Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

 1. ACB Prehľad lekárskej biológie a genetiky pre Zubné lekárstvo [elektronický dokument] : . / Martin Péč ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2020
 2. ACB Prehľad lekárskej biológie a genetiky pre študijný program Ošetrovateľstvo [elektronický dokument] : . / Martin Péč ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019
 3. ACB Prehľad lekárskej biológie a genetiky pre študijný program Pôrodná asistencia [elektronický dokument] : . / Martin Péč ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2020
 4. ADC mRNA Expression in Cervical Specimens for Determination of Severe Dysplasia or Worse in HPV-16/18-Positive Squamous Lesions / V. Holubeková... [et al.]
  In: Journal of Lower Genital Tract Disease. - Roč. 18, č. 3 (2014), s. 273-280
 5. ADC Spectrum of mutations in gastrointestinal stromal tumor patients a population-based study from Slovakia / G. Minárik ... [et al.]
  In: APMIS. - Vol. 121, No. 6 (2013), s. 539-548
 6. ADC Gain-of-function EGLN1 prolyl hydroxylase (PHD2 D4E:C127S) in combination with EPAS1 (HIF-2α) polymorphism lowers hemoglobin concentration in Tibetan highlanders / T. Tashi ... [et al.]
  In: Journal of Molecular Medicine. - Roč. 95, č. 6 (2017), s. 665-670
 7. ADC Detection of JAK2 mutations in paraffin marrow biopsies by high resolution melting analysis: identification of L611S alone and in cis with V617F in polycythemia vera / R.H. Nussenzveig... [et al.]
  In: Leukemia & Lymphoma. - Roč. 53, č. 12 (2012), s. 2479-2486
 8. ADC Clinical significance of genetic aberrations in secondary acute myeloid leukemia / J. D. Miloševič... [et al.]
  In: American Journal of Hematology. - Roč. 87, č. 11 (2012), s. 1010-1016
 9. ADC Detection of BRAFV600E Mutation in Melanoma Patients by Digital PCR of Circulating DNA / Tatiana Burjanivová ... [et al.]
  In: Genetic Testing and Molecular Biomarkers. - Roč. 23, č. 4 (2019), s. 241-245
 10. ADC Novel missense variant of CACNA1A gene: A case report of a family with episodic ataxia type 2 / Š Sivák ... [et al.]
  In: Journal of the Neurological Sciences. - Roč. 376, 15. máj (2017), s. 119-120
 11. ADC Malignant tumors of the uterine corpus: molecular background of their origin / D. Braný... [et al.]
  In: Tumor Biology. - Roč. 36, č. 9 (2015), s. 6615-6621
 12. ADC Detection of driver mutations in FFPE samples from patients with verified malignant melanoma / Bibiana Malicherová ... [et al.]
  In: Neoplasma. - Roč. 66, č. 1 (2019), s. 33-38
 13. ADC Prenatal origin of childhood AML occurs less frequently than in childhood ALL / T. Burjanivová ... [et al.]
  In: BMC Cancer [elektronický dokument]. - Roč. 6, 21 Apr č. 100 (2006), nestr. [7 s.] [online]
 14. ADC Adaptor molecules expression in normal lymphopoiesis and in childhood leukemia / K. Svojgr ... [et al.]
  In: Immunology Letters. - Roč. 122, č. 2 (2009), s. 185-192
 15. ADC Covert preleukemia driven by MLL gene fusion / J. Zuna ... [et al.]
  In: Genes, Chromosomes and Cancer. - Roč. 48, č. 1 (2009), s. 98-107
 16. ADC A novel JAK2 exon 12 mutation identified in the retrospective analysis of paraffin-embedded tissues of polycythemia vera patients / T. Burjanivová ... [et al.]
  In: Diagnostic Molecular Pathology. - Roč. 18, č. 2 (2009), s. 108-111
 17. ADC Testicular Cancer in Monozygotic Twin Brothers with Urticaria Pigmentosa / Tatiana Péčová ... [et al.]
  In: Acta Dermato-Venereologica. - Roč. 98, č. 5 (2018), s. 528-529
 18. ADD Hypermethylation of the GSTP1 promoter region in breast cancer is associated with prognostic clinicopathological parameters / Z. Lasabová... [et al.]
  In: Neoplasma. - Roč. 57, č. 1 (2010), s. 35-40
 19. ADE Naše skúsenosti s vyšetrovaním JAK2 mutácií pacientov s myeloproliferatívnymi ochoreniami z trepanobioptického materiálu kostnej drene / T. Burjanivová... [et al.]
  In: Česko-slovenská patologie a soudní lékařství. - Roč. 47, č. 3 (2011), s. 115-117
 20. ADE Inherited renal tubular dysgenesis with novel homozygous mutation in angiotensin-1-converting enzyme gene: a case report / M. Kalman... [et al.]
  In: Case Reports in Clinical Pathology. - Roč. 2, č. 1 (2016), s. 39-42
 21. ADE Biopsia kostnej drene pri myeloproliferatívnych neopláziách - potreba či prežitok? / J. Marcinek, T. Burjanivová, L. Plank
  In: Onkologie. - Roč. 6, č. 3 (2012), s. 138-142
 22. ADE Je prenatální původ akutních myeloidních leukémií častý? / T. Burjanivová... [et al.]
  In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 61, č. 6 (2006), s. 344-349
 23. ADF Detection of hypermethylation of p16 promoter region in gastrointestinal stromal tumors by methylation - specific PCR / Z. Lasabová ... [et al.]
  In: Acta Medica Martiniana. - Roč. 8, č. 2 (2008), s. 16-22
 24. ADF Clinical laboratory method for detection of IGHV mutation status in patients with CLL validated by IgBLAST and IMGT/V-QUEST / Z. Lasabová... [et al.]
  In: Acta Medica Martiniana. - Roč. 11, č. 2 (2011), s. 17-25
 25. ADF Non-invasive fetal sex determination using SRY specific primers and SYBRGreen real time PCR / I. Švecová... [et al.]
  In: Acta Medica Martiniana. - Roč. 11, č. 2 (2011), s. 26-30
 26. ADM Novel missense variant of CACNA1A gene in a Slovak family with episodic ataxia type 2 / A. Petrovičová ... [et al.]
  In: Biomedical Papers. - Roč. 161, č. 1 (2017), s. 107-110
 27. ADM Evolutionary selected Tibetan variants of HIF pathway and risk of lung cancer / L. Laníková ... [et al.]
  In: Oncotarget [elektronický zdroj]. - Roč. 8, č. 7 (2017), s. 11739-11747 [online]
 28. ADM Droplet digital PCR revealed high concordance between primary tumors and lymph node metastases in multiplex screening of KRAS mutations in colorectal cancer / Barbora Váňová ... [et al.]
  In: Clinical and Experimental Medicine. - Roč. 19, č. 2 (2019), s. 219-224
 29. ADM Rýchla detekcia najbežnejších chromozómových aneuploídií z plodovej vody v druhom trimestri tehotnosti využitím QF-PCR / I. Švecová... [et al.]
  In: Česká gynekologie. - Roč. 78, č. 4 (2013), s. 373-378
 30. ADM Stratification of patients with colorectal cancer without the recorder family history / Ivana Kašubová ... [et al.]
  In: Oncology Letters. - Roč. 17, č. 4 (2019), s. 3649-3656
 31. ADM Droplet digital PCR for detection of BRAF V600E mutation in formalin-fixed, paraffin-embedded melanoma tissues: a comparison with Cobas (R) 4800, Sanger sequencing, and allele-specific PCR / Bibiana Malicherová ... [et al.]
  In: American Journal of Translational Research [elektronický dokument]. - Roč. 10, č. 11 (2018), s. 3773-3781 [online]
 32. AED Neinvazívny prenatálny screening voľných fetálnych nukleových kyselín / T. Burjanivová
  In: Molekulová biológia v medicíne 1 : prehľady, protokoly, aplikácie. - ISBN 978-80-7167-166-4. - Bratislava : Asklepios, 2011. - S. 5-9
 33. AED Zavedenie metódy izolácie DNA z bukálnych sterov pomocou Buccal Swab DNA Extraction Kit a porovnanie výťažností DNA vzoriek (periférna krv vs. sliny a bukálne stery) / M. Vážan... [et al.]
  In: Molekulová biológia v medicíne 2 : prehľady, protokoly, aplikácie. - ISBN 978-80-89544-59-2. - Martin : JLF UK Ústav molekulovej biológie, 2013. - S. 27-33
 34. AED Naše skúsenosti s QF-PCR v prenatálnej diagnostike najčastejších aneuploidií / T. Burjanivová
  In: Molekulová biológia v medicíne 2 : prehľady, protokoly, aplikácie. - ISBN 978-80-89544-59-2. - Martin : JLF UK Ústav molekulovej biológie, 2013. - S. 34-38
 35. AED Stanovenie expresie ZAP70 metódou real-time PCR u pacientov s chronickou lymfocytovou leukémiou / T. Burjanivová... [et al.]
  In: Molekulová biológia v medicíne 2 : prehľady, protokoly, aplikácie. - ISBN 978-80-89544-59-2. - Martin : JLF UK Ústav molekulovej biológie, 2013. - S. 52-58
 36. AED Detekcia polymorfizmu C3435T génu MDR1 a jeho význam ako farmakogenetického vyšetrenia / Z. Lasabová... [et al.]
  In: Aktuality súčasného biomedicínskeho výskumu IV. - ISBN 978-80-7167-148-0. - Bratislava : Asklepios, 2009. - S. 13-15
 37. AED Metódy molekulovej biológie v neinvazívnej prenatálnej diagnostike - naše prvé skúsenosti / Z. Lasabová... [et al.]
  In: Aktuality v gynekológii a pôrodníctve. - ISBN 978-80-88866-84-8. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského, 2010. - S. 207-210
 38. AEG First experiences with detection of JAK2 mutation in paraffin embedded bone marrow biopsies of polycythemia vera patients / J. Marcinek ... [ et al.]
  In: Virchows Archiv. - Roč. 451, č. 2 (2007), s. 432-433
 39. AEG Bone marrow morphology of patients with polycythemia vera and its relation to JAK2 mutations / J. Marcinek... [et al.]
  In: Virchows Archiv. - Roč. 457, č. 2 (2010), s. 194
 40. AEG Consensual proposal for centralized KRAS testing of patients with colorectal carcinoma in Slovakia / M. Kalman... [et al.]
  In: Virchows Archiv. - Roč. 457, č. 2 (2010), s. 258
 41. AFD Onkogénna mRNA expresia na predikciu vážnej dysplázie, resp. karcinómu krčka maternice u HPV 16/18 pozitívnych skvamóznych lézií / V. Holubeková... [et al.]
  In: Súťaž mladých onkológov 2014. - ISBN 978-80-971621-0-8. - Bratislava : Nadácia Výskum rakoviny, 2014. - S. 40-44
 42. AFD Technológia digitálnej PCR pre vyšetrenie mutácie BRAF V600E u pacientov s malígnym melanómom / Bibiana Malicherová ... [et al.]
  In: Súťaž mladých onkológov 2018 : zborník prednášok. - ISBN 978-80-971621-2-2. - Bratislava : Nadácia Výskum rakoviny, 2018. - S. 94-99
 43. AFG Morfologická a genetická analýza pacientov s klinicky verifikovanou pravou polycytémiou / J. Marcinek ... [et al.]
  In: Vnitřní lékařství. - Roč. 54, č. 5 (2008), s. 83-84
 44. AFG Analysis of JAK2 (V617F) mutation and bone marrow morphology in Polycythemia vera (PV) / J. Marcinek ... [et al.]
  In: 15. sjezd českých a slovenských patologů a 15. sjezd České společnosti histologických laborantů. - ISBN 978-80-7368-331-3. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2007. - S. 34-35
 45. AFG Centralizovaná bioptická diagnostika GIST-ov v SR: od morfológie k mutačným analýzam / L. Plank ... [et al.]
  In: 15. sjezd českých a slovenských patologů a 15. sjezd České společnosti histologických laborantů. - ISBN 978-80-7368-331-3. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2007. - S. 36
 46. AFG Morfologické, imunofenotypové a mutačné analýzy c-KIT-u a PDGFRa centralizovanej bioptickej diagnostiky gastrointestinálnych stromálnych tumorov v SR / L. Plank ... [et al.]
  In: 3. dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. - ISBN 978-80-244-1824-7. - Olomouc : Laboratoř experimentální medicíny, 2007. - S. 17
 47. AFG Analýza mutácie JAK2 V617F a morfológii kostnej drene v trepanobioptických vzorkách morfologicky a klinicky verifikovanej pravej polycytémie / T. Burjanivová ... [et al.]
  In: 3. dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. - ISBN 978-80-244-1824-7. - Olomouc : Laboratoř experimentální medicíny, 2007. - S. 28-29
 48. AFG Phenotype of three pathogenic variants of CACNA1A gene in Slovak families with episodic ataxia type-2 / Štefan Sivák ... [et al.]
  In: European Journal of Neurology. - Roč. 25, č. Supplement 2 (2018), s. 264-264, Meeting Abstract: EPO3092
 49. AFG Morfologická analýza kostnej drene pacientov s klinicky verifikovanou esenciálnou trombocytémiou a jej korelácia s prítomnosťou mutácie JAK2 V617F / J. Marcinek ... [et al.]
  In: Transfuze a hematologie dnes. - Roč. 14, suppl. (2008), s. 99-100
 50. AFG Follicular lymphoma presenting with high grade transformation and discordant results obtained by commercial fusion and break apart fish probes / T. Balhárek ... [et al.]
  In: Journal of Hematopathology. - Roč. 1, č. 2 (2008), s. 225-226
 51. AFG Low grade follicular lymphomas with high proliferation index carry abnormal IgH/BCL2 rearrangement patterns / T. Balhárek ... [et al.]
  In: Histopathology. - Roč. 53, suppl. 1 (2008), s. 295
 52. AFG JAK2 mutations analysis of paraffin-embedded bone marrow tissue of patients with Polycythemia vera and Essential thrombocythaemia / T. Burjanivová ... [et al.]
  In: Euroconference Myeloproliferative disorders. - Ateny : ESH, 2008. - S. 2
 53. AFG Correlation of bone marrow morphology and JAK2 (V617F) mutation in patients with clinically verified essential thrombocythemia / J. Marcinek ... [et al.]
  In: Euroconference Myeloproliferative disorders. - Ateny : ESH, 2008. - S. 12
 54. AFG Renal tubular dysgenesis: report of one case / T. Burjanivová... [et al.]
  In: European Journal of Human Genetics. - Roč. 20, suppl. 1 (2012), s. 330
 55. AFG Mutation analysis of cKit and PDGFRa genes in GIST patients from Slovakia / G. Minárik... [et al.]
  In: European Journal of Human Genetics. - Roč. 20, suppl. 1 (2012), s. 177
 56. AFG Piaty rok realizácie Národného programu centralizovanej bioptickej diagnostiky a mutačných analýz gastrointestinálnych stromálnych tumotov v SR / L. Plank... [et al.]
  In: Onkologie. - Roč. 3, suppl. B (2009), s. 11
 57. AFG Mutations in gastrointestinal stromal tumors in the Slovak population - a population based study / Lukáš Plank... [et al.]
  In: European Journal of Human Genetics. - Roč. 19, Suppl. 2 (2011), s. 209-210
 58. AFG Mutations of cKit and PDGFRa genes in GIST patients diagnosed within the centralized diagnostic program in Slovakia in the years 2004-2008 / L. Plank... [et al.]
  In: Virchows Archiv. - Roč. 461, suppl. 1 (2012), s. S33
 59. AFG The estimation of E6 mRNA transcripts in high-risk HPV cervical smears from patients with squamous intraepithelial lesions / V. Janušicová... [et al.]
  In: International Journal of Gynecology & Obstetrics. - Roč. 119, suppl. 3 (2012), s. S660-661
 60. AFG The occurrence of thrombo-haemoragis events in patients with polycythaemia vera and essential thrombocythaemia in relationship to presentation of JAK2V617F mutation / Z. Jedináková... [et al.]
  In: Thrombosis Research. - Roč. 130, S1 (2012), s. S164
 61. AFG Trombotické príhody u pacientov s myeloproliferatívnym ochorením typu polycytémia vera (PV) a esenciálna trombocytémia (ET) / Z. Jedináková ... [et al.]
  In: Trombóza a hemostáza 2009. 16. Česko-slovenská konference o hemostáze a trombóze. - ISBN 978-80-86703-32-9. - Hradec Králové : Olga Čermáková, 2009. - S. 77
 62. AFG Korelácia výsledkov morfologickej a genetickej analýzy kostnej drene pacientov s klinicky potvrdenou esenciálnou trombocytémiou / J. Marcinek ... [et al.]
  In: Transfuze a hematologie dnes. - Roč. 14, suppl. (2009), s. 13-14
 63. AFG Vzťah genetických mutácií a morfológie kostnej drene pacientov s myeloproliferatívnymi neopláziami / J. Marcinek... [et al.]
  In: Transfuze a hematologie dnes. - Roč. 16, suppl. 2 (2010), s. 59
 64. AFG High resolution melting analysis for rapid JAK2 exon 14 and exon 12 mutation detection in formalin fixed paraffin-embeded trephine bone marrow biopsies of patients with polycythemia vera. Detection of novel JAK2 mutations / T. Burjanivová... [et al.]
  In: MPN and MPNr-EuroNet Second Workshop. - Nantes : Universite de Nantes, 2010. - S. 7
 65. AFG Correlation of bone marrow morphology with JAK2 mutations in patients with myeloproliferative neoplasms / J. Marcinek... [et al.]
  In: 15th Meeting of the European Association for Haematopathology. - Uppsala : Uppsala Universitet, 2010. - S. 12-13
 66. AFH Neinvazívne prenatálne testovanie (NIPT) - využitie v klinickej praxi / I. Švecová ... [et al.]
  In: 2. Spoločná konferencia SGPS SLS a ČGPS ČLS JEP [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-971978-9-6. - Bratislava : [s.n.], 2015. - S. 44-45 [CD-ROM]
 67. AFH Analýza JAK2 v 617F mutácie v trepanobiopsiách kostnej drene u pacientov s polycythemia vera / T. Burjanivová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 7, S1 (2007), s. 20S
 68. AFH Blastoidný variant lymfómu z plášťových buniek: histologická, fenotypová a molekulovo-biologická analýza 30 prípadov / L. Plank ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 7, S1 (2007), s. 28S-29S
 69. AFH Analýza morfológie kostnej drene a mutácie JAK2 u pacientov s klinicky verifikovanou pravou polycytémiou / J. Marcinek ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 7, S1 (2007), 20
 70. AFH Kazuistika: renálna tubulárna dysgenéza s novou mutáciou génu kódujúceho ACE / M. Kalman... [et al.]
  In: 22. Izakovičov memoriál [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-970953-0-7. - Bratislava : Medirex Group, 2011. - Nestr. [2 s.] [CD-ROM]
 71. AFH Rozvoj psoriázy u pacientky s teleangiectasia macularis eruptiva pertans a systémovou mastocytózou po liečbe interferónom 2 alfa / Bibiana Malicherová ... [et al.]
  In: Dermatológia pre prax. Suplement. - Roč. 13, č. S1 (2019), s. 36-37
 72. AFH Prognostický význam jednonukleotidových polymorfizmov u pacientov s gastrointestinálnym stromálnym nádorom / Karin Jašek ... [et al.]
  In: Onkológia. Suplement. - Roč. 13, č. S4 (2018), s. [1-2]
 73. AFH Problematika diagnostiky a subtypizácie chronických myeloproliferatívnych ochorení detského veku z pohľadu patológa / J. Marcinek ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 3, S5 (2008), s. 12-13
 74. AFH Komparácia tekutej biopsie s tkanivom v diagnostike malígneho melanómu s využitím technológie droplet digital PCR / Bibiana Malicherová ... [et al.]
  In: Dni molekulovej patológie. - ISBN 978-80-89858-16-3. - Bratislava : Solen, 2019. - S. 29-30
 75. AFH Genetic changes of DNA in women with high-risk pregnancy on anticoagulant treatment / Lucia Stančiaková ... [et al.]
  In: Vaskulárna medicína. Suplement. - Roč. 10, č. Suppl. 1 (2018), s. 47-48
 76. AFH Dynamics of the expression of microRNA in women with high-risk pregnancy on anticoagulant treatment / Lucia Stančiaková ... [et al.]
  In: Vaskulárna medicína. Suplement. - Roč. 10, č. Suppl. 1 (2018), s. 48-48
 77. AFH SNP polymorfizmy ako prediktory gastorintestinálnych stromálnych nádorov / Karin Jašek ... [et al.]
  In: Dni molekulovej patológie. - ISBN 978-80-89858-16-3. - Bratislava : Solen, 2019. - S. 44-45
 78. AFH Identifikácia diagnostických, prognostických a prediktívnych faktorov CLL metódami morfologickej, fenotypovej a genotypovej analýzy (grantový projekt MZ SR 2006-2008) / L. Plank ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 9, suppl. (2009), s. 29-30
 79. AFH Detekcia klonality a mutačného stavu u pacientov s chronickou lymfocytovovu leukémiou / Z. Lasabová... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 9, suppl. (2009), s. 30
 80. AFH Detekcia nových "drive" mutácií u pacientov s verifikovaným malígnym melanómom / B. Malicherová ... [et al.]
  In: Dni molekulovej patológie. - ISBN 978-80-89858-07-1. - Bratislava : Solen, 2017. - S. 34-35
 81. AFH Kvantitatívne stanovenie p16Ink4a a E6mRNA v skvamóznych léziách krčka maternice pacientok s HPV 16/18 infekciou / V. Janušicová... [et al.]
  In: 19. kongres Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti SLS. - ISBN 978-970999-3-0. - Bratislava : Lagarto, 2012. - S. 62-63
 82. AFH Výskyt trombohemoragických príhod u pacientov s polycytémiou vera (PV) a esenciálnou trombocytémiou (ET) v závislosti od prítomnosti JAK2V617F mutácie / Z. Jedináková... [et al.]
  In: Vaskulárna medicína. - Roč. 4, S2 (2012), s. 45-46
 83. AFH CPG-promotor hypermetylácia génu GSTP1 u karcinómu prsníka ako možný doplnok prediktívno-prognostických faktorov ochorenia / P. Žúbor ... [et al.]
  In: Slovenská gynekológia a pôrodníctvo. - Roč. 16, suppl. (2009), s. 20
 84. AFH Molekulové markery nádorových ochorení: diagnostický, prognostický a prediktívny význam / L. Plank ... [et al.]
  In: 44. slovenský kongres patológov [elektronický zdroj]. - Martin : [s.n.], 2009. - S. 9-10 [online]
 85. AFH Určenie pohlavia plodu pomocou neinvazívnej prenatálnej diagnostiky - naše prvé skúsenosti / Z. Lasabová... [et al.]
  In: 21. Izakovičov memoriál. - ISBN 978-80-970491-8-8. - Bratislava : Solen, 2010. - S. 52-53
 86. AFH Vplyv mutácií JAK2 na morfologický obraz myeloproliferatívnych neoplázií v kostnej dreni / J. Marcinek...[etal.]
  In: 5. Košické hematologické a transfuziologické dni. - Košice : LF UPJŠ, 2010. - S. 40
 87. BCI Základy bunkovej a molekulovej biológie vybraných nádorových ochorení a súvisiacich laboratórnych metód [elektronický dokument] : vysokoškolské skriptá. / Tatiana Burjanivová
  Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2018
 88. BDE Komentár k vývoju konceptu prognostických faktorov chronickej lymfocytovej leukémie: cesta od prognostických faktorov k prediktorom liečebnej odpovede / T. Balhárek... [et al.]
  In: Klinická onkologie. - Roč. 22, č. 6 (2009), s. 254-263
 89. BFA Micro-ribonucleic acid in hign-risk pregnancy / Lucia Stančiaková ... [et al.]
  In: ECTH 2018 : European Congress on Thrombosis and Haemostasis. - Amsterdam : ECTH, 2018. - S. 221-221
 90. BFA High-risk pregnant women and genetic changes in the expression of deoxyribonucleic acid / Lucia Stančiaková ... [et al.]
  In: ECTH 2018 : European Congress on Thrombosis and Haemostasis. - Amsterdam : ECTH, 2018. - S. 222-222
 91. BFA Význam molekulovo-genetickej diagnostiky malígneho melanómu / B. Malicherová ... [et al.]
  In: Dermatológia pre prax. - Roč. 11, S1 (2017), s. 21-21
 92. BFA Detection of BRAF V600E mutation by droplet digital PCR in plasma of patients with malignant melanoma / Tatiana Burjanivová ... [et al.]
  In: European Human Genetic Conference [elektronický dokument]. - Viedeň : Wiener Medizinische Akademie, 2018. - S. [1-1] [online]
 93. BFB Morbus Darier alebo Morbus Grover? / Tatiana Burjanivová ... [et al.]
  In: Dermatológia pre prax. Suplement. - Roč. 13, č. S1 (2019), s. 35-36
 94. BFB Prediktívna hodnota E6 mRNA expresie HPV16/18 pozitívnych high-grade cervikálnych neopláziách (CIN3) / P. Žúbor... [et al.]
  In: Kongres Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti [elektronický zdroj]. - Prešov : [s.n.], 2013. - Nestr. [1 s.] [online]
 95. BFB Testikulárny nádor u jednovaječných dvojčiat so systémovou mastocytózou / T. Péčová ... [et al.]
  In: 28. Izakovičov memoriál. - Bratislava : SLS, 2017. - S. 29-30
 96. BFB Detekcia mutácie BRAF V600E u pacientov s malígnym melanómom s využitím tekutej biopsie / Tatiana Burjanivová ... [et al.]
  In: Dermatológia pre prax. Suplement. - Roč. 12, č. S1 (2018), s. 19-20
 97. BFB Technológia digitálnej PCR pre vyšetrenie BRAF V600E mutácie v parafínových bločkoch z tkanív fixovaných formalínom u pacientov s malígnym melanómom / Bibiana Malicherová ... [et al.]
  In: Dermatológia pre prax. Suplement. - Roč. 12, č. S1 (2018), s. 20-21