Pôrodná asistencia

Pôrodná asistencia, zimný semester, Mikrobiológia, akademický rok 2017/2018

Prednášky:

Nepárny týždeň utorok: 9,45-11,15

Ústav mikrobiológie a imunológie, EC – Malá Hora 4B, poschodie 3., miestnosť 2

Vyučujúci: MUDr. Martina Neuschlová, PhD.

Výučbový

týždeň

Dátum

Téma

1. 12.9.

Štruktúra, metabolizmus, rast baktérií 

3. 26.9

ATB mechanizmy rezistencie, genetika

5. 10.10.

Taxonómia baktérií

7. 24.10.

Taxonómia baktérií

9. 7.11.

Virológia

11. 21.11.

Mykológia

13. 5.12.

Parazitológia

15. 19.12.

Náhradná výučba

 Účasť na prednáškach nie je povinná, ale vrelo odporúčaná

Študijné materiály na stránke UMI JLF

 V Martine 5.9.2017

Doc. MUDr. Elena Nováková, PhD.,

Vedúca Ústavu mikrobiológie a imunológie JLF UK

 

Pôrodná asistencia, zimný semester, Mikrobiológia, akademický rok 2017/2018

Praktiká

Nepárny týždeň utorok 11-12,30.

Ústav mikrobiológie a imunológie, EC – Malá Hora 4B,3. poschodie, miestnosť 2

Vyučujúci: MUDr. Martina Neuschlová, PhD.

Výučbový týždeň

Dátum

Téma

1.

12.9.

 

Základy práce v mikrob. laboratóriu, mikrobiologická dg., mikroskopia

3.

26.9.

Odber, transpor, spracovanie, kultivácia

5.

10.10.

Stanovenie citlivosti na ATB

7.

24.10.

Základy virologickej dg.

9.

7.11.

Diagnostika parazitóz

11.

21.11.

Diagnostika mykóz

13.

5.12.

Diagnostika systémov

15.

19.12.

Náhradný týždeň

 -          Príručka na praktické cvičenia z mikrobiológie, Slobodníková a kol., 2010

-          MEFANET –

-          Praktické cvičenie z mikrobiológie – stránka UMI JLF UK

-          Parazitológia – Nováková, Kubičková, Ondriska., 2006

-          Vakcinológia nielen pre medikov – Nováková, Oleár, Klement (Laboratórna diagnostika vakcináciou preventabilných infekcií, imunologické prehľady),2008

Náhrada absencií je možná v náhradnom (15. týždni)

Účasť na cvičeniach je možná len v termíne uvedenom v rozvrhu podľa študijných skupín.

 V Martine 5.9.2017

Doc. MUDr. Elena Nováková, PhD.,

Vedúca Ústavu mikrobiológie a imunológie JLF UK

 

PREDNÁŠKY:

      1. Štruktúra mikroorganizmov, metabolizmus, rast

      2. Antibiotiká, mechanizmy rezistencie, genetika

      3.  Taxonómia baktérií 1 a 2

      4. Virológia

      5. Mykológia

      6. Parazitológia

Podmienky pre udelenie zápočtu: účasť na praktických cvičeniach 

 

Účasť na cvičeniach je možná len v termíne uvedenom v rozvrhu podľa študijných skupín.