Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

2015

XXXVI. Študentská vedecká konferencia

XXXVI. ŠVK sa konala 29. apríla 2015. Ústav farmakológie reprezentovali v sekcii predklinických disciplín nasledovné práce:

INFLUENCE OF ROFLUMILAST AND TADALAFIL ON APOPTOSIS IN OVALBUMIN - SENSITIZED GUINEA PIGS. Alexandra Eichlerová, Marek Pršo (školitelia: doc. MUDr. Juraj Mokrý, PhD., Mgr. Ivana Medveďová) - 3. miesto

MOVEMENT OF TRACHEAL CILIA IN AN ANIMAL EXPERIMENT. Vahid Khazaei (školiteľka: MUDr. Marta Jošková, PhD.)

EFFECT OF INHALATION β2-SYMPATHOMIMETICS AND GLUCOCORTICOIDS ON DEFENCE AIRWAYS MECHANISMS. Anna Bobčáková (školitelia: Mgr. Lenka Pappová, doc. RNDr. Soňa Fraňová, PhD.)