Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

2011

XXXII. Študentská vedecká konferencia - 2011

V 11. mája 2011 sa uskutočnila XXXII. Študentská vedecká konferencia, na ktorej Ústav farmakológie reprezentovali tri práce:

Ingrid Christensen and Kristin Syversen: EFFECTS OF PDE4 AND 7 INHIBITORS ON IN VITRO AIRWAY REACTIVITY IN HEALTHY AND SENSITIZED GUINEA PIGS. Tutors: Assoc. Prof. Juraj Mokrý, MD.,PhD.; Marta Jošková, MD, PhD. - práca obsadila druhé mesto v sekcii predklinických disciplín

Jana Bobčáková: POLYPHENOLIC SUBSTANCES AND ALLERGIC ASTHMA IN EXPERIMENTAL CONDITIONS. Tutor: Assoc. Prof. Soňa Fraňová, RND.,PhD.

Maroš Oravec: CRAC ION CHANNELS AND AIRWAYS DEFENCE REFLEXES UNDER THE CONDITIONS OF EXPERIMENTALLY INDUCED ALLERGIC INFLAMMATION. Tutor: Martina Šutovská, MD., PhD.