Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

simulátory Laerdal

  • "high-fidelity" pacientske simulátory rozličných vekových kategórií:

          - novorodenec,
          - dojča,
          - dieťa - junior,
          - dospelý

  • komplexné softvérové ovládacie prostredie
  • pacientsky monitor
  • fyzikálne vyšetrenia a intervencie
  • automatické rozpoznávanie podaných liečiv (dospelý)
  • automatický zaznámenávací systém (3 kamery)
  • miestnosť pre debriefing