Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

Kontakty a foto zamestnancov a denných doktorandov ÚPF

Kontakty

Kolektív ÚPF - fotografia

Ústav patologickej fyziológie - zamestnanci

 1. ADC Detection of BRAFV600E Mutation in Melanoma Patients by Digital PCR of Circulating DNA / Tatiana Burjanivová ... [et al.]
  In: Genetic Testing and Molecular Biomarkers. - Roč. 23, č. 4 (2019), s. 241-245
 2. ADC Lead contamination of fruit spirits intended for own consumption as a potential overlooked public health issue: a pilot study / Mária Tatarková ... [et al.]
  In: Central European Journal of Public Health. - Roč. 27, č. 2 (2019), s. 110-114
 3. ADM Droplet digital PCR revealed high concordance between primary tumors and lymph node metastases in multiplex screening of KRAS mutations in colorectal cancer / Barbora Váňová ... [et al.]
  In: Clinical and Experimental Medicine. - Roč. 19, č. 2 (2019), s. 219-224
 4. ADM Next Generation Sequencing in Molecular Diagnosis of Lynch Syndrome - a Pilot Study Using New Stratification Criteria / Ivana Kašubová ... [et al.]
  In: Acta Medica [elektronický dokument]. - Roč. 61, č. 3 (2018), s. 98-102 [print]
 5. ADM Droplet digital PCR for detection of BRAF V600E mutation in formalin-fixed, paraffin-embedded melanoma tissues: a comparison with Cobas (R) 4800, Sanger sequencing, and allele-specific PCR / Bibiana Malicherová ... [et al.]
  In: American Journal of Translational Research [elektronický dokument]. - Roč. 10, č. 11 (2018), s. 3773-3781 [online]
 6. AED Účasť mikroRNA na cervikálnej karcinogenéze / V. Holubeková ... [et al.]
  In: Molekulová biológia v medicíne 3 : prehľady, protokoly, aplikácie. - ISBN 978-80-89544-91-2. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2015. - S. 53-57
 7. AED Využitie bunkových kultúr pri sledovaní antriproliferatívneho účinky liečív / M. Kocmálová ... [et al.]
  In: Nové trendy vo farmakoterapii 9 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8187-043-9. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2017. - S. 37-42 [online]
 8. AFD Technológia digitálnej PCR pre vyšetrenie mutácie BRAF V600E u pacientov s malígnym melanómom / Bibiana Malicherová ... [et al.]
  In: Súťaž mladých onkológov 2018 : zborník prednášok. - ISBN 978-80-971621-2-2. - Bratislava : Nadácia Výskum rakoviny, 2018. - S. 94-99
 9. AFD Využitie ddPCR pri skríningu mutácií génu KRAS pacientov s diagnostikovaným kolorektálnym karcinómom / Barbora Váňová ... [et al.]
  In: Súťaž mladých onkológov 2018 : zborník prednášok. - ISBN 978-80-971621-2-2. - Bratislava : Nadácia Výskum rakoviny, 2018. - S. 72-76
 10. AFD BRAF mutácie v KIT/PDGFRa pozitívnych gastrointestinálnych stromálnych nádoroch (GISTs): je ich frekvencia podhodnotená? / Karin Jašek ... [et al.]
  In: Súťaž mladých onkológov 2018 : zborník prednášok. - ISBN 978-80-971621-2-2. - Bratislava : Nadácia Výskum rakoviny, 2018. - S. 148-153
 11. AFG Testing of BRCA 1/2 gene mutations in FFPE samples of patients with high-grade serous ovarian cancer and limits of its bioinformatic interpretation / K. Janíková ... [et al.]
  In: Journal of clinical oncology [elektronický dokument]. - Roč. 35, Suppl. (2017), Abstract e17060 [1 s.] [online]
 12. AFG Kadmium v ovocných destilátech - rizikový faktor vzniku kolorektálneho karcinómu? / M. Tatárková ... [et al.]
  In: Národní kongres o kolorektálním karcinomu. - ISBN 978-80-906662-6-9. - Praha : GUARANT International pro Společnost pro gastrointestinální onkologii ČLS JEP, 2017. - S. 435
 13. AFH Testovanie somatických a germinatívnych mutácií BRCA génov z bioptického materiálu pacientok s karcinómom ovárií / K. Janíková ... [et al.]
  In: Dni molekulovej patológie. - ISBN 978-80-89858-07-1. - Bratislava : Solen, 2017. - S. 24-25
 14. AFH Droplet digitálna PCR ako nástroj na štúdium nádorovej heterogenity v gastrointestinálnych stromálnych nádoroch / K. Jašek ... [et al.]
  In: Dni molekulovej patológie. - ISBN 978-80-89858-07-1. - Bratislava : Solen, 2017. - S. 55-56
 15. AFH Komparácia tekutej biopsie s tkanivom v diagnostike malígneho melanómu s využitím technológie droplet digital PCR / Bibiana Malicherová ... [et al.]
  In: Dni molekulovej patológie. - ISBN 978-80-89858-16-3. - Bratislava : Solen, 2019. - S. 29-30
 16. BFA Detection of BRAF V600E mutation by droplet digital PCR in plasma of patients with malignant melanoma / Tatiana Burjanivová ... [et al.]
  In: European Human Genetic Conference [elektronický dokument]. - Viedeň : Wiener Medizinische Akademie, 2018. - S. [1-1] [online]
 17. BFB Identifikácia KRAS mutácií u pacientov s diagnostikovaným mKRK pomocou ddPCR / B. Váňová ... [et al.]
  In: 28. Izakovičov memoriál. - Bratislava : SLS, 2017. - S. 59-60
 18. BFB Detekcia mutácie BRAF V600E u pacientov s malígnym melanómom s využitím tekutej biopsie / Tatiana Burjanivová ... [et al.]
  In: Dermatológia pre prax. Suplement. - Roč. 12, č. S1 (2018), s. 19-20
 19. BFB Technológia digitálnej PCR pre vyšetrenie BRAF V600E mutácie v parafínových bločkoch z tkanív fixovaných formalínom u pacientov s malígnym melanómom / Bibiana Malicherová ... [et al.]
  In: Dermatológia pre prax. Suplement. - Roč. 12, č. S1 (2018), s. 20-21