Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

2012

XXXIII. Študentská vedecká konferencia - 2012

Na XXXIII. Študentskej vedeckej konferencii, ktorá sa konala 9. mája 2012, reprezentovali Ústav farmakológie dve práce:

Jana Bobčáková: Effects of red-wine polyphenolic compounds in experimentally induced allergic asthma. Tutor: Assoc. Prof. Soňa Fraňová, RND., PhD.

Maroš Oravec: The influence of long-term administration of CRAC channels antagonist on experimentally induced allergic asthma in guinea pigs. Tutor: Martina Šutovská, MD., PhD.