Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

2009

 

Študentská vedecká konferencia - 2009

Na konferencii boli prezentovaná táto práca z Ústavu farmakológie:

Zuzana Feherová, Miroslava Beharková:  The effects of selective inhibitors of phosphodiesterase 4 and 7 on cough and airways reactivity. Tutor: Assoc. Prof. Juraj Mokrý, MD., PhD. - práca obsadila 4. miesto v sekcii a reprezentovala na medzinárodnej konferencii ISMCK 2009 v Košiciach.