Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

2007

Študentská vedecká konferencia - 2007

Na konferencii boli prezentované tri práce z Ústavu farmakológie:

Henrieta Rusňáková, Katarína Pásztóová (Ústav farmakológie JLF UK): Vzťah bronchokonstrikcie a kašľa u morčiat s hyperreaktivitou dýchacích ciest. Školiteľ: MUDr. Juraj Mokrý, PhD. - 3. miesto v sekcii fyziologicko-farmakologickej

Katarína Pásztóová, Henrieta Rusňáková, Janka Búliková (Ústav farmakológie, Ústav fyziológie JLF UK): Vplyv glukokortikoidov na zvýšenú reaktivitu dýchacích ciest po aspirácii mekónia. Školitelia: MUDr. Juraj Mokrý, PhD., MUDr. Daniela Mokrá, PhD.

Iveta Švecová, Ivana Kapustová, Tatiana Rovná (Ústav farmakológie JLF UK): Letrozol v prevencii premenopauzálnej mamárnej karci-nogenézy u samíc potkanov. Školitelia: MUDr. Vladimíra Sadloňová, RNDr. Peter Kubatka, PhD. - 1. miesto (finančná prémiu Nadácie Dr. Jozefa Lettricha a spoločnosti Gedeon Richter) v sekcii základných medicínskych a predklinických disciplín, najlepší poster v sekcii na European Students Conference v Berlíne