Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

2014

XXXV. Šudentská vedecká konferencia

XXXV. ŠVK sa konala 29. apríla 2014.

Ústav farmakológie bol zastúpený týmito prácami: 

COMBINATION OF POLYPHENOLIC COMPOUND WITH BUDESONIDE AND EXPERIMENTALLY INDUCED ALLERGIC ASTHMA. Anna Bobčáková (školitelia: doc. RNDr. Soňa Fraňová, PhD., Mgr. Ivana Kazimierová) - 2. miesto

THE LONG-TERM SUPPRESSION OF CRAC CHANNELS AND EXPERIMENTALLY-INDUCED ALLERGIC ASTHMA. Boris Dobroľubov (školitelia: doc. MUDr. Martina Šutovská, PhjD., Mgr. Michaela Kocmálová)

INFLUENCE OF ROFLUMILAST IN EXPERIMENTAL MODEL OF ALLERGIC INFLAMMATION BASED ON WAY OF ADMINISTRATION. Marek Pršo, Alexandra Eichlerová (školitelia: Mgr. Ivana Medveďová, doc. MUDr. Juraj Mokrý, PhD.)