Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

2013

XXXIV. Študentská vedecká konferencia - 2013

Na XXXIV. Študentskej vedeckej konferencii, ktorá sa konala 23. apríla 2013, reprezentovali Ústav farmakológie tri práce:

Jarmila Dančová: Potassium ion chnannels in myometrial smooth muscle of uterus. Tutor: Vladimíra Sadloňová, MD., PhD., Assoc. Prof. Soňa Fraňová, RND., PhD. - 2. miesto v sekcii predklinických disciplín

Maroš Oravec: ATP sensitive potassium (K+ATP) channel and allergic asthma. Tutor: Martina Šutovská, MD., PhD.

Marek Pršo, Nirmathan Tharmalingam: Influence of roflumilast on in vivo and in vitro airway reactivity in ovalbumin-sensitized guinea pigs. Tutor: Assoc. Prof. Juraj Mokrý, MD., PhD., Ivana Medveďová, MSc.