Ošetrovateľstvo

 

Ošetrovateľstvo, zimný semester, Mikrobiológia, akademický rok 2017/2018

Prednášky:

Párny týždeň utorok: 9,45-11,15

Ústav mikrobiológie a imunológie, EC – Malá Hora 4B, 3 poschodie, učebňa 1

Vyučujúci: MUDr. Jana Kompaniková, PhD.

Výučbový týždeň

Dátum

Téma

2.

19.9.

Štruktúra, metabolizmus, rast baktérií

4.

3.10.

ATB mechanizmy rezistencie, genetika

6.

17.10.

Taxonómia baktérií

8.

31.10.

Taxonómia baktérií

10.

14.11.

Virológia

12.

28.11.

Mykológia

14.

12.12.

Parazitológia

15.

19.12.

Náhradný

 

Účasť na prednáškach nie je povinná, ale vrelo odporúčaná

Študijné materiály na stránke UMI JLF

  V Martine 5.9.2017

Doc.MUDr. Elena Nováková, PhD.,

Vedúca Ústavu mikrobiológie a imunológie JLF UK

 

 

Ošetrovateľstvo, zimný semester, Mikrobiológia, akademický rok 2015/2016

Praktické cvičenia

párny týždeň  utorok 11,30-13,00

Ústav mikrobiológie a imunológie, EC – Malá Hora 4B, 3.poschodie, miestnosť 1

Vyučujúci: MUDr. Jana Kompaniková, PhD.

výučbový týždeň

Dátum

Téma

2.

19.9.

 

Základy práce v mikrob. laboratóriu, mikrobiologická dg., mikroskopia

4.

3.10.

Odber, transpor, spracovanie, kultivácia

6.

17.10.

Stanovenie citlivosti na ATB

8.

31.10.

Základy virologickej diagnostiky

10.

14.11.

Diagnostika parazitóz

12.

28.11.

Diagnostika mykóz

14.

12.12.

Diagnostika systémov

15.

19.12.

Náhradný týždeň

 

-          Príručka na praktické cvičenia z mikrobiológie, Slobodníková a kol., 2010

-          MEFANET

-         Praktické cvičenie z mikrobiológie – stránka UMI JLF UK

-          Parazitológia – Nováková, Kubičková, Ondriska., 2006

-          Vakcinológia nielen pre medikov – Nováková, Oleár, Klement (Laboratórna diagnostika vakcináciou preventabilných infekcií, imunologické prehľady),2008

Náhrada absencií je možná v náhradnom (15. týždni)

Účasť na cvičeniach je možná len v termíne uvedenom v rozvrhu podľa študijných skupín.

 

V Martine 5.9.2017

Doc.MUDr. Elena Nováková, PhD.,

Vedúca Ústavu mikrobiológie a imunológie JLF UK

 

Študijné materiály na stránke UMI JLF

 

PREDNÁŠKY:

      1. Štruktúra mikroorganizmov, metabolizmus, rast

      2. Antibiotiká, mechanizmy rezistencie, genetika

      3.  Taxonómia baktérií 1 a 2

      4. Základy virológie, DNK a RNK vírusy

      5. Mykológia

      6. Parazitológia

 

    


 Podmienky pre udelenie zápočtu: účasť na praktických cvičeniach