Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

simulátory, trenažéry a modely

Harvey

kardiopulmonálny auskultačný simulátor

METIMan Prehospital

celotelový, počítačom riadený pacientsky simulátor

 

Rodina simulátorov Laerdal (SimMan 3G, Sim Junior, Sim Baby, Sim NewB)

celotelové, počítačom riadené pacientske simulátory všetkých vekových kategórií

lokalizované v UNM - klinická báza SVC JLF UK

Špecializované modely a trenažéry 

 desiatky špecializovaných demonštračných modelov ako aj trenažérov a figurín zameraných na nácvik špecifických zručností