Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

Kontakty a foto zamestnancov a denných doktorandov ÚPF

Kontakty

Kolektív ÚPF - fotografia

Ústav patologickej fyziológie - zamestnanci

 1. ADC Evaluation of the effect of GABA(B) agonists on the vagal nodose C-fibers in the esophagus / M. Brozmanová... [et al.]
  In: Physiological Research. - Roč. 62, č. 3 (2013), s. 285-295
 2. ADC Mechanisms of the adenosine A(2A) receptor-induced sensitization of esophageal C fibers / M. Brozmanová ... [et al.]
  In: American Journal of Physiology -Gastrointestinal and Liver Physiology. - Roč. 310, č. 3 (2016), s. G215-G223
 3. ADC Preferential activation of the vagal nodose nociceptive subtype by TRPA1 agonists in the guinea pig esophagus / M. Brozmanová... [et al.]
  In: Neurogastroenterology and Motility. - Roč. 23, č. 10 (2011), s. e437-e445
 4. ADC The inflammatory molecule sphingosine-1-phosphate is not effective to evoke or sensitize cough in naive guinea pigs / Simona Švajdová, Lenka Mazúrová, Mariana Brozmanová
  In: Respiratory Physiology & Neurobiology : Special Issue [elektronický dokument]. - Roč. 257 (2018), s. 82-86 [print]
 5. ADC Comparison of TRPA1-versus TRPV1-mediated cough in guinea pigs / M. Brozmanová... [et al.]
  In: European Journal of Pharmacology. - Roč. 689, č. 1-3 (2012), s. 211-218
 6. ADM Impact of Air Pollution on Age and Gender Related Increase in Cough Reflex Sensitivity of Healthy Children in Slovakia / S. Demoulin-Alexiková ... [et al.]
  In: Frontiers in Physiology. - Roč. 7, č. čl. 54 (2016), s. 1-11
 7. AED Adenozínový A2A receptor a zmeny citlivosti nodóznych C-vlákien v pažeráku / M. Kollárik... [et al.]
  In: Novinky v experimentálnej a klinickej medicíne. - ISBN 978-80-89544-27-1. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2012. - S. 61-68
 8. AED Porovnanie mechanickej odpovede spinálnych DRG, jugulárnych a nodóznych nociceptívnych nervových vlákien v pažeráku / M. Kollárik... [et al.]
  In: Novinky v experimentálnej a klinickej medicíne. - ISBN 978-80-89544-27-1. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2012. - S. 81-87
 9. AED Zhodnotenie počtu eozinofilov v modeli eozinofilnej ezofagitídy / M. Brozmanová ... [et al.]
  In: Nové trendy a perspektívy v histológii 3. [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8187-030-9. - Martin : JLF UK, 2017. - S. 68-71 [online]
 10. AED Farmakológia kašľa sprostredkovaného TRPA1 (Transient receptor potential ankyrin 1) receptorom / M. Brozmanová... [et al.]
  In: Nové poznatky v respirológii. - ISBN 978-80-88866-82-4. - Martin : Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta, 2010. - S. 14-18
 11. AED Senzibilizácia pažerákových nociceptorov sprostredkovaná stimuláciou adenozínových receptorov - priebežné výsledky / M. Brozmanová... [et al.]
  In: Nové poznatky v respirológii. - ISBN 978-80-88866-82-4. - Martin : Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta, 2010. - S. 136-140
 12. AED Model eozinofilnej ezofagitídy pre štúdium viscerálnej aferentnej neuroplasticity / M. Brozmanová... [et al.]
  In: Nové trendy vo farmakoterapii 6 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-75-2. - Martin : JLF UK, 2014. - S. 5-10 [online]
 13. AED Rozdiely v aktivácii nodóznych a jugulárnych nociceptívnych vlákien v pažeráku cez TRPA1 receptor / M. Brozmanová, L. Mazúrová, M. Tatár
  In: Nové trendy vo farmakoterapii 4 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-32-5. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2012. - S. 39-44 [online]
 14. AFD Podiel TRPA1 receptora v patogenéze kašľa u morčiat / M. Brozmanová... [et al.]
  In: 23. Slovensko-poľské Vojtekove-Rudnikove dni detskej pneumoftizeológie a imunoalergológie. - ISBN 978-80-89544-03-5. - Dolný Smokovec : Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a resp. chorôb, 2011. - S. 52-54
 15. AFG The expression of neurotrophins and neurotrophic factors in the acute model of eosinophilic inflammation of the esophagus / A. Štefániková... [et al.]
  In: United European Gastroenterology Journal. - Roč. 3, suppl. 1 (2015), s. A474
 16. AFG The model of eosinophilic esophagus in modulation of visceral afferent pathways / M. Brozmanová ... [et al.]
  In: Physiological Research. - Roč. 66, č. 5 (2017), s. 1P
 17. AFG Sensitization of vagal esophageal nociceptors induced by stimulation of the adenosine A2A receptors / M. Brozmanová... [et al.]
  In: Gastroenterology [elektronický dokument]. - Roč. 142, č. 5, suppl. 1 (2012), s. 698-699
 18. AFG Electrophysiological analysis of sensitization mechanisms in visceral nociceptors by adenosine / M. Brozmanová ... [et al.]
  In: Physiological Research. - Roč. 65, č. 4 (2016), s. 1P
 19. AFG TRPA1 versus TRPV1 receptors activation in cough / M. Brozmanová... [et al.]
  In: International Conference "Advances in Pneumology" [elektronický zdroj]. - Bonn : [s.n.], 2011. - Nestr. [1 s.] [CD-ROM]
 20. AFG Transient receptor potential ankyrin 1 (TRPA-1)-mediated cough / M. Brozmanová... [et al.]
  In: European Respiratory Journal. - Roč. 38, suppl. 55 (2011), s. 142
 21. AFG Mechanisms of the adenosine A2A receptor-induced mechanical senzitization of vagal C-fibers innervating the esophagus / M. Brozmanová... [et al.]
  In: United European Gastroenterology Journal. - Roč. 2, suppl. 1 (2014), s. A92
 22. AFH Stimulation of adenosine receptors activates and sensitizes esophageal nociceptors / M. Brozmanová... [et al.]
  In: 87. fyziologické dni. - ISBN 978-80-969544-8-3. - Bratislava : SAV, 2011. - S. 12
 23. AFH Kašeľ sprostredkovaný aktiváciou TRPA1 (Transient Receptor Potential Ankyrin 1) receptora u morčiat / M. Brozmanová... [et al.]
  In: 5. Haľákove dni. - ISBN 978-8088866-62-6. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského, 2009. - S. 25-26
 24. AFH Mechanisms of adenosine A2A receptor-mediated excitability increase in vagal c-fibers / M. Brozmanová... [et al.]
  In: 90. fyziologické dni. - ISBN 978-80-223-3555-3. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2014. - S. 47
 25. AFH Allergic inflammation model for the study of visceral afferent neuroplasticity / M. Brozmanová... [et al.]
  In: 90. fyziologické dni. - ISBN 978-80-223-3555-3. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2014. - S. 46
 26. AFH Model eozinofilnej ezofagitídy pre štúdium viscerálnej aferentnej neuroplasticity / M. Brozmanová... [et al.]
  In: 64. Česko-slovenské farmakologické dni; 24. Martinské dni dýchania [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-70-7. - Martin : JLF UK, 2014. - S. 14 [online]
 27. AFH Neurofyziológia vágových nociceptorov / M. Brozmanová... [et al.]
  In: Paliatívna medicína a liečba bolesti. - Roč. 6, S1 (2013), s. 10
 28. AFH Elektrofyziologická analýza mechanizmov senzitizácie viscerálnych nociceptorov účinkom adenozínu / M. Brozmanová ... [et al.]
  In: 25. Martinské dni dýchania [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8187-015-6. - Martin : Ústav lekárskej biofyziky JLF UK, 2016. - Nestr. [1 s.] [online]
 29. AFH Mechanisms of adenosine-induced sensitization of placodal nociceptors / M. Brozmanová... [et al.]
  In: 23. Martinské dni dýchania. - Martin : JLF UK, 2012. - S. 17
 30. AFH Mechanosensitive properties of visceral nociceptors - dependence on developmental origin / M. Kollárik... [et al.]
  In: 23. Martinské dni dýchania. - Martin : JLF UK, 2012. - S. 27
 31. AFH Úloha TRPA1 v senzibilizácii vágových nociceptorov adenozinom / M. Brozmanová... [et al.]
  In: Paliatívna medicína a liečba bolesti. - Roč. 8, S2 (2015), s. 12
 32. BFA The inflammatory molekule sphingosine-1-phosphate is not effective to evoke or senzitize cough in naive guinea pigs / M. Brozmanová ... [et al.]
  In: 13th nternational Conference "Advances in Pneumology"[elektronický zdroj]. - Jena : Conventus Congressmanagement & Marketing GmbH, 2017. - Nestr. [1 s.] [online]
 33. BFA TRPA1 in adenosine A2A receptor-induced senzitization of esophageal nociceptors / M. Brozmanová... [et al.]
  In: 20. Konference patologické a klinické fyziologie [elektronický zdroj]. - Plzeň : LFUK, 2015. - Nestr. [1 s.] [online]
 34. BFA The acute model of eosinophilic inflammation of the esophagus for studying of visceral afferent neuroplasticity / M. Brozmanová ... [et al.]
  In: International Conference "Advances in Pneumology" [elektronický zdroj]. - Waršava : [s.n.], 2016. - Nestr. [1 s.] [online]
 35. BFA Indoor pollution and cough sensitivity to capsaicin in school age children / S. Varechová... [et al.]
  In: ERS Annual Congress 2013 [elektronický zdroj]. - Barcelona : European Respiratory Society, 2013. - S. 225s. [online]
 36. BFB Napäťovo riadené sodíkové kanály ako potenciálne cieľové molekuly v liečbe kašľa / Simona Švajdová, Lenka Mazúrová, Mariana Brozmanová
  In: 26. Martinské dni dýchania : program a abstrakty. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2018. - S. 12-12