Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

Kontakty a foto zamestnancov a denných doktorandov ÚPF

Kontakty

Kolektív ÚPF - fotografia

Ústav patologickej fyziológie - zamestnanci

prof. MUDr. Miloš Tatár, CSc.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav patologickej fyziológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
043/2633 601
VoIP
41601
Publikačná činnosť

MUDr. Tomáš Buday, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav patologickej fyziológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
043/2633 645
VoIP
41645
Miestnosť
2.34
Publikačná činnosť

Mgr. Jana Harsányiová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav patologickej fyziológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telefón
043/2633 683
VoIP
41683
Miestnosť
2.37
Publikačná činnosť

Ing. Alena Hulejová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav patologickej fyziológie
sekretárka, sekretár
Telefón
043/2633 606
043/2633 822
VoIP
41606

Marta Ilovská

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav patologickej fyziológie
sekretárka, sekretár
Telefón
043/2633 606
043/2633 822
VoIP
41606
Poznámka
41 822

Zdenka Košútová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav patologickej fyziológie
pomocník a upratovač v kancelárii
Telefón
043/2633 606
VoIP
41606

Daniel Kovalčík

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav patologickej fyziológie
odborný technický zamestnanec, i. n.
Telefón
043/2633 620
VoIP
41620
Poznámka
41689 lab. PC, 41490 lab. TLS

Monika Letrichová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav patologickej fyziológie
zdravotnícky zamestnanec odborný, zdravo
Publikačná činnosť

Lenka Mazúrová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav patologickej fyziológie
zdravotnícky zamestnanec odborný, zdravo
Telefón
043/2633 642
VoIP
41642
Publikačná činnosť

prof. MUDr. Renata Péčová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav patologickej fyziológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
043/2633 622
VoIP
41622
Poznámka
41099, 41121
Publikačná činnosť

Kamila Štrbová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav patologickej fyziológie
zdravotnícky zamestnanec odborný, zdravo
Telefón
043/2633 642
VoIP
41642

Ing. Miroslav Vrabec

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav patologickej fyziológie
odborný technický zamestnanec, i. n.
Telefón
043/2633 620
VoIP
41620
Poznámka
41689 lab. PC, 41490 lab. TLS
Publikačná činnosť

Tomáš Zaťko

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav patologickej fyziológie
zdravotnícky zamestnanec odborný, zdravo
Telefón
043/2633 644
VoIP
41644
Publikačná činnosť

MUDr. Michal Hennel, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav patologickej fyziológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

prof. MUDr. Jana Plevková, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav patologickej fyziológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
043/2633 635
VoIP
41635
Poznámka
41635, 41205
Publikačná činnosť

RNDr. Barbora Váňová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav patologickej fyziológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Publikačná činnosť