Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

Kontakty a foto zamestnancov a denných doktorandov ÚPF

Kontakty

Kolektív ÚPF - fotografia

Ústav patologickej fyziológie - zamestnanci

  1. ADF Anti-apoptotický proteín survivin v normálnej koži a jeho praktický význam / M. Adamkov ... [et al.]
    In: Praktická medicína. - Roč. 2, č. 4 (2008), s. 29-31
  2. AFG Expression of antiapoptotic protein survivin in dysplastic nevi / M. Adamkov ... [et al.]
    In: Morphology 2008. - ISBN 978-80-244-2061-5. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2008. - S. 41