Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

 1. ADC Pulmonary surfactant in the airway physiology: A direct relaxing effect on the smooth muscle / A. Čalkovská... [et al.]
  In: Respiratory Physiology & Neurobiology. - Roč. 209, S1 (2015), s. 95-105
 2. ADC Extracellular polysaccharide produced by Chlorella vulgaris - Chemical characterization and anti-asthmatic profile / Jana Barboríková ... [et al.]
  In: International Journal of Biological Macromolecules [elektronický dokument]. - Roč. 135 (2019), s. [1-11] [print]
 3. ADC Negative impact of anesthesia with midazolam, sufentanil, and propofol used in pediatric flexible bronchoscopy on the tracheal ciliary beat frequency in guinea pigs / Marta Jošková ... [et al.]
  In: Journal of Pharmacological Sciences [elektronický dokument]. - Roč. 142, č. 4 (2020), s. 165-171 [print]
 4. ADC Echinacea complex - chemical view and anti-asthmatic profile / M. Šutovská... [et al.]
  In: Journal of Ethnopharmacology. - Roč. 175 (2015), s. 163-171
 5. ADC Bronchodilatory, antitussive and anti-inflammatory effect of morin in the setting of experimentally induced allergic asthma / S. Fraňová... [et al.]
  In: Journal of Pharmacy and Pharmacology. - Roč. 68, č. 8 (2016), s. 1064-1072
 6. ADD The effect of long-term administered CRAC channels blocker on the functions of respiratory epithelium in guinea pig allergic asthma model / M. Šutovská... [et al.]
  In: General Physiology and Biophysics. - Roč. 34, č. 2 (2015), s. 167-176
 7. ADE Effects of Flavin7 on allergen induced hyperreactivity of airways / S. Fraňová... [et al.]
  In: European Journal of Medical Research. - Roč. 14, suppl. 4 (2009), s. 78-81
 8. ADE The efficiency of polyphenolic compounds on allergen induced hyperreactivity of the airways / S. Fraňová... [et al.]
  In: Biomedicine & Preventive Nutrition. - Roč. 1, č. 4 (2011), s. 232-235
 9. ADF Antitussive active herbal polysaccharides isolated from malian medical plants Trichilia emetica Vahl. (Meliaceae), and Opilia celtidifolia Guill. and Perr. Endl. ex Walp. (Opiliaceae) / Ľ. Prisenžňáková...[et al.]
  In: Acta Medica Martiniana. - Roč. 9, č. 2 (2009), s. 18-24
 10. ADF Molekulové mechanizmy anémií pri chronických ochoreniach a smerovanie ich liečby / M. Jošková
  In: Pediatria. - Roč. 5, č. 6 (2010), s. 315-318
 11. ADF Pharmacologic modulation of experimentally induced allergic asthma / S. Fraňová... [et al.]
  In: Interdisciplinary Toxicology. - Roč. 4, č. 1 (2011), s. 27-32
 12. ADF Acute bronchodilator effect of quercetin in experimental allergic asthma / M. Jošková... [et al.]
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 112, č. 1 (2011), s. 9-12
 13. ADF Antitussive activity of Althaea officinalis L. polysaccharide rhamnogalacturonan and its changes in guinea pigs with ovalbumine-induced airways inflammation / M. Šutovská... [et al.]
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 112, č. 12 (2011), s. 670-675
 14. ADF Nové možnosti antiepileptickej liečby Westovho syndrómu / M. Jošková
  In: Pediatria. - Roč. 6, č. 6 (2011), s. 297-299
 15. ADF Selective inhibition of phosphodiesterase 7 (PDE7) by BRL50481 in healthy and ovalbumin-sensitized guinea pigs / I. Christensen... [et al.]
  In: Acta Medica Martiniana. - Roč. 12, suppl. 1 (2012), s. 16-23
 16. ADF A beneficial influence of Provinol on the reduction of allergen induced hyperreactivity in guinea pigs / M. Jošková... [et al.]
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 110, č. 8 (2009), s. 454-458
 17. ADM The effect of erdosteine on airway defence mechanisms and inflammatory cytokines in the settings of allergic inflammation / Soňa Fraňová ... [et al.]
  In: Pulmonary Pharmacology and Therapeutics. - Roč. 54 (2019), s. 60-67
 18. ADN Hodnotenie nazálneho oxidu dusnatého vo vzťahu ku kinematike riasiniek dýchacích ciest / L. Marušiaková ... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 65, č. 11 (2016), s. 399-406
 19. AEC Potassium ion channels and allergic asthma / M. Kocmálová... [et al.]
  In: Allergens and Airway Hyperreactivity. Vol. 838. - ISBN 978-3-319-10008-1. - Basel : Springer, 2015. - S. 35-45
 20. AEC Effects of provinol and its combinations with clinically used antiasthmatics on airway defense mechanisms in experimental allergic asthma / I. Kazimierová... [et al.]
  In: Allergens and Airway Hyperreactivity. Vol. 838. - ISBN 978-3-319-10008-1. - Basel : Springer, 2015. - S. 27-34
 21. AEC The role of ion channels to regulate airway ciliary beat frequency during allergic inflammation / M. Jošková ... [et al.]
  In: Allergy and Respiration. - ISBN 978-3-319-42003-5. - Basel : Springer, 2016. - S. 27-35
 22. AEC Acute and chronic effects of oral erdosteine on ciliary beat frequency, cough sensitivity and airway reactivity / Lenka Pappová ... [et al.]
  In: Pulmonary Disorders and Therapy : č. 123. - ISBN 978-3-319-73702-7. - Cham : Springer International Publishing AG, 2018. - S. 1-10
 23. AEC Combination Therapy with Budesonide and Salmeterol in Experimental Allergic Inflammation / L. Pappová ... [et al.]
  In: Pulmonary Infection and Inflammation. - 978-3-319-44484-0. - Basel : Springer, 2016. - S. 25-34
 24. AEC Airway defense control mediated via voltage-gated sodium channels / M. Kocmálová ... [et al.]
  In: Allergy and Respiration. - ISBN 978-3-319-42003-5. - Basel : Springer, 2016. - S. 71-80
 25. AED Farmakológia propofolu v pediatrii / M. Jošková ... [et al.]
  In: Nové trendy vo farmakoterapii 8 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8187-023-1. - Martin : JLF UK, 2016. - S. 5-11 [online]
 26. AED Bronchodilatačný a protizápalový účinok polyfenolov v podmienkach experimentálnej astmy / M. Jošková... [et al.]
  In: Nové poznatky v respirológii. - ISBN 978-80-88866-82-4. - Martin : Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta, 2010. - S. 52-57
 27. AED Vzťah káliových iónových kanálov a obranných reflexov dýchacích ciest v podmienkach experimentálne vyvolaného alergického zápalu / M. Šutovská... [et al.]
  In: Nové poznatky v respirológii. - ISBN 978-80-88866-82-4. - Martin : Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta, 2010. - S. 71-76
 28. AED Farmakologické ovplyvnenie nežiaducich účinkov inhibítorov ACE / S. Fraňová... [et al.]
  In: Nové trendy vo farmakoterapii [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-88866-79-4. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2010. - S. 5-9 [CD-ROM]
 29. AED Modulácia alergickej astmy v experimentálnych podmienkach polyfenolmi / M. Jošková... [et al.]
  In: Nové trendy vo farmakoterapii [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-88866-79-4. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2010. - S. 41-45 [CD-ROM]
 30. AED Nové farmakodynamické vlastnosti komplexu z Chlorella pyrenoidosa s perspektívou využitia pri liečbe alergickej astmy / J. Baboríková ... [et al.]
  In: Nové trendy vo farmakoterapii 9 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8187-043-9. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2017. - S. 43-50 [online]
 31. AED Model hyperreaktivity dýchacích ciest vyvolaný alergénom v experimentálnych podmienkach / S. Fraňová... [et al.]
  In: Nové poznatky v respirológii. - ISBN 978-80-88866-82-4. - Martin : Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta, 2010. - S. 47-51
 32. AED Antiastmatické účinky Provinolu / M. Jošková... [et al.]
  In: Pokroky vo farmakológii v Slovenskej republike 5. - ISBN 978-80-223-2883-8. - Bratislava : Farmaceutická fakulta UK, 2010. - S. 71-76
 33. AED Flavin7 (R) a bronchiálna astma / M. Jošková... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii 11. - ISBN 978-80-88866-68-8. - Martin : JLF UK, 2009. - S. 94-96
 34. AED Postavenie flavonoidov v prevencii exacerbácie astmy / S. Fraňová... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii 11. - ISBN 978-80-88866-68-8. - Martin : JLF UK, 2009. - S. 97-100
 35. AED Vplyv akútneho podania Provinolu na hyperreaktivitu dýchacích ciest indukovanú alergénom / M. Jošková... [et al.]
  In: Pokroky vo farmakológii v Slovenskej republike 4. - ISBN 978-80-223-2742-8. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2009. - S. 38-43
 36. AED Výskum káliových kanálov v oblasti regulácie pohybu riasiniek / M. Jošková... [et al.]
  In: Nové trendy vo farmakoterapii 6 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-75-2. - Martin : JLF UK, 2014. - S. 18-21 [online]
 37. AED Účinok polyfenolických látok a experimentálne vyvolaná alergická astma / I. Kazimierová... [et al.]
  In: Nové trendy vo farmakoterapii 6 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-75-2. - Martin : JLF UK, 2014. - S. 22-28 [online]
 38. AED Účinok dlhodobého podania beta 2 sympatomimetík a glukokortikoidov na obranné mechanizmy dýchacích ciest / L. Pappová... [et al.]
  In: Nové trendy vo farmakoterapii 6 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-75-2. - Martin : JLF UK, 2014. - S. 47-54 [online]
 39. AED Kinematika cílií respiračného traktu / M. Jošková... [et al.]
  In: Nové trendy vo farmakoterapii 3 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-19-6. - Martin : JLF UK, 2012. - S. 18-21 [online]
 40. AED Zmeny in vivo reaktivity hladkej svaloviny dýchacích ciest u zdravých a ovalbumínom senzibilizovaných morčiat po aplikácii rolipramu a BRL50481 / J. Mokrý... [et al.]
  In: Nové trendy vo farmakoterapii 3 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-19-6. - Martin : JLF UK, 2012. - S. 37-40 [online]
 41. AED Účinok Flavinu 7 a kombinácie Flavin7 plus salbutamol na zmenu špecifického odporu dýchacích ciest v in vivo podmienkach alergickej astmy / D. Pavelčíková... [et al.]
  In: Nové trendy vo farmakoterapii 3 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-19-6. - Martin : JLF UK, 2012. - S. 46-48 [online]
 42. AED CRAC iónové kanály a hladký sval maternice / V. Sadloňová... [et al.]
  In: Nové trendy vo farmakoterapii 3 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-19-6. - Martin : JLF UK, 2012. - S. 55-58 [online]
 43. AED CRAC iónové kanály epitelu dýchacích ciest v regulácii frekvencie pohybu cílií / M. Jošková ... [et al.]
  In: Nové trendy vo farmakoterapii 9 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8187-043-9. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2017. - S. 5-10 [online]
 44. AED Sledovanie zmien obranných reflexov dýchacích ciest po akútnom podaní Flavínu (R), salbutamolu a ich kombinácie na modeli alergickej astmy / D. Pavelčíková... [et al.]
  In: Pokroky vo farmakológii v Slovenskej republike 7. - ISBN 978-80-223-3271-2. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, 2012. - S. 34-41
 45. AED Efekt pľúcneho surfaktantu na reaktivitu hladkého svalu dýchacích ciest / B. Uhliarová... [et al.]
  In: Novinky v experimentálnej a klinickej medicíne. - ISBN 978-80-89544-27-1. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2012. - S. 181-190
 46. AED Využitie polyfenolických látok v liečbe alergickej astmy / S. Fraňová... [et al.]
  In: Novinky v experimentálnej a klinickej medicíne. - ISBN 978-80-89544-27-1. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2012. - S. 29-35
 47. AED Zmeny mukociliárneho transportu u morčiat senzibilizovaných ovalbumínom / M. Jošková... [et al.]
  In: Novinky v experimentálnej a klinickej medicíne. - ISBN 978-80-89544-27-1. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2012. - S. 54-60
 48. AED Hodnotenie kašľového reflexu u ovalbumínom senzibilizovaných morčiat po jednorazovom podaní flavínu a kodeínu / V. Sadloňová... [et al.]
  In: Novinky v experimentálnej a klinickej medicíne. - ISBN 978-80-89544-27-1. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2012. - S. 160-165
 49. AED Ovplyvnenie respiračných nežiaducich účinkov inhibítorov ACE simultánnym podávaním s blokátormi kalciových kanálov typu L / S. Fraňová... [et al.]
  In: Nové trendy vo farmakoterapii 2 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-02-8. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2011. - S. 16-21 [online]
 50. AED Akútny bronchodilatačný účinok resveratrolu v podmienkach experimentálnej astmy / M. Jošková... [et al.]
  In: Nové trendy vo farmakoterapii 2 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-02-8. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2011. - S. 22-24 [online]
 51. AED Zmeny reaktivity hladkej svaloviny dýchacích ciest u zdravých a ovalbumínom senzibilizovaných morčiat po aplikácii rolipramu s BRL50481 / J. Mokrý... [et al.]
  In: Nové trendy vo farmakoterapii 2 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-02-8. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2011. - S. 31-34 [online]
 52. AED Sledovanie zmien špecifického odporu dýchacích ciest po akútnom podaní Flavinu 7 (R), salbutamolu a ich kombinácie / D. Pavelčíková... [et al.]
  In: Nové trendy vo farmakoterapii 2 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-02-8. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2011. - S. 43-45 [online]
 53. AED Dávková závislosť akútne podaného Flavin7 (R) v experimentálnych in vitro podmienkach alergického zápalu dýchacích ciest / V. Sadloňová... [et al.]
  In: Nové trendy vo farmakoterapii 2 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-02-8. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2011. - S. 51-53 [online]
 54. AED Imunomodulačná liečba astmy / S. Fraňová... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii 12. - ISBN 978-80-88866-92-3. - Martin : Univerzita Komenského Jesseniova lekárska fakulta, 2011. - S. 8-10
 55. AED Použitie polyfenolov v prevencii alergickej astmy / M. Jošková... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii 12. - ISBN 978-80-88866-92-3. - Martin : Univerzita Komenského Jesseniova lekárska fakulta, 2011. - S. 70-72
 56. AED Porovnanie antiastmatického účinku polyfenolov v podmienkach experimentálnej astmy / M. Jošková... [et al.]
  In: Pokroky vo farmakológii v Slovenskej republike 6. - ISBN 978-80-223-3073-2. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, 2011. - S. 77-82
 57. AED Mechanizmy regulujúce pohyb cílií respiračného traktu / M. Jošková... [et al.]
  In: Nové trendy vo farmakoterapii 5 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-50-9. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2013. - S. 12-16 [online]
 58. AED Vplyv Provinolu a kombinovanej terapie Provinolu s klinickými antiastmatikami na hyperreaktivitu dýchacích ciest počas experimentálneho alergického zápalu / I. Kazimierová... [et al.]
  In: Nové trendy vo farmakoterapii 5 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-50-9. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2013. - S. 17-24 [online]
 59. AED Tachykiníny v myometriu maternice / V. Sadloňová... [et al.]
  In: Nové trendy vo farmakoterapii 5 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-50-9. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2013. - S. 58-61[online]
 60. AED Vysokorýchlostné zobrazovanie pre účely diagnostiky ciliárneho aparátu / L. Hargaš... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii 13 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-37-0. - Martin : Univerzita Komenského, Jesseniova lekárska fakulta, 2013. - S.26-28 [CD-ROM]
 61. AED Vplyv dlhodobej aplikácie Provinolu a jeho kombinícií s klinicky používanými antiastmatikami na obranné mechanizmy dýchacích ciest / I. Kazimierová... [et al.]
  In: Pokroky vo farmakológii v Slovenskej republike 9. - ISBN 978-80-223-3651-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, Farmaceutická fakulta, 2014. - S. 36-42
 62. AED Návrh a riadenie osvetľovacej jednotky mikroskopu využívaného pri tvorbe záznamov vysokorýchlostnou kamerou / D. Koniar... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii 13 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-37-0. - Martin : Univerzita Komenského, Jesseniova lekárska fakulta, 2013. - S. 48-51 [CD-ROM]
 63. AED Vplyv dlhodobej aktivácie draslíkových iónových kanálov na experimentálne indukovanú alergickú astmu / M. Kocmálová... [et al.]
  In: Pokroky vo farmakológii v Slovenskej republike 9. - ISBN 978-80-223-3651-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, Farmaceutická fakulta, 2014. - S. 43-49
 64. AED Chronické ochorenia a mukociliárny transport / M. Jošková... [et al.]
  In: Nové trendy vo farmakoterapii 4 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-32-5. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2012. - S. 63-66 [online]
 65. AED Frekvenčná analýza a popis kinematiky cílií / L. Hargaš... [et al.]
  In: Diagnostika a liečba v pediatrickej pneumológii a ftizeológii [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-35-6. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK a ŠÚDTaRCH, 2012. - S. 56-61[CD-ROM]
 66. AED Automatické vyhľadávanie regiónov s cíliami vo vysokorýchlostnom zázname / D. Koniar... [et al.]
  In: Diagnostika a liečba v pediatrickej pneumológii a ftizeológii [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-35-6. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK a ŠÚDTaRCH, 2012. - S. 62-68 [CD-ROM]
 67. AED Návrh popisu obsahu vysokorýchlostných videosekvencií a ich kategorizácia / L. Hargaš... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii 14 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-61-5. - Martin : JLF UK, 2014. - S. 37-41[CD-ROM]
 68. AED Cíliomodulačné účinky polyfenolov / I. Kazimierová ... [et al.]
  In: Nové trendy vo farmakoterapii 9 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8187-043-9. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2017. - S. 11-15 [online]
 69. AED Antitusická bronchodilatačná a ciliomodulačná aktivita budesonidu v kombinácií s beta2-sympatomimetikami / L. Pappová... [et al.]
  In: Pokroky vo farmakológii v Slovenskej republike 10. - ISBN 978-80-223-3924-7. - Bratislava : Farmaceutická fakulta UK, 2015. - S. 73-79
 70. AED Antiastmatické účinky flavinolu7 a jeho kombinácie s budesonidom na zvieracom modely astmy / I. Kazimierová... [et al.]
  In: Pokroky vo farmakológii v Slovenskej republike 10. - ISBN 978-80-223-3924-7. - Bratislava : Farmaceutická fakulta UK, 2015. - S. 80-85
 71. AED Vplyv dlhodobej aplikácie Flavinu 7(R) na remodeláciu dýchacích ciest v podmienkach experimentálne vyvolanej alergickej astmy / Ivana Kazimierová ... [et al.]
  In: Z laboratória do klinickej praxe 1. - ISBN 978-80-89694-41-9. - Turany : P + M, 2018. - S. 115-118
 72. AED Farmakológia kofeínu a jeho klinické využitie u prematúrnych novorodencov / Marta Jošková
  In: Nové trendy vo farmakoterapii : 11. - ISBN 978-80-8187-070-5. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2019. - S. 19-24
 73. AED Vplyv mukolytík na klírens hlienu / L. Pappová ... [et al.]
  In: Nové trendy vo farmakoterapii 8 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8187-023-1. - Martin : JLF UK, 2016. - S. 42-45 [online]
 74. AED Karbomazepín a jeho účinok na obranné mechanizmy dýchacích ciest / M. Kocmálová ... [et al.]
  In: Nové trendy vo farmakoterapii 8 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8187-023-1. - Martin : JLF UK, 2016. - S. 53-59 [online]
 75. AED Adenozíntrifosfát - regulátor pohybu cilií dýchacieho systému / M. Jošková... [et al.]
  In: Nové trendy vo farmakoterapii 7 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8187-001-9. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2015. - S. 26-28 [online]
 76. AEF The suppression of cough by herbal polysaccharides / G. Nosáľová... [et al.]
  In: Drugs : their action in pharmacology and toxicology. - ISBN 978-80-971042-0-7. - Bratislava : SAV, 2012. - S. 42-51
 77. AFC Effects of selective inhibition of PDE4 and PDE7 on airway reactivity and cough in healthy and ovalbumin-sensitized guinea pigs / J. Mokrý... [et al.]
  In: Respiratory Regulation - The Molecular Approach. Vol. 756. - e-ISBN 978-94-007-4549-0 / ISBN 978-94-007-4548-3. - Dordrecht : Springer, 2013. - S. 57-64
 78. AFC Experimental model of allergic asthma / S. Fraňová... [et al.]
  In: Respiratory Regulation - The Molecular Approach. Vol. 756. - e-ISBN 978-94-007-4549-0 / ISBN 978-94-007-4548-3. - Dordrecht : Springer, 2013. - S. 49-55
 79. AFC Polyphenols and their components in experimental allergic asthma / M. Jošková... [et al.]
  In: Respiratory Regulation - The Molecular Approach. Vol. 756. - e-ISBN 978-94-007-4549-0 / ISBN 978-94-007-4548-3. - Dordrecht : Springer, 2013. - S. 91-98
 80. AFD Účinky flavonoidov v podmienkach alergického zápalu dýchacích ciest / S. Fraňová... [et al.]
  In: Centrum experimentálnej a klinickej respirológie. - Martin : Univerzita Komenského Jesseniova lekárska fakulta, 2009. - S. 32-35
 81. AFD Prevencia alergickej astmy prírodnými látkami / M. Jošková... [et al.]
  In: Podpora zdravia, prevencia a hygiena v teórii a praxi 7. - ISBN 978-80-88866-93-0. - Martin : JLF UK, 2011. - S. 431-434
 82. AFD Farmakodynamická aktivita arabinogalaktánu z Coffea arabica / G. Nosáľová... [et al.]
  In: 23. Slovensko-poľské Vojtekove-Rudnikove dni detskej pneumoftizeológie a imunoalergológie. - ISBN 978-80-89544-03-5. - Dolný Smokovec : Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a resp. chorôb, 2011. - S. 55-57
 83. AFD Polyfenolické látky a experimentálna astma / S. Fraňová... [et al.]
  In: 23. Slovensko-poľské Vojtekove-Rudnikove dni detskej pneumoftizeológie a imunoalergológie. - ISBN 978-80-89544-03-5. - Dolný Smokovec : Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a resp. chorôb, 2011. - S. 65-67
 84. AFG Red wine polyphenolic compounds efficacy and allergen induced hyperreactivity of the airways / S. Fraňová... [et al.]
  In: European Respiratory Journal. - Roč. 36, suppl. 54 (2010), s. 244s
 85. AFG Ion channels in the reactivity of a myometrial smooth muscle cell / V. Sadloňová...[et al.]
  In: Acta Medica (Hradec Králové). - Roč. 5, č. 3 (2010), s. 192
 86. AFG Polyphenols and allergic asthma in the experimental conditions / M. Jošková... [et al.]
  In: Acta Medica (Hradec Králové). - Roč. 5, č. 3 (2010), s. 176
 87. AFG Tachykinins in the contractility of pregnant human myometrium / M. Jošková... [et al.]
  In: Journal of Perinatal Medicine. - Roč. 41, suppl. 1 (2013), s. 420
 88. AFG Function of potassium ion channels in pregnant human myometrium / V. Sadloňová... [et al.]
  In: Journal of Perinatal Medicine. - Roč. 41, suppl. 1 (2013), s. 419
 89. AFG Surfactants from animal sources directly relax airway smooth muscle in vitro / A. Čakovská... [et al.]
  In: Neonatology. - Roč. 103, č. 4 (2013), s. 350
 90. AFG Pľúcny surfaktant za hranicou elveol / A. Čalkovská... [et al.]
  In: 91. fyziologické dny. Sborník souhrnů [elektronický zdroj]. - Brno : Portál Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, 2015. - Nestr. [1 s.] [online]
 91. AFG The long-term effects of quercetin in the airways under allergic asthma condition / M. Jošková... [et al.]
  In: 61. česko-slovenské farmakologické dny a EPHAR symposium. - ISBN 978-80-7399-770-0. - Brno : Tribun EU, 2011. - S. 72
 92. AFG Biological effects of polyphenols during experimental allergic asthma / M. Jošková... [et al.]
  In: International Conference "Advances in Pneumology" [elektronický zdroj]. - Bonn : [s.n.], 2011. - Nestr. [1 s.] [CD-ROM]
 93. AFG PDE7 inhibition in airways inflammatory diseases / J. Mokrý... [et al.]
  In: Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica. - Roč. 14, č. 3-4 (2011), s. 47
 94. AFG The short-term treatment of bronchospasm by polyphenols during experimental asthma / M. Jošková... [et al.]
  In: Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica. - Roč. 14, č. 3-4 (2011), s. 48
 95. AFG Influence of polyphenolic fruit extract on cough and airways reactivity in allergic airways inflammation / V. Sadloňová... [et al.]
  In: Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica. - Roč. 14, č. 3-4 (2011), s. 48
 96. AFG Polyphenolic compounds and experimentally induced allergic asthma / I. Kazimierová... [et al.]
  In: Biomedical Papers. - Roč. 157, suppl. 1 (2013), S3-S4
 97. AFG Cilia in the respiratory tract during experimental conditions / M. Jošková... [et al.]
  In: Biomedical Papers. - Roč. 157, suppl. 1 (2013), S27
 98. AFG Experimental study of potassium and calcium ion channels in human pregnant labouring myometrium / V. Sadloňová... [et al.]
  In: Biomedical Papers. - Roč. 157, suppl. 1 (2013), S40
 99. AFG Dlhodobý účinok inhalačne podaného budesonidu, salmeterolu a ich kombinácie na ciliárnu erekciu v podmienkach experimentálne vyvolaného alergického zápalu / L. Pappová... [et al.]
  In: 65. Česko-slovenské farmakologické dny [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-260-8027-5. - Praha : 1. LF UK a VFN, 2015. - S. 8 [online]
 100. AFG Bronchodilatačný a antitusický účinok morinu v podmienkach experimentálne vyvolaného alergického zápalu / I. Kazimierová... [et al.]
  In: 65. Česko-slovenské farmakologické dny [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-260-8027-5. - Praha : 1. LF UK a VFN, 2015. - S. 5 [online]
 101. AFG Selektívna blokáda napäťovo riadeného sodíkového kanála Nav 1,8 a frekvencia kmitania cílií v dýchacích cestách / M. Jošková... [et al.]
  In: 65. Česko-slovenské farmakologické dny [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-260-8027-5. - Praha : 1. LF UK a VFN, 2015. - S. 19 [online]
 102. AFG Účinok provinolu, flavínu7 a ich kombinovanej terapie s budesonidom na experimentálnom modely alergickej astmy / I. Kazimierová... [et al.]
  In: 4. Květinův den : Mezioborový seminář mladých farmakologů a toxikologů. - ISBN 978-80-263070-4-4. - Brno : Vetrinární a farmaceutická univerzita, 2014. - S. 9
 103. AFG Pharmacological suppression of CRAC channels possesses complex antiasthmatic effect in experimental conditions / M. Šutovská... [et al.]
  In: First International Convention Immunopharmacology - Vaccipharma 2015. 3rd International Congress on Imunopharmacology. - ISBN 978-959-7076-54-4. - Kuba : Cuban Society of Pharmacology, 2015. - Nestr. [1 s.]
 104. AFG Vplyv akútneho a chronického podania erdosteínu na obranné mechanizmy dýchacích ciest v experimentálnych podmienkach / L. Pappová ... [et al.]
  In: 66. Česko-slovenské farmakologické dny. - ISBN 978-80-260-9782-2. - Brno : Farmakologický ústav LF MU, 2016. - S. 121-122
 105. AFG The allergic inflammation-induced changes in the regulation of the airways defence mechanisms by voltage-gated sodium channels / M. Kocmálová ... [et al.]
  In: 66. Česko-slovenské farmakologické dny. - ISBN 978-80-260-9782-2. - Brno : Farmakologický ústav LF MU, 2016. - S. 82
 106. AFG Modulačný vplyv anestézy na kinematiku cílií v dýchacích cestách / M. Jošková ... [et al.]
  In: 66. Česko-slovenské farmakologické dny. - ISBN 978-80-260-9782-2. - Brno : Farmakologický ústav LF MU, 2016. - S. 60-61
 107. AFG Efficacy of Provinol in ovalbumine-induced hyperreactivity of the airways in guinea-pigs / M. Jošková ... [et al.]
  In: Prague Medical Report (Sborník lékařský). - Roč. 109, suppl. (2008), s. 52-54
 108. AFH Vplyv pľúcneho surfaktantu na hladký sval dýchacích ciest / B. Uhliarová... [et al.]
  In: 23. Martinské dni dýchania. - Martin : JLF UK, 2012. - S. 47
 109. AFH Polyfenolické látky a experimentálne vyvolaná alergická astma / S. Fraňová... [et al.]
  In: 23. Martinské dni dýchania. - Martin : JLF UK, 2012. - S. 21
 110. AFH Mukociliárny transport v experimentálnych podmienkách alergickej astmy / M. Jošková... [et al.]
  In: 23. Martinské dni dýchania. - Martin : JLF UK, 2012. - S. 24
 111. AFH Akútny účinok Flavin (R) na kašeľ u ovalbumínom senzibilizovaných morčiat / V. Sadloňová... [et al.]
  In: 23. Martinské dni dýchania. - Martin : JLF UK, 2012. - S. 39
 112. AFH Aktivita CRAC iónových kanálov v humánnom gravidnom myometriu / V. Sadloňová... [et al.]
  In: 62. Farmakologické dni. - ISBN 978-80-8143-020-6. - Košice : Equilibria, 2012. - S. 85
 113. AFH Diagnostika primárnej ciliárnej dyskinézy - naše skúsenosti / P. Ďurdík... [et al.]
  In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 70, S1 (2015), s. 35
 114. AFH Long-term CRAC channel inhibition attenuates allergic inflammation, airway hyperreactivity and remodeling in ovalbumin-induced animal models of asthma / M. Šutovská ... [et al.]
  In: 25. Martinské dni dýchania [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8187-015-6. - Martin : Ústav lekárskej biofyziky JLF UK, 2016. - Nestr. [1 s.] [online]
 115. AFH Alergická astma v experimentálnych podmienkach / S. Fraňová... [et al.]
  In: 64. Česko-slovenské farmakologické dni; 24. Martinské dni dýchania [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-70-7. - Martin : JLF UK, 2014. - S. 25 [online]
 116. AFH Účinok polyfenolických látok a experimentálne vyvolaná alergická astma / I. Kazimierová... [et al.]
  In: 64. Česko-slovenské farmakologické dni; 24. Martinské dni dýchania [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-70-7. - Martin : JLF UK, 2014. - S. 38 [online]
 117. AFH The role ion channels in the regulation of airway ciliary beat frequency / M. Jošková... [et al.]
  In: 64. Česko-slovenské farmakologické dni; 24. Martinské dni dýchania [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-70-7. - Martin : JLF UK, 2014. - S. 37 [online]
 118. AFH Naše skúsenosti s diagnostikou primárnej ciliárnej dyskinézy / L. Marušiaková... [et al.]
  In: 64. Česko-slovenské farmakologické dni; 24. Martinské dni dýchania [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-70-7. - Martin : JLF UK, 2014. - S. 59 [online]
 119. AFH Chlorella pyrenoidosa complex: characterization of anti-asthmatic profile / J. Jakubíková ... [et al.]
  In: Interdisciplinary Toxicology. - Vol. 10, suppl. 2 (2017), s. 28
 120. AFH Vplyv anestetík na frekvenciu pohybu cilií v dýchacích cestách / M. Jošková ... [et al.]
  In: 25. Martinské dni dýchania [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8187-015-6. - Martin : Ústav lekárskej biofyziky JLF UK, 2016. - Nestr. [1 s.] [online]
 121. AFH Novorodenec s primárnou ciliárnou diskinézou / L. Marušiaková... [et al.]
  In: Medzinárodný neonatologický kongres a 13. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v neonatológii. - ISBN 978-80-89797-07-3. - Bratislava : [s.n.], 2015. - S. 16-17
 122. AFH Terapeutický potenciál flavonolu-morin v liečbe astmy hodnotený v experimentálnych podmienkach / I. Kazimierová ... [et al.]
  In: 25. Martinské dni dýchania [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8187-015-6. - Martin : Ústav lekárskej biofyziky JLF UK, 2016. - Nestr. [1 s.] [online]
 123. AFH Vysoko-napäťové kalcium-senzitívne draslíkové kanály (BKCa) a alergická astma / M. Kocmálová ... [et al.]
  In: 25. Martinské dni dýchania [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8187-015-6. - Martin : Ústav lekárskej biofyziky JLF UK, 2016. - Nestr. [1 s.] [online]
 124. AFH Obranné reflexy dýchacích ciest v podmienkach alergického zápalu / S. Fraňová ... [et al.]
  In: Farmakológia 2009. 59. Farmakologické dni. - ISBN 978-80-223-2708-4. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2009. - S. 23
 125. AFH Flavonoidy a alergický zápal dýchacích ciest / M. Jošková... [et al.]
  In: Farmakológia 2009. 59. Farmakologické dni. - ISBN 978-80-223-2708-4. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2009. - S. 27
 126. AFH Antitusický efekt bioaktívnych rastlinných polysacharidov izolovaných z afrických rastlín / Ľ. Prisenžňáková... [et al.]
  In: 6. Martinské dni hygieny-verejné zdravotníctvo. - Martin : JLF UK, 2009. - S. 70-71
 127. AFH Ovplyvnenie hyperreaktivity dýchacích ciest Provinolom / M. Jošková... [et al.]
  In: 6. Martinské dni hygieny-verejné zdravotníctvo. - Martin : JLF UK, 2009. - S. 60
 128. AFH Vplyv dlhodobého podania kombinovanej inhalačnej terapie salmeterolom a budesonidom na obranné mechanizmy dýchacích ciest v podmienkach experimentálne vyvolaného alergického zápalu / L. Pappová ... [et al.]
  In: 25. Martinské dni dýchania [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8187-015-6. - Martin : Ústav lekárskej biofyziky JLF UK, 2016. - Nestr. [1 s.] [online]
 129. BCI Vybrané kapitoly z klinickej farmakológie. Farmakológia liečiv v detskom veku [elektronický zdroj] : I. Absorpcia liečiv. / M. Jošková
  Martin : JLF UK - Portál MEFANET, 2017
 130. BDF Význam aplikácie vitamínu D u pacientov s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc / G. Nosáľová... [et al.]
  In: Respiro. - Roč. 10, č. 3 (2012), s. 30-33
 131. BDF Cíliopatie v detskom veku / L. Marušiaková... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 10, č. 4 (2015), s. 199-205
 132. BDN Manažment pacienta s primárnou ciliárnou diskinézou / P. Ďurdík ... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 65, č. 11 (2016), s. 425-432
 133. BED Epidemiologická situácia chronickej obštrukčnej choroby pľúc na Slovensku / V. Sadloňová... [et al.]
  In: Podpora zdravia, prevencia a hygiena v teórii a praxi 7. - ISBN 978-80-88866-93-0. - Martin : JLF UK, 2011. - S. 450-453
 134. BEE Contactless parameters measurement of moving objects by virtual instrumentation / L. Hargaš... [et al.]
  In: 2013 International Conference on Applied Electronics. - ISBN 978-80-261-0166-6. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2013. - S. 93-96
 135. BEE Anti-asthmatic effects of polyphenolic compounds in asthmatic model / I. Kazimierová... [et al.]
  In: New Frontiers in the Research of PhD Students : 11th International Medical Postgraduate Conference. - ISBN 978-80-260-7244-7. - Hradec Králové : Karlova univerzita, Lekárska fakulta, 2014. - S. 66-69
 136. BEF Benzodiazepíny a ich nové deriváty v procedurálnej anestézii / Marta Jošková ... [et al.]
  In: Nové trendy vo farmakoterapii 10. - ISBN 978-80-8187-059-0. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2018. - S. 37-41
 137. BEF Farmakodynamické účinky vybraných polyfenolických zmesí a samostatne pôsobiacich polyfenolov / I. Kazimierová... [et al.]
  In: Nové trendy vo farmakoterapii 7 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8187-001-9. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2015. - S. 5-9 [online]
 138. BEF Vplyv experimentálne vyvolaného alergického zápalu na ciliárnu frekvenciu / L. Pappová... [et al.]
  In: Nové trendy vo farmakoterapii 7 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8187-001-9. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2015. - S. 15-19 [online]
 139. BFA Vplyv flavonolu kaempferolu na obranné mechanizmy dýchacích ciest v podmienkach experimentálneho alergického zápalu / Miroslava Molitorisová ... [et al.]
  In: Farmakodny : 69. česko-slovenské farmakologické dny. - [S.l.] : [s.n.], 2019. - S. [1-1]
 140. BFA The influence of CRAC ion channels blocker on inflammation and ciliary beat frequency in condition of experimentally-induced allergic asthma / M. Šutovská... [et al.]
  In: International Conference "Advances in Pneumology" [elektronický zdroj]. - Kassel : [s.n.], 2013. - Nestr. [1 s.] [online]
 141. BFA Detection and tracking of movement of respiratory epithelium's cilia using differential method / A. Simonová... [et al.]
  In: 28th Slovak-Polish Vojtek-Rudnik Paediatric Pneumology and Allergology Days. - Zakopane : [s.n.], 2015. - [S. 1]
 142. BFA Innovation of "Ciliary Analysis" software tool for better and much more convenient data evaluation / L. Hargaš... [et al.]
  In: 28th Slovak-Polish Vojtek-Rudnik Paediatric Pneumology and Allergology Days. - Zakopane : [s.n.], 2015. - [S. 1]
 143. BFA The effect of inhaled B2-sympathomimetics and glucocorticoids on respiratory tract defense mechanisms / L. Pappová... [et al.]
  In: International Conference "Advances in Pneumology" [elektronický zdroj]. - Wroclaw : Medical University, 2014. - Nestr. [1 s.] [CD-ROM]
 144. BFA Echinacea purpurea: chemical View and Anti-Asthmatic Profiel / M. Šutovská ... [et al.]
  In: 7th ACMAP : American Council for Medicinally Active Plants. - Lima : [s.n.], 2016. - Nestr. [1 s .]
 145. BFA Polyphenols and ciliary beat frequency in guinea pig tracheal epihelium / M. Jošková ... [et al.]
  In: World Congress on Pharmacology and Chemistry of Natural Compounds. - Tbilisi : Tbilisi State Medical University, 2017. - S. 53
 146. BFA Echinacea purpurea - a source of glycoconjugate with bronchodilating and anti-inflammatory effects / M. Šutovská ... [et al.]
  In: Fusion Conference : 2nd Muscoskeletal Development and Regeneration Conference ; 3rd Drug Discovery Re-Invented Conference. - Cancun : [s.n.], 2017. - S. 54-56
 147. BFA Changes in Airway's Defence Mechanisms Control Mediated via Voltage-gated Sodium Channels / M. Kocmálová... [et al.]
  In: 11th International Conference "Advances in Pneumology" [elektronický zdroj]. - [S.l.] : [s.n.], 2015. - Nestr. [1 s.] [online]
 148. BFA Real-time frequency determination of moving respiratory epithelium's cilia / D. Koniar... [et al.]
  In: 28th Slovak-Polish Vojtek-Rudnik Paediatric Pneumology and Allergology Days. - Zakopane : [s.n.], 2015. - [S. 1]
 149. BFA Acute and chronic effect of erdosteine on airway defense mechanisms / L. Pappová ... [et al.]
  In: International Conference "Advances in Pneumology" [elektronický zdroj]. - Waršava : [s.n.], 2016. - Nestr. [1 s.] [online]
 150. BFA Influence of CRAC channel blocker on airways remodelling changes in experimentally-induced allergic asthma conditions / M. Šutovská ... [et al.]
  In: International Conference "Advances in Pneumology" [elektronický zdroj]. - Waršava : [s.n.], 2016. - Nestr. [1 s.] [online]
 151. BFA The bronchodilatory, antitussive and anti-inflammatory effect of morin in experimental conditions of allergic asthma / I. Kazimierová... [et al.]
  In: 11th International Conference "Advances in Pneumology" [elektronický zdroj]. - [S.l.] : [s.n.], 2015. - Nestr. [1 s.] [online]
 152. BFA Flavin7 and allergic asthma in experimental conditions / I. Kazimierová... [et al.]
  In: International Conference "Advances in Pneumology" [elektronický zdroj]. - Wroclaw : Medical University, 2014. - Nestr. [1 s.] [online]
 153. BFA Combination therapy with budesonide and salmeterol under the condition of experimentally induced allergic inflammation / L. Pappová... [et al.]
  In: 11th International Conference "Advances in Pneumology" [elektronický zdroj]. - [S.l.] : [s.n.], 2015. - Nestr. [1 s.] [online]
 154. BFA Regulation of airway ciliary beat frequency by potassium and calcium ion channels / M. Jošková ... [et al.]
  In: International Conference "Advances in Pneumology" [elektronický zdroj]. - Wroclaw : Medical University, 2014. - Nestr. [1 s.] [CD-ROM]
 155. BFB Modulácia alergického zápalu dýchacích ciest derivátmi flavonoidov / Ivana Kazimierová ... [et al.]
  In: 26. Martinské dni dýchania : program a abstrakty. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2018. - S. 13-13
 156. BFB Farmakologické ovplyvnenie alergickej astmy v experimentálnych podmienkach / S. Fraňová ... [et al.]
  In: 25. Martinské dni dýchania [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8187-015-6. - Martin : Ústav lekárskej biofyziky JLF UK, 2016. - Nestr. [1 s.] [online]
 157. DAI Účinky polyfenolov v podmienkach alergického zápalu dýchacích ciest / M. Jošková ; školiteľ S. Fraňová
  Martin : [s.n.], 2010

Študenti 3. stupňa štúdia - denná forma - študijný odbor 7.2.3 farmakológia

Na Ústave farmakológie pôsobia v rámci vedecko-výskumnej a pedagogickej činnosti aj denní doktorandi - ich aktuálny zoznam nájdete v časti Postgraduálne štúdium.

Výskumní pracovníci - BioMed

Mgr. Michaela Kocmálová, PhD. - t.č. MD

Mgr. Ivana Kazimierová, PhD. - t.č. MD

Ing. Anna Urbanová, PhD. - t.č. MD