Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

PharmDr. Martin Kertys, PhD.

Štúdium

2009-2014 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (odbor farmácia)

Ďalšie vzdelávanie

2017 - PharmDr. - Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

2018 - PhD. - Jesseniova lekárska fakulta UK Martin

Zamestnanie

2018 - 2019 - vedecko-ýskumný pracovník BioMed Martin

2019 - doteraz - odborný asistent Ústavu farmakológie JLF UK v Martine

Publikačná činnosť:

Vedecké záujmy

Terapeutické monitorovanie liečiv (TDM), metabolomické analýzy, LC-MS/MS

Základné údaje, kontakt

E-mail: martin.kertysuniba.sk

Telefón: +421 43 2633 631

VoIP: 41 631