Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

 1. AAA Ošetřovatelství : konceptuální modely a teorie. / editoři K. Žiaková, D. Jarošová, J. Čáp
  Ostrava : Zdravotně sociální fakulta, Ostravská univerzita, 2005
 2. AAB Vybrané ošetrovateľské diagnózy v klinickej praxi / E. Gurková ... [et al.]
  Martin : Osveta, 2009
 3. AAB Smrť a vedomie smrteľnosti / J. Čáp, M. Palenčár
  Bratislava : Iris, 2012
 4. AAB Ľudská dôstojnosť v kontexte smrti a umierania / J.Čáp, M. Palenčár, R. Kurucová
  Martin : Osveta, 2016
 5. AAB Ošetrovateľské konceptuálne modely / J. Čáp ... [et al.] ; editori K. Žiaková ... [et al.]
  Martin : Osveta, 2007
 6. ABD Postoje k problematike smrti a umierania človeka v ošetrovateľskej etike / J. Čáp... [et al.]
  In: Argumentácia v bioetike. - ISBN 978-80-8084-261-1. - Ružomberok : Katolícka univerzita, 2009. - S. 171-215
 7. ACB Ošetrovateľstvo : teória a vedecký výskum. / K. Žiaková a kolektív
  Martin : Osveta, 2009
 8. ACB Filozofia v ošetrovateľstve : Vysokoškolská učebnica. / Juraj Čáp
  Martin : Vydavateľstvo Osveta, 2018
 9. ACB Ošetrovateľstvo : teória a vedecký výskum. / K. Žiaková a kolektív
  Martin : Osveta, 2003
 10. ACB Trendy v medicínskom vzdelávaní a hodnotení jeho výsledkov : vysokoškolská učebnica pre mladých učiteľov a doktorandov na lekárskych fakultách. / Ján Hanáček ... [et al.]
  Martin : Vydavateľstvo Osveta, 2018
 11. ACB Potreby v ošetrovateľstve / M. Tomagová, I. Bóriková a kolektív
  Martin : Osveta, 2008
 12. ADC Job satisfaction and emotional subjective well-being among Slovak nurses / E. Gurková... [et al.]
  In: International Nursing Review. - Roč. 59, č. 1 (2012), s. 94-100
 13. ADC Quality of life and treatment satisfaction in the context of diabetes self-management education / E. Gurková ... [et al.]
  In: International Journal of Nursing Practice. - Roč. 15, č. 2 (2009), s. 91-98
 14. ADC Content validation of hopelessness in Slovakia and Czech Republic / E. Gurková... [et. al.]
  In: International Journal of Nursing Terminologies and Clasifications. - Roč. 23, č. 1 (2011), s. 33-39
 15. ADC Content validation of nursing diagnosis acute pain in the Czech republic and Slovakia / R. Zeleníková... [et al.]
  In: International Journal of Nursing Knowledge. - Roč. 25, č. 3 (2014), s. 139-146
 16. ADC Dignity from the nurses' and older patients' perspective: A qualitative literature review / Šárka Šaňáková, Juraj Čáp
  In: Nursing Ethics [elektronický dokument]. - Roč. 26, č. 5 (2019), s. 1292-1309 [print]
 17. ADD Smrť človeka z axiologickej perspektívy. Myšlienkové experimenty / J. Čáp
  In: Filozofia. - Roč. 70, č. 2 (2015), s. 94-106
 18. ADD The consciousness of immortality: the other in us? / J. Čáp
  In: Filozofia. - Roč. 66, č. 4 (2011), s. 315-324
 19. ADE Metodologické poznámky k problematike validizácie ošetrovateľských diagnóz / E. Holmanová ... [et al.]
  In: Kontakt [elektronický dokument]. - Roč. 8, č. 1 (2006), s. 25-30
 20. ADE Obsahová validizácia Beznádeje a jej význam pri konštrukcii nástrojov jej merania / E. Gurková... [et al.]
  In: Ošetřovatelství a porodní asistence [elektronický zdroj]. - Roč. 1, č. 3 (2010), s. 74-82 [online]
 21. ADE Návrh kritérií výberu expertov pre validizáciu ošetrovateľských diagnóz v ČR a SR / R. Zeleníková... [et al.]
  In: Kontakt [elektronický dokument]. - Roč. 12, č. 4 (2010), s. 407-413
 22. ADE Postoje sestier a študentov ošetrovateľstva k problematike interupcií / J. Čáp ... [et al.]
  In: Profese on line [elektronický zdroj]. - Č. 1 (2008), s. 5-8 [online]
 23. ADE Enhancing Research Competences in Healthcare Higher Education / A. Sirkka, J. Čáp
  In: Profese on line [elektronický zdroj]. - Roč. 8, č. 1 (2015), s. 30-38 [online]
 24. ADE Validizácia ošetrovateľskej diagnózy Beznádej / K. Žiaková ... [et al.]
  In: Kontakt [elektronický dokument]. - Roč. 8, č. 2 (2006), s. 249-256
 25. ADF Výskyt agresie pacientov voči sestrám - psychometrické vlastnosti meracieho nástroja / M. Lepiešová... [et al.]
  In: Ošetrovateľstvo: teória-výskum-vzdelávanie [elektronický zdroj]. - Roč. 2, č. 1 (2012), s. 26-32 [online]
 26. ADF Oremovej model sebaopatery / K. Žiaková ... [et al.]
  In: Moderný medicínsky manažment. - Roč. 9, č. 2 (2002), s. 13-18
 27. ADF Špecifiká ošetrovateľského procesu v Oremovej modeli / K. Žiaková ... [et al.]
  In: Moderný medicínsky manažment. - Roč. 9, č. 2 (2002), s. 19-21
 28. ADF Vplyv edukácie na kvalitu života diabetika / E. Holmanová ... [et al.]
  In: Diabetes a obezita. - Roč. 2, č. 4 (2002), s. 52-59
 29. ADF Špecifiká ošetrovateľského procesu v Hendersonovej modeli / E. Holmanová ... [et al.]
  In: Moderný medicínsky manažment. - Roč. 9, č. 4 (2002), s. 28-31
 30. ADF Hendersonovej model ošetrovateľstva / E. Holmanová ... [et al.]
  In: Moderný medicínsky manažment. - Roč. 9, č. 4 (2002), s. 24-27
 31. ADF Skúsenosti s validáciou ošetrovateľských diagnóz v rámci Slovenskej a Českej republiky / K. Žiaková... [et al.]
  In: Ošetrovateľstvo: teória-výskum-vzdelávanie [elektronický zdroj]. - Roč. 2, č. 3 (2012), s. 96-104 [online]
 32. ADF Content validation of hopelessness in Slovakia / K. Žiaková ... [et al.]
  In: Acta Medica Martiniana. - Roč. 8, č. 2 (2008), s. 31-36
 33. ADM Osobná dôstojnosť pacientky so sklerózou multiplex: interpretatívno fenomenologická analýza / Juraj Čáp ... [et al.]
  In: Praktický lékař. - Roč. 99, č. 1 (2019), s. 21-27
 34. ADM Vybrané problémy u pacientiek s relaps-remitujúcou formou sclerosis multiplex /
  In: Praktický lékař. - Roč. 97, č. 5 (2017), s. 228-234
 35. ADM Problem of fatigue in patients with multiple sclerosis / M. Miertová ... [et al.]
  In: Central European Journal of Nursing and Midwifery. - Roč. 8, č. 2 (2017), s. 610-615
 36. ADM Nurses' perspective on procedural pain in children / A. Ovšonková ... [et al.]
  In: Kontakt [elektronický dokument]. - Roč. 19, č. 3 (2017), s. e171-e177
 37. ADM Stimuly a bariéry vo využívaní ošetrovateľských diagnóz / K. Žiaková... [e al.]
  In: Ošetřovatelství a porodní asistence [elektronický zdroj]. - Roč. 4, č. 3 (2013), s. 601-608 [online]
 38. ADM Nurses' experience and attitudes towards in patient aggression on psychiatric wards / M. Tomagová ... [et al.]
  In: Central European Journal of Nursing and Midwifery. - Roč. 7, č. 3 (2016), s. 462-469
 39. ADM Dignity of elderly adults from the perspective of nurses: A qualitative descriptive study / Šárka Šaňáková, Juraj Čáp
  In: Central European Journal of Nursing and Midwifery. - Roč. 9, č. 4 (2018), s. 906-914
 40. ADM Dimensions of personal dignity of patients with multiple sclerosis: A qualitative narrative / Katarína Žiaková ... [et al.]
  In: Central European Journal of Nursing and Midwifery [elektronický dokument]. - Roč. 10, č. 1 (2019), s. 993-1004 [online]
 41. ADM Real-life experiences of patients with Parkinson’s disease / Martina Tomagová ... [et al.]
  In: Kontakt. - Roč. 21, č. 3 (2019), s. 269-278
 42. ADM Parents' experience with a dying child with cancer in palliative care / E. Gurková... [et al.]
  In: Central European Journal of Nursing and Midwifery. - Roč. 6, č. 1 (2015), s. 201-208
 43. ADM Chosen aspects of quality of life in patients with venous leg ulcers / M. Miertová... [et al.]
  In: Central European Journal of Nursing and Midwifery. - Roč. 7, č. 4 (2016), s. 527-533
 44. AEC Zmysel života v séniu / I. Farský ... [et al.]
  In: Trendy v ošetřovatelství IV. - ISBN 80-7368-182-X. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2006. - S. 65-69
 45. AEC Niektoré morálne problémy ošetrovateľskej praxe z hľadiska rodovej skúsenosti / M. Nemčeková ... [et al.]
  In: Sociokulturní kontexty v ošetřovatelství a porodní asistenci, příspěvek k podpoře péče o člověka. - ISBN 80-244-1424-4. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2006. - S. 163-174
 46. AEC Nádej - posúdenie diagnostických znakov, intervencií a ukazovateľov výsledku v ošetrovateľskej starostlivosti / K. Žiaková ... [et al.]
  In: Trendy v ošetřovatelství IV. - ISBN 80-7368-182-X. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2006. - S. 273-279
 47. AEC Achieving proficiency in clinical practice - satisfaction of nursing students and nurses with mentorship / K. Žiaková... [et al.]
  In: Contemporary issues of nursing education and practice. - ISBN 978-82-7644-415-5. - Stavanger : Stavanger University, 2010. - S. 74-80
 48. AEC Job satisfaction of Slovak nurses / E. Gurková... [et al.]
  In: Contemporary issues of nursing education and practice. - ISBN 978-82-7644-415-5. - Stavanger : Stavanger University, 2010. - S. 232-244
 49. AEC Postoje sestier k smrti a umieraniu / J. Čáp ... [et al.]
  In: Ošetřovatelství - perspektivní věda i umění [elektronický zdroj]. - ISBN 80-247-11546-7. - Praha : Grada, 2004. - S. 33-39 [CD-ROM]
 50. AEC Problematika ošetrovateľskej diagnostiky v odbornej literatúre / E. Holmanová ... [et al.]
  In: Ošetřovatelská diagnostika a praxe založená na důkazech II. - ISBN 978-80-7368-499-0. - Ostrava : Ostravská univerzita, Zdravotně sociální fakulta, 2008. - S. 21-25
 51. AEC Problematika odbornej terminológie v ošetrovateľstve / K. Žiaková ... [et al.]
  In: Ošetřovatelská diagnostika a praxe založená na důkazech II. - ISBN 978-80-7368-499-0. - Ostrava : Ostravská univerzita, Zdravotně sociální fakulta, 2008. - S. 83-86
 52. AEC Reflexia aplikácie ošetrovateľských diagnóz vo výskume / E. Holmanová ... [et al.]
  In: Ošetřovatelská diagnostika a praxe založená na důkazech. - ISBN 978-80-7368-230-9. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2007. - S. 51-57
 53. AEC Reflexia aplikácie ošetrovateľských diagnóz vo vzdelávaní / K. Žiaková ... [et al.]
  In: Ošetřovatelská diagnostika a praxe založená na důkazech. - ISBN 978-80-7368-230-9. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2007. - S. 100-105
 54. AED Emocionalita a smrteľnosť - medzi filozofiou a psychológiou / J. Čáp
  In: Problém utrpenia v živote súčasného človeka. - ISBN 978-80-557-0279-7. - Banská Bystrica : Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela, 2011. - S. 210-239
 55. AED Metodické aspekty prípravy edukačných listov / E. Holmanová ... [et al.]
  In: Výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve [elektronický zdroj]. - ISBN 80-88866-24-3. - Martin : JLF UK, 2003. - S. 141-152 [CD-ROM]
 56. AED Axiologické aspekty smrti a vedomia smrti / J. Čáp
  In: Hľadanie ľudskej identity. - ISBN 80-8055-989-9. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2004. - S. 246-249
 57. AED Postoj k smrti a umieraniu - rozdiely v kognitívnej oblasti / J. Slovaková ... [et al.]
  In: Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve [elektronický zdroj]. - ISBN 80-88866-32-4. - Martin : Univerzita Komenského Bratislava, Jesseniova lekárska fakulta Martin, 2005. - S. 797-802 [CD-ROM]
 58. AED Poznámky k problematike nádeje / K. Žiaková ... [et al.]
  In: Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve [elektronický zdroj]. - ISBN 80-88866-32-4. - Martin : Univerzita Komenského Bratislava, Jesseniova lekárska fakulta Martin, 2005. - S. 814-826 [CD-ROM]
 59. AED Metodologické poznámky k problematike vedomia smrti / J. Čáp
  In: Súčasné spirituálne podoby ľudského života (Viera, nádej, láska a mravnosť). - 80-8055-585-0. - Banská Bystrica : Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela, 2002. - S. 121-125
 60. AED Význam vedomia smrteľnosti pre problematiku zmyslu života a ľudskej dôstojnosti: predbežné úvahy a poznámky / Juraj Čáp
  In: Hodnoty a utváranie zmyslu života. - ISBN 978-80-557-1508-7. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici - Belianum, 2018. - S. 93-100
 61. AED Vedomie smrteľnosti a zmysel života / Juraj Čáp
  In: Filozofické formulácie zmyslu života. - ISBN 978-80-557-1376-2. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici – Belianum, 2017. - S. 5-26 [1,5 AH]
 62. AED Duchovná tieseň - validizácia ošetrovateľskej diagnózy / K. Žiaková... [et al.]
  In: Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-00-4. - Martin : UK JLF Ústav ošetrovateľstva, 2011. - S. 469-478 [CD-ROM]
 63. AFC Problematika nádeje v ošetrovateľstve / K. Žiaková ... [et al.]
  In: Problemy wspólczesnej tanatologii. Tom 9. - ISBN 83-7374-037-6. - Wroclaw : Wroclawskie Towarzystwo Naukowe, 2005. - S. 119-126
 64. AFC Nádej ako ošetrovateľský problém / H. Kadučáková ... [et al.]
  In: Nové trendy v ošetřovatelství 6.. - ISBN 978-80-7040-992-3. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, Zdravotně sociální fakulta, 2007. - S. 136-147
 65. AFC Kvalitatívny výskum v ošetrovateľstve - teória a realita / K. Zrubáková, H. Kadučáková, J. Čáp
  In: Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku 10 : vybrané aspekty teorie a praxe. - ISBN 978-80-244-2906-9. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2011. - S. 268-275
 66. AFC Kvalitatívne metódy a ich využitie v ošetrovateľstve / J. Čáp
  In: Multioborová, interdisciplinární a mezinárodní kooperace v ošetřovatelství. - ISBN 80-247-0536-2. - Praha : Grada, 2002. - S. 50-53
 67. AFC Štruktúra vedomia smrti (východiská a koncepcia výskumu) / J. Čáp
  In: Problemy wspólczesnej tanatologii. Tom VI. - ISBN 83-7374-003-1. - Wroclaw : Wroclawskie Towarzystwo Naukowe, 2002. - S. 9-12
 68. AFC Emocionálne aspekty vedomia smrti / J. Čáp ... [et al.]
  In: Problemy współczesnej tanatologii. Tom 8. - ISBN 83-7374-025-2. - Wroclaw : Wroclawskie Towarzystwo Naukowe, 2004. - S. 127-131
 69. AFC Skúsenosť so smrťou - kazuistiky / K. Žiaková ... [et al.]
  In: Problemy współczesnej tanatologii. Tom 8. - ISBN 83-7374-025-2. - Wroclaw : Wroclawskie Towarzystwo Naukowe, 2004. - S. 103-108
 70. AFC Návrh metodického spracovania témy: etické aspekty edukácie / J. Čáp, E. Holmanová
  In: Trendy v ošetřovatelství. - ISBN 80-7042-335-8. - Ostrava : Ostravská univerzita, Zdravotně sociální fakulta, 2002. - S. 14-18
 71. AFC Štandardy edukácie diabetikov, možnosti ich využitia / E. Holmanová ... [et al.]
  In: Současné problémy ve vzdělávání sester a porodních asistentek. - ISBN 80-7044-481-9. - Ústí nad Labem : Univerzita J. E. Purkyně, 2003. - S. 17-26
 72. AFC The issue of patient aggression against nurses in Slovak clinical practice / M. Lepiešová... [et al.]
  In: Violence in Clinical Psychiatry : 9th European Congress. - ISSN 978-90-574-0144-2. - Amsterdam : Kavanah, 2015. - S. 416-418
 73. AFD Problematika morálneho rozhodovania v ošetrovateľskej praxi / L. Balážová ... [et al.]
  In: Komplexná starostlivosť o človeka v hraničných situáciách. - ISBN 80-969449-1-6. - Prešov : Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce bl. P. P. Gojdiča, 2006. - S. 17-22
 74. AFD Sloboda, zmysel života a smrteľnosť / J. Čáp
  In: Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis : Filozofický zborník 48 : Sloboda a jej projekcie. - ISBN 978-80-555-0619-7. - Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2012. - S. 136-142
 75. AFD Odborná terminológia-príprava terminologického a výkladového ošetrovateľského slovníka / K. Žiaková ... [et al.]
  In: Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve a v pôrodnej asistencii [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-88866-61-9. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2009. - S. 87-92 [CD-ROM]
 76. AFD Validizácia ošetrovateľských diagnóz / H. Kadučáková ... [et al.]
  In: Ružomberské zdravotnícke dni 2007. Nové poznatky v oblasti medicínskych vied, ošetrovateľstva a vojenského zdravotníctva. - ISBN 978-80-8084-306-9. - Ružomberok : Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity, 2008. - S. 356-359
 77. AFD Developing scientific compentences in healthcare higher education / A. Sirkka, J. Čáp
  In: Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-68-4. - Martin : Univerzita Komenského Jesseniova lekárska fakulta, 2014. - S. 269-278 [CD-ROM]
 78. AFD Model vedomia smrti a jeho štruktúra / J. Čáp
  In: Filozofia : minulé podoby, súčasné perspektívy. - ISBN 80-969083-4-0. - Bratislava : Maxima press, 2003. - S. 27-31
 79. AFD Význam a miesto definície v terminologickej práci / M. Bujalková ... [et al.]
  In: Cudzie jazyky - celoživotná výzva. - ISBN 978-80-553-0063-4. - Košice : Katedra jazykov Technickej univerzity, 2008. - S. 19-23
 80. AFD Jazykové aspekty vedomia smrti / J. Čáp
  In: Človek, spoločnosť, myslenie. - ISBN 80-8055-692-X. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2002. - S. 152-157
 81. AFE Promoting social dignity in patients with Multiple Sclerosis / Michaela Miertová ... [et al.]
  In: International Scientific Conference Family - Health - Disease. - ISBN 978-83-66007-32-1. - Krakow : Krakowska Akademia im Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2019. - S. 35-35
 82. AFG "Flabby dignity" an interpretative phenomenological analysis of dignity of women with relapsing-remitting multiple sclerosis / Michaela Miertová, Juraj Čáp, Katarína Žiaková
  In: 4th World Conference on Qualitative Research. - ISBN 978-989-54476-7-1. - [s.l.] : Ludomedia, 2019. - S. 130-132
 83. AFG "I will fight, but I am outsider" / Juraj Čáp ... [et al.]
  In: 4th World Conference on Qualitative Research. - ISBN 978-989-54476-7-1. - [s.l.] : Ludomedia, 2019. - S. 122-124
 84. AFG Osobná dôstojnosť z perspektívy pacientky so sklerózou multiplex / Radka Kurucová, Katarína Žiaková, Juraj Čáp
  In: Profesionalita v ošetřovatelství [elektronický dokument] : sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí : 3. - ISBN 978-80-244-5344-6. - Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2018. - S. 43-44 [online]
 85. AFG Parkinsonová choroba a život pod kontrolou - perspektíva pacienta / Martina Tomagová ... [et al.]
  In: Profesionalita v ošetřovatelství [elektronický dokument] : sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí : 3. - ISBN 978-80-244-5344-6. - Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2018. - S. 71-73 [online]
 86. AFG Důstojnost seniorů v ošetřovatelství / Š. Šaňáková, J. Čáp
  In: Ošetřovatelský výzkum a praxe založená na důkazech. - ISBN 978-80-7464-826-7. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2016. - S. 212-213
 87. AFG Skúsenosti a postoje sestier na psychiatrických oddeleniach k agresii hospitalizovaných pacientov / M. Tomagová ... [et al.]
  In: Ošetřovatelský výzkum a praxe založená na důkazech. - ISBN 978-80-7464-826-7. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2016. - S. 223-224
 88. AFG Skúsenosti sestier s agresiou pacientov a jej manažmentom / M. Tomagová... [et al.]
  In: Profesionalita v ošetřovateľství 2. [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-244-4862-6. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2015. - S. 240-242 [CD-ROM]
 89. AFG Telesnosť, identita a integrita ako súčasť dôstojnosti pacienta so sklerózou multiplex / Katarína Žiaková ... [et al.]
  In: Profesionalita v ošetřovatelství [elektronický dokument] : sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí : 3. - ISBN 978-80-244-5344-6. - Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2018. - S. 88-90 [online]
 90. AFG Dôstojné umieranie - skúsenosti s výučbou / J. Čáp
  In: Ošetřovatelský výzkum a praxe založená na důkazech. - ISBN 978-80-7464-826-7. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2016. - S. 38-39
 91. AFG Differences in Parkinson’s Disease Patients’ Lived Experiences and Perceptions regarding Dignity / Martina Tomagová ... [et al.]
  In: 4th World Conference on Qualitative Research. - ISBN 978-989-54476-7-1. - [s.l.] : Ludomedia, 2019. - S. 136-137
 92. AFG Parkinson’s Disease Patients’ Lived Experiences with the Healthcare Services and their Impact on Dignity: an Interpretative Phenomenological Analysis / Katarína Žiaková ... [et al.]
  In: 4th World Conference on Qualitative Research. - ISBN 978-989-54476-7-1. - [s.l.] : Ludomedia, 2019. - S. 128-129
 93. AFG Nurse's perception of factors contributing to patient aggression - findings from Slovak mental health clinical areas / M. Lepiešová... [et al.]
  In: Violence in Clinical Psychiatry : 9th European Congress. - ISSN 978-90-574-0144-2. - Amsterdam : Kavanah, 2015. - S. 153-154
 94. AFH O dobre, zle a indiferentnosti smrti človeka / J. Čáp
  In: Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve : zborník abstraktov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-69-1. - Martin : Univerzita Komenského Jesseniova lekárska fakulta, 2014. - S. 27-28 [CD-ROM]
 95. AFH Zkušenosti s aplikací "Critical Appraisal Skills Program" (CASP) při evaluaci kvalitativních studií pro tvorbu review / Š. Šaňáková, J. Čáp
  In: Zdravotnícke listy. - Roč. 4, č. 1 (2016), s. A10-A11
 96. AFH Důstojnost seniorů v institucionální péči z pohledu sester Olomouckého regionu / Š. Šaňáková, J. Čáp
  In: Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve a v pôrodnej asistencii. Zborník z vedeckej konferencie [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8187-028-6. - Martin : JLF UK-Ústav ošetrovateľstva, 2017. - S. 219-221 [CD-ROM]
 97. AFH Zdravotnícki pracovníci a dôstojnosť pacienta so sclerosis multiplex / Michaela Miertová ... [et al.]
  In: Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve : zborník z 12. medzinárodnej vedeckej konferencie, 23.5.2019 Martin. - ISBN 978-80-8187-060-6. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2019. - S. 156-158
 98. AFH Dôstojnosť pacientov s neurologickým ochorením v kontexte zdravotnej starostlivosti: výsledky projektu VEGA 1/0090/17 / Katarína Žiaková, Juraj Čáp
  In: Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve : zborník z 12. medzinárodnej vedeckej konferencie, 23.5.2019 Martin. - ISBN 978-80-8187-060-6. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2019. - S. 250-252
 99. AFH Sloboda a smrteľnosť / J. Čáp
  In: Sloboda a jej projekcie. - Bratislava : SFZ pri SAV, 2011. - S. 7
 100. AFH "Ochabnutá dôstojnosť" - prípad pacientky s diagnózou sclerosis multiplex / Michaela Miertová ... [et al.]
  In: Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. - Roč. 81/114, č. Suppl. 2 (2018), s. 2S94-2S94
 101. AFH Dopad Parkinsonovej choroby na každodenné fungovanie v kontexte dôstojnosti pacienta / Martina Tomagová ... [et al.]
  In: Zborník z XI. Medzinárodnej vedeckej konferencie pri príležitosti 15. výročia Hospicu Matky Terezy "Význam multiodborovej spolupáce v hsopicovej starostlivosti". - ISBN 978-80-8132-194-8. - Bratislava : Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, 2018. - S. 309-310
 102. AFH Sociálne faktory ovplyvňujúce dôstojnosť pacientov so sklerózou multiplex / Michaela Miertová ... [et al.]
  In: Zborník z XI. Medzinárodnej vedeckej konferencie pri príležitosti 15. výročia Hospicu Matky Terezy "Význam multiodborovej spolupáce v hsopicovej starostlivosti". - ISBN 978-80-8132-194-8. - Bratislava : Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, 2018. - S. 305-306
 103. AFK Senior nursing care management / M. Zamboriová ... [et al.]
  In: Toward Active Old Age : European Conference on the Care of the Elderly. - Pori : [s.n.], 2004. - S. 58
 104. BAB Ošetrovateľský slovník / K. Žiaková a kolektív
  Martin : Osveta, 2009
 105. BAB Výchova k zdraviu / M. Bašková... [et al.]
  Martin : Osveta, 2009
 106. BDE Kritériá hodnotenia edukačných materiálov / E. Holmanová ... [et al.]
  In: Profese. - Roč. 2, č. 2 (2007), s. 6-8
 107. BDF Terminologický a výkladový ošetrovateľský slovník / K. Žiaková... [et al.]
  In: Sestra a lekár v praxi. - Roč. 8, č. 7-8 (2009), s. 14-15
 108. BEC Kritéria pre odborné a vedecké práce v ošetrovateľstve / K. Žiaková ... [et al.]
  In: Ošetřovatelství - perspektivní věda i umění [elektronický zdroj]. - ISBN 80-247-11546-7. - Praha : Grada, 2004. - S. 379-387 [CD-ROM]
 109. BEC Kazuistiky / M. Nemčeková ... [et al.]
  In: Česká společnost na prahu do Europské unie a její odraz ve zdravotnické praxi : podpora multikulturního ošetřovatelského přístupu v celoživotním zdravotnickém vzdělávání [elektronický zdroj]. - ISBN 80-7042-349-8. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2003. - S. 186-190 [CD-ROM]
 110. BEE Dying with dignity - teaching strategy / J. Čáp
  In: Osallistavuus ja integriteetti : ylempi AMK-symposium. - ISBN 978-951-633-103-7. - Pori : Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2013. - S. 14-16
 111. BEE Súčasné trendy v ošetrovateľskej starostlivosti o umierajúcich / E. Holmanová ... [et al.]
  In: Problemy wspólczesnej tanatologii. Tom IX. - ISBN 83-7374-037-6. - Wroclaw : Wroclawskie Towarzystwo Naukowe, 2005. - S. 127-135
 112. BEE Identifikácia výskytu a analýza agresie pacientov voči sestrám - projekt VEGA 1/0217/13 / M. Lepiešová ... [et al.]
  In: Ošetřovatelský výzkum a praxe založená na důkazech. - ISBN 978-80-7464-826-7. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2016. - S. 127-133
 113. BEF Evaluation of clinical practice and supervision / K. Žiaková... [et al.]
  In: Profesionálna príprava sestier : Professional preparation of nurses. - ISBN 978-80-88866-76-3. - Martin : Univerzita Komenského v Bratislave Jesseniova lekárska fakulta v Martine, 2010. - S. 26-31
 114. BEF Stratégie informovania pacienta / J. Čáp ... [et al.]
  In: Tvorba cien v súkromnej ambulancii : praktické návody na stanovenie cien a komunikáciu s pacientom. - ISBN 80-968117-7-0. - Bratislava : Dr. Josef Raabe, 2004. - S. C1.2/1-C1.2/8
 115. BEF Zásady informovania pacienta / J. Čáp ... [et al.]
  In: Tvorba cien v súkromnej ambulancii : praktické návody na stanovenie cien a komunikáciu s pacientom. - ISBN 80-968117-7-0. - Bratislava : Dr. Josef Raabe, 2004. - S. C1.3/1-C1.3/8
 116. BFA Škála profesionálnych hodnôt sestier: preklad do slovenského jazyka / Laura Chupáčová, Juraj Čáp
  In: Sborník příspěvků 11. Liberecké konference nelékařských oborů a 12. Studentské vědecké konference. - ISBN 978-80-7494-494-9. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2019. - S. 39-41
 117. BFA Skúsenosti s využitím nástroja CAPS Qualitative Research Checklist / Juraj Čáp, Katarína Žiaková, Elena Gurková
  In: QAK [elektronický dokument] : XVIII. ročník česko-slovenské konference Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku. - České Budějovice : Zdravotně sociální fakulta, 2019. - S. 36-37 [online]
 118. BFA Nastaviť hlavu – zvyknúť si, že potrebuješ pomoc: dôstojnosť pacienta so sklerózou multiplex / Katarína Žiaková, Juraj Čáp, Elena Gurková
  In: QAK : XVIII. ročník česko-slovenské konference Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku. - České Budějovice : Zdravotně sociální fakulta, 2019. - S. 39-39
 119. DAI Štruktúra vedomia smrteľnosti / J. Čáp ; školiteľ M. Palenčár
  Bratislava : [s.n.], 2008
 120. EDI Špatenková, N. - Králová, J. Základní otázky komunikace: komunikace (nejen) pro sestry - recenzia / J. Čáp
  In: Ošetrovateľstvo: teória-výskum-vzdelávanie [elektronický zdroj]. - Roč. 3, č. 1 (2013), s. 38 [online]
 121. FAI Výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve [[elektronický zdroj] : . / editori K. Žiaková ... [et al.]
  Martin : Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, 2003
 122. FAI Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve [[elektronický zdroj]] : . / editori J. Čáp ... [et al.]
  Martin : Univerzita Komenského Bratislava, Jesseniova lekárska fakulta Martin, 2005
 123. FAI Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve a v pôrodnej asistencii [elektronický zdroj] : . / zostavili J. Čáp ... [et al.]
  Martin : Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, 2009
 124. FAI Contemporary issues of nursing education and practice / zostavili A. Rosenbergová... [et al.]
  Stavanger : Stavanger University, 2010
 125. FAI Ošetrovateľstvo teória, výskum a vzdelávania [elektronický zdroj] : . / editori J. Čáp, K. Žiaková
  Olomouc : Lékařská fakulta Univerzity Palackého, 2007
 126. FAI Ošetrovateľský slovník / zostavovatelia K. Žiaková a kolektív
  Martin : Osveta, 2009
 127. GHG Smrť a umieranie [elektronický zdroj] : zoznam referenčnej literatúry. / J. Čáp, M. Palenčár
  Martin : [s.n.], 2014
 128. GHG Dôstojnosť v zdravotnej starostlivosti [elektronický zdroj] : zoznam referenčnej literatúry. / J. Čáp, R. Kururcová
  Martin : [s.n.], 2014
 129. GHG Dôstojnosť v starostlivosti o umierajúcich [elektronický zdroj] : . / J. Čáp. R. Kurucová
  Martin : [s.n.], 2014
 130. GII Editoriál: O ľudskej dôstojnosti / J. Čáp
  In: Ošetrovateľstvo: teória-výskum-vzdelávanie [elektronický zdroj]. - Roč. 6, č. 2 (2016), s. 36
 131. GII Editorial / J. Čáp
  In: Central European Journal of Nursing and Midwifery. - Roč. 5, č. 3 (2014), s. 93