Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

DIŠTANČNÁ VÝUČBA ZS 2020/21

Príprava a publikovanie študijných materiálov pre dištančnú výučbu predmetu MIKROBIOLÓGIA 2 sú podporované projektami KEGA:

032UK-4/2019
Modelové laboratórium pre výučbu mikrobiológie

038UK-4/2019
Tvorba učebných materiálov na praktickú výučbu imunológie pre študentov študujúcich v anglickom jazyku

Verejné zdravotníctvo - dištančná výučba, ZS 2020/21

Zubné lekárstvo - dištančná výučba, ZS 2020/21