Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

2016

XXXVII. Študentská vedecká konferencia

XXXVII. ŠVK sa konala 27. apríla 2016. Ústav farmakológie bol na konferencii zastúpený v sekcii predklinických disciplín týmito prácami:

CILIA MOTION ANALYSIS IN THE AIRWAYS. Vahid Khazei (školitelia: MUDr. Marta Jošková, PhD., MUDr. Peter Ďurdík, PhD.) - 3. miesto

INFLUENCE OF VOLTAGE-GATED SODIUM CHANNELS BLOCKERS ON AIRWAYS DEFENCE MECHANISMS. Dimitri Portale (školitelia: doc. MUDr. Martina Šutovská, PhD.,  doc. RNDr. Soňa Fraňová, MUDr. Marta Jošková, PhD., prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc., Mgr. Michaela Kocmálová, PhD. - 3. miesto