Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Harvey

Kardiopulmonálny auskultačný simulátor Harvey

  • umožňuje auskultáciu 30 kardiologických nálezov a adekvátnych dýchacích šelestov s vysokou vernosťou
  • súčasťou príslušenstva je o.i. 30 posluchových zariadení (stetofónov) pre výučbu v skupine a podrobne spracovaný výučbový softvér
  • hmatateľný/viditeľný pulz, hmatateľné / viditeľné prekordiálne pohyby
  • meranie krvného tlaku auskultačnou metódou

 

študijné materiály a výučbový softvér:

  • Harvey Introductory Program - prezentácia pre MS Powerpoint, v anglickom jazyku

  • Harvey Curriculum Program - prezentácie pre MS Powerpoint, podrobne spracovaný každý z 30 nálezov, v anglickom jazyku

  • Essential Auscultation - interaktívny výučbový materiál, v anglickom jazyku

  • UMedic - interaktívny výučbový materiál, v anglickom jazyku (vyžaduje inštaláciu klienta)

dokumenty a odkazy: