Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Interaktívna výučbová technika

Interaktívna výučbová technika

Interaktívnou výučbovou technikou sú vybavené všetky teoretické a predklinické ústavy fakulty ako aj výučbové priestory Knižnično-informačného, výpočtového a simulačného výučbového centra JLF UK.

 

Interaktívne tabule a projektory s extrakrátkou projekčnou vzdialenosťou

  • tabuľa ako uživateľské rozhranie počítača
  • interaktívne ovládanie počítača, možnosť priamej modifikácie výučbových materiálov

Tablety

  • bezdrôtové riešenie (ovládanie, komunikácia s projektorom)
  • interaktívny spôsob výučby, prezentácií

 Vizualizéry

  • priama vizualizácia / projekcia grafických aj 3D predlôh
  • interaktívna práca s vizualizáciou, digitalizácia predlôh, možnosť následného spracovania

Školské hlasovacie zariadenia

  • interaktívne zapájanie študentov do výučbového procesu
  • rozličné možnosti "živého" testovania / hlasovania a priameho vyhodnocovania

dokumenty, súbory a odkazy k zariadeniam:

dokumenty, súbory a odkazy k súvisiacemu softvéru