Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

Kontakty a foto zamestnancov a denných doktorandov ÚPF

Kontakty

Kolektív ÚPF - fotografia

Ústav patologickej fyziológie - zamestnanci

prof. MUDr. Miloš Tatár, CSc.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav patologickej fyziológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
043/2633 601
VoIP
41601
Publikačná činnosť

MUDr. Tomáš Buday, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav patologickej fyziológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
043/2633 645
VoIP
41645
Miestnosť
2.34
Publikačná činnosť

Marta Ilovská

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav patologickej fyziológie
sekretárka, sekretár
Telefón
043/2633 606
043/2633 822
VoIP
41606
Poznámka
41 822

Zdenka Košútová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav patologickej fyziológie
pomocník a upratovač v kancelárii
Telefón
043/2633 606
VoIP
41606

Lenka Mazúrová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav patologickej fyziológie
zdravotnícky zamestnanec odborný, zdravo
Telefón
043/2633 642
VoIP
41642
Publikačná činnosť

prof. MUDr. Renata Péčová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav patologickej fyziológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
043/2633 622
VoIP
41622
Poznámka
41099, 41121
Publikačná činnosť

Kamila Štrbová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav patologickej fyziológie
zdravotnícky zamestnanec odborný, zdravo
Telefón
043/2633 645
VoIP
41645
Poznámka
41649, 41650

Ing. Miroslav Vrabec

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav patologickej fyziológie
odborný technický zamestnanec, i. n.
Telefón
043/2633 620
VoIP
41620
Poznámka
41689 lab. PC, 41490 lab. TLS
Publikačná činnosť

Tomáš Zaťko

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav patologickej fyziológie
zdravotnícky zamestnanec odborný, zdravo
Telefón
043/2633 644
VoIP
41644
Publikačná činnosť

prof. MUDr. Jana Plevková, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav patologickej fyziológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
043/2633 635
VoIP
41635
Poznámka
41635, 41205
Publikačná činnosť