Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

Kontakty a foto zamestnancov a denných doktorandov ÚPF

Kontakty

Kolektív ÚPF - fotografia

Ústav patologickej fyziológie - zamestnanci

 1. ADC Influence of simulated mucus on cough sounds in cats / J. Korpáš ... [et al.]
  In: Respiratory Medicine. - Roč. 87, č. 1 (1993), s. 49-54
 2. ADC Effect of experimental lung oedema on cough sound creation / J. Korpáš ... [et al.]
  In: Respiratory Medicine. - Vol. 87 (1993), p. 55-59
 3. ADC Wavelet analysis of voluntary cough sound in patients with respiratory diseases / J. Knociková ... [et al.]
  In: Journal of Physiology and Pharmacology. - Roč. 59, suppl. 6, časť 1 (2008), s. 331-340
 4. ADE Single, double and multi cough sound differentiation / J. Korpáš ... [et al.]
  In: Acta Physiologica Hungarica. - Roč. 92, č. 3-4 (2005), s. 203-209
 5. ADE Analysis of the cough sound frequency in adults and children with bronchial asthma / J. Korpáš ... [et al.]
  In: Acta Physiologica Hungarica. - Vol. 90, No. 1 (2003), p. 27-34
 6. ADE Analysis of the cough sound: an overview / J. Korpáš ... [et al.]
  In: Pulmonary Pharmacology. - Vol. 9, No. 56 (1996), p. 261-268
 7. ADE Cough sounds changes after application magnetotherapy / J. Sadloňová ... [et al.]
  In: Acta Physiologica Hungarica. - Roč. 83, č. 2-3 (1996), s. 117-121
 8. ADE Zmeny zvuku plaču v prvých dňoch života / J. Korpáš ... [et al.]
  In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 52, č. 12 (1997), s. 915-919
 9. ADE Porovnanie zvuku plaču nedonosených a donosených detí / J. Korpáš ... [et al.]
  In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 53, č. 1 (1998), s. 41-44
 10. ADE Zmeny zvuku plaču detí trpiacich zápalom dýchacích ciest a pľúc, bolesťou alebo diskomfortom / J. Korpáš ... [et al.]
  In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 53, č. 6 (1998), s. 332-336
 11. ADF Examination of cough and non-cough sounds by spectral and complexity analysis in patients suffering from respiratory diseases / J. Martinek... [et al.]
  In: Acta Medica Martiniana. - Roč. 9, č. 3 (2009), s. 12-17
 12. ADF The effect of the pulsatile electromagnetic field in patients suffering from chronic obstructive pulmonary disease and bronchial asthma / J. Sadloňová ... [et al.]
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 103, č. 7-8 (2002), s. 260-265
 13. ADF Naše skúsenosti s respirofonografiou / J. Hanáček ... [et al.]
  In: Československá fysiologie. - Roč. 25, Sv. 4 (1976), s. 343-344
 14. ADF Automatický zavlažovač elektród pre analýzu krvných plynov / M. Vrabec ... [et al.]
  In: Československá fysiologie. - Sv. 26, č. 2 (1977), s. 153-154
 15. ADF Tussinografia / J. Korpáš ... [et al.]
  In: Studia Pneumologica et Phthiseologica. - Roč. 40, č. 8 (1980), s. 507-512
 16. ADF Objektivizácia charakteru zvuku kašľa / M. Vrabec ... [et al.]
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 91(1990), s. 634-636
 17. ADF Cough sound analysis / J. Martinek... [et al.]
  In: Acta Medica Martiniana. - Roč. 13, suppl. 1 (2013), s. 15-20
 18. ADF Integrátor amplitúdy zvuku kašľa / M. Vrabec ... [et al.]
  In: Studia Pneumologica et Phthiseologica. - Roč. 51, č. 3 (1991), s. 51-55
 19. ADF Porovnávanie zvuku voluntárneho a chemicky vyvolaného kašľa u ľudí / J. Korpáš ... [et al.]
  In: Studia Pneumologica et Phthiseologica. - Roč. 54, č. 2 (1994), s. 147-149
 20. ADF Zmeny zvuku kašľa u pacientov s hyperreaktivitou dýchacích ciest / J. Sadloňová ... [et al.]
  In: Studia Pneumologica et Phthiseologica. - Roč. 54, č. 4 (1994), s. 307-309
 21. ADF Použitie metódy registrácie a analýzy zvuku kašľa pre štúdium zvukových fenoménov spojených s dýchaním / M. Vrabec ... [et al.]
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 87, č. 3 (1997), s. 141-145
 22. ADF Porovnanie zvuku voluntárneho a chemicky vyvolaného kašľa u ľudí / J. Korpáš ... [et al.]
  In: Studia Pneumologica et Phthiseologica. - Roč. 54, č. 2 (1994), s. 147-149
 23. ADF The sensitivity of tussiphonography for assessing the effectiveness of treatment / J. Korpáš ... [et al.]
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 101, č. 2 (2000), s. 71-77
 24. ADF Tusifonografia - metóda vhodná na zistenie aj malých zmien dýchania / J. Korpáš ... [et al.]
  In: Studia Pneumologica et Phthiseologica. - Roč. 60, č. 2 (2000), s. 90-92
 25. AED Upravený algoritmus pre analýzu zvuku kašľa pacientov s respiračnými ochoreniami / J. Martinek... [et al.]
  In: Nové poznatky v respirológii. - ISBN 978-80-88866-82-4. - Martin : Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta, 2010. - S. 24-28
 26. AED Redukcia 24-hodinového záznamu zvuku kašľa pomocou prvej derivácie intenzity signálu a algoritmu dynamic time warping / J. Martinek... [et al.]
  In: Novinky v experimentálnej a klinickej medicíne. - ISBN 978-80-89544-27-1. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2012. - S. 104-110
 27. AEG Cough sound creation in and pathological conditions ... / J. Korpáš ... [et al.]
  In: Bulletin Européen de Physiopathologie Respiratiore. - Roč. 33, suppl. 18 (1995), s. 41
 28. AFD Possibilities to observe pathological conditions of the airways of the basis of tussiphonography / J. Sadloňová ... [et al.]
  In: Proceedings of the 1st High Tatras International Health Symposium. - Bratislava : Sympos, 1992. - S. 258-264
 29. AFD Analýza zvuku kašľa u pacientov s asthma bronchiale a chronickou bronchitídou / N. Javorková ... [et al.]
  In: 81. Fyziologické dni. - ISBN 80-969280-0-7. - Košice : ZZ design studio, 2005. - S. 65-66
 30. AFD Effect of magnetotherapy in patients suffering from chronic bronchitis / J. Sadloňová ... [et al.]
  In: 2nd High Tatras International Health Symposium. Health Menagement, Organization, and Planning in Changing Eastern Europe. - ISBN 80-900971-4-6. - Bratislava : Sympos, 1993. - S.170-175
 31. AFD Diferenciácia jedno-, dvoj- a viaczvukového kašľa / J. Korpáš ... [et al.]
  In: 81. Fyziologické dni. - ISBN 80-969280-0-7. - Košice : ZZ design studio, 2005. - S. 94-96
 32. AFD Computer analysis of cough sound pattern / M. Vrabec ... [et al.]
  In: 2nd High Tatras International Health Symposium. Health Menagement, Organization, and Planning in Changing Eastern Europe. - ISBN 80-900971-4-6. - Bratislava : Sympos, 1993. - S. 82-88
 33. AFD Tussifonogram a diurnálne rytmy / D. Salát ... [et al.]
  In: 5. Bratislavský deň dýchania. Zborník prednášok. - Bratislava : [s.n.], 1983. - Nestr. [2 s.]
 34. AFG Distinction between cough and non-cough sounds by spectral and complexity analysis in patients suffering from respiratory diseases / J. Martinek... [et al.]
  In: International Conference "Advances in Pneumology" [elektronický zdroj]. - Leipzig : St. George Medical Center, 2009. - S. 62 [online]
 35. AFG Cough sound frequency analysis in adult patients and children with bronchial asthma / J. Korpáš ... [et al.]
  In: 2nd International symposium Cough: pharmacology and therapy. - London : [s.n.], 2001. - [S. 1]
 36. AFG Reproducibility of spectra of the voluntary cough sounds / L.A. Debreczeni ... [et al.]
  In: 7th Alps-Adria-Pannonia Congress. - Héviz-Keszthely : [s.n.], 1989. - S. 146
 37. AFG Contribution of mechanisms of cough sound changes / J. Korpáš ... [et al.]
  In: 7th Alps-Adria-Pannonia Congress. - Héviz-Keszthely : [s.n.], 1989. - S. 145
 38. AFG Cough sound creation in norm and pathological conditions / J. Korpáš ... [et al.]
  In: 12th Congress of Pathological and Clinical Physiology. - Olomouc : [s.n.], 1995. - S. 65
 39. AFG Cry sound differences in infants caused by different reason / J. Korpáš ... [et al.]
  In: 13th Congress of Pathological and Clinical Physiology. - Brno : [s.n.], 1998. - S. 28
 40. AFG Cry sound changes in infants suffering from inflammation of the respiratory organs, pain and discomfort / J. Korpáš ... [et al.]
  In: Pathophysiology. - Roč. 5, suppl. 1 (1998), s. 259
 41. AFH Frekvenčné spektrum zvuku kašľa chorých na bronchiálnu astmu a obštrukčnú chorobu pľúc / J. Korpáš ... [et al.]
  In: Stredoslovenské lekárske dni. - Martin : JLF UK, 2001. - S. 55
 42. AFH Detekcia zvuku kašľa pomocou umelých neurónových sietí / J. Martinek... [et al.]
  In: 64. Česko-slovenské farmakologické dni; 24. Martinské dni dýchania [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-70-7. - Martin : JLF UK, 2014. - S. 58 [online]
 43. AFH Cough sound analysis in patients with chronic bronchitits / M. Javorka ... [et al.]
  In: 19. Martinské dni dýchania. - Martin : JLF UK, 2004. - S. 40-41
 44. AFH Double and single cough sound differentiation / J. Korpáš ... [et al.]
  In: 19. Martinské dni dýchania. - Martin : JLF UK, 2004. - S. 41
 45. AFH Fonografické vyšetrenie kašľa / J. Sadloňová-Korpášová ... [et al.]
  In: VI. celostátni sjezd Československé společnosti fyziologie a patologie dýchaní. - Mariánske Lázně : [s.n.], 1979. - S. 57
 46. AFH Zmeny zvuku kašľa u modelu astmy / J. Korpáš ... [et al.]
  In: Československá fysiologie. - Sv. 33, č. 1 (1984), s. 45-46
 47. AFH Respiračné reflexy u mačiek exponovaných parám toluénu / D. Giačová ... [et al.]
  In: 9. patofyziologický kongres venovaný 200. výročiu narodenia J. E. Purkyňě a 70. výročiu VOSR. - Košice : [s.n.], 1987. - S. 53
 48. AFH Model štúdia vplyvu toluénu na dýchacie cesty / D. Giačová ... [et al.]
  In: IV. Martinské dni pracovného lekárstva. - Martin : LF UK, 1987. - S. 39-40
 49. AFH Vplyv mucoprontu na charakter zvuku kašľa / J. Korpáš ... [et al.]
  In: 11. celostátní sjezd Čs. SFa PD. - Frýdek-Místek : Ústav národního zdraví, 1989. - [S. 1]
 50. AFH Effect of experimental lung edema on cough sound creation / J. Korpáš ... [et al.]
  In: Regional Meeting of the International Union of Physiological Sciences. - Praha : [s.n.], 1991. - S. 98
 51. AFH Long-term tussiphonographical examination of two patients suffering from airways hyperreactivity / J. Korpáš ... [et al.]
  In: 13th Martin Days of Respiration. - Martin : JLF UK, 1992. - S. 13
 52. AFH Computer analysis of cough sound pattern / J. Korpáš ... [et al.]
  In: 2nd High Tatras International Health Symposium. Health Menagement, Organization, and Planning in Changing Eastern Europe. - Bratislava : [s.n.], 1992. - S. 30
 53. AFH Cough sound changes in patients with hyperreactivity of the airways / J. Sadloňová ... [et al.]
  In: 13th Martin Days of Respiration. - Martin : JLF UK, 1992. - S. 15
 54. AFH Effect of magnetotherapy in patients with chronic bronchitis / J. Sadloňová ... [et al.]
  In: 2nd High Tatras International Health Symposium. Health Menagement, Organization, and Planning in Changing Eastern Europe. - Bratislava : [s.n.], 1992. - S. 49
 55. AFH Porovnanie zvuku vôľového a chemicky vyvolaného kašľa u ľudí / J. Korpáš ... [et al.]
  In: 13. zjazd Slovenskej spoločnosti fyziológie a patológie dýchania a Českej spoločnosti fyziológie a patológie dýchania. - Nitra : [s.n.], 1993. - S. 25
 56. AFH Metóda analýzy zvuku kašľa / M. Vrabec ... [et al.]
  In: 13. zjazd Slovenskej spoločnosti fyziológie a patológie dýchania a Českej spoločnosti fyziológie a patológie dýchania. - Nitra : [s.n.], 1993. - S. 26
 57. AFH Zmeny zvuku plaču detí v prvých dňoch života / J. Korpáš ... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii 2. - Martin : JLF UK, 1995. - S. 48-49
 58. AFH Cry sound analysis in normal newborns and premature infants / J. Korpáš ... [et al.]
  In: 15. Martinské dni dýchania : 15. Martin Days of Respiration. - Martin : JLF UK, 1996. - S. 15
 59. AFH Sound Analysis of Coughing and Sneezing in Conscious Guinea-Pigs / M. Tatár ... [et al.]
  In: 15. Martinské dni dýchania : 15. Martin Days of Respiration. - Martin : JLF UK, 1996. - S. 16
 60. AFH Rozdielnosť zvuku kašľa astmatikov a bronchitikov / J. Korpáš ... [et al.]
  In: 17. Martinské dni dýchania. Martin Days of Respiration. - Martin : JLF UK, 2000. - S. 8
 61. AFH Zisťovanie zmien špecifického odporu dýchacích ciest u bdelých morčiat / M. Tatár ... [et al.]
  In: 17. Martinské dni dýchania. Martin Days of Respiration. - Martin : JLF UK, 2000. - S. 16
 62. AFH Výsledky tusifonografického vyšetrenia u pracovníkov exponovaných chrómu v OFZ Istebné / J. Korpáš ... [et al.]
  In: IV. Martinské dni pracovného lekárstva. - Martin : LF UK, 1987. - S. 22-23
 63. AFH Analýza zvuku voluntárneho kašľa u astmatikov pred a po magnetoterapii / J. Sadloňová ... [et al.]
  In: 17. Martinské dni dýchania. Martin Days of Respiration. - Martin : JLF UK, 2000. - S. 14
 64. AFH Hodnotenie spektra zvuku voluntárneho kašľa novou metódou podľa Javorku / J. Korpáš ... [et al.]
  In: 18. Martinské dni dýchania. - Martin : Univerzita Komenského, Jesseniova lekárska fakulta, 2002. - S. 17-18
 65. AFH Využitie prvej derivácie a Euklidovskej vzdialenosti pri analýze 24-hodinového záznamu zvuku kašľa / J. Martinek... [et al.]
  In: 23. Martinské dni dýchania. - Martin : JLF UK, 2012. - S. 29
 66. AFH Zmeny zvuku plaču detí trpiacich zápalom dýchacích ciest a pľúc, bolesťou alebo diskomfortom / J. Korpáš ... [et al.]
  In: Stredoslovenské lekárske dni. - Martin : JLF UK, 1998. - S. 32
 67. AFH Cough sound changes after magnetotherapy in patients suffering from asthma bronchiale / J. Korpáš ... [et al.]
  In: 16. Martinské dni dýchania. - Martin : [s.n.], 1998. - [S. 1]
 68. AFH Možnosti tusifonografie preukázať funkčné zmeny dýchacích ciest / J. Korpáš ... [et al.]
  In: 15. Spoločný zjazd Slovenskej a Českej SFPD a 8. Zoborský deň. - Nitra : [s.n.], 1999. - S. 15
 69. AGI Štúdium receptívnych oblastí dýchacích ciest v norme a za patologických podmienok : Výskumná úloha VII-4-4/01. / F. Hendrich ... [et al.]
  Martin : [s.n.], 1985
 70. AGI Regulačné, adaptačné a obranné mechanizmy dýchacieho aparátu a ich poruchy : výskumná úloha VIII-4-5/01. / J. Hanáček ... [et al.]
  Martin : [s.n.], 1990
 71. BFA What the MCQ tests tell us about the knowledge and skills of medical students on pathophysiology / J. Hanáček, M. Vrabec
  In: AMEE 2014. Abstrakt book [elektronický zdroj]. - Miláno : [s.n.], 2014. - S. 843 [online]
 72. BFA Artificial neural networks in the analysis of cough sound / J. Martinek... [et al.]
  In: International Conference "Advances in Pneumology" [elektronický zdroj]. - Kassel : [s.n.], 2013. - Nestr. [1 s.] [online]
 73. BFB Vývoj automatizovanej analýzy 24-hodinového záznamu kašľa pomocou umelých neurónových sietí / Peter Klčo ... [et al.]
  In: 26. Martinské dni dýchania : program a abstrakty. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2018. - S. 27-27