Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Personálne obsadenie Ústavu verejného zdravotníctva

Prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH., vedúca Ústavu verejného zdravotníctva JLF UK

Prof. MUDr. Viera Švihrová, CSc., zástupkyňa pre pedagogickú činnosť 

doc. MUDr. Tibor Baška, PhD., zástupca pre vedecko-výskumnú činnosť

Prof. MUDr. Jana Buchancová, CSc.

doc. Ing. Viera Jakušová, PhD., MPH.

Ing. Stanislav Kuka, PhD.

Mgr. Eva Malobická, PhD. (RD)

PhDr. Marta Tkáčová, PhD.

Ing. Katarína Uhrínová, PhD. (RD)

Mgr. Jana Zibolenová, PhD.

MUDr., Mgr. Tatiana Červeňová, MPH, MHA., lektorka

MUDr. Tibor Záborský, PhD., MPH., lektor

 

Ostatní pracovníci:

Bc. Katarína Lamošová, Anna Mahútová, Ingrid Prachárová, Jana Suržínová, Mgr. Radka Štefanidesová

 

Denní doktorandi:

Mgr. Róbert Čecho, Mgr. Barbora Dvorštiaková, Mgr. Miroslava Ďuranová, Mgr. Martin Novák, Mgr. Janka Pepúchová, Mgr. Romana Šišová, Mgr. Eliška Štefanová, Mgr. Mária Tatarková

 


Podrobné údaje o zamestnancoch (pracovné zaradenie, kontakt, publikačná činnosť)

MUDr. Mgr. Tatiana Červeňová, MPH

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav verejného zdravotníctva
lektor vysokej školy, univerzity
Publikačná činnosť

MUDr. Tibor Záborský, MPH., PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav verejného zdravotníctva
lektor vysokej školy, univerzity
Publikačná činnosť