Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Výučbový softvér

Simulačné výučbové centrum - výučbový softvér

Essential Cardiac Auscultation

 • základné kardiologické nálezy s príslušnou patofyziológiou
 • v anglickom jazyku
 • webová aplikácia prístupná v rámci intranetu JLF UK

UMedic

 • 20 kardiologických nálezov s príkladmi výsledkov všetkých relevantných vyšetrení, zamerané na auskultáciu
 • v anglickom jazyku
 • dostupný v učebni SVC

 Anesoft ACLS Simulator 2011

 • virtuálni pacienti, 20 prípadov ACLS (advanced cardiac life support)
 • v anglickom jazyku
 • webová aplikácia prístupná v rámci intranetu JLF UK
 • ďalšie skupiny virtuálnych pacientov Anesoft dostupné pre inštaláciu na uživateľských PC vrámci JLF UK

 Anesoft PALS Simulator 2011

 • virtuálni pacienti, 16 prípadov PALS (pediatric advanced life support)
 • v anglickom jazyku
 • webová aplikácia prístupná v rámci intranetu JLF UK
 • ďalšie skupiny virtuálnych pacientov Anesoft dostupné pre inštaláciu na uživateľských PC vrámci JLF UK

 Essential Neurologic Exam

 • základné neurologické vyšetrenia, inštruktážne videá
 • v anglickom jazyku
 • webová aplikácia prístupná v rámci intranetu JLF UK

Essential Neurologic Findings

 • základné neurologické nálezy, inštruktážne videá
 • v anglickom jazyku
 • webová aplikácia prístupná v rámci intranetu JLF UK

  PhysioEx 9.0

 • simulácia laboratórnych experimentov z rozličných oblastí fyziológie
 • v anglickom jazyku

Skills in Medicine

 •  webová verzia programu „Skills In Medicine“ prístupná v rámci intranetu JLF UK
 • 14 kníh zameraných na základné lekárske zručnosti z rôznych oblastí medicíny
 • obsahuje výkladové texty, inštruktážne obrázky a videá

 

 

 

Výučbový softvér prístupný v Simulačnom výučbovom centre

a na špecializovaných pracoviskách 

 

 Interactive Physiology 10-System Suite

 • interaktívny atlas ľudskej fyziológie, podľa funkčných systémov
 • v anglickom jazyku

Sheffield Bioscience Programs

 • interaktívne počítačové simulácie experimentov z fyziológie, patofyziológie a farmakológie
 • 21 tematických okruhov
 • v anglickom jazyku

pharma-CAL-ogy

 • interaktívne výučbové programy z oblasti farmakológie, anesteziológie, fyziológie, patofyzilógie, biofyziky a i.
 • 26 tematických okruhov
 • v anglickom jazyku

Genomika a Bioinformatika

 • softvérová aplikácia pre praktické precvičovanie genetickej diagnostiky
 • v českom a anglickom jazyku

 Anesoft Hemodynamics Simulator

 • virtuálni pacienti - desiatky prípadov z jednotlivých oblastí (anesteziológia, urgentná medicína, neonatológia, pôrodníctvo, pediatria + simulátor hemodynamiky)
 • v anglickom jazyku

Anesof Anesthesia Simulator

Anesoft Critical Care Simulator

Anesoft Neonatal Simulator

Anesoft Obstetrics Simulator

Anesoft Pediatric Simulator 

 

Anatomy & Physiology Revealed 3.0

 • anatomický atlas zostavený zo záberov reálnych kadavérov; obsahuje tiež animácie, relevantné histologické preparáty, rádiografické záznamy a i.
 • v anglickom jazyku

Real Anatomy 1.0

 • 3D anatomický atlas zostavený zo záberov reálnych kadavérov
 • v anglickom jazyku

Radiological Cross-Sectional Anatomy

 • virtuálne interaktívne 3D anatomické atlasy, animácie doplnené o rádiografické záznamy a i.
 • v anglickom jazyku

3D Human Anatomy (regional edition)

Interactive Functional Anatomy

3D Head and Neck Anatomy for Dentistry