Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

Kontakty a foto zamestnancov a denných doktorandov ÚPF

Kontakty

Kolektív ÚPF - fotografia

Ústav patologickej fyziológie - zamestnanci

Ing. Alena Hulejová

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav patologickej fyziológie
sekretárka, sekretár
043/2633 606
043/2633 822
41606

Mgr. Danica Jurčáková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav patologickej fyziológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
043/2633 682
043/2633 684
2.33
41682
41684

Zdenka Košútová

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav patologickej fyziológie
pomocník a upratovač v kancelárii
043/2633 606
41606

Daniel Kovalčík

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav patologickej fyziológie
odborný technický zamestnanec, i. n.
043/2633 620
41620
41689 lab. PC, 41490 lab. TLS

Monika Letrichová

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav patologickej fyziológie
zdravotnícky zamestnanec odborný, zdravo
043/2633 642
41642

prof. MUDr. Renata Péčová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav patologickej fyziológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/2633 622
41622
41099, 41121

prof. MUDr. Jana Plevková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav patologickej fyziológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/2633 635
41635
41205

RNDr. Marek Samec, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav patologickej fyziológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
043/2633 621
41621

Kamila Štrbová

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav patologickej fyziológie
zdravotnícky zamestnanec odborný, zdravo
043/2633 642
41642

prof. MUDr. Miloš Tatár, CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav patologickej fyziológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 641
41641

Tomáš Zaťko

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav patologickej fyziológie
zdravotnícky zamestnanec odborný, zdravo
043/2633 644
41644