Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

2008

Študentská vedecká konferencia - 2008

Na konferencii boli prezentované tri práce z Ústavu farmakológie:

Miroslava Beharková, Zuzana Feherová: Vplyv selektívnej inhibície fosfodiesterázy na kašeľ a reaktivitu dýchacích ciest. Školiteľ: MUDr. Juraj Mokrý, PhD. - 1. miesto (finančná prémiu Nadácie Dr. Jozefa Lettricha a spoločnosti Gedeon Richter) v Sekcii teoretických a predklinických disciplín 

 

Ivana Kapustová, Tatiana Rovná, Iveta Švecová: Experimentálna premenopauzálna mamárna karcinogenéza: účinky exemestanu. Školitelia: MUDr. Vladimíra Sadloňová, RNDr. Peter Kubatka, PhD. - 3. miesto (finančná prémiu Nadácie Dr. Jozefa Lettricha a spoločnosti Gedeon Richter) v sekcii onkologickej

 

Iveta Švecová, Tatiana Rovná, Ivana Kapustová: Anastrozol v prevencii experimentálnej premenopauzálnej mamárnej karcinogenézy. Školitelia: MUDr. Vladimíra Sadloňová, RNDr. Peter Kubatka, PhD. - 1. miesto (finančná prémiu Nadácie Dr. Jozefa Lettricha a spoločnosti Gedeon Richter) v sekcii onkologickej