Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

doc. RNDr. Zora Lasabová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav molekulovej biológie
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
043/2633 803
VoIP
41803
Publikačná činnosť

Mgr. Tatiana Burjanivová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav molekulovej biológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
043/2633 804
VoIP
41804
Poznámka
41803
Publikačná činnosť

Andrea Vaňochová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav molekulovej biológie
zdravotnícky zamestnanec odborný, zdravo
VoIP
41658
Publikačná činnosť

Jana Záborská

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav molekulovej biológie
pomocník a upratovač v kancelárii