Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

Kontakty a foto zamestnancov a denných doktorandov ÚPF

Kontakty

Kolektív ÚPF - fotografia

Ústav patologickej fyziológie - zamestnanci

 1. AAA Cough : from lab to clinic. / J. Korpáš ... [et al.]
  New Delhi : Ane Books India, 2007
 2. AAB Mastocytózy / M. Péč a kolektív
  Martin : Osveta, 2004
 3. ABC Cough in allergic rhinitis / R. Péčová, M. Tatár
  In: Allergic Rhinitis. - ISBN 978-953-51-0288-5. - Rijeka : InTech, 2012. - S. 81-106
 4. ACB Patologická fyziológia pre zubné lekárstvo [elektronický zdroj] : učebný text pre zubné lekárstvo. / M. Tatár ... [et al.]
  Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2016
 5. ACB Prehľad lekárskej biológie pre zubné lekárstvo [elektronický zdroj] : . / M. Péč... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2015
 6. ACB Prehľad lekárskej biológie a genetiky pre Zubné lekárstvo [elektronický dokument] : . / Martin Péč ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2020
 7. ACB Patologická anatómia a patologická fyziológia / L. Plank, J. Hanáček a kolektív
  Martin : Osveta, 2007
 8. ADC Biomarkers of Bronchial Asthma / Peter Kunč ... [et al.]
  In: Physiological research [elektronický dokument]. - Roč. 69, č. supplement 1 (2020), s. S29-S34 [print]
 9. ADC Cough reflex sensitivity testing in seasonal allergic rhinitis patients and healthy volunteers / R. Péčová ... [et al.]
  In: Journal of Physiology and Pharmacology. - Roč. 59, suppl. 6 (2008), s. 557-564
 10. ADC The effect of adenoidectomy on cough reflex sensitivity in atopic children / Ján Sojak ... [et al.]
  In: Respiratory Physiology & Neurobiology : Special Issue [elektronický dokument]. - Roč. 257 (2018), s. 115-121 [print]
 11. ADC Cough reflex sensitivity after exercise challenge testing in children with asthma / Peter Ferenc ... [et al.]
  In: Respiratory Physiology & Neurobiology : Special Issue [elektronický dokument]. - Roč. 257 (2018), s. 71-74 [print]
 12. ADC Tussigenic agents in the measurement of cough reflex sensitivity / R. Péčová ... [et al.]
  In: Journal of Physiology and Pharmacology. - Roč. 58, suppl. 5 (2007), s. 531-538
 13. ADC Acidification of the oesophagus acutely increases the cough sensitivity in patients with gastro-oesophageal reflux and chronic cough / N. Javorková ... [et al.]
  In: Neurogastroenterology and Motility. - Roč. 20, č. 2 (2008), s. 119-124
 14. ADC Cough reflex sensitivity does not correlate with the esophageal sensitivity to acid in patients with gastroesophageal reflux disease / Martin Ďuriček ... [et al.]
  In: Respiratory Physiology & Neurobiology : Special Issue [elektronický dokument]. - Roč. 257 (2018), s. 25-29 [print]
 15. ADC Upper Airway Cough Syndrome in Pathogenesis of Chronic Cough / Miroslava Lúčanská ... [et al.]
  In: Physiological research [elektronický dokument]. - Roč. 69, č. supplement 1 (2020), s. S35-S42 [print]
 16. ADC Cough Reflex Sensitivity in Asthmatic Children / Peter Kunč ... [et al.]
  In: Physiological research [elektronický dokument]. - Roč. 69, č. supplement 1 (2020), s. S147-S150 [print]
 17. ADC Itch and Cough - Similar Role of Sensory Nerves in Their Pathogenesis / Tatiana Péčová ... [et al.]
  In: Physiological research [elektronický dokument]. - Roč. 69, č. supplement 1 (2020), s. S43-S54 [print]
 18. ADE Cough sensitivity in atopic dermatitis / R. Péčová ... [et al.]
  In: Pulmonary Pharmacology and Therapeutics. - Roč. 16, č. 4 (2003), s. 203-206
 19. ADE Induced sputum eosinophils, bronchial reactivity, and cough sensitivity in subjects with allergic rhinitis / M. Tatár ... [et al.]
  In: Journal of Physiology and Pharmacology. - Roč. 56, Suppl. 4 (2005), s. 227-236
 20. ADE Cough sensitivity in allergic rhinitis / R. Péčová ... [et al.]
  In: Journal of Physiology and Pharmacology. - Roč. 56, Suppl. 4 (2005), s. 171-178
 21. ADE Effects of intranasal histamine on the cough reflex in subjects with allergic rhinitis / J. Plevková ... [et al.]
  In: Journal of Physiology and Pharmacology. - Roč. 56, Suppl. 4 (2005), s. 185-195
 22. ADE The effects of nasal histamine challenge on cough reflex in healthy volunteers / J. Plevková ... [et al.]
  In: Pulmonary Pharmacology and Therapeutics. - Roč. 19, č. 2 (2006), s. 120-127
 23. ADE The role of partial laryngeal denervation on the cough reflex in awake guinea-pigs, rats, and rabbits / M. Tatár ... [et al.]
  In: Pulmonary Pharmacology. - Roč. 9, č. 5-6 (1996), s. 371-372
 24. ADE Changes of cough reflex sensitivity induced by cancer radiotherapy of chest and neck regions / N. Javorková ... [et al.]
  In: Journal of Physiology and Pharmacology. - Roč. 57, Suppl. 4 (2006), s. 157-163
 25. ADE Cough sensitivity in localized sclerodermia with no clinical symptoms from lower airways / R. Péčová ... [et al.]
  In: Journal of Physiology and Pharmacology. - Roč. 54, suppl. 1 (2003), s. 25-28
 26. ADE Effects of intranasal capsaicin challenge on cough reflex in healthy human volunteers / J. Plevková ... [et al.]
  In: Journal of Physiology and Pharmacology. - Roč. 55, suppl. 3 (2004), s. 101-106
 27. ADE Mechanisms of the cough associated with rhinosinusitis / M. Tatár ... [et al.]
  In: Pulmonary Pharmacology and Therapeutics. - Roč. 22, č. 2 (2009), s. 121-126
 28. ADE Experimental modulation of the cough reflex / M. Tatár ... [et al.]
  In: European Respiratory Review. - Roč. 12, č. 85 (2002), s. 264-269
 29. ADF Inhalation cough challenge methodology / M. Neuschlová... [et al.]
  In: Acta Medica Martiniana. - Roč. 10, č. 2 (2010), s. 11-15
 30. ADF Influence of distal esophageal acidification on cough sensitivity in healthy volunteers / R. Péčová ... [et al.]
  In: Acta Medica Martiniana. - Roč. 5, č. 1 (2005), s. 22-26
 31. ADF Jednodychový kapsaicínový test na vyšetrenie citlivosti kašľového reflexu - porovnanie dvoch metodík / R. Péčová ... [et al.]
  In: Studia Pneumologica et Phthiseologica. - Roč. 60, č. 3 (2000), s. 122-123
 32. ADF Citlivosť kašľového reflexu u pacientov s respiračnými ochoreniami / R. Péčová ... [et al.]
  In: Studia Pneumologica et Phthiseologica. - Roč. 59, č. 3 (1999), s. 115-119
 33. ADF Laryngeálny a tracheobronchiálny kašeľ u anestézovaných mačiek a morčiat / M. Tatár ... [et al.]
  In: Studia Pneumologica et Phthiseologica. - Roč. 54, č. 2 (1994), s. 143-145
 34. ADF Vplyv experimentálneho gastroezofageálneho refluxu na kašeľ u anestézovaných mačiek / M. Tatár ... [et al.]
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 97, č. 5 (1996), s. 284-288
 35. ADF Citlivosť kašľového reflexu u bdelých morčiat, potkanov a králikov / M. Tatár ... [et al.]
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 98, č. 10 (1997), s. 539-543
 36. ADF Sledovanie citlivosti kašľového reflexu u ľudí / M. Tatár ... [et al.]
  In: Studia Pneumologica et Phthiseologica. - Roč. 57, č. 6 (1997), s. 251-254
 37. ADF Faktory vzniku autoimunitných ochorení štítnej žľazy / M. Neuschlová... [et al.]
  In: Klinická imunológia a alergológia. - Roč. 21, č. 2 (2011), s. 21-26
 38. ADF Cough reflex sensitivity testing in asthmatic patients and healthy volunteers / M. Neuschlová, R. Péčová
  In: Acta Medica Martiniana. - Roč. 13, suppl. 1 (2013), s. 21-27
 39. ADF Severe recurrent epistaxis - the main sympton of hereditary haemorrhagic teleangiectasia / Miroslava Lúčanská, Andrej Hajtman, Renata Péčová
  In: Acta Medica Martiniana. - Roč. 18, č. 3 (2018), s. 42-48
 40. ADF One session bilateral carotid stenting - experience from Slovakian center / V. Nosáľ ... [et al.]
  In: Acta Medica Martiniana. - Roč. 16, č. 1 (2016), s. 30-35
 41. ADF Kromoglykát a ketotifen v liečbe mastocytóz / M. Péč ... [et al.]
  In: Klinická imunológia a alergológia. - Zv. 14, č. 4 (2004), s. 5-8
 42. ADF Antagonisty H1-a H2-receptorov v liečbe mastocytózy / M. Péč ... [et al.]
  In: Klinická imunológia a alergológia. - Zv. 14, č. 4 (2004), s. 13-15
 43. ADF Etiopatogenéza a klinický obraz autoimunitných ochorení štítnej žľazy / M. Neuschlová... [et al.]
  In: Otorinolaryngológia a chirurgia hlavy a krku. - Roč. 5, č. 2-3 (2011), s. 63-69
 44. ADM Korelácia rinoendoskopiou stanoveného stupňa hypertrofie adenoidných vegetácií so stupňom nosovej obštrukcie objektivizovaným rinomanometriou / J. Soják, P. Ďurdík, R. Péčová
  In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 72, č. 3 (2017), s. 164-169
 45. ADM Vplyv adenoidných vegetácií a endoskopickej adenoidektómie na priechodnosť nosa u pediatrických pacientov / J. Sojak, P. Ďurdík, R. Péčová
  In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 72, č. 3 (2017), s. 170-175
 46. AED Udržiavacia liečba v terapii mantle cell lymphoma (MCL)? / J. Sokol ... [et al.]
  In: Súčasné problémy výskumu v biológii a medicíne 2 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8187-010-1. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2016. - S. 61-71 [online]
 47. AED Doštičková hyperagregabilita / J. Sokol ... [et al.]
  In: Súčasné problémy výskumu v biológii a medicíne 2 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8187-010-1. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2016. - S. 72-78 [online]
 48. AED Aktuálne poznatky o imunopatogenéze bronchiálnej astmy / M. Neuschlová... [et al.]
  In: Nové poznatky v respirológii. - ISBN 978-80-88866-82-4. - Martin : Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta, 2010. - S. 113-118
 49. AED Citlivosť kašľového reflexu v klinických podmienkach / R. Péčová
  In: Nové poznatky v respirológii. - ISBN 978-80-88866-82-4. - Martin : Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta, 2010. - S. 77-81
 50. AED Objektívne hodnotenie chronického kašľa a efektívnosti jeho liečby / R. Péčová, M. Tatár
  In: Nové trendy vo farmakoterapii 4 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-32-5. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2012. - S. 95-97 [online]
 51. AED Vplyvy nosovej sliznice v "up" a "down" regulácii kašľa - možnosti terapeutického využitia / J. Plevková... [et al.]
  In: Nové trendy vo farmakoterapii 4 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-32-5. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2012. - S. 102-108 [online]
 52. AED Leukémia / J. Sokol ... [et al.]
  In: Súčasné problémy výskumu v biológii a medicíne 2 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8187-010-1. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2016. - S. 13-21 [online]
 53. AED Antiproliferatívne účinky mladého jačmeňa v modeli karcinómu prsníka in vivo / P. Kubatka ... [et al.]
  In: Súčasné problémy výskumu v biológii a medicíne 2 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8187-010-1. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2016. - S. 22-29 [online]
 54. AED Proapoptotické, antiangiogénne a antiproliferatívne účinky oregana v modeli karcinómu prsníka u samíc potkanov / P. Kubatka ... [et al.]
  In: Súčasné problémy výskumu v biológii a medicíne 2 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8187-010-1. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2016. - S. 5-12 [online]
 55. AED Histopatológia experimentálnych mamárnych karcinómov po liečbe ovocnými polyfenolmi / A. Kapinová ... [et al.]
  In: Onkologické aspekty lekárskej biológie 2. - ISBN 978-80-89544-86-8. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2015. - S. 75-79
 56. AED Terapia vlasatobunkovej leukémie / J. Sokol ... [et al.]
  In: Súčasné problémy výskumu v biológii a medicíne 2 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8187-010-1. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2016. - S. 59-63 [online]
 57. AED Efekt oregana na vybrané parametre nádorových kmeňových buniek v modeli karcinómu prsníka / P. Kubatka ... [et al.]
  In: Súčasné problémy výskumu v biológii a medicíne 3 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8187-020-0. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2016. - S. 5-12 [online]
 58. AED Zmeny vybraných hemostazeologických parametrov pri mnohopočetnom myelóme / J. Sokol ... [et al.]
  In: Súčasné problémy výskumu v biológii a medicíne 3 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8187-020-0. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2016. - S. 31-40 [online]
 59. AED Skúsenosti s novou liečbou u pacienta s lymfómom z plášťových buniek / J. Sokol ... [et al.]
  In: Súčasné problémy výskumu v biológii a medicíne 3 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8187-020-0. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2016. - S. 41-48 [online]
 60. AED Syndróm lepivých doštičiek a venózny tromboembolizmus / J. Sokol ... [et al.]
  In: Súčasné problémy výskumu v biológii a medicíne 3 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8187-020-0. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2016. - S. 49-56 [online]
 61. AED Aktivita aferentných nervových zakončení v dýchacích cestách u detí s astma bronchiale a atopickou dermatitídou / R. Péčová ... [et al.]
  In: Súčasné problémy výskumu v biológii a medicíne 3 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8187-020-0. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2016. - S. 57-68 [online]
 62. AED Objektivizácia chronického kašľa u detí s astma bronchiale / R. Péčová ... [et al.]
  In: Súčasné problémy výskumu v biológii a medicíne 3 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8187-020-0. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2016. - S. 69-77 [online]
 63. AED Chemoprevencia mamárnej karcinogenézy u potkanov inhibíciou cyklooxygenázy / P. Kubatka... [et al.]
  In: Súčasné problémy výskumu v biológii a medicíne 1.. - ISBN 978-80-223-3231-6. - Bratislava : Univerzita Komenského, Vydavateľstvo, 2012. - S. 4-12
 64. AED Statíny ako potenciálna voľba v prevencii a liečbe rakoviny / K. Žihlavníková... [et al.]
  In: Súčasné problémy výskumu v biológii a medicíne 1.. - ISBN 978-80-223-3231-6. - Bratislava : Univerzita Komenského, Vydavateľstvo, 2012. - S. 13-21
 65. AED Fytochemikálie v prevencii nádorových ochorení / A. Kapinová... [et al.]
  In: Súčasné problémy výskumu v biológii a medicíne 1.. - ISBN 978-80-223-3231-6. - Bratislava : Univerzita Komenského, Vydavateľstvo, 2012. - S. 22-30
 66. AED Varixy a genetické polymorfizmy asociované s varixami dolných končatín / J. Mazuchová... [et al.]
  In: Súčasné problémy výskumu v biológii a medicíne 1.. - ISBN 978-80-223-3231-6. - Bratislava : Univerzita Komenského, Vydavateľstvo, 2012. - S. 56-63
 67. AED Tyroidektómia a miniinvazívna tyroidektómia / P. Hanzel... [et al.]
  In: Súčasné problémy výskumu v biológii a medicíne 1.. - ISBN 978-80-223-3231-6. - Bratislava : Univerzita Komenského, Vydavateľstvo, 2012. - S. 75-83
 68. AED Nezhubné ochorenia štítnej žľazy a karcinóm prsníka / E. Hajtmanová... [et al.]
  In: Súčasné problémy výskumu v biológii a medicíne 1.. - ISBN 978-80-223-3231-6. - Bratislava : Univerzita Komenského, Vydavateľstvo, 2012. - S. 90-97
 69. AED Imunofenotypizácia mastocytózy / M. Péč... [et al.]
  In: Súčasné problémy výskumu v biológii a medicíne 1.. - ISBN 978-80-223-3231-6. - Bratislava : Univerzita Komenského, Vydavateľstvo, 2012. - S. 144-155
 70. AED Tromboprofylaxia u žien s habituálnymi potratmi / J. Chudej ... [et al.]
  In: Súčasné problémy výskumu v biológii a medicíne 2 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8187-010-1. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2016. - S. 53-58 [online]
 71. AEG Sensitivity of cough reflex to capsaicin in patients with pollen allergy / R. Péčová ... [et al.]
  In: European Respiratory Journal. - Roč. 18, suppl. 33 (2001), s. 104s
 72. AEG Atopic dermatitis is accompanied by increased sensitivity of airway afferent nerve-endings / R. Péčová ... [et al.]
  In: Annales de dermatologie et de vénéréologie. - Roč. 129, č. 1 ( Hours serie) (2002), s. 1S419
 73. AEG Sensitivity of cough reflex in non-anaesthetized guinea-pigs, rats and rabbits / M. Tatár ... [et al.]
  In: European Respiratory Journal. - Roč. 7, suppl. 18 (1994), s. 199
 74. AEG Different sensitivity of cough and sneeze reflexes to capsaicin challenge in humans / M. Tatár ... [et al.]
  In: European Respiratory Journal. - Roč. 8, suppl. 19 (1995), s. 162
 75. AEG Chemically-induced cough is not affected by partial laryngeal denervation in conscious guinea-pigs / M. Tatár ... [et al.]
  In: European Respiratory Journal. - Roč. 9, č. 23 (1996), s. 46-47
 76. AEG Cough sensitivity in localised scleroderma without respiratory symptoms / R. Péčová ... [et al.]
  In: European Respiratory Journal. - Roč. 22, suppl. 45 (2003), s. 46s
 77. AEG Cough sensitivity changes in allergic rhinitis and atopic dermatitis without clinical symptoms from lower airways / R. Péčová ... [et al.]
  In: European Respiratory Journal. - Roč. 20, suppl. 38 (2002), s. 188s
 78. AFC Influence of aspiration reflex on cough reflex sensitivity in asthmatic children / R. Péčová... [et al.]
  In: Allergy, asthma & immunology: from genes to clinical application. - ISBN 978-80-7587-604-3. - Bologna : Medimond, 2011. - S. 101-104
 79. AFC Deep nasal inspirations increase the cough threshold in children with mild asthma / R. Péčová ... [et al.]
  In: Respiratory Regulation - Clinical Advances. Vol. 755. - e-ISBN 978-94-007-4546-9 / ISBN 978-94-007-4545-2. - Basel : Springer, 2013. - S. 65-69
 80. AFD Periférne a centrálne nervové mechanizmy facilitujúce kašeľ u pacientov s rinosinopatiou / J. Plevková... [et al.]
  In: Centrum experimentálnej a klinickej respirológie. - Martin : Univerzita Komenského Jesseniova lekárska fakulta, 2009. - S. 107-112
 81. AFD Objektívne vyšetrenie kašľa u detí / M. Tatár... [et al.]
  In: 23. Slovensko-poľské Vojtekove-Rudnikove dni detskej pneumoftizeológie a imunoalergológie. - ISBN 978-80-89544-03-5. - Dolný Smokovec : Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a resp. chorôb, 2011. - S. 7-10
 82. AFD Reaktivita aferentných nervových zakončení dýchacích ciest v klinických podmienkach / R. Péčová... [et al.]
  In: 23. Slovensko-poľské Vojtekove-Rudnikove dni detskej pneumoftizeológie a imunoalergológie. - ISBN 978-80-89544-03-5. - Dolný Smokovec : Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a resp. chorôb, 2011. - S. 19-22
 83. AFE The effect of capsaicin inhalation in anaesthetized cats / M. Tatár ... [et al.]
  In: 32. Congress of the International Union of Physiological Sciences. - Glasgow : [s.n.], [1993]. - S. 100
 84. AFE Cough and afferent inputs from the nose: how importants is the link? / J. Plevková ... [et al.]
  In: 10th Conference of the Working Group on Respiratory Pathophysiology. - Zakopane : [s.n.], 2004. - S. 61
 85. AFE Cough sensitivity changes in scleroderma localised without clinical symptoms from lower airways / R. Péčová ... [et al.]
  In: 9th Polish-German Conference on Advances in Experimental and Clinical Pneumology. - Zakopane : [s.n.], 2003. - S. 36
 86. AFG Cough sensitivity in allergic rhinitis / M. Tatár ... [et al.]
  In: 2nd International symposium Cough: pharmacology and therapy. - London : [s.n.], 2001. - [S. 2]
 87. AFG Cough reflex sensitivity in patients with atopic dermatitis / R. Péčová ... [et al.]
  In: 2nd International symposium Cough: pharmacology and therapy. - London : [s.n.], 2001. - [S. 1]
 88. AFG Cough reflex sensitivity in gastro-oesophageal reflux and asthma children / R. Péčová... [et al.]
  In: 6th International Symposium on Cough. - London : Imperial College Faculty of Medicine, 2010. - S. 17
 89. AFG Citlivosť kašľového reflexu u pacientov s rinitídami a jej farmakologické ovplyvnenie / R. Péčová ... [et al.]
  In: Československá fyziologie. - Roč. 50, č. 4 (2001), s. 176
 90. AFG Citlivosť kašľového reflexu - zisťovanie dysfunkcie dýchacích ciest / M. Tatár ... [et al.]
  In: Studia Pneumologica et Phthiseologica. - Roč. 62, suppl. 1 (2002), s. 72
 91. AFG The impact of intranasal histamine on cough reflex in subjects with allergic rhinitis / J. Plevková ... [et al.]
  In: European Respiratory Journal. - Roč. 26, Suppl. 49 (2005), s. 480
 92. AFG Induced sputum eosinophils, bronchial reactivity in allergic rhinitis patients / M. Tatár ... [et al.]
  In: European Respiratory Journal. - Roč. 26, Suppl. 49 (2005), s. 583s
 93. AFG Skúsenosti s výučbou patologickej fyziológie v lekárskych a nelekárskych študijných programoch na JLF UK v Martine / R. Péčová ... [et al.]
  In: Patofyziologie 2008. - ISBN 978-80-254-0863-6. - Praha : 1. lékařská fakulta UK, 2008. - S. 22
 94. AFG Cough sensitivity in patients with gastroesophageal reflux disease / N. Javorková ... [et al.]
  In: 16th European student's conference. - Berlin : [s.n.], 2005. - S. 265
 95. AFG Does subjective evaluation of severity of cough reflect sensitivity of cough reflex in patients with respiratory diseases / R. Péčová ... [et al.]
  In: 12th Congress of Pathological and Clinical Physiology. - Olomouc : [s.n.], 1995. - S. 50
 96. AFG Respiratory defence reflexes during experimental gastroesophageal reflux / M. Tatár ... [et al.]
  In: 12th Congress of Pathological and Clinical Physiology. - Olomouc : [s.n.], 1995. - S. 114
 97. AFG Zisťovanie citlivosti kašľového reflexu v klinických podmienkach / M. Tatár ... [et al.]
  In: Celostátní sjezd České společnosti fyziologie a patologie dýchaní. - Brno : [s.n.], 1995. - S. 34
 98. AFG Acidification of distal esophagus increases cough reflex sensitivity in patients with gastroesophageal reflux disease (GERD) and chronic cough / N. Javorková ... [et al.]
  In: Gastroenterology [elektronický dokument]. - Roč. 130, č. 4, Suppl. 2 (2006), s. A-105
 99. AFG Komplexné vyšetrenie reaktivity dýchacích ciest / M. Tatár ... [et al.]
  In: Novinky v pneumologii. Pneumologie, ftizeologie, ošetřovatelství. - ISBN 80-239-7293-6. - Hradec Králové : Nadační fond pro léčbu a výzkum plicních a přidružených onemocnění, 2006. - S. 27-28
 100. AFG Plasticita kašľového reflexu: úloha patologického procesu v nosovej a prínosových dutinách / M. Tatár ... [et al.]
  In: XVI Polsko-Slowackie dni pneumologii i alergologii dzieciecej im. V. Vojteka i J. Rudnika. - Rabka : [s.n.], 2003. - S. 41-42
 101. AFG Effect of acidification of distal esophagus on cough sensitivity in patients with gastroesophageal reflux disease / M. Tatár ... [et al.]
  In: European Respiratory Journal. - Roč. 22, suppl. 45 (2003), s. 172
 102. AFG Changes in cough sensitivity in sclerodermia that present without clinical symptoms from lower airways / R. Péčová ... [et al.]
  In: Journal of Physiology and Pharmacology. - Roč. 54, suppl. 1 (2003), s. 75
 103. AFG Effect of nasal steroids on cough sensitivity in patients with allergic rhinitis / R. Péčová ... [et al.]
  In: 3rd International Symposium: Cough Acute and Chronic. - London : [s.n.], 2004. - [S. 1]
 104. AFG The cough reactivity changes in healthy and allergic subjects induced by intranasal histamine challenge / J. Plevková ... [et al.]
  In: 5th International Symposium on Cough [elektronický zdroj]. - London : Imperial College, 2008. - S. 72 [CD-ROM]
 105. AFG Sledovanie reaktivity aferentných nervových zakončení dýchacích ciest v klinických podmienkach / R. Péčová, J. Plevková, M. Tatár
  In: 19. Konference českých a slovenských patofyziologů. - ISBN 978-80-905337-3-8. - Brno : LF MU, 2013. - [S. 1]
 106. AFG Capsaicin-induced cough reflex is inhibited by deep inspiration in children with mild asthma / R. Péčová... [et al.]
  In: European Respiratory Journal. - Roč. 38, suppl. 55 (2011), s. 393-394
 107. AFG Pathogenesis of cough in allergic rhinitis / M. Tatár ... [et al.]
  In: 14th Congress of Pathological and Clinical Physiology. - Hradec Králové : LF UK, 2002. - S. 63
 108. AFH Citlivosť kašľového reflexu / R. Péčová
  In: 22. Martinské dni dýchania. - Martin : JLF UK, 2010. - S. 26
 109. AFH Výskumné projekty Ústavu patologickej fyziológie JLF UK v Martine - raktivita aferetných nervových zakončení dýchacích ciest v klinických podmienkách / R. Péčová... [et al.]
  In: 18. Konferencia slovenských a českých patofyziológov. - Košice : SLS, 2010. - S. 66
 110. AFH Vplyv acidifikácie pažeráka na citlivosť kašľového reflexu pacientov s gastroezofageálnou refluxnou chorobou / Z. Diľová ... [et al.]
  In: 23. Študentská vedecká konferencia JLF UK. - Martin : JLF UK, 2002. - S. 13
 111. AFH Vplyv acidifikácie pažeráka na citlivosť kašľového reflexu pacientov s gastroezofageálnou refluxnou chorobou / N. Javorková ... [et al.]
  In: 18. Martinské dni dýchania. - Martin : Univerzita Komenského, Jesseniova lekárska fakulta, 2002. - S. 16
 112. AFH Ovplyvňujú patologické procesy v koži citlivosť nervových zakončení v dýchacích cestách? / R. Péčová ... [et al.]
  In: 18. Martinské dni dýchania. - Martin : JLF UK, 2002. - S. 22-23
 113. AFH Indukované spútum v diagnostike eozinofilného zápalu dýchacích ciest / M. Tatár ... [et al.]
  In: III. Haľákove dni. - ISBN 80-88866-35-9. - Martin : JLF UK, 2005. - S. 23-24
 114. AFH Reactivity of airway afferent nerve-endings and genetic predisposition bound to HLA molecules in children with bronchial asthma / M. Tatár ... [et al.]
  In: Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica. - Roč. 11, č. 1-2 (2008), s. 23
 115. AFH Citlivosť kašľového reflexu u pacientov s polinózou / R. Péčová ... [et al.]
  In: 17. Martinské dni dýchania. Martin Days of Respiration. - Martin : JLF UK, 2000. - S. 12
 116. AFH Defensive respiratory reflexes in guinea-pigs exposed to pure normobaric oxygen for 48 h. / J. Hanáček ... [et al.]
  In: 14. Martinské dni dýchania. - Martin : JLF UK, 1994. - S. 8
 117. AFH Sensitivity of cough reflex - new way in diagnosis and therapy of chronic persistent cough / R. Péčová ... [et al.]
  In: 14. Martinské dni dýchania. - Martin : JLF UK, 1994. - S. 22
 118. AFH Is it important to study antitussive activity of agents in chemically-induced cough? / M. Tatár ... [et al.]
  In: 14. Martinské dni dýchania. - Martin : JLF UK, 1994. - S. 21
 119. AFH Evaluation of the senzitivity of the cough reflex in human / M. Tatár ... [et al.]
  In: 8th Congress of Slovak and Czech Pneumologic & Phthisiologic Societies with International Participation. - Martin : JLF UK, 1994. - S. 69
 120. AFH Diagnostic aerosols for evaluation of sensitivity of cough reflex in humans and animals / M. Tatár ... [et al.]
  In: International symposium. - Štrbské Pleso : [s.n.], 1996. - S. 58
 121. AFH Reaktivita aferentných nervových zakončení v dýchacích cestách a genetická predispozícia viazaná na HLA molekuly u detí s astma bronchiale / R. Péčová
  In: 5. Haľákove dni. - ISBN 978-8088866-62-6. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského, 2009. - S. 13
 122. AFH Zápalové zmeny priedušiek u pacientov so sezónnou alergickou rinitídou bez asthmy a s alergickou rinitídou s asthmou počas a mimo peľovú sezónu / J. Žucha... [et al.]
  In: 5. Haľákove dni. - ISBN 978-8088866-62-6. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského, 2009. - S. 22-23
 123. AFH Facilitation of the cough response by afferent inputs from the nasal mucosa tested in animal experiments and clinical surveys / J. Plevková ... [et al.]
  In: Acta Physiologica. - Roč. 191, suppl. 658 (2007), s. 67
 124. AFH Changes of capsaicin-induced cough reflex in patients with cancer radiotherapy in chest and neck regions / N. Javorková ... [et al.]
  In: 16. Konferencia slovenských a českých patofyziológov. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2006. - [S . 1]
 125. AFH Changes of capsaicin-induced cough reflex in patients with cancer radiotherapy in chest and neck regions / N. Javorková ... [et al.]
  In: 20. Martinské dni dýchania. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2006. - S. 51
 126. AFH Hodnotenie kašľa u pacientov s respiračnými ochoreniami pomocou vizuálnej analógovej škály a vyšetrením citlivosti kašľového reflexu / R. Péčová ...[et al.]
  In: Stredoslovenské lekárske dni. - Martin : JLF UK, 2001. - S. 63-64
 127. AFH Vplyv chirurgickej liečby na citlivosť kašľového reflexu u pacientov s autoimunitnou tyreoiditídou / P. Hanzel... [et al.]
  In: 64. Česko-slovenské farmakologické dni; 24. Martinské dni dýchania [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-70-7. - Martin : JLF UK, 2014. - S. 31 [online]
 128. AFH Analýza indukovaného spúta pacientov s bronchiálnou astmou a alergickou rinitídou / M. Tatár ... [et al.]
  In: Respiro. - Roč. 6, suppl. 1 (2004), s. 36
 129. AFH Prínos vyšetrovania niektorých markerov alergického zápalu v indukovanom spúte pre diagnostiku a monitoring alergických ochorení v dýchacích cestách / J. Žucha ... [et al.]
  In: Respiro. - Roč. 6, suppl. 1 (2004), s. 40
 130. AFH The effect of experimentally induced obstruction and hypersecretion of the nasal cavity on the cough reflex sensitivity in human healthy volunteers / J. Plevková ... [et al.]
  In: 19. Martinské dni dýchania. - Martin : JLF UK, 2004. - S. 44
 131. AFH Changes of airway functions induced by radiotherapy of tumors localized at chest and neck regions - first experiences / N. Javorková ... [et al.]
  In: 19. Martinské dni dýchania. - Martin : JLF UK, 2004. - S. 64
 132. AFH Cytologické a biochemické vyšetrenie indukovaného spúta / M. Tatár ... [et al.]
  In: Klinická imunológia a alergológia. - Zv. 14, č. 1 (2004), s. 36-37
 133. AFH Interdisciplinárne sledovanie pacientov s alergickým ochorením v horných a dolných dýchacích orgánoch / J. Žucha ... [et al.]
  In: Klinická imunológia a alergológia. - Zv. 14, č. 1 (2004), s. 37
 134. AFH Mechanizmy vzniku kašľa pri alergickej rinitíde / M. Tatár ... [et al.]
  In: 14. kongres Slovenskej a Českej pneumologickej a ftizeologickej spoločnosti [elektronický zdroj]. - Bratislava : Slovenská lekárska spoločnosť, 2008. - Nestr. [2 s.] [CD-ROM]
 135. AFH Airway afferent nerve endings reactivity in patients with seasonal allergic rhinitis / R. Péčová ... [et al.]
  In: 21st Martin Days of Breathing [elektronický zdroj]. - Martin : Univerzita Komenského, Jesseniova lekárska fakulta, 2008. - S. 27 [online]
 136. AFH Histamine induced nasal symptoms and their effects on cough reflex in healthy humans and subjects with allergic rhinitis / J. Plevková ... [et al.]
  In: 21st Martin Days of Breathing [elektronický zdroj]. - Martin : Univerzita Komenského, Jesseniova lekárska fakulta, 2008. - S. 28 [online]
 137. AFH Sledovanie aktivity aferentných nervových zakončení v dýchacích cestách v klinických podmienkach / R. Péčová, M. Tatár
  In: 25. Martinské dni dýchania [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8187-015-6. - Martin : Ústav lekárskej biofyziky JLF UK, 2016. - Nestr. [1 s.] [online]
 138. AFH Patomechanizmy chronického kašľa / R. Péčová .... [et al.]
  In: Klinická imunológia a alergológia. - Roč. 16, č. 1 (2007), s. 40
 139. AFH Sensitivity of cough reflex in patients with respiratory diseases / R. Péčová ... [et al.]
  In: 16. Martinské dni dýchania. - Martin : JLFUK, 1998. - [S. 1]
 140. AFH Eozinofilná bronchitída a chronický kašeľ / M. Tatár ... [et al.]
  In: Klinická imunológia a alergológia. - Roč. 16, č. 1 (2007), s. 46
 141. AFH Vzťah citlivosti kašľového reflexu a body mass indexu u detí s chronickým kašľom - pilotná štúdia / Ján Sojak ... [et al.]
  In: 96. Fyziologické dni. - ISBN 978-80-8187-074-3. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2020. - S. 99-99
 142. AFH Vplyv endoskopickej adenoidektómie na citlivosť kašľového reflexu u detí s chronickým kašľom / Ján Sojak ... [et al.]
  In: 96. Fyziologické dni. - ISBN 978-80-8187-074-3. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2020. - S. 100-100
 143. AFH Citlivosť kašľového reflexu a FENO (Fractional Exhaled Nitric Oxide) u detí s asthma bronchiale / Peter Kunč ... [et al.]
  In: 96. Fyziologické dni. - ISBN 978-80-8187-074-3. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2020. - S. 51-51
 144. BBA Cough sensitivity testing / R. Péčová, M. Tatár
  In: Cough : from lab to clinic. - ISBN 978-1-905740-63-5. - New Delhi : Ane Books, 2007. - S. 237-252
 145. BCI Vybrané kapitoly z patologickej fyziológie pre študentov študijného programu Všeobecné lekárstvo / R. Péčová
  Bratislava : Univerzita Komenského Jesseniova lekárska fakulta, 2015
 146. BCI Lekárska biológia [elektronický zdroj] : . / M. Péč ... [et al.]
  Žilina : Žilinská univerzita. Elektrotechnická fakulta, 2005
 147. BCI Lekárska biológia [elektronický zdroj] : pre študijné odbory fyzioterapia, laboratórne vyšetrovacie metódy a verejné zdravotníctvo. / M. Péč ... [et al.]
  Martin : Univerzita Komenského Bratislava, Jesseniova lekárska fakulta Martin, 2005
 148. BCI Lekárska biológia [elektronický zdroj] : pre študijné odbory ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia. / M. Péč ... [et al.]
  Martin : Univerzita Komenského Bratislava, Jesseniova lekárska fakulta Martin, 2005
 149. BCI Základy lekárskej biológie pre študijný odbor Ošetrovateľstvo [elektronický zdroj] : . / M. Péč ... [et al.]
  Martin : Univerzita Komenského Bratislava, Jesseniova lekárska fakulta Martin, 2007
 150. BCI Lekárska biológia [elektronický zdroj] : pre študijný odbor Rádiologická asistencia. / M. Péč ... [et al.]
  Martin : Univerzita Komenského Bratislava, Jesseniova lekárska fakulta Martin, 2006
 151. BCI Základy lekárskej biológie pre študijný odbor Biomedicínske inžinierstvo [elektronický zdroj] : . / M. Péč ... [et al.]
  Martin : Univerzita Komenského Bratislava, Jesseniova lekárska fakulta Martin, 2007
 152. BCI Základy lekárskej biológie pre študijný odbor Pôrodná asistencia [elektronický zdroj] : . / M. Péč ... [et al.]
  Martin : Univerzita Komenského Bratislava, Jesseniova lekárska fakulta Martin, 2007
 153. BCI Základy lekárskej biológie pre študijný odbor Rádiologická asistencia [elektronický zdroj] : . / M. Péč ... [et al.]
  Martin : Univerzita Komenského Bratislava, Jesseniova lekárska fakulta Martin, 2007
 154. BCI Základy lekárskej biológie pre študijný odbor Verejné zdravotníctvo [elektronický zdroj] : . / M. Péč ... [et al.]
  Martin : Univerzita Komenského Bratislava, Jesseniova lekárska fakulta Martin, 2007
 155. BCI Základy lekárskej biológie pre študijný odbor Laboratórne vyšetrovacie metódy [elektronický zdroj] : . / M. Péč ... [et al.]
  Martin : Univerzita Komenského Bratislava, Jesseniova lekárska fakulta Martin, 2007
 156. BCI Základy lekárskej biológie pre študijný odbor Fyzioterapia [elektronický zdroj] : . / M. Péč ... [et al.]
  Martin : Univerzita Komenského Bratislava, Jesseniova lekárska fakulta Martin, 2007
 157. BDE Aferentná inervácia respiračného systému a napäťovo riadené sodíkové kanály ako potenciálne cieľové molekuly v liečbe patologického kašľa / Simona Švajdová, Renata Péčová, Mariana Brozmanová
  In: Československá fyziologie. - Roč. 68, č. 1 (2019), s. 22-28
 158. BDF Imunopatologické mechanizmy pri brochiálnej astme a úloha cytokínov / M. Neuschlová... [et al.]
  In: Revue medicíny v praxi. - Roč. 9, č. 1 (2011), s. 5-8
 159. BDF Akútny kašeľ v ambulancii praktického lekára / M. Neuschlová... [et al.]
  In: Revue medicíny v praxi. - Roč. 10, č. 5 (2012), s. 8-10
 160. BDF Differenciálna diagnostika šarlachu a kožných exantémových ochorení vírusovej etiológie / M. Neuschlová ... [et al.]
  In: Revue medicíny v praxi. - Roč. 14, č. 1 (2016), s. 45-59
 161. BDF Prehľad klinických a predklinických štúdií o účinkoch Chlorelly pyrenoidosa a listov mladého jačmeňa na organizmus / P. Kubatka... [et al.]
  In: Via Practica. - Roč. 12, č. 5 (2015), s. 204-207
 162. BDF Kašeľ pri akútnej tracheobronchitíde u detí - infekčná etiológia / M. Neuschlová... [et al.]
  In: Revue medicíny v praxi. - Roč. 7, č. 6 (2009), s. 11-13
 163. BDF Alergická rinitída a astma / R. Péčová... [et al.]
  In: Revue medicíny v praxi. - Roč. 12, č. 2 (2014), s. 12-15
 164. BDF Kortikosteroidy v liečbe mastocytóz / J. Péč ... [et al.]
  In: Medicínsky monitor. - Č. 4 (2004), s. 1 a 4-5
 165. BDF Pripravme centrum pre starostlivosť o pacientov s chronickým kašľom / J. Plevková... [et al.]
  In: Zdravotnícke noviny. - Lekárske listy, č. 2 (2012), s. 20
 166. BDF Kyselina acetylsalicylová, interferóny a fotochemoterapia v liečbe mastocytózy / M. Péč ... [et al.]
  In: Medicínsky monitor. - Č. 4 (2004), s. 13-14
 167. BDF Genetika psoriázy / V. Valentová ... [et al.]
  In: Liečba dermatovenerologických ochorení. - Roč. 4, č. 3 (2016), s. 3-8
 168. BDF Alergická rinitída a imunita / R. Péčová... [et al.]
  In: Revue medicíny v praxi. - Roč. 9, č. 1 (2011), s. 25-27 pokračovanie na s. 43
 169. BDF Chronický kašeľ / R. Péčová
  In: Zdravotnícke noviny. - Lekárske Listy, č. 15 (2016), s. 7-9
 170. BDF Suplementácia vitamínom D u pacientov s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc / G. Nosáľová, E. Rozborilová, R. Péčová
  In: Praktické lekárnictvo. - Roč. 2, č. 3 (2012), s. 90-93
 171. BED História rádioterapie / P. Hanzel... [et al.]
  In: Súčasné problémy výskumu v biológii a medicíne 1.. - ISBN 978-80-223-3231-6. - Bratislava : Univerzita Komenského, Vydavateľstvo, 2012. - S. 84-89
 172. BED Gény a astma prehľad postupov identifikácie spojených s astmou / M. Neuschlová, R. Péčová, E. Nováková
  In: Súčasné problémy výskumu v biológii a medicíne 1.. - ISBN 978-80-223-3231-6. - Bratislava : Univerzita Komenského, Vydavateľstvo, 2012. - S. 104-112
 173. BEF Remodelácia dýchacích ciest a neurogénny zápal v patogenéze bronchiálnej astmy / M. Neuschlová ... [et al.]
  In: Súčasné problémy výskumu v biológii a medicíne 2 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8187-010-1. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2016. - S. 30-40 [online]
 174. BFA Students of Comenius University in Bratislava, the Jessenius Faculty of Medicine in Martin in a repeated feedback process / R. Péčová... [et al.]
  In: AMEE 2015. - Glasgow : [s.n.], 2015. - S. 261
 175. BFA Medical students in the feedback process again / R. Péčová... [et al.]
  In: AMEE 2014. Abstrakt book [elektronický zdroj]. - Miláno : [s.n.], 2014. - S. 298 [online]
 176. BFA Kašeľ u detí po adenoidektómii / Renata Péčová ... [et al.]
  In: 21. Kongres České pneumologické a ftizeologické společnosti a Slovenskej pneumologicklej a ftizeologickej spoločnosti. - ISBN 978-80-7471-282-1. - Olomouc : Česká pneumologická a ftizeologická společnost, 2019. - S. 52-52
 177. BFA Medical students in the feedback process / R. Péčová ... [et al.]
  In: AMEE 2016. - Barcelona : [s.n.], 2016. - Nestr. [1 s.]
 178. BFA A pilot study of a teaching model in family medicine for undergraduate medical students at Comenius University in Bratislava, Jessenius Faculty of Medicine in Martin, Slovakia / R. Péčová... [et al.]
  In: AMEE 2012 : Conference Abstracts. - Lyon : International Associationfor Medical Education, 2012. - S. 243 s.
 179. BFB Mikrobiologické nálezy u detí s hypertrofiou adenoidných vegetácií a vplyv endoskopickej adenoidektómie / A. Dikaszová ... [et al.]
  In: ORL 2017. - Martin : JLF UK, 2017. - S. 13
 180. BFB Nové potencionálne možnosti zlepšenia diagnostiky a manažmentu detskej bronchiálnej astmy prostredníctvom stanovenia neinvazívnych a semiinvazívnych inflamometrických markerov / Peter Kunč ... [et al.]
  In: 26. Martinské dni dýchania : program a abstrakty. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2018. - S. 25-25
 181. DAI Niektoré patogenetické aspekty zmenenej citlivosti kašľového reflexu / R. Péčová ; školiteľ M. Tatár
  Martin : [s.n.], 2000
 182. DAI Vplyv patologických procesov v respiračnom systéme a koži na citlivosť kašľového reflexu / R. Péčová
  Martin : [s.n.], 2006
 183. GII Martinská letná univerzita / R. Péčová
  In: Naša univerzita. - Roč. 63, č. 1 (2016), s. 23
 184. GII Stanovenie citlivosti kašľového reflexu u ľudí : správa z výsledkov riešenia fakultného projektu. / J. Hanáček ... [et al.]
  Martin : [s.n.], 1997