyku / T. Baška ... [et al.]
  In: Podpora zdravia, prevencia a hygiena v teórii a praxi 2. - ISBN 80-88866-23-5. - Martin : UK, Jesseniova lekárska fakulta, 2003. - S. 113-117
 109. AED Ošetrovateľstvo založené na dôkazoch - uplatnenie v praxi / T. Baška ... [et al.]
  In: Výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve [elektronický zdroj]. - ISBN 80-88866-24-3. - Martin : JLF UK, 2003. - S. 8-13 [CD-ROM]
 110. AED Transkulturálne rozdiely v životnom štýle tehotných žien vo vybraných oblastiach Slovenska / M. Bašková ... [et al.]
  In: Výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve [elektronický zdroj]. - ISBN 80-88866-24-3. - Martin : JLF UK, 2003. - S. 14-17 [CD-ROM]
 111. AED Pasívne fajčenie školskej mládeže na Slovensku - výsledky prieskumu Global Youth Tobacco Survey / T. Baška ... [et al.]
  In: Životné podmienky a zdravie. - ISBN 80-7159-146-7. - Bratislava : Úrad verejného zdravotníctva SR, 2004. - S. 254-258
 112. AED Liečba tabakovej závislosti s poukázaním na vybrané aspekty / E. Kavcová ... [et al.]
  In: Podpora zdravia, prevencia a hygiena v teórii a praxi 5. - ISBN 978-80-88866-58-9. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského, 2008. - S. 154-163
 113. AED Kolonizácia MRSA u rezidentov domovov dôchodcov a informovanosť personálu / R. Maďar ... [et al.]
  In: Podpora zdravia, prevencia a hygiena v teórii a praxi 5. - ISBN 978-80-88866-58-9. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského, 2008. - S. 317-320
 114. AED Užívanie nelegálnych drog / T. Baška
  In: Sociálne determinanty zdravia školákov : HBSC - Slovensko 2009/2010. - ISBN 978-80-89284-73-3. - Košice : Equilibria, 2011. - S. 59-62
 115. AED Sexuálne správanie / P. Kolarčík... [et al.]
  In: Sociálne determinanty zdravia školákov : HBSC - Slovensko 2009/2010. - ISBN 978-80-89284-73-3. - Košice : Equilibria, 2011. - S. 63-67
 116. AED Komunikácia s pacientmi s malígnym ochorením a s ich príbuznými / T. Baška ... [et al.]
  In: Človek medzi životom a smrťou. - ISBN 80-88847-02-8. - Martin : JLF UK, 1996. - S. 173-176
 117. AED Užívanie tabaku u školskej mládeže na Slovensku - vývoj situácie v období 2002-2011 / T. Baška... [et al.]
  In: Aktuálne problémy verejného zdravotníctva vo výskume a praxi [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-39-4. - Martin : JLF UK, 2013. - S. 11-14 [CD-ROM]
 118. AED Askaridóza / Š. Straka, T. Baška
  In: Špeciálna epidemiológia. - ISBN 978-80-223-4179-0. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - S. 67-68
 119. AED Enterobióza / Š. Straka, T. Baška
  In: Špeciálna epidemiológia. - ISBN 978-80-223-4179-0. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - S. 69
 120. AED Giardióza / Š. Straka, T. Baška
  In: Špeciálna epidemiológia. - ISBN 978-80-223-4179-0. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - S. 70-71
 121. AED Trichurióza / Š. Straka, T. Baška
  In: Špeciálna epidemiológia. - ISBN 978-80-223-4179-0. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - S. 71-72
 122. AED Amebóza / Š. Straka, T. Baška
  In: Špeciálna epidemiológia. - ISBN 978-80-223-4179-0. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - S. 72-74
 123. AED Schistosomóza (bilharióza) / Š. Straka, T. Baška
  In: Špeciálna epidemiológia. - ISBN 978-80-223-4179-0. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - S. 74-75
 124. AED Strongyloidóza / Š. Straka, T. Baška
  In: Špeciálna epidemiológia. - ISBN 978-80-223-4179-0. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - S. 76-77
 125. AED Ankylostomóza - nekatoróza / Š. Straka, T. Baška
  In: Špeciálna epidemiológia. - ISBN 978-80-223-4179-0. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - S. 77-79
 126. AED Cyklosporóza / Š. Straka, T. Baška
  In: Špeciálna epidemiológia. - ISBN 978-80-223-4179-0. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - S. 82-83
 127. AED Diftéria / T. Baška
  In: Špeciálna epidemiológia. - ISBN 978-80-223-4179-0. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - S. 115-117
 128. AED Pertussis a parapertussis / T. Baška
  In: Špeciálna epidemiológia. - ISBN 978-80-223-4179-0. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - S. 118-120
 129. AED Infekčná mononukleóza / T. Baška
  In: Špeciálna epidemiológia. - ISBN 978-80-223-4179-0. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - S. 180-182
 130. AED Cytomegalovírusové infekcie / T. Baška
  In: Špeciálna epidemiológia. - ISBN 978-80-223-4179-0. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - S. 182-183
 131. AED Podieľajú sa vybrané ťažké kovy na populačných dopadoch konzumácie alkoholu? / Mária Tatarková ... [et al.]
  In: Životné podmienky a zdravie 2018. - ISBN 978-80-223-4523-1. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. - S. 126-131
 132. AED Analýza vybraných ťažkých kovov v ovocných destilátoch použitím atómovej absorpčnej spektrometrie s grafitovou pieckou (AAS GF) / Mária Tatarková ... [et al.]
  In: Aktuálne problémy verejného zdravotníctva vo výskume a praxi [elektronický dokument] : recenzovaný zborník vedeckých a odborných prác : 4. - ISBN 978-80-8187-061-3. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2019. - S. 246-251 [online]
 133. AEE Tobacco chapter 5. risk behaviors / E. Godeau... [et al.]
  In: Social determinants of health and well-being among young people : Health Behaviour in School-Aged Children (HBSC) Study: international report from the 2009/2010 survey. - ISBN 978-92-1423-6. - Kodaň : WHO-Regional Office for Europe, 2012. - S. 142-149
 134. AEE Alcohol use chapter 5. risk behaviours / M. Ferreira... [et al.]
  In: Social determinants of health and well-being among young people : Health Behaviour in School-Aged Children (HBSC) Study: international report from the 2009/2010 survey. - ISBN 978-92-1423-6. - Kodaň : WHO-Regional Office for Europe, 2012. - S. 151-162
 135. AEG Changes of intestinal perfusion during the first three days of life / K. Maťašová ... [et al.]
  In: Acta Paediatrica. - Roč. 96, suppl. 456 (2007), s. 195
 136. AEG Safety and efficacy of inhibitors of cholinesteraseduring the treatment of DAT-long-term follow / D. Ignjatovičová ... [et al.]
  In: European Psychiatry. - Roč. 22, suppl. 1 (2007), s. S300
 137. AEG Comparison of cognitive-behavioral psychotherapy and pharmacotherapy in the treatment of agoraphobia with panic disorder and panic disorder / D. Ignjatovičová... [et al.]
  In: International Journal of Neuropsychopharmacology. - Roč. 9, suppl. 1 (2006), s. S196
 138. AEG Tobacco use and related factors in 13-15 aged children in Europe - Global Youth Tobacco Survey findings / T. Baška ... [et al.]
  In: European Journal of Public Health. - Roč. 16, suppl. 1 (2006), s. 101
 139. AEG Norms of lymphocytary subpopulations (LS) for flow cytometry (FC) - is this a problem? / T. Baška ... [et al.]
  In: Immunologist. - Roč. 6, suppl. 2 (1998), s. 614
 140. AFC Lung cancer in the current clinical practice / E. Kavcová ... [et al.]
  In: 10th Central European Lung Cancer Conference - CELCC. - ISBN 88-7587-250-2. - Bologna : Medimond, 2006. - S. 41-44
 141. AFC Selected aspects of dietary habits in school-aged youth in the Slovak Republic / M. Bašková... [et al.]
  In: Procedia - Social and Behavioral Sciences [elektronický zdroj]. - Roč. 132 (2014), s. 129-134 [online]
 142. AFC School-based tobacco control activities in Slovakia from teacher's perspective: change of the situation between 2003 and 2013 / T. Baška... [et al.]
  In: SGEM 2014. - ISBN 978-619-7105-23-0. - Sofia : STEF92 Technology, 2014. - S. 739-744
 143. AFD Medicína založená na dôkazoch ako nástroj zlepšenia možnosti prevencie a terapie / T. Baška ... [et al.]
  In: 3. celoslovenská konferencia o lekárskom vzdelávaní "Štúdium medicíny v treťom tisícročí". - ISBN 80-88866-14-6. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2001. - S. 25-26
 144. AFD Význam dezinfekcie fonendoskopov v prevencii šírenia nozokomiálnych nákaz / R. Maďar ... [et al.]
  In: III. Červenkove dni preventívnej medicíny. - Banská Bystrica : RÚVZ, 2004. - S. 35-37
 145. AFD Fajčiarsky návyk u žiakov základných škôl na Slovensku - predbežné výsledky projektu Global Youth Tobacco Survey / T. Baška
  In: Kontrola tabaku v Slovenskej republike. - ISBN 80-7159-142-4. - Bratislava : Štátny fakultný zdravotný ústav SR, 2003. - S. 92-94
 146. AFD Quantitative analysis of the age structured mathematical model of varicella spread in Slovakia / J. Zibolenová... [et al.]
  In: ALGORITMY 2016 : 20th Conference on Scientific Computing. - ISBN 978-80-227-4454-4. - Bratislava : Slovak University of Technology, 2016. - S. 285-291
 147. AFD Užívanie alkoholu u školskej mládeže na Slovensku - výsledky projektu Health Behaviour in School-aged Children / T. Baška ... [et al.]
  In: Podpora zdravia, prevencia a hygiena v teórii a praxi 7. - ISBN 978-80-88866-93-0. - Martin : JLF UK, 2011. - S. 24-28
 148. AFD Atraktivita a vnímanie fajčenia u školskej mládeže na Slovensku / M. Bobrovská... [et al.]
  In: Podpora zdravia, prevencia a hygiena v teórii a praxi 7. - ISBN 978-80-88866-93-0. - Martin : JLF UK, 2011. - S. 29-34
 149. AFD Atraktivita a vnímanie fajčenia u školskej mládeže na Slovensku / M. Bobrovská, T. Baška, R. Ochaba
  In: 36. Dni zdravotnej výchovy MUDr. Ivana Stodolu. Hodnotenie dopadov na verejné zdravie [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-7159-210-5. - Bratislava : Úrad verejného zdravotníctva SR, 2011. - Nestr. [3 s.] [CD-ROM]
 150. AFD Osobné skúsenosti adolescentov s fajčením, alkoholom a inými drogami / T. Baška ... [et al.]
  In: Novinky v pedopsychiatrii. - Bratislava : Lundbeck, 1996. - S. 65-72
 151. AFD Naše skúsenosti s tiapridom v liečbe tikových porúch v detstve / I. Ondrejka ... [et al.]
  In: Novinky v pedopsychiatrii. - Bratislava : Lundbeck, 1996. - S. 36-44
 152. AFD Zmena úloh ošetrovateľstva pri predchádzaní civilizačných ochorení u mladých ľudí / M. Ballová ... [et al.]
  In: 2. Konferencia o vzdelávaní v odbore ošetrovateľstvo s medzinárodnou účasťou : Ošetrovateľstvo v procese zmien. - ISBN 80-88866-02-2. - Martin : Martimex-Consulting, 1997. - S. 81-84
 153. AFD Je legislatíva v kontrole tabaku na Slovensku účinná? / T. Baška... [et al.]
  In: Duševné zdravie ako predpoklad celkového zdravia. - ISBN 978-80-7159-214-3. - Bratislava : Úrad verejného zdravotníctva SR, 2012. - S. 177-181
 154. AFD Atraktivita a vnímanie fajčenia u školskej mládeže na Slovensku / M. Bobrovská... [et al.]
  In: Duševné zdravie ako predpoklad celkového zdravia. - ISBN 978-80-7159-214-3. - Bratislava : Úrad verejného zdravotníctva SR, 2012. - S. 182-186
 155. AFD Intervenčné opatrenia v primárnej prevencii neinfekčných chorôb / T. Baška ... [et al.]
  In: 2. Konferencia o vzdelávaní v odbore ošetrovateľstvo s medzinárodnou účasťou : Ošetrovateľstvo v procese zmien. - ISBN 80-88866-02-2. - Martin : Martimex-Consulting, 1997. - S. 64-65
 156. AFG Vybrané ťažké kovy v ovocných destilátoch určených pre vlastnú spotrebu - pilotná štúdia / Mária Tatarková ... [et al.]
  In: Sborník abstraktů z 5. ročníku Studentská vědecká konference ZSF JU. - ISBN 978-80-7394-718-7. - České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018. - S. 10-11
 157. AFG Interpretation of Schoolchildren on the Health behaviour in School-Aged Children (Hbsc) Findings Regarding Nutritional Behaviour: Quantitative Analysis / E. Štefanová ... [et al.]
  In: Cogent Medicine [elektronický zdroj]. - Roč. 4, č. 1408251 (2017), s. 76 [online]
 158. AFG Epidemiology of female urinary incontinence in Slovakia / J. Švihra ... [et al.]
  In: 2nd International Consultation on Incontinence. Abstracts 2001. - Paris : [s.n.], 2001. - S. 23
 159. AFG Female urinary incontinence in Slovakia: Prevalence and Quality of Life / J. Švihra ... [et al.]
  In: European School of Urology : Central European Meeting. - Budapest : [s.n.], 2001. - S. 133
 160. AFG Prevalence of female overactive bladder with urinary incontinence in Slovakia / J. Švihra ... [et al.]
  In: European Urology Supplements. - Roč. 1, suppl. 1 (2002), s. 85
 161. AFG Faktory prispievajúce k endemizácii prostredia nemocníc rezistentnými kmeňmi / R. Maďar ... [et al.]
  In: Slezské dny preventivní medicíny. - Karvina : [s.n.], 2005. - S. 17
 162. AFG Kadmium v ovocných destilátech - rizikový faktor vzniku kolorektálneho karcinómu? / M. Tatárková ... [et al.]
  In: Národní kongres o kolorektálním karcinomu. - ISBN 978-80-906662-6-9. - Praha : GUARANT International pro Společnost pro gastrointestinální onkologii ČLS JEP, 2017. - S. 435
 163. AFG Midwifery nursing in Slovakia - need for Evidence Based Practice / T. Baška ... [et al.]
  In: Abstracts. 26th Triennial Congress. - Viedeň : ICM, 2002. - S. A12
 164. AFG Smoking habit of pregnant women in Slovakia in the light of regional and cultural specific features / T. Baška ... [et al.]
  In: 12th World Conference on Tobacco or Health Global Action for a Tobacco Free Future. - Helsinky : [s.n.], 2003. - S. 54-55
 165. AFG Analýza kadmia, chrómu a olova vo vybraných ovocných destilátov určených pre vlastnú spotrebu - pilotná štúdia / Mária Tatarková ... [et al.]
  In: 8. Studentská vědecká konference : sborník abstraktů z konference. - ISBN 978-80-7464-483-2. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2018. - S. 60-60
 166. AFG Vybrané rizikové faktory podporujúce vznik obezity u študentov všeobecného lekárstva / Eliška Štefanová ... [et al.]
  In: 8. Studentská vědecká konference : sborník abstraktů z konference. - ISBN 978-80-7464-483-2. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2018. - S. 59-59
 167. AFG Fajčenie počas tehotenstva a možnosti pôrodnej asistentky / M. Bašková ... [et al.]
  In: Pomoc porodních asistentek je všude tam, kde ženy žijí [elektronický zdroj]. - ISBN 78-80-244-1962-6. - Olomouc : Vydavatelství Univerzity Palackého, 2008. - S. 23-24 [CD-ROM]
 168. AFG The effects of alphablockers, finasteride and plant extracts on the need for surgical treatment among Slovakian men with benign prostatic hyperplasia - a cross-selectional study of ten-years follow-up / J. Švihra ... [et al.]
  In: Progres en Urologie. - Roč. 15, č. 3, Supl. č. 2 (2005), s. 24
 169. AFG Effect of chromium exposure and smoking on lung cancer incidence / E. Halašová ... [et al.]
  In: Journal of Applied Biomedicine. - Roč. 3, Suppl. 1 (2005), s. S15
 170. AFG The importance of pneumococcal and influenza vaccines in patients with allergic asthma / J. Straková ... [et al.]
  In: European Respiratory Journal. - Roč. 26, Suppl. 49 (2005), s. 376s-377s
 171. AFG Kvalitatívna analýza subjektívnych postojov školákov súvisiacich s nutričným správaním / E. Štefanová ... [et al.]
  In: 7. Studentská vědecká konference 2017. - ISBN 978-80-7464-912-7. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2017. - S. 85
 172. AFG The clinical characteristics of common variable immunodeficiency (CVID) / J. Straková ... [et al.]
  In: Alergie. - Roč. 10, suppl. 2 (2008), s. 105-106
 173. AFG Estimation of measles susceptibility in population of Slovakia: the cohort model / V. Szaboóvá ... [et al.]
  In: Journal of Infectious Diseases & Therapy. - Roč. 4, č. 8 suppl. (2016), s. 63
 174. AFG Problems of ovoscopic diagnosis of some imported intestinal helminths / Š. Straka ... [et al.]
  In: European Conference on Tropical Medicine. - Hamburg : [s.n.], 1995. - S. 44
 175. AFG Swot analysis purpose of tobacco control policy in Slovak republic / E. Kavcová ... [et al.]
  In: 2nd European Conference on Tobacco or Health; 1st Latin American Conference on Tobacco or Health [elektronický zdroj]. - Canaria : [s.n.], 1999. - Nestr. [1 s.]
 176. AFG Analýza nozokomiálnych sepsí v Martinskej fakultnej nemocnici 1986-1999 / R. Maďar ... [et al.]
  In: Celostátní konference mikrobiologie a epidemiologie. - Brno : Hortus, 2000. - S. 33
 177. AFG Vznik fajčiarenskeho návyku a možnosti jeho prevencie / T. Baška ... [et al.]
  In: 14. Pečenkovy epidemiologické dny. - Olomouc : [s.n.], 1997. - S. 33
 178. AFG Sleep related breathing disorders in diabetic patients - the introductory questionnaire study / R. Olos ... [et al.]
  In: 9th International Scientific Student's Conference for students and young doctors. - Gdansk : [s.n.], 2001. - S. 14
 179. AFG Verejnozdravotné aspekty flexibilných foriem zamestnania / Mária Hrušková ... [et al.]
  In: Pracovní lékařství. - Roč. 70, č. 1-2 (2018), s. 53-54
 180. AFG Výskyt spánkových porúch dýchania u pacientov s diabetes mellitus / R. Olos ... [et al.]
  In: Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa. - Roč. 4, suppl. 1 (2001), s. 38
 181. AFG Porovnanie pôvodcov a faktorov prenosu salmonelóz hlásených v okrese Martin za roky 1977-1996 / H. Hudečková ... [et al.]
  In: 14. Pečenkovy epidemiologické dny. - Olomouc : [s.n.], 1997. - S. 39
 182. AFG Norms of lymphocytary subpopulations (LS) for flow cytometry (FC) - is this a problem? / T. Dávidíková ... [et al.]
  In: Klinická imunológia a alergológia. - Roč. 8, č. 3 (1998), s. 45-46
 183. AFG Verejnozdravotný význam užívania kanabisu: kvalitatívna analýza legislatívnych noriem v štátoch Vyšehradskej skupiny / R. Čecho ... [et al.]
  In: 7. Studentská vědecká konference 2017. - ISBN 978-80-7464-912-7. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2017. - S. 84
 184. AFH Výskyt črevných geohelmintov u predškolských a školských detí v okrese Martin v roku 1998 a prvom štrvťroku 1999 / Š. Straka ... [et al.]
  In: Stredoslovenské lekárske dni. - Martin : JLF UK, 1999. - S. 21
 185. AFH Názory na očkovanie na slovenských internetových diskusných fórach / T. Baška... [et al.]
  In: 6. Slovenský vakcinologický kongres. - ISBN 978-80-971836-3-9. - Bratislava : A-medi, 2015. - S. 10
 186. AFH Medicínsky významné jedovaté živočíchy a z nich vyplývajúce riziká pre cestovateľov / R. Maďar ... [et al.]
  In: Pracovní lékařství. - Roč. 53, č. 2 (2001), s. 92
 187. AFH Behaviorálne a metabolické faktory súvisiace so vznikom obezity u študentov / Eliška Štefanová ... [et al.]
  In: Dni praktickej obezitológie a metabolického syndrómu : zborník abstraktov. - ISBN 978-80-972285-7-6. - Bratislava : Farmi-Profi, 2018. - S. 57-57
 188. AFH Transkulturálne rozdiely v distribúcii niektorých rizikových faktorov životného štýlu / T. Baška ... [et al.]
  In: 18. Stredoslovenské lekárske dni. - Martin : JLF UK, 2002. - S. 4
 189. AFH Zdravotné komplikácie novorodencov matiek s gestačným diabetom / T. Blažeková ... [et al.]
  In: 46. Galandove dni : Celoslovenská pediatrická konferencia. Supplement. - ISBN 978-80-971836-0-8. - Bratislava : A-medi managment, 2014. - S. 1
 190. AFH Behaviorálne faktory súvisiace s nádvahou a obezitou u školákov na Slovensku / Tibor Baška ... [et al.]
  In: Dni praktickej obezitológie a metabolického syndrómu : zborník abstraktov. - ISBN 978-80-972285-7-6. - Bratislava : Farmi-Profi, 2018. - S. 57-58
 191. AFH Ako zabrániť nozokomiálnemu šíreniu grampozitívnej multirezistencie na Slovensku / R. Maďar ... [et al.]
  In: Správy klinickej mikrobiológie. - Roč. 2, č. D (2002), s. 35
 192. AFH Prevalencia spánkových porúch dýchania vo vzorke slovenskej populácie / R. Vyšehradský ... [et al.]
  In: IV. Haľákove dni s medzinárodnou účasťou. - ISBN 978-80-88866-42-8. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského, 2007. - S. 28-29
 193. AFH Nikotínová náhradná liečba-využívame ju správne? / T. Baška ... [et al.]
  In: 6. Martinské dni hygieny-verejné zdravotníctvo. - Martin : JLF UK, 2009. - S. 14-15
 194. AFH Hodnotenie zdravia v rámci imunizačného programu / H. Hudečková ... [et al.]
  In: 5. Červenkove dni preventívnej medicíny. - Bratislava : Slovenská epidemiologická asociácia, 2006. - [S. 1]
 195. AFH Regionálne rozdiely v konzumácii alkoholu u adolescentov na Slovensku / T. Baška, A. Madarssová-Gecková
  In: 4. Konferencia SAVEZ Posilňovanie systému verejného zdravotníctva. - ISBN 978-80-89284-92-4. - Košice : Equilibria, 2011. - S. 36
 196. AFH Môžu zohrávať ťažké kovy v ovocných destilátoch úlohu pri výskyte ochorení pečene v populácií? / Mária Tatarková ... [et al.]
  In: Trendy v hepatológii. - Roč. 10, č. 1 (2018), s. 15-16
 197. AFH Nutričné správanie z pohľadu adolescentov / E. Štefanová ... [et al.]
  In: Dni praktickej obezitológie a metabolického syndrómu. - ISBN 978-80-971460-2-3. - Bardejov : Slovenská spoločnosť praktickej obezitológie, 2017. - S. 63
 198. AFH Alkohol u školákov na Slovensku v sociálnom kontexte - zistenia medzinárodnej štúdie HBSC 2014/2015 / Andrea Madarasová Gecková, Tibor Baška
  In: Trendy v hepatológii. - Roč. 10, č. 1 (2018), s. 7-7
 199. AFH Tobacco - risk factor at the beginning of the third millenium and tobacco control / E. Kavcová ... [et al.]
  In: 17. Martinské dni dýchania. Martin Days of Respiration. - Martin : JLF UK, 2000. - S. 7
 200. AFH Prevencia kardiovaskulárnych chorôb v pregraduálnej výučbe ošetrovateľstva. / T. Baška ... [et al.]
  In: Konferencia o vzdelávaní v odbore ošetrovateľstvo s medzinárodnou účasťou. - Martin : Beriss, 1995. - S. 11-12
 201. AFH Problems of ovoscopic diagnosis of the germs of intestinal helminths / Š. Straka ... [et al.]
  In: Seventh International Helmithological Symposium. - Košice : [s.n.], 1995. - S. 85
 202. AFH Súčasné možnosti primárnej prevencie kardiovaskulárnych chorôb na populačnej úrovni / T. Baška ... [et al.]
  In: Stredoslovenské lekárske dni. - Martin : JLF UK, 1996. - S. 3
 203. AFH Analýza epidemických výskytov nozokomiálnych sepsí v Martinskej fakultnej nemocnici (MFN) / R. Maďar ... [et al.]
  In: 5. Slovensko-český kongres o infekčných chorobách. - Martin : JLF UK, 2000. - S. 26
 204. AFH Prevalencia črevných helmintov a protozoí u predškolských a školských detí okresu Martin / J. Škračíková ... [et al.]
  In: Stredoslovenské lekárske dni. - Martin : JLF UK, 1996. - S. 35
 205. AFH Črevné parazity u detí predškolských detských kolektívov v okrese Martin / Š. Straka ... [et al.]
  In: Slovenské a české parazitologické dni. - Tále : [s.n.], 1998. - S. 29
 206. AFH Prevalencia inkontinencie moču u žien na Slovensku / J. Švihra ... [et al.]
  In: Urológia. - Roč. 6, č. 1 (2000), s. 16
 207. AFH Epidemiologické aspekty fajčenia / T. Baška ... [et al.]
  In: Respiračné prejavy mimopľúcnych ochorení. Kongres SFPD a PFS. - Bratislava : [s.n.], 1997. - S. 23
 208. AFH Rizikové faktory životného štýlu súvisiace so vznikom nadváhy a obezity u študentov medicíny na JLF UK / Eliška Štefanová ... [et al.]
  In: Zdravotnícke listy. - Roč. 7, č. 1 (2019), s. A35-A35
 209. AFH Význam a budúcnosť preventívnych vyšetrení detskej populácie na črevné parazity / Š. Straka ... [et al.]
  In: Epidemiologické dni. - Tále : [s. n.], 1997. - S. 13
 210. AFH Epidemiologické aspekty fajčenia - skúsenosti z vybraných skupín obyvateľov stredného Slovenska / T. Baška ... [et al.]
  In: 7. epidemiologické dni : vedecko-odborná konferencia s medzinárodnou účasťou. - Košice : [s.n.], 1999. - S. 44
 211. AFH Kontinuálna regionálna pooperačná analgéza blokom "3V1" u fraktúr krčku a diafýzy femuru - priebežné výsledky prospektívnej štúdie FERAN / P. Kostiš ... [et al.]
  In: Kongres slovenských anesteziológov s medzinárodnou účasťou. - Košice : [s. n.], 1999. - S. 37
 212. AFH Charakteristika nozokomiálnych sepsí v Martinskej fakultnej nemocnici a stratégie ich prevencie / R. Maďar ... [et al.]
  In: 2. Konferencia o podpore zdravia a primárnej prevencii. - Martin : JLF UK, 1999. - S. 22-23
 213. AFH Ako zmierniť riziká vyplývajúce z jedovatých živočíchov v prímorských oblastiach / R. Maďar ... [et al.]
  In: Stredoslovenské lekárske dni. - Martin : JLF UK, 1999. - S. 14
 214. AFK Práca zdravotnej sestry v imunoalergologickej ambulancii - prínos dotazníkov v detekcii alergií, porúch imunity a prevencia infekčných komplikácií / Z. Masárová ... [et al.]
  In: Alergie. - Roč. 6, Suppl. 2 (2004), s. 9
 215. AFK AIHA and smoking prevention municipal program / E. Kavcová ... [et al.]
  In: 27th Annual Conference: A Century of Health for the Children of 2000. - Arlington : [s.n.], 2000. - S. P10
 216. AGI Národná správa o zdraví a so zdravím súvisiacom správaní 11-, 13- a 15-ročných školákov : na základe prieskumu uskutočneného v roku 2013/2014 v rámci medzinárodného projektu "Health Behaviour in School Aged Chidren" (HBSC). / editori A. Madarasová-Gecková, Z. Dankulincová
  Bratislava : Kancelária Svetovej zdravotníckej organizácie, 2015
 217. AGI Sociálne determinanty zdravia školákov : HBSC - Slovensko - 2017/2018 : národná správa o zdraví a so zdravím súvisiacom správaní 11, 13 a 15-ročných školákov na základe prieskumu uskutočneného v roku 2017/2018 v rámci medzinárodného projektu "Health Behaviour in School-aged Children" (HBSC). / Peter Bakalár ... [et al.]
  Bratislava : Úrad verejného zdravotníctva SR, 2019
 218. AGI Sociálne determinanty zdravia školákov : HBSC - Slovensko-2005/2006 / Zost. A. Madarsová-Gecková a kol. ... [et al.]
  Košice : Equilibria, 2009
 219. AGI Sociálne determinanty zdravia školákov : HBSC - Slovensko 2009/2010 c T. Baška... [et al.] /
  Košice : Equilibria, 2011
 220. BAB Praktická neonatológia / M. Zibolen ... [et al.]
  Martin : Neografia, 2001
 221. BAB Manuál pre pracovníkov poradne na odvykanie od fajčenia / Róbert Ochaba ...[et al.]
  Bratislava : Úrad verejného zdravotníctva SR, 2007
 222. BAB Intervencia a liečba tabakovej závislosti v ordinácii všeobecného praktického lekára : odporúčaný diagnostický a liečebný postup pre všeobecných praktických lekárov 2006. / E. Kavcová ... [et al.]
  Martin : Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva SLS a JLF UK, 2006
 223. BAB Medinfo 1 : praktická príručka pre lekárov, zdravotníkov a študentov. / D. Meško a kolektív
  Martin : Osveta, 2005
 224. BAB Výchova k zdraviu / M. Bašková... [et al.]
  Martin : Osveta, 2009
 225. BCI Vybrané aktuálne témy súčasnej epidemiológie / R. Maďar a kolektív
  Banská Bystrica : Dumas, 2004
 226. BDD Smoking prevention in Central and Eastern Europe / T. Baška
  In: Biologia. - Roč. 56, suppl. 9 (2001), s. 123-124
 227. BDE Smoking among young people in Slovakia / B. Slabý ... [et al.]
  In: ENYPAT Newsletter Interaction. - Č. 17 (2004), s. 21-23
 228. BDE Zdravotné poistenie na Slovensku analýza desaťročného využívania indexov rizika nákladov za roky 1999-2008 / V. Švihrová ... [et al.]
  In: Zdravotnictví v České republice. - Č. 3 (2008), s. 84-89
 229. BDE Szülésznöség Szlovákiában - a bizonyiték alapú gyakorlat iránti igény / M. Bašková ... [et al.]
  In: Nővér. - Roč. 16, č. 5 (2003), s. 19-20
 230. BDE Telefonní linky jako součást komplexní nabídky služeb pro odvykání kouření / E. Králíková ... [et al.]
  In: Časopis lékařů českých. - Roč. 144, č. 8 (2005), s. 573-575
 231. BDF Jedovaté živočíchy - zdravotné riziká letných dovoleniek pri mori / Š. Straka ... [et al.]
  In: Medicínsky monitor. - Č. 3 (1999), s. 34-37
 232. BDF Nákazy Stredomoria prenášané bodavým hmyzom / R. Maďar, T. Baška
  In: Konzílium. - Roč. 2, č. 3 (2001), s. 28-29
 233. BDF Jedovaté suchozemské živočíchy Stredomorskej oblasti / R. Maďar, T. Baška
  In: Konzílium. - Roč. 2, č. 3 (2001), s. 29-31
 234. BDF Úloha lekára-poradcu v prevencii hnačky cestovateľov / Š. Straka ... [et al.]
  In: Konzílium. - Roč. 2, č. 3 (2001), s. 33-34
 235. BDF Očkovanie pri cestách do zahraničia a cestovná lekárnička / T. Baška, Š. Straka
  In: Konzílium. - Roč. 2, č. 3, (2001), s. 36-37
 236. BDF Poranenia jedovatými morskými živočíchmi z aspektu lekára-poradcu / Š. Straka ... [et al.]
  In: Konzílium. - Roč. 2, č. 3 (2001), s. 25-28
 237. BDF Postoje adolescentov k ohrozeniu života a zdraviu škodlivému životnému štýlu / T. Baška ... [et al.]
  In: Psychiatria. - Roč. 3, č. 3/4 (1996), s. 201-204
 238. BDF Význam nízkorizikových zdravotníckych pomôcok v endemizácii nozokomiálneho prostredia rezistentnými kmeňmi / R. Maďar ... [et al.]
  In: Nozokomiálne nákazy. - Roč. 4, č. 1 (2005), s. 3-9
 239. BDF Celospoločenský prístup k prevencii a podpore zdravia / T. Baška ... [et al.]
  In: Moderný medicínsky manažment. - Roč. 8, č. 3 (2001), s. 17-18
 240. BDF Legislatívne podložené očkovanie detí v Slovenskej republike s poukázaním na význam v gynekológii a pôrodníctve / T. Baška
  In: Praktická gynekológia. - Roč. 9, č. 2 (2002), s. 59-62
 241. BDF Možnosti zlepšenia intervenčného impaktu aktivít na odvykanie od fajčenia a liečbu nikotínovej závislosti / T. Baška
  In: Medicínsky monitor. - Č. 4 (2006), s. 37-38
 242. BDF Odvykanie od fajčenia počas tehotenstva - vplyv na dieťa / M. Bašková ... [et al.]
  In: Prenatálne dieťa. - Roč. 1, č. 1 (2008), s. 35-37
 243. BDF Základy poradenského procesu v poradni na odvykanie od fajčenia / R. Ochaba ... [et al.]
  In: Alkoholizmus a drogové závislosti (Protialkoholický obzor). - Roč. 41, č. 3 (2006), s. 177-189
 244. BDF Epidemiologické charakteristiky fajčenia / T. Baška ... [et al.]
  In: Sestra. - Roč. 1, č. 12 (2002), s. 48-49
 245. BDF Použitie štatistiky v klinickom výskume / T. Baška
  In: Klinická urológia. - Roč. 3, č. 2 (2007), s. 107-110
 246. BDF Moderné indikácie nikotínovej náhradnej liečby / T. Baška
  In: Zdravotnícke noviny. - Lekárske listy, č. 37 (2006), s. 48
 247. BDF Hnačka cestovateľov z aspektu lekára-poradcu / Š. Straka ... [et al.]
  In: Medicínsky monitor. - Č. 1 (2000), s. 24-25
 248. BDF Uplatnenie informačných systémov v každodennej praxi lekárov a sestier / T. Baška
  In: Zdravotnícke noviny. - Roč. 6/50, č. 5 (2001), s. 2
 249. BDF Epidemiológia ovplyvniteľných rizikových faktorov kardiovaskulárnych chorôb. Prehľad súčasných názorov / T. Baška ... [et al.]
  In: Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. - Roč. 46, č. 3 (1997), s. 108-114
 250. BDF Programy prispievajúce k zanechaniu fajčenia v USA z pracovno-lekárskeho pohľadu / J. Buchancová ... [et al.]
  In: Bezpečnosť práce. - Roč. 49, č. 7-8 (1999), s. 17-24
 251. BDM Vedomosti respondentov na Slovensku a v Čechách o karcinóme cervixu - projekt Aurora / V. Švihrová... [et al.]
  In: Česká gynekologie. - Roč. 80, č. 3 (2015), s. 181-188
 252. BED Interdisciplinárna spolupráca v programoch prevencie a podpory zdravia / T. Baška ... [et al.]
  In: Podpora zdravia, prevencia a hygiena v teórii a praxi. - ISBN 80-88866-17-0. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2001. - S. 30-32
 253. BED Využitie odporúčaní Svetovej zdravotníckej organizácie pre výživu v tehotenstve / M. Bašková ... [et al.]
  In: Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve [elektronický zdroj]. - ISBN 80-88866-32-4. - Martin : Univerzita Komenského Bratislava, Jesseniova lekárska fakulta Martin, 2005. - S. 14-21 [CD-ROM]
 254. BED Spoľahlivosť neinvazívneho merania koncentrácie bilirubínu u zdravých novorodencov / K. Maťašová ... [et al.]
  In: Aktuality v neonatológii. - Martin : Univerzita Komenského v Bratislave Jesseniova lekárska fakulta v Martine, 2004. - S. 22-26
 255. BED Fajčenie tehotných žien ako významný verejnozdravotnícky problém a jeho prevencia / M. Bašková ... [et al.]
  In: Ošetrovateľstvo, teória, výskum a vzdelávanie [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-88866-43-5. - Martin : Univerzita Komenského Bratislava, Jesseniova lekárska fakulta Martin, 2007. - S. 29-36 [CD-ROM]
 256. BED Je možné zabraňovať vzniku nevyliečiteľných ochorení ? / T. Baška ... [et al.]
  In: Človek medzi životom a smrťou. - ISBN 80-88847-02-8. - Martin : JLF UK, 1996. - S. 295-302
 257. BED Význam multisektorovej a dlhodobej medzinárodnej, národnej a regionálnej politiky kontroly fajčenia / E. Kavcová ... [et al.]
  In: Podpora zdravia a prevencia. - Martin : JLF UK, 1998. - S. 24-27
 258. BED Resources supporting health promotion and prevention on population level / Š. Straka ... [et al.]
  In: Podpora zdravia a prevencia. - Martin : JLF UK, 1998. - S. 11-14
 259. BED Realizácia Programu American Cancer Society pre zanechanie fajčenia a iniciatívy v pracovnom lekárstve / J. Buchancová ... [et al.]
  In: Novinky v pracovnom lekárstve a v klinickej toxikológii 4. - Martin : JLF UK, 1999. - S. 7-14
 260. BEF Nanoproblematika z pohľadu verejného zdravotníctva / S. Kuka ... [et al.]
  In: Aktuálne problémy verejného zdravotníctva vo výskume a praxi 3 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89797-21-9. - Bratislava : JLF UK, 2017. - S. 323-329 [CD-ROM]
 261. BEF Môžu ťažké kovy v životnom prostredí ovplyvňovať populačné dopady konzumácie alkoholu? / M. Tatarková ... [et al.]
  In: Aktuálne problémy verejného zdravotníctva vo výskume a praxi 3 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89797-21-9. - Bratislava : JLF UK, 2017. - S. 354-359 [CD-ROM]
 262. BEF Gestačný diabetes mellitus ako rizikový faktor zdravia novorodencov / T. Blažeková, T. Baška
  In: Aktuálne problémy verejného zdravotníctva vo výskume a praxi [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-39-4. - Martin : JLF UK, 2013. - S. 371-375 [CD-ROM]
 263. BEF Súčasný pohľad na výučbu epidemiológie v magisterskom štúdiu ošetrovateľstva / Š. Straka ... [et al.]
  In: 2. Konferencia o vzdelávaní v odbore ošetrovateľstvo s medzinárodnou účasťou : Ošetrovateľstvo v procese zmien. - ISBN 80-88866-02-2. - Martin : Martimex-Consulting, 1997. - S. 40
 264. BFA Trends in sexual behaviour in 15-year-old adolescents in Slovakia between 2006-2014 / M. Bašková ... [et al.]
  In: Journal of Nursing Research and Practice. - Roč. 1, č. 1 (2017), s. 53
 265. BFA Kolonizácia MRSA v domovoch dôchodcov / R. Maďar ... [et al.]
  In: Slezské dny preventivní medicíny. 8. ročník. - ISBN 978-80.7368-467-9. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2008. - S. 54
 266. BFB Globalizácia epidemiológie - nové atribúty pregraduálnej výučby / Š. Straka ... [et al.]
  In: Správy klinickej mikrobiológie. - Roč. 1, suppl. B (2001), s. 14
 267. BFB Medicínska informatika ako súčasť modernej medicíny / T. Baška
  In: Správy klinickej mikrobiológie. - Roč. 1, Suppl. B (2001), s. 24
 268. BFB Je naša populácia ohrozená importovaním črevných parazitóz imigrantmi a možno tomu čeliť? / T. Baška ... [et al.]
  In: 8. Martinské dni pracovného lekárstva a toxikológie so zahraničnou účasťou. Vedecko-vzdelávacia konferencia na tému "Aktuality v pracovnom lekárstve a toxikológii". - Martin : JLF UK, 2004. - [S. 13]
 269. BFB Telefónna linka na odvykanie od fajčenia QUITLINE na Slovensku / T. Baška ... [et al.]
  In: IV. Červenkove dni preventívnej medicíny a Mimoriadny zjazd SEA. - Banská Bystrica : RÚVZ, 2005. - S. 48
 270. BFB Medzinárodná komunikácia vo verejnom zdravotníctve-sedem rád autorom publikujúcim v angličtine / Š. Straka ... [et al.]
  In: 6. Martinské dni hygieny-verejné zdravotníctvo. - Martin : JLF UK, 2009. - S. 44
 271. BFB Prevencia fajčenia v Strednej a Východnej Európe - poznatky zo seminára Central and Eastern European Tobacco Control Institute vo Varšave / T. Baška
  In: 2. zjazd mikrobiologicko-epidemiologickej spoločnosti s medzinárodnou účasťou. - Bratislava : [s.n.], 2000. - S. 21
 272. BFB Nozokomiálne sepsy v Martinskej fakultnej nemocnici / R. Maďar ... [et al.]
  In: 2. zjazd mikrobiologicko-epidemiologickej spoločnosti s medzinárodnou účasťou. - Štrbské Pleso : [s.n.], 2000. - S. 32
 273. BFB Úroveň hlásenia nozokomiálnych sepsí na Slovensku a možnosti jeho zlepšenia / R. Maďar ... [et al.]
  In: Stredoslovenské lekárske dni. - Martin : JLF UK, 2001. - S. 60
 274. BFB AURORA - Europská sieť pre surveillance a kontrolu rakoviny krčka maternice v nových členských štátoch / V. Švihrová... [et al.]
  In: Kongres Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti [elektronický zdroj]. - Prešov : [s.n.], 2013. - Nestr. [1 s.] [online]
 275. BFB Príprava plánu vysokoškolskej výučby v rámci medzinárodného projektu USAID - životné prostredie a zdravie / Š. Straka ... [et al.]
  In: Medzinárodné aspekty vysokoškolského vzdelávania. Zborník zo seminára v rámci programu TEMPUS JEP 11011. - Martin : LF UK, 1998. - S. 54
 276. BFB Fajčenie - brána k sebapoškodzovaniu / T. Baška ... [et al.]
  In: Stredoslovenské lekárske dni. - Martin : JLF UK, 1999. - S. 1
 277. BFB American International Health Alliance. American Cancer Society a kontrola fajčenia v meste Martin / E. Kavcová... [et al.]
  In: 2. Konferencia o podpore zdravia a primárnej prevencii. - Martin : JLF UK, 1999. - S. 7-8
 278. BFB Multisektorová spolupráca na národnej a komunálnej úrovni v oblasti podpory nefajčenia / E. Kavcová ... [et al.]
  In: 2. Konferencia o podpore zdravia a primárnej prevencii. - Martin : JLF UK, 1999. - S. 20-21
 279. BFB Základy prevencie tropických chorôb a cestovateľská medicína v rámci výučby epidemiológie na JLF UK Martin / R. Maďar ... [et al.]
  In: 2. Celoslovenská konferencia o lekárskom vzdelávaní : Cesty k výchove moderného lekára. - Košice : UPJŠ, 1999. - S. 84-85
 280. BFB Epidemický výskyt chrípky a chrípke podobných stavov v okrese Martin v rokoch 1983-1997 - zdravotný a ekonomický dopad / R. Maďar ... [et al.]
  In: 7. epidemiologické dni : vedecko-odborná konferencia s medzinárodnou účasťou. - Košice : UPJŠ, 1999. - S. 67
 281. BFB Zdravotné a ekonomické aspekty epidémií chrípky v okrese Martin / R. Maďar ... [et al.]
  In: Stredoslovenské lekárske dni. - Martin : JLF UK, 1999. - S. 13
 282. BFB The current role of primary prevention in the health promotion of the population / Š. Straka ... [et al.]
  In: 2. Konferencia o podpore zdravia a primárnej prevencii. - Martin : JLF UK, 1999. - S. 4
 283. BGG Manuál a smernice pre zanechanie fajčenia a liečbu nikotínovej závislosti / E. Kavcová ... [et al.]
  Martin : Univerzita Komenského, Jesseniova lekárska fakulta a Martinská fakultná nemocnica, 2005
 284. DAI Epidemiológia a prevencia užívania tabaku v populácii 13 a 15 ročných adolescentov / T. Baška
  Martin : [s.n.], 2008
 285. EAJ Ošetrovateľstvo : 2 diely. / B. Kozierová ... [et al.] ; prel. T. Baška ... [et al.]
  Martin : Osveta, 1995
 286. EDJ Nebezpečné pokusy s rekombinantnými vírusmi v Londýne / prel. a upr. T. Baška, Š. Straka, R. Maďar
  In: Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. - Roč. 50, č. 4 (2001), s. 192
 287. EDJ Fasciola hepatica - náhodná nákaza turistov v Írsku / prel. a upr. T. Baška, R. Maďar, Š. Straka
  In: Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. - Roč. 50, č. 4 (2001), s. 190
 288. EDJ Epidémia antraxu v Rumunsku si vyžiadala ľudské obete / prel. a upr. T. Baška, R. Maďar, Š. Straka
  In: Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. - Roč. 50, č. 4 (2001), s. 190
 289. EDJ Zvýšený výskyt burulského vredu v Ghane / prel. a upr. R. Maďar, Š. Straka, T. Baška
  In: Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. - Roč. 50, č. 1 (2001), s. 9
 290. EDJ Epidémia hemoragickej horúčky Ebola v Ugande / prel. a upr. T. Baška, Š. Straka, R. Maďar
  In: Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. - Roč. 50, č. 4 (2001), s. 183
 291. EDJ Prvá epidémia horúčky Rift Valley mimo afrického kontinentu / prel. a upr. R. Maďar, Š. Straka, T. Baška
  In: Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. - Roč. 50, č. 4 (2001), s. 180
 292. EDJ Nová pneumokoková vakcína vhodná aj pre deti / Prel. a upr. R. Maďar, Š. Straka, T. Baška
  In: Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. - Roč. 50, č. 4 (2001), s. 191
 293. EDJ Snahy tabakového priemyslu podkopávať prácu Svetovej zdravotníckej organizácie / prel. a upr. T. Baška ... [et al.]
  In: Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. - Roč. 50, č. 4 (2001), s. 190-191
 294. EDJ Ďalší laboratórne potvrdený prípad West Nile Fever v USA / Prel. a upr. R. Maďar, Š. Straka, T. Baška
  In: Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. - Roč. 50, č. 4 (2001), s. 187
 295. EDJ Výzva Svetovej zdravotníckej organizácie cestovateľom do Afriky / Prel. a upr. R. Maďar ... [et al.]
  In: Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. - Roč. 51, č. 1 (2002), s. 37
 296. EDJ Importovaná hemoragická horúčka v Kanade / Prel. a upr. T. Baška ... [et al.]
  In: Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. - Roč. 51, č. 1 (2002), s. 37-38
 297. EDJ Riziko nákazy horúčkou Ross River v južnej Austrálii / Prel. a upr. R. Maďar ... [et al.]
  In: Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. - Roč. 51, č. 1 (2002), s. 38
 298. EDJ Legionárska choroba príčinou zastavenia výroby automobilových dielov / Prel. a upr. R. Maďar ... [et al.]
  In: Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. - Roč. 51, č. 1 (2002), s. 38
 299. EDJ Epidémiu besnoty v Afganistane sprevádza nedostatok antirabickej vakcíny / Prel. a upr. R. Maďar ... [et al.]
  In: Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. - Roč. 51, č. 1 (2002), s. 39
 300. EDJ Aktivácia endogénneho retrovírusu príčinou vzniku schizofrénie? / Prel. a upr. R. Maďar ... [et al.]
  In: Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. - Roč. 51, č. 1 (2002), s. 39
 301. EDJ Epidemiologické aktuality zo siete internetu (1998-2005) / Š. Straka ... [et al.]
  In: IV. Červenkove dni preventívnej medicíny a Mimoriadny zjazd SEA. - Banská Bystrica : RÚVZ, 2005. - S.. 24
 302. EDJ Úmrtia na Argentínsku hemoragickú horúčku / Prel. a upr. R. Maďar ... [et al.]
  In: Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. - Roč. 51, č. 1 (2002), s. 39-40
 303. EDJ Dôkaz infekcie primátov v Keni vírusom Eboly / Prel. a upr. R. Maďar ... [et al.]
  In: Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. - Roč. 51, č. 1 (2002), s. 40
 304. EDJ Prvá zdokumentovaná epidémia tuberkulózy v nápravných zariadeniach vo Veľkej Británii / Prel. a upr. R. Maďar ... [et al.]
  In: Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. - Roč. 51, č. 1 (2002), s. 41
 305. EDJ Perspektívy liečby nádorov mozgu geneticky modifikovanými vírusmi / Prel. a upr. T. Baška ... [et al.]
  In: Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. - Roč. 51, č. 1 (2002), s. 41
 306. EDJ Pomoc Svetovej zdravotníckej organizácii rozvojovým krajinám v liečbe HIV/AIDS / preložil a upravil T. Baška ... [et al.]
  In: Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. - Roč. 53, č. 2 (2004), s. 91
 307. EDJ Importované prípady poliomyelitídy v Bulharsku / Prel. a upr. T. Baška ... [et al.]
  In: Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. - Roč. 51, č. 1 (2002), s. 41-42
 308. EDJ Globálne klimatické zmeny a ich dopad na zdravie ľudskej populácie / preložil a upravil T. Baška ... [et al.]
  In: Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. - Roč. 53, č. 2 (2004), s. 91
 309. EDJ Humánna infekcia z orálnej očkovacej látky proti besnote / Prel. a upr. T. Baška ... [et al.]
  In: Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. - Roč. 51, č. 1 (2002), s. 42
 310. EDJ Prenos vírusovej hepatitídy B z lekára na pacientov / Prel. a upr. T. Baška ... [et al.]
  In: Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. - Roč. 51, č. 1 (2002), s. 42
 311. EDJ Epidémia legionárskej choroby v Španielsku / preložili a upravili R. Maďar ... [et al.]
  In: Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. - Roč. 51, č. 1 (2002), s. 43
 312. EDJ Malígna tropická malária u turistov po pobyte v Dominikánskej republike / Prel. a upr. R. Maďar ... [et al.]
  In: Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. - Roč. 51, č. 1 (2002), s. 43-44
 313. EDJ Nahromadenie prípadov multirezistencie HIV vírusu v Kanade / Prel. a upr.R. Maďar ... [et al.]
  In: Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. - Roč. 51, č. 1 (2002), s. 44
 314. EDJ Vzťah rakoviny krčka maternice u mexických žien k ľudskému papilomavírusu / prel. a upr. R. Maďar ... [et al.]
  In: Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. - Roč. 51, č. 2 (2002), s. 92
 315. EDJ Smrteľný prípad importovanej žltej zimnice v Belgicku / Prel. a upr. T. Baška ... [et al.]
  In: Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. - Roč. 51, č. 2 (2002), s. 92
 316. EDJ Paralytická forma poliomyelitídy opäť na západnej pologuli / Prel. a upr. R. Maďar ... [et al.]
  In: Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. - Roč. 51, č. 3 (2002), s. 138-139
 317. EDJ Neúspešný pokus o liečbu nového variantu Creutzfeld-Jakobovej choroby Quinacrinom / Prel. a upr. R. Maďar ... [et al.]
  In: Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. - Roč. 51, č. 3 (2002), s. 139
 318. EDJ Alarmujúci nárast incidencie spavej choroby v Afrike / Prel. a upr. R. Maďar ... [et al.]
  In: Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. - Roč. 51, č. 3 (2002), s. 139
 319. EDJ Epidémia osýpok v Srbsku / prel. a upr. R. Maďar ... [et al.]
  In: Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. - Roč. 56, č. 3 (2007), s. 151
 320. EDJ Nový druh arenavírusu zodpovedný za úmrtia v Austrálii / prel. a upr. R. Maďar ... [et al.]
  In: Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. - Roč. 56, č. 3 (2007), s. 151
 321. EDJ Od Waltera Raleigha po marlboro man - stručná história tabakizmu / T. Baška ... [et al.]
  In: 6. medzinárodné sympózium k dejinám medicíny, farmácie a veterinárnej medicíny [elektronický zdroj]. - ISBN 80-223-1848-5. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2003. - Nestr. [4 s.] [CD-ROM]
 322. EDJ Vysoká prevalencia vírusovej hepatitídy C v Egypte - čomu ju možno pripísať? / prel. a upr. R. Maďar ... [et al.]
  In: Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. - Roč. 56, č. 3 (2007), s. 152
 323. EDJ Postinfekčná imunita proti varicele spochybnená? / preložil a upravil R. Maďar ... [et al.]
  In: Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. - Roč. 52, č. 1 (2003), s. 48
 324. EDJ Nárast prípadov besnoty v Číne rok pred začiatkom OH / preložili a upravili R. Maďar ... [et al.]
  In: Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. - Roč. 56, č. 4 (2007), s. 192
 325. EDJ Nárast incidencie pečeňovej motilice v Írskej republike / preložil a upr. R. Maďar ... [et al.]
  In: Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. - Roč. 52, č. 4 (2003), s. 163
 326. EDJ Nová horúčka Zika zasahuje ďalšie geografické oblasti / preložili a upravili R. Maďar ... [et al.]
  In: Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. - Roč. 56, č. 4 (2007), s. 192
 327. EDJ Jedna z príčin chronického únavového syndrómu poodhalená / preložil a upr. R. Maďar ... [et al.]
  In: Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. - Roč. 52, č. 4 (2003), s. 163
 328. EDJ Nové prípady humánnej infekcie vírusom chrípky H5N1 v Hongkongu / preložil a upr. R. Maďar ... [et al.]
  In: Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. - Roč. 52, č. 4 (2003), s. 163
 329. EDJ Kontaminované krmivo príčinou epidémie salmonelózy u majiteľov zvierat / preložil a upravil R. Maďar ... [et al.]
  In: Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. - Roč. 55, č. 4 (2006), s. 176
 330. EDJ Pôvodca závažnej encefalitídy odhalený / preložil a upr. R. Maďar ... [et al.]
  In: Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. - Roč. 52, č. 4 (2003), s. 164
 331. EDJ Importované prípady horúčky dengue / preložil a upravil R. Maďar ... [et al.]
  In: Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. - Roč. 55, č. 4 (2006), s. 176
 332. EDJ Uganda hlási ďalšie šírenie spavej choroby / preložil a upr. R. Maďar ... [et al.]
  In: Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. - Roč. 52, č. 4 (2003), s. 164
 333. EDJ Epidémia kokcídioidomykózy na juhozápade USA / prel. a upr. R. Maďar ... [et al.]
  In: Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. - Roč. 57, č. 2 (2008), s. 72
 334. EDJ Epidémia osýpok v Poľsku / preložil a upravil R. Maďar ... [et al.]
  In: Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. - Roč. 55, č. 4 (2006), s. 177
 335. EDJ Endemická besnota na britských ostrovoch? / preložil a upr. R. Maďar ... [et al.]
  In: Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. - Roč. 52, č. 4 (2003), s. 164
 336. EDJ Vakcinačná kampaň proti osýpkam v Afrike úspešná / pre. a upr. L. Piezgová ... [et al.]
  In: Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. - Roč. 57, č. 2 (2008), s. 72
 337. EDJ Prenos Chagasovej choroby pri transplantácii srdca / preložil a upravil R. Maďar ... [et al.]
  In: Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. - Roč. 55, č. 4 (2006), s. 177-178
 338. EDJ Návrat komára Aedes aegypti na územie Čile / preložil a upr. R. Maďar ... [et al.]
  In: Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. - Roč. 52, č. 4 (2003), s. 165
 339. EDJ Infekcie vírusom vtáčej chrípky u ľudí aj naďalej pokračujú (Indonézia, Čína, Pákistan, Vietnam, Egypt) / prel. a upr. L. Piezgová ... [et al.]
  In: Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. - Roč. 57, č. 2 (2008), s. 72-73
 340. EDJ Vírus HIV-1 s mnohopočetnou rezistenciou na antiretrovirotiká / preložil a upravil R. Maďar ... [et al.]
  In: Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. - Roč. 55, č. 4 (2006), s. 178
 341. EDJ Epidémia enterovirózy HEV 71 v Malajzii / preložil a upr. R. Maďar ... [et al.]
  In: Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. - Roč. 52, č. 4 (2003), s. 165
 342. EDJ Epidémia Chagasovej choroby po vypití kontaminovaného džúsu vo Venezuele / prel. a upr. R. Maďar ... [et al.]
  In: Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. - Roč. 57, č. 2 (2008), s. 73
 343. EDJ Svetová zdravotnícka organizácia vypracovala na roky 2006-2015 Globálny plán na zastavenie šírenia tuberkulózy / preložil a upravil T. Baška ... [et al.]
  In: Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. - Roč. 55, č. 4 (2006), s. 178-179
 344. EDJ Najväčší známy vírus dostal Mimivirus / preložil a upr. R. Maďar ... [et al.]
  In: Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. - Roč. 52, č. 4 (2003), s. 165
 345. EDJ Vakcína proti dengue / prel. a upr. L. Piezgová ... [et al.]
  In: Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. - Roč. 57, č. 2 (2008), s. 74
 346. EDJ Nečakaná smrť generálneho riaditeľa Svetovej zdravotníckej organizácie Dr. Lee Jong-wooka / preložil a upravil T. Baška ... [et al.]
  In: Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. - Roč. 55, č. 4 (2006), s. 179
 347. EDJ Bezpečnosť a genetická stabilita vakcíny 17D proti žltej zimnici potvrdená / Prel. a upr. R. Maďar ... [et al.]
  In: Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. - Roč. 51, č. 4 (2002), s. 173
 348. EDJ Diftéria naďalej epidemiologickým problémom krajín bývalého Spoločenstva nezávislých štátov / preložil a upr. R. Maďar ... [et al.]
  In: Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. - Roč. 52, č. 4 (2003), s. 166
 349. EDJ Burulský vřed - nové poznatky v prevenci onemocnění / prel. a upr. L. Piezgová ... [et al.]
  In: Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. - Roč. 57, č. 2 (2008), s. 75
 350. EDJ Bartonelóza v Peru / preložili a upravili R. Maďar ... [et al.]
  In: Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. - Roč. 56, č. 1 (2007), s. 46
 351. EDJ Vakcína VAQTA proti hepatitíde A stiahnutá z predaja / Prel. a upr. R. Maďar ... [et al.]
  In: Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. - Roč. 51, č. 4 (2002), s. 173
 352. EDJ Ze sítě internetů / preložili a upravili R. Maďar ... [et al.]
  In: Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. - Roč. 56, č. 1 (2007), s. 46
 353. EDJ Klinické malaricke vakcíny proti malárii v Gambii / prel. a upr. R. Maďar ... [et al.]
  In: Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. - Roč. 51, č. 4 (2002), s. 173-174
 354. EDJ Prvá epidémia monkeypox na západnej pologuli / preložili a upravili R. Maďar ... [et al.]
  In: Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. - Roč. 53, č. 1 (2004), s. 38
 355. EDJ Svetová zdravotnícka organizácia mobilizuje úsilie pre boj s doteraz zanedbávanými chorobami trópov / preložili a upravili T. Baška ... [et al.]
  In: Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. - Roč. 56, č. 1 (2007), s. 47
 356. EDJ Zvierací parazit Baylisascaris procyonis nebezpečný aj pre človeka / Prel. a upr. R. Maďar ... [et al.]
  In: Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. - Roč. 51, č. 4 (2002), s. 175
 357. EDJ LapDawp - nové antimalarikum aj pre najchudobnejšie krajiny / preložili a upravili R. Maďar ... [et al.]
  In: Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. - Roč. 53, č. 1 (2004), s. 38
 358. EDJ Prvé prípady importovanej malárie rezistentnej na liečbu malaronom / prel. a upr. R. Maďar ... [et al.]
  In: Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. - Roč. 51, č. 4 (2002), s. 175
 359. EDJ Pokrok vo vývoji vakcín proti Západonílskej horúčke / preložili a upravili R. Maďar ... [et al.]
  In: Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. - Roč. 53, č. 1 (2004), s. 39
 360. EDJ Príčina vysokej smrtnosti "španielskej chrípky" poodhalená? / prel. a upr. R. Maďar ... [et al.]
  In: Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. - Roč. 51, č. 4 (2002), s. 175
 361. EDJ Ebola v Afrike na prelome tisícročí / prel. a upr. R. Maďar ... [et al.]
  In: Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. - Roč. 51, č. 4 (2002), s. 174
 362. EDJ Malária v Dominikánskej republike / preložili a upravili R. Maďar ... [et al.]
  In: Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. - Roč. 54, č. 3 (2005), s. 128
 363. EDJ Očkovacia kampaň proti osýpkam v Afganistane / Prel. a upr. R. Maďar ... [et al.]
  In: Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. - Roč. 51, č. 4 (2002), s. 174
 364. EDJ Dysfunkcia týmusu rizikom pre očkovanie proti žltej zimnici / preložili a upravili R. Maďar ... [et al.]
  In: Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. - Roč. 54, č. 3 (2005), s. 122
 365. EDJ Možnosti zvýšenia počtu účinných dávok vakcíny proti variole jej riedením / Prel. a upr. R. Maďar ... [et al.]
  In: Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. - Roč. 51, č. 4 (2002), s. 176
 366. EDJ Legionelózy po kontakte s pôdou / preložili a upravili R. Maďar ... [et al.]
  In: Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. - Roč. 54, č. 3 (2005), s. 139
 367. EDJ Autochtónny prenos malárie na Korzike po 35 rokoch / preložili a upravili R. Maďar ... [et al.]
  In: Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. - Roč. 56, č. 2 (2007), s. 100
 368. EDJ Nárast trypanozomóz u obyvateľov Afriky - nový problém na africkej scéne / prel. a upr. R. Maďar ... [et al.]
  In: Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. - Roč. 50, č. 3 (2001), s. 141
 369. EDJ Riziko importácií tropických chorôb prenášaných komármi do krajín mierneho pásma / prel. a upr. R. Maďar ... [et al.]
  In: Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. - Roč. 50, č. 3 (2001), s. 141-142
 370. EDJ Transplacentárny prenos leišmaniózy z matky na dieťa / prel. a upr. R. Maďar ... [et al.]
  In: Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. - Roč. 50, č. 3 (2001), s. 143
 371. EDJ Svetový deň bez tabaku 2005 a internetová stránka PODNET v prevencii fajčenia a edukácii verejnosti v oblasti tabakovej problematiky / M. Lisý ... [et al.]
  In: III. Haľákove dni. - ISBN 80-88866-35-9. - Martin : JLF UK, 2005. - S. 35-36
 372. EDJ Epidémia morbíl v Rumunsku / preložili a upravili R. Maďar ... [et al.]
  In: Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. - Roč. 55, č. 2 (2006), s. 82
 373. EDJ Svetový deň bez tabaku 2005 - tímová akcia s poradenskou činnosťou pre martinskú verejnosť / M. Lisý ... [et al.]
  In: IV. Martinské dni hygieny a verejného zdravotníctva. - Martin : Beriss, 2005. - S. 31-32
 374. EDJ Surveillance detskej obrny a eradikačné aktivity / preložili a upravili R. Maďar ... [et al.]
  In: Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. - Roč. 55, č. 2 (2006), s. 82
 375. EDJ Epidémia chikungunya na ostrovoch v Indickom oceáne / preložili a upravili R. Maďar ... [et al.]
  In: Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. - Roč. 55, č. 2 (2006), s. 83
 376. EDJ Vtáčia chrípka H5N1 - epizootická a epidemická hrozba 21. storočia? / preložili a upravili T. Baška ... [et al.]
  In: Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. - Roč. 54 č. 4, (2005), s. 147
 377. EDJ Svetová zdravotnícka organizácia: Správa o svetovom zdraví 2002 (Desať najvýznamnejších zdravotných rizík súčasného sveta) / preložil Š. Straka ... [et al.]
  In: Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. - Roč. 52, č. 2 (2003), s. 87-89
 378. EDJ Prenos vírusu parotitídy počas leteckej prepravy / preložili a upravili R. Maďar ... [et al.]
  In: Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. - Roč. 55, č. 3 (2006), s. 123
 379. EDJ Svetová zdravotnícka organizácia vydala Správu o zdraví v Európe / preložili a upravili T. Baška ... [et al.]
  In: Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. - Roč. 55, č. 3 (2006), s. 123
 380. EDJ Iatrogénny prenos hepatitídy C v Egypte / prel. a upr. R. Maďar ... [et al.]
  In: Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. - Roč. 49, č. 4 (2000), s. 161
 381. EDJ USA preverujú svoje zásoby očkovacej látky proti variole / prel. a upr. R. Maďar ... [et al.]
  In: Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. - Roč. 49, č. 4 (2000), s. 173
 382. EDJ Epidémia hemoragickej horúčky s renálnym syndrómom (HFRS) v Tatárskej republike / preložil a upravil T. Baška ... [et al.]
  In: Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. - Roč. 49, č. 3 (2000), s. 140
 383. EDJ Sedem obetí epidémie listeriózy vo Francúzsku / prel. a upr. R. Maďar ... [et al.]
  In: Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. - Roč. 49, č. 3 (2000), s. 140
 384. EDJ Perspektívy boja proti vírusovej hepatitíde E otvorené / prel. a upr. R. Maďar ... [et al.]
  In: Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. - Roč. 49, č. 3 (2000), s. 122
 385. EDJ Importácia africkej hemoragickej horúčky Lassa do Spolkovej republiky Nemecko so smrteľným dôsledkom / Prel. a upr. T. Baška ... [et al.]
  In: Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. - Roč. 49, č. 3 (2000), s. 122
 386. EDJ Postavenie ošetrovateľstva v západných krajinách a krajinách východnej Európy a strednej Európy / Š. Straka ... [et al.]
  In: Konferencia o vzdelávaní v odbore ošetrovateľstvo s medzinárodnou účasťou. - Martin : Beriss, 1995. - S. 10-11
 387. EDJ Stiahnutie rotavírusových vakcín v USA pre riziko črevných komplikácií / prel. a upr. R. Maďar ... [et al.]
  In: Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. - Roč. 49, č. 2 (2000), s. 22
 388. EDJ Zmiešané nákazy HIV s leishmaniami / pPrel. a upr. R. Maďar ... [et al.]
  In: Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. - Roč. 49, č. 3 (2000), s. 102
 389. EDJ Vírus West Nile spolupôsobí na epidémii encefalitídy v New Yorku / prel. a upr. R. Maďar ... [et al.]
  In: Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. - Roč. 49, č. 2 (2000), s. 88
 390. EDJ Epidémia japonskej encefalitídy v indickom štáte Andhra Pradesh / Prel. a upr. R. Maďar ... [et al.]
  In: Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. - Roč. 49. č. 3 (2000), s. 114
 391. EDJ Epidemický výskyt kryptosporidiózy v Anglicku / prel. a upr. R. Maďar ... [et al.]
  In: Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. - Roč. 49, č. 2 (2000), s. 89
 392. EDJ Riziko hemoragických horúčok v oblasti Kosova / prel. a upr. R. Maďar ... [et al.]
  In: Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. - Roč. 49, č. 1 (2000), s. 15
 393. EDJ Nárast paratýfusu B importovaného z Turecka / prel. a upr. R. Maďar ... [et al.]
  In: Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. - Roč. 49, č. 1 (2000), s. 33
 394. EDJ Infekcia detí z Vladivostoku vírusom vakcínie / Prel. a upr. R. Maďar, T. Baška, Š. Straka
  In: Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. - Roč. 50, č. 1 (2001), s. 35
 395. EDJ Zničenie laboratórnych kmeňov vírusu varioly opäť odložené / prel. a upr. R. Maďar ... [et al.]
  In: Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. - Roč. 49, č. 1 (2000), s. 41
 396. EDJ Príčina krvácania u hemoragickej horúčky Ebola objavená / prel. a upr. R. Maďar ... [et al.]
  In: Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. - Roč. 50, č. 1 (2001), s. 35
 397. EDJ Zneužívanie chlorochinu a zákaz jeho používania v Keni / prel. a upr. R. Maďar ... [et al.]
  In: Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. - Roč. 49, č. 1 (2000), s. 41-42
 398. EDJ Vyhlásenie generálnej riaditeľky Svetovej zdravotníckej organizácie ku Svetovému dňu bez tabaku / prel. a upr. T. Baška ... [et al.]
  In: Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. - Roč. 50, č. 1 (2001), s. 38
 399. EDJ Správy o smrtiacej vírusovej chorobe v Afrike / prel. a upr. R. Maďar ... [et al.]
  In: Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. - Roč. 49, č. 1 (2000), s. 42
 400. EDJ Hrozba nákazy maláriou v turistických oblastiach Indonézie / prel. a upr. R. Maďar, T. Baška, Š. Straka
  In: Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. - Roč. 50, č. 1 (2001), s. 38
 401. EDJ Encefalitída St. Louis v meste New York / prel. a upr. R. Maďar ... [et al.]
  In: Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. - Roč. 49, č. 1 (2000), s. 43
 402. EDJ Porovnávacia štúdia profylaxie tuberkulózy u HIV pozitívnych osôb dvoma odlišnými režimami / Prel. a upr. R. Maďar ... [et al.]
  In: Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. - Roč. 50, č. 1 (2001), s. 47
 403. EDJ Epidémia E. coli O157/H7 v USA / prel. a upr. R. Maďar ... [et al.]
  In: Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. - Roč. 49, č. 1 (2000), s. 43-44
 404. EDJ Interakcia medzi maláriou a vírusom HIV / Prel. a upr. R. Maďar, T. Baška, Š. Straka
  In: Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. - Roč. 50, č. 1 (2001), s. 47
 405. EDJ Prenos malárie v neendemických oblastiach - treba naň myslieť? / prel. a upr. R. Maďar ... [et al.]
  In: Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. - Roč. 49, č. 1 (2000), s. 44
 406. EDJ Programy boja proti onchocerkóze v Afrike / prel. a upr. T. Baška ... [et al.]
  In: Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. - Roč. 50, č. 2 (2001), s. 99
 407. EDJ Smrtiaca epidémia besnoty na indonézskom ostrove Flores / prel. a upr. R. Maďar ... [et al.]
  In: Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. - Roč. 50, č. 2 (2001), s. 99
 408. EDJ Revízia medzinárodných zdravotných predpisov (MZP), priebežná správa (International Health Regulations, IHR) / R. Maďar ... [et al.]
  In: Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. - Roč. 47, č. 3 (1998), s. 124-125
 409. EDJ Nárast poliomyelitídy v niektorých štátoch Indie - dôvod na znepokojenie v rámci programu jej eradikácie? / prel. a upr. R. Maďar ... [et al.]
  In: Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. - Roč. 50, č. 2 (2001), s. 100
 410. EDJ Epidemický výskyt opičích kiahní (monkeypox) v Demokratickej republike Kongo / Prel. R. Maďar ... [et al.]
  In: Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. - Roč. 47, č. 3 (1998), s. 126
 411. EDJ Malária v Európe: reendemizácia? Import anofelov dopravnými lietadlami? / prel. a upr. R. Maďar ... [et al.]
  In: Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. - Roč. 50, č. 2 (2001), s. 100
 412. EDJ Výskyt vírusovej chrípky vyvolanej typom A (H5N1) v Hongkongu / R. Maďar ... [et al.]
  In: Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. - Roč. 47, č. 3 (1998), s. 126-127
 413. EDJ Vakcína proti vírusu chrípky H5N1 / R. Maďar ... [et al.]
  In: Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. - Roč. 47, č. 3 (1998), s. 127
 414. EDJ Fajčenie u študentov vysokých škôl / T. Baška ... [et al.]
  In: 2. Konferencia o podpore zdravia a primárnej prevencii. - Martin : JLF UK, 1999. - S. 8-9
 415. EDJ Projekty podpory zdravia v pregraduálnej výučbe na Jesseniovej lekárskej fakulte Univerzity Komenského (JLF UK) v Martine / T. Baška ... [et al.]
  In: 2. Celoslovenská konferencia o lekárskom vzdelávaní : Cesty k výchove moderného lekára. - Košice : [s. n.], 1999. - S. 80-81
 416. EDJ Hendra-like vírusy - nová hrozba juhovýchodnej Ázie? / R. Maďar ... [et al.]
  In: Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. - Roč. 48, č. 3 (1999), s. 126-127
 417. EDJ Prevencia lymskej boreliózy vakcínou vyrobenou v USA / preložil a upr. R. Maďar ... [et al.]
  In: Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. - Roč. 48, č. 3 (1999), s. 127
 418. EDJ Šimpanzy - rezervoáre vírusov HIV / R. Maďar ... [et al.]
  In: Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. - Roč. 48, č. 3 (1999), s. 128
 419. EDJ Staphylococcus aureus rezistentný na vankomycín - možno zabrániť jeho napredovaniu? / R. Maďar ... [et al.]
  In: Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. - Roč. 48, č. 3 (1999), s. 128-129
 420. EDJ Antigénna štruktúra vírusu "španielskej" chrípky po 80 rokoch odhalená / R. Maďar ... [et al.]
  In: Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. - Roč. 48, č. 3 (1999), s. 129
 421. EDJ Genetická technológia v skríningu krvi / R. Maďar ... [et al.]
  In: Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. - Roč. 48, č. 3 (1999), s. 129-130
 422. EDJ Dôkazy zoonotického pôvodu hepatitídy E / R. Maďar ... [et al.]
  In: Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. - Roč. 48, č. 3 (1999), s. 130
 423. EDJ Nipah - meno nového smrtiaceho vírusu / R. Maďar ... [et al.]
  In: Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. - Roč. 48, č. 4 (1999), s. 170
 424. EDJ Príčiny chrípkových pandémií odhalené? / R. Maďar ... [et al.]
  In: Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. - Roč. 48, č. 1 (1999), s. 15
 425. EDJ Kontaminovaná voda príčinou zdravotného ohrozenia v Sydney / R. Maďar ... [et al.]
  In: Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. - Roč. 48, č. 2 (1999), s. 70
 426. EDJ Nová rotavírusová vakcína - ušetrí finančné náklady a ľudské životy? / R. Maďar ... [et al.]
  In: Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. - Roč. 48, č. 2 (1999), s. 75
 427. EDJ Zastaví sa postup rezistentných mykobaktérií? / R. Maďar ... [et al.]
  In: Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. - Roč. 48, č. 2 (1999), s. 80
 428. EDJ Chlamydia pneumoniae u kardiovaskulárnych chorôb (KVCH) - koincidencia, kauzalita, asociácia? / R. Maďar ... [et al.]
  In: Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. - Roč. 48, č. 2 (1999), s. 86-87
 429. EDJ Tragická smrť popredných odborníkov na AIDS pri leteckej tragédii / R. Maďar ... [et al.]
  In: Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. - Roč. 48, č. 1 (1999), s. 27
 430. EDJ Zničenie posledných živých kmeňov kiahní - realita či utópia? / R. Maďar ... [et al.]
  In: Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. - Roč. 48, č. 1 (1999), s. 42
 431. EDJ Pertussis - nová vakcína a súčasné trendy / R. Maďar ... [et al.]
  In: Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. - Roč. 48, č. 1 (1999), s. 43
 432. EDJ Zneužívanie antibiotík v rozvojových krajinách - hrozivý nárast rezistencie / R. Maďar ... [et al.]
  In: Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. - Roč. 48, č. 2 (1999), s. 87-88
 433. EDJ Nízky potenciál interhumánneho prenosu vírusu chrípky A (H5N1) potvrdený / R. Maďar ... [et al.]
  In: Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. - Roč. 48, č. 2 (1999), s. 88
 434. EDJ Nové enteropatogénne Vibrio cholerae / R. Maďar ... [et al.]
  In: Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. - Roč. 48, č. 3 (1999), s. 126
 435. FAI Aktuálne problémy verejného zdravotníctva vo výskume a praxi [elektronický dokument] : recenzovaný zborník vedeckých a odborných prác : 4. / Henrieta Hudečková ... [et al.]
  Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2019
 436. GHG Report on the results of the Global Youth Tobacco Survey in Slovakia - 2003 [elektronický zdroj] : . / T. Baška ... [et al.]
  Atlanta : Department of Health and Human Serveces, 2004
 437. GII 18. Stredoslovenské lekárske dni : zborník abstraktov. / zostavil T. Baška
  Martin : JLF UK, 2002
 438. GII Vybrané aspekty kontroly tabaku : odborná príručka pre telefonické interaktívne poradenstvo. / T. Baška ... [et al.]
  Martin : Národná koalícia pre kontrolu tabaku v SR, 2007
 439. GII Slovensko-anglický a anglicko-slovenský slovník bioštatistickej terminológie : (so stručným výkladom niektorých anglických odborných termínov). / V. Oleár ... [et al.]
  Martin : Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského, 2007
 440. GII Global Youth Tobacco Survey : Slovakia. / T. Baška ... [et al.]
  Copenhagen : WHO, 2007
 441. GII 31. máj 2005 Svetový deň bez tabaku / M. Bobrovská ... [et al.]
  In: IV. Martinské dni hygieny a verejného zdravotníctva. - Martin : Beriss, 2005. - S. 14
 442. GII Na Slovensku začala pracovať telefónna linka na pomoc pri odvykaní od fajčenia / T. Baška
  In: Medicínsky monitor. - Č. 1 (2006), s. 28
 443. GII Na Slovensku telefónna linka na pomoc pri odvykaní od fajčenia / T. Baška ... [et al.]
  In: Poradca lekárnika. - Roč. 7, č. 2 (2006), s. 54
 444. GII Nikotínová náhradná liečba - indikácie a formy / T. Baška ... [et al.]
  In: Poradca lekárnika. - Roč. 7, č. 3 (2006), s. 71
 445. GII Formy nikotínovej náhradnej liečby / T. Baška ... [et al.]
  In: Poradca lekárnika. - Roč. 7, č. 4 (2006), s. 11
 446. GII Vedľajšie účinky a kontraindikácie nikotínovej náhradnej liečby / T. Baška ... [et al.]
  In: Poradca lekárnika. - Roč. 7, č. 8 (2006), s. 49
 447. GII Fajčenie u študentov Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine čo ukázali výsledky fakultného grantu? / T. Baška, Š. Straka
  In: Naša univerzita. - Roč. 46, č. 7 (2000), s. 13
 448. GII Výučba na diaľku / T. Baška
  In: Zdravotnícke noviny. - Roč.6/50, č. 9, (2001), s. 12
 449. GII Príručka ovoskopickej diagnostiky črevných helmintov / Š. Straka ... [et al.]
  Martin : Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského, 1996
 450. GII Stredoslovenské lekárske dni : zborník abstraktov. / zostavil T. Baška
  Martin : [s.n.], 2001
 451. GII Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine sa zapojila do úsilia mesta o zdravú komunitu / T. Baška ... [et al.]
  In: Naša univerzita. - Roč. 19, č. 3 (1997), s. 12
 452. GII Predmet "Tropická medicína a epidemiológia" vhodne dopĺňa výučbu zahraničných študentov / Š. Straka ... [et al.]
  In: Naša univerzita. - Roč. 19, č. 10 (1997), s. 7
 453. GII Podpora zdravia a prevencia : zborník prednášok in extenso. / E. Kavcová ... [et al.]
  Martin : JLF UK, 1998