Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Vybavenie

Simulátory, trenažéry a modely

 • špičkové sofistikované simulátory úrovne "mid-fidelity" a "high-fidelity" (stredná a vysoká úroveň vernosti / presnosti)
 • špecializované modely na nácvik konkrétnych lekárskych a zdravotníckych zručností
 • trenažéry pre nácvik postupov fyzikálneho vyšetrenia
 • resuscitačné trenažéry rozličnej fyziognómie
 • anatomické a demonštračné modely

Výučbový softvér

 • desiatky rôznych aplikácií - výkladové, interaktívne aj experimentálne, anatomické a fyziologické atlasy
 • interaktívne softvérové prostredia pre doplnenie výučby teoretických a predklinický predmetov
 • softvéry špecializované na oblasti kardiológie, neurológie, anesteziológie, urgentnej a internej medicíny, pôrodníctva...
 • prístupné online vrámci intranetu JLF UK, autorizovaného prístupu do web aplikácií resp. v Simulačnom výučbovom centre a na príslušných špecializovaných pracoviskách

Interaktívna výučbová technika

 • interaktívne tabule a projektory s extrakrátkou projekčnou vzialenosťou
 • tablety
 • vizualizéry
 • školské hlasovacie zariadenia