Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

METIman prehospital

Celotelový pacientsky simulátor MetiMan Prehospital

  • počítačom riadený simulátor s kompletným pacientskym monitorom (zameraný na prednemocničnú starostlivosť)
  • riadiaci softvér Müse s integrovaným modelom ľudskej fyziológie a možnosťou modifikácie ľubovoľných fyziologických parametrov
  • možný praktický nácvik zručností: auskaltácia (dych, srdce, pohyby hrudníka, vnútornosti), intubácia, katetrizácia, IV kanylácia, tracheostómia, punkcia hrudníka, defibrilácia, EKG...
  • predprogramované / programovateľné scenáre - simulovaná klinická skúsenosť

Dokumenty a odkazy: