Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Ústav molekulovej biológie

Kontakt

Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Ústav Molekulovej biológie JLF UK
Adresa: 03601  Martin, Malá Hora 4B
email: lasabovajfmed.uniba.sk
tel.: 043/2633 803,   VoIP: 803


 

Ústav Molekulovej biológie JLF UK poskytuje výuku predmetu Molekulová biológia pre študentov všeobecného lekárstva (v slovenskom a anglickom jazyku) a pre študentov nelekárskych študijných programov realizovaných na JLF UK. Na pracovisku sa vykonáva diagnostická a výskumná činnosť. V spolupráci s ďalšími pracoviskami JLF UK tu prebieha aj výuka postgraduálnych študentov.

 

Pracovisko sa podieľa na výskumných projektoch spolufinancovaných zo zdrojov EÚ

1. Centrum excelentnosti pre perinatologický výskum (CEPV I) (05/09-04/11)

2. Dobudovanie Centra excelentnosti pre perinatologický výskum (CEPV II) (01/10-06/12)

3. Molekulová diagnostika rakoviny krčka maternice (10/10-09/13)