Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Virtuálni pacienti

Kontakt: Ing. Eva Kvaltínyová, Simulačné výučbové centrum, e-mail: eva.kvaltinyovauniba.sk tel. 0904 205 377

Link: Vytvorení virtuálni pacienti budú zverejnení na tejto stránke

Virtuálny pacient  je špecifickým druhom počítačového programu, ktorý simuluje klinické scenáre/prípady z reálneho života. Študent (riešiteľ prípadu) v nich hrá úlohu zdravotníckeho pracovníka, ktorý získava anamnézu, vykonáva fyzikálne vyšetrenia a robí diagnostické a terapeutické rozhodnutia.

Viac informácií o virtuálnych pacientoch a možnostiach ich zapojenia do výučby nájdete napríklad na stránke virtualpatients.eu, kde je k dispozícii aj obsiahly súbor voľne dostupných virtuálnych pacientov

Rovnako je možné vytvoriť vlastný virtuálny pacientsky prípad - pre potreby ich tvorby na JLF UK bol vypracovaný textový dokument "Virtuálni pacienti - Úvod k problematike a návody na tvorbu."

 

Nižšie sú k dispozícii jednoduché príklady vytvorené podľa popísaných postupov:

 

Interaktívne kazuistiky v prostredí MS Powerpoint:

Predčasný pôrod (pôrodná asistencia) - (formát .pdf, format .pptx)

Embólia do a. pulmonalis (patologická fyziológia) - formát .pdf, formát .pptx

Respiračné zlyhanie u 5-mesačného chlapca (pediatria) - formát .pdf, formát .pptx

Diferenciálna diagnostika ikteru (interná medicína) - formát .pdf, formát .pptx

 

Simulované klinické scenáre v prostredí MUSE:

Spontánny tenzný pneumotorax (urgentná medicína)

 

Virtuálni pacienti v prostredí OpenLabyrinth:

Prostredie webovej platformy OpenLabyrinth poskytuje široké využitie pre tvorbu vlastných virtuálnych pacientov, ako aj tvorbu jednoduchých vzdelávacích algoritmov, ktoré sú vhodné pre dištančnú formu vzdelávania. 

Pre viac informácií ako vytvoriť VP v tomto prostredí a technickú pomoc kontaktujte  Ing. Evu Kvaltínyovú (eva.kvaltinyovauniba.sk alebo aj čísle 0904 205 377).

 

Pôrodná asistencia

Názov: Výživa v tehotenstve 1

Link: Výživa v tehotenstve

 

Názov: Hygiena rúk v pôrodnej asistencii

Link: Hygiena rúk v pôrodnej asistencii

 

Názov: HELLP syndróm

Link: HELLP syndróm

 

Názov: Eklamptický záchvat, pôrodná asistencia

Link: Eklamptický záchvat (pôrodná asistencia)

 

Názov: Zvládanie agresivity a kritiky v komunikácii medzi pôrodnou asistentkou a pacientkou

Link: Zvládanie agresivity (pôrodná asistencia)

 

Názov: Podpora bondingu 

Link: Podpora bondingu

 

Názov: Predčasný pôrod v pôrodnej asistencii

Link: Tehotná žena (pôrodná asistencia)

 

Názov: Perinatálna strata

Link: Perinatálna strata (pôrodná asistencia)

 

Názov: Starostlivosť o pacientku s krvácaním po pôrode

Link: Starostlivosť o pacientku s krvácaním po pôrode (pôrodná asistencia)

 

Názov: Náhly pôrod v domácnosti

Link: Náhly pôrod v domácnosti (pôrodná asistencia)

 

 Názov: Starostlivosť o ženu s gestačným diabetes mellitus

Link: Starostlivosť o ženu s gestačným diabetes mellitus (pôrodná asistencia)

 

Názov: Starostlivosť o ženu pri neefektívnom dojčení

Link: Starostlivosť o ženu pri neefektívnom dojčení (pôrodná asistencia)

 

Bakalárska práca Veronika Hešová Gallayová

Názov: Výživa v tehotenstve 2

Link: Výživa v tehotenstve 2

 

(Príklad VP Urgentný pôrod pre štúdijný odbor pôrodná asistencia voľne dostupný, vytvorený v inej platforme, bez možnosti úprav)

Urgentná medicína

e-kniha:

VIRTUÁLNI PACIENTI V URGENTNEJ MEDICÍNE

Vysokoškolská učebnica vo virtuálnom prostredí OpenLabyrinth

autorka: MUDr. Denisa Osinová PhD.

Link: https://e-knihy.jfmed.uniba.sk/knihy/vp-urgent/html5/index.html?&locale=ENG

 

Algoritmy:

1.     50 ročná žena, nájdená v bezvedomí 

LINK: https://demo.<wbr />openlabyrinth.ca/<wbr />renderLabyrinth/index/1746

 

2.     55 ročný muž s pálením záhy a nauzeou

LINK: https://demo.<wbr />openlabyrinth.ca/<wbr />renderLabyrinth/index/1731

 

3.     58 ročná žena s bolesťami na hrudi a dyspnoe

LINK: https://demo.<wbr />openlabyrinth.ca/<wbr />renderLabyrinth/index/1960

 

4.     45 ročný muž s palpitáciami

LINK: https://demo.<wbr />openlabyrinth.ca/<wbr />renderLabyrinth/index/1962

 

5.     38 ročná žena s pocitom sťaženého dýchania a búšením srdca

LINK: https://demo.<wbr />openlabyrinth.ca/<wbr />renderLabyrinth/index/1979

 

6.     68 ročná žena s búšením srdca

LINK: https://demo.<wbr />openlabyrinth.ca/<wbr />renderLabyrinth/index/1980

 

7.     68 ročný muž s bolesťami na hrudi a palpitáciami

LINK: https://demo.<wbr />openlabyrinth.ca/<wbr />renderLabyrinth/index/1981

 

8.     24 ročná žena po páde z bicykla a bolesťami brucha

LINK: https://demo.<wbr />openlabyrinth.ca/<wbr />renderLabyrinth/index/1948

 

9.     Záchranná služba privolaná k dopravnej nehode 

LINK: https://demo.<wbr />openlabyrinth.ca/<wbr />renderLabyrinth/index/1947

 

10.  70 ročný muž, ktorý odpadol a následne sa prebral

LINK: https://demo.<wbr />openlabyrinth.ca/<wbr />renderLabyrinth/index/2013

 

11.  70 ročná žena, ktorá sa sťažuje na nespavosť a zmätenosť

LINK: https://demo.<wbr />openlabyrinth.ca/<wbr />renderLabyrinth/index/2027

 

12.  40 ročná žena s astmatickým záchvatom 

LINK: https://demo.<wbr />openlabyrinth.ca/<wbr />renderLabyrinth/index/2144

 

13.  48 ročný muž, ktorý sa dusí

LINK: https://demo.<wbr />openlabyrinth.ca/<wbr />renderLabyrinth/index/2145

 

 Technické zručnosti

 SK verzia:

Názov: Koniotómia

Názov: Laryngeálny tubus

Názov: Orofaryngeálny vzduchovod

Názov: Ventilácia samorozpínacím vakom

Názov: Laryngeálna maska i-gel

Názov: Intubácia

Názov: Valsalvov manéver

 

EN verzia

Názov: Coniotomy

Názov: Laryngeal tube

Názov: Airway tube

Názov: Bag Valve Mask Ventilation

Názov: LMA i-gel

Názov: Intubation

Názov: Valsalva maneuver