Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

 1. AAB Vybrané ošetrovateľské diagnózy v klinickej praxi / E. Gurková ... [et al.]
  Martin : Osveta, 2009
 2. AAB Pády a ich prevencia u hospitalizovaných pacientov / Ivana Bóriková, Martina Tomagová, Michaela Miertová
  Martin : Vydavateľstvo Osveta, 2018
 3. AAB Aktivity denného života [elektronický zdroj] : pre klinickú prax a ošetrovateľský výskum. / I. Bóriková
  Martin : Univerzita Komenského, Jesseniova lekárska fakulta, 2013
 4. AAB Funkčný stav seniora [elektronický zdroj] : . / I. Bóriková
  Martin : JLF UK, 2015
 5. ABC Assessment instruments to measure activities of daily - living a systematic review / I. Bóriková... [et al.]
  In: Contemporary issues of nursing education and practice. - ISBN 978-82-7644-415-5. - Stavanger : Stavanger University, 2010. - S. 81-97 (1AH viac ako 38 000 znakov)
 6. ABC Selected measuring tools in the diagnostics of seniors' cognitive deficit in the context of nursing / M. Tomagová... [et al.]
  In: Contemporary issues of nursing education and practice. - ISBN 978-82-7644-415-5. - Stavanger : Stavanger University, 2010. - S. 98-117 (viac ako 1AH)
 7. ACB Potreby v ošetrovateľstve / M. Tomagová, I. Bóriková a kolektív
  Martin : Osveta, 2008
 8. ACB Vedecká príprava : učebnica pre študentov medicíny. / J. Hanáček, K. Javorka a kol.
  Martin : Osveta, 2010
 9. ACB Ošetrovateľstvo : teória a vedecký výskum. / K. Žiaková a kolektív
  Martin : Osveta, 2009
 10. ACB Ošetrovateľstvo : teória a vedecký výskum. / K. Žiaková a kolektív
  Martin : Osveta, 2003
 11. ACD Únava / I. Bóriková
  In: Vybrané kapitoly z paliatívnej ošetrovateľskej starostlivosti : vysokoškolská učebnica. 2. upr. a dopl. vyd.. - ISBN 978-80-8063-457-5. - Martin : Osveta, 2017. - S. 102-115 [1,29AH]
 12. ACD Dýchavica / I. Bóriková
  In: Vybrané kapitoly z paliatívnej ošetrovateľskej starostlivosti : vysokoškolská učebnica. 2. upr. a dopl. vyd.. - ISBN 978-80-8063-457-5. - Martin : Osveta, 2017. - S. 113-127 [1,17AH]
 13. ACD Únava / I. Bóriková
  In: Vybrané kapitoly z paliatívnej ošetrovateľskej starostlivosti : vysokoškolská učebnica. - ISBN978-80-89544-73-8. - Martin : JLF UK, 2015. - S. 139-156 [1,2AH]
 14. ACD Dýchavica / I. Bóriková
  In: Vybrané kapitoly z paliatívnej ošetrovateľskej starostlivosti : vysokoškolská učebnica. - ISBN978-80-89544-73-8. - Martin : JLF UK, 2015. - S. 157-171 [1,07AH]
 15. ACD Perorálna výživa / I. Bóriková
  In: Multimediálna vysokoškolská učebnica ošetrovateľských techník a zručností [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-88-2. - Martin : Portál JLF UK - MEFANET, 2015. - S. 271-303 [1,6AH] [online]
 16. ADE Príčiny predčasného ukončenia kognitívnej rehabilitácie pacienta s demenciou alzheimerovho typu / M. Tomagová... [et al.]
  In: Česká a slovenská psychiatrie. - Roč. 108, č. 6 (2012), s. 311-317
 17. ADE Selfmanagement bronchiálního astmatu / P. Osacká, I. Bóriková
  In: Sestra. - Roč. 23, č. 3 (2013), s. 31-34
 18. ADE Posudzovanie aktivít denného života / I. Bóriková
  In: Ošetřovatelství a porodní asistence [elektronický zdroj]. - Roč. 1, č. 1 (2010), s. 24-30 [online]
 19. ADE Funkčná dizabilita u pacientov s reumatoidnou artritídou / I. Bóriková... [et al.]
  In: Profese on line [elektronický zdroj]. - Roč. 3, č. 2 (2010), s. 67-78 [online]
 20. ADE Validácia ošetrovateľskej diagnózy Chronická zmätenosť v podmienkach slovenskej klinickej praxe / M. Tomagová... [et al.]
  In: Ošetřovatelství a porodní asistence [elektronický zdroj]. - Roč. 2, č. 2 (2011), s. 185-189 [online]
 21. ADE Cognitive rehabilitation in patients with dementia of the alzheimer type and its impact on activities daily living / M. Tomagová, I. Bóriková, M. Miertová
  In: Journal of Nursing, Social Studies, Public Health and Rehabilitation. - Roč. 4, č. 1-2 (2013), s. 63-74
 22. ADE Validácia ošetrovateľskej diagnózy Narušená pamäť v podmienkach českej a slovenskej klinickej praxe / M. Tomagová, I. Bóriková
  In: Ošetřovatelství a porodní asistence [elektronický zdroj]. - Roč. 2, č. 4 (2011), s. 319-324 [online]
 23. ADE Edukačný program: self-manažment astmatických pacientov / P. Osacká, I. Bóriková
  In: Florence. - Roč. 8, č. 2 (2012), s. 9-11
 24. ADE Validácia ošetrovateľskej diagnózy Chronická zmätenosť v slovenskej a českej ošetrovateľskej praxi / M. Tomagová, I. Bóriková
  In: Profese on line [elektronický zdroj]. - Roč. 5, č. 1 (2012), s. 25-30 [online]
 25. ADF Duchovná tieseň ako ošetrovateľská diagnóza / M. Nemčeková... [et al.]
  In: Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia. - Roč. 5, č. 6, suppl. (2007), s. 1-4
 26. ADF Klasifikačný systém ošetrovateľských diagnóz NANDA International Taxonómia II / M. Tomagová... [et al.]
  In: Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia. - Roč. 7, č. 5 (2009), s. 1-2
 27. ADF Odber kapilárnej krvi pred indikáciou dlhodobej domácej oxygenoterapie / E. Ferencová... [et al.]
  In: Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia. - Roč. 7, č. 6, suppl. (2009), s. 6-8
 28. ADF Mukozitída ako ošetrovateľský problém u pacienta s onkohematologickým ochorením / I. Bóriková... [et al.]
  In: Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia. - Roč. 7, č. 6, suppl. (2009), s. 9-10
 29. ADF Pády u hospitalizovaných pacientov - posudzovanie rizika / I. Bóriková, M. Tomagová
  In: Ošetrovateľstvo: teória-výskum-vzdelávanie [elektronický zdroj]. - Roč. 6, č. 1 (2016), s. 26-31 [online]
 30. ADF Medicinálna pedikúra - súčasť podiatrickej starostlivosti / A. Fúrová ... [et al.]
  In: Diabetes a obezita. - Roč. 4, č. 8 (2004), s. 74-80
 31. ADF Protetická starostlivosť v prevencii a liečbe syndrómu diabetickej nohy / I. Bóriková ... [et al.]
  In: Diabetes a obezita. - Roč. 4, č. 8 (2004), s. 81-89
 32. ADF Výživa pacientov s demenciou v zariadení sociálnej starostlivosti / M. Tomagová... [et al.]
  In: Ošetrovateľstvo: teória-výskum-vzdelávanie [elektronický zdroj]. - Roč. 5, č. 2 (2015), s. 61-67 [online]
 33. ADF Kognitívna dysfunkcia - komparácia ošetrovateľskej a medicínskej terminológie / M. Tomagová... [et al.]
  In: Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia. - Roč. 8, č. 4, suppl. (2010),s. 3-5
 34. ADF Skúsenosti s validáciou ošetrovateľských diagnóz v rámci Slovenskej a Českej republiky / K. Žiaková... [et al.]
  In: Ošetrovateľstvo: teória-výskum-vzdelávanie [elektronický zdroj]. - Roč. 2, č. 3 (2012), s. 96-104 [online]
 35. ADM Real-life experiences of patients with Parkinson’s disease / Martina Tomagová ... [et al.]
  In: Kontakt. - Roč. 21, č. 3 (2019), s. 269-278
 36. ADM Risk factors of falling in patients with neurological diseases / Michaela Miertová ... [et al.]
  In: Kontakt [elektronický dokument]. - Roč. 20, č. 3 (2018), s. e217-e222 [print]
 37. ADM Predictive value of the Morse Fall Scale / I. Bóriková ... [et al.]
  In: Central European Journal of Nursing and Midwifery. - Roč. 8, č. 1 (2017), s. 588-595
 38. ADM Experience of nurses with in-patient aggression in the Slovak Republic / M. Lepiešová ... [et al.]
  In: Central European Journal of Nursing and Midwifery. - Roč. 6, č. 3 (2015), s. 306-312
 39. ADM Selected indicators of mental health in the elderly - The participants the University of the Third Age / M. Tomagová ... [et al.]
  In: Central European Journal of Nursing and Midwifery. - Roč. 7, č. 2 (2016), s. 437-443
 40. ADM Rizikové faktory pádu u hospitalizovaných pacientov / I. Bóriková, M. Tomagová,K. Žiaková
  In: Praktický lékař. - Roč. 97, č. 1 (2017), s. 26-30
 41. ADM The risk of falling among older adults in long-term care: screening by the Morse Fall Scale / Ivana Bóriková ... [et al.]
  In: Kontakt [elektronický dokument]. - Roč. 20, č. 2 (2018), s. e119-e123 [print]
 42. ADM Nurses' experience and attitudes towards in patient aggression on psychiatric wards / M. Tomagová ... [et al.]
  In: Central European Journal of Nursing and Midwifery. - Roč. 7, č. 3 (2016), s. 462-469
 43. ADM Pharmacotherapy as a fall risk factor / Ivana Bóriková ... [et al.]
  In: Central European Journal of Nursing and Midwifery. - Roč. 9, č. 2 (2018), s. 832-839
 44. ADM Významné rizikové faktory pádu v osobnej anamnéze u hospitalizovaných pacientov s neurologickým ochorením / Michaela Miertová ... [et al.]
  In: Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. - Roč. 82/115, č. 6 (2019), s. 645-653
 45. ADM Porovnanie názorov zdravotníckeho personálu a psychiatrických pacientov na agresiu pacientov v psychiatrii s použitím škály MAVAS / M. Lepiešová... [et al.]
  In: Psychiatrie. - Roč. 19, č. 2 (2015), s. 70-75
 46. AEC Problematika ošetrovateľskej diagnostiky v odbornej literatúre / E. Holmanová ... [et al.]
  In: Ošetřovatelská diagnostika a praxe založená na důkazech II. - ISBN 978-80-7368-499-0. - Ostrava : Ostravská univerzita, Zdravotně sociální fakulta, 2008. - S. 21-25
 47. AEC Využitie MMSE v diagnostike a plánovaní starostlivosti u pacienta s demenciou / M. Tomagová ... [et al.]
  In: Ošetřovatelská diagnostika a praxe založená na důkazech II. - ISBN 978-80-7368-499-0. - Ostrava : Ostravská univerzita, Zdravotně sociální fakulta, 2008. - S. 61-65
 48. AEC Problematika posudzovacích nástrojov v ošetrovateľstve / I. Bóriková ... [et al.]
  In: Ošetřovatelská diagnostika a praxe založená na důkazech. - ISBN 978-80-7368-230-9. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2007. - S. 13-17
 49. AEC Predikcia rizika vzniku dekubitov / I. Bóriková
  In: Trendy v ošetřovatelství IV. - ISBN 80-7368-182-X. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2006. - S. 20-26
 50. AEC Využitie klasifikačných systémov v ošetrovateľstve / I. Bóriková
  In: Trendy v ošetřovatelství III. Trends in nursing. - ISBN 80-7042-351-X. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2004. - S. 15-20
 51. AED Compliance pacienta s ischemickou chorobou srdca / I. Bóriková ... [et al.]
  In: Podpora zdravia, prevencia a hygiena v teórii a praxi 4. - ISBN 80-88866-39-1. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského, 2006. - S. 179-185
 52. AED Posudzovanie funkčnej kapacity v oblasti fyzickej dizability / I. Bóriková
  In: Ošetrovateľstvo, teória, výskum a vzdelávanie [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-88866-43-5. - Martin : Univerzita Komenského Bratislava, Jesseniova lekárska fakulta Martin, 2007. - S. 61-70 [CD-ROM]
 53. AED Posudzovanie kognitívnych funkcií u gerontopsychiatrického pacienta s použitím nástroja MMSE / M. Tomagová ... [et al.]
  In: Ošetrovateľstvo, teória, výskum a vzdelávanie [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-88866-43-5. - Martin : Univerzita Komenského Bratislava, Jesseniova lekárska fakulta Martin, 2007. - S. 584-590 [CD-ROM]
 54. AED Psychosociálne aspekty života pacientov s reumatoidnou artritídou / I. Bóriková
  In: Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve [elektronický zdroj]. - ISBN 80-88866-32-4. - Martin : Univerzita Komenského Bratislava, Jesseniova lekárska fakulta Martin, 2005. - S. 22-32 [CD-ROM]
 55. AED Posúdenie fyzickej spôsobilosti a sebaopatery u pacientov s reumatoidnou artritídou / I. Bóriková
  In: Výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve [elektronický zdroj]. - ISBN 80-88866-24-3. - Martin : JLF UK, 2003. - S. 34-40 [CD-ROM]
 56. AEF Collection of scientific data / K. Žiaková... [et al.]
  In: Introduction to Scientific Work : Textbook for Medical Students. - ISBN 978-80-88866-95-4. - Martin : UK JLF, 2011. - S. 34-46 (1AH)
 57. AFC Metóda prípadovej štúdie / M. Lepiešová ... [et al.]
  In: 2. Mezinárodní konference ošetřovatelství pracovníků vzdělávajících nelékařské zdravotnické povolání [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-7013-469-6. - Brno : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2008. - S. 27-32 [CD-ROM]
 58. AFC Metóda myšlienkovej mapy ako aktívna výučbová stratégia / I. Bóriková ... [et al.]
  In: 2. Mezinárodní konference ošetřovatelství pracovníků vzdělávajících nelékařské zdravotnické povolání [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-7013-469-6. - Brno : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2008. - S. 4-7 [CD-ROM]
 59. AFC The issue of patient aggression against nurses in Slovak clinical practice / M. Lepiešová... [et al.]
  In: Violence in Clinical Psychiatry : 9th European Congress. - ISSN 978-90-574-0144-2. - Amsterdam : Kavanah, 2015. - S. 416-418
 60. AFC Posudzovanie v gerontologickom ošetrovateľstve - projekt elektronickej výučbovej databázy / I. Bóriková, M. Tomagová, K. Žiaková
  In: Ošetřovatelský výzkum a praxe založená na důkazech [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-7464-264-7. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2013. - S. 8-12 [online]
 61. AFC Assessment of senior's daily activities in nursing education / I. Bóriková, M. Tomagová, M. Lepiešová
  In: 3rd International Scientific Conference "New approaches to improving health care education: today and tomorrow". - ISBN 978-9984-45-408-5. - Riga : Medical College of the University of Latvia, 2011. - S. 29-34
 62. AFD Meracie a posudzovacie techniky v ošetrovateľskom procese / I. Bóriková ... [et al.]
  In: Vzdelávanie a kvalita ošetrovateľskej starostlivosti [elektronický zdroj]. - ISBN 80-969300-2-8. - Nové Zámky : Stredná zdravotnícka škola, 2005. - Nestr. [9 s.] [CD-ROM]
 63. AFD Sebaopatera v NANDA Taxonómii - posudzovanie a diagnostika / I. Bóriková ... [et al.]
  In: Deficit starostlivosti o seba a jeho vplyv na zdravie. - ISBN 80-969611-0-1. - Bratislava : Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity, 2006. - S. 63-70
 64. AFD Podpora zdravia v NANDA taxonómii / M. Tomagová ... [et al.]
  In: Medzinárodná interdisciplinárna konferencia "Vznik a vývoj neinfekčných epidemických ochorení v 21. storočí". - ISBN 80-8075-200-2. - Trenčín : Trenčianska univerzita A. Dubčeka, 2007. - [S. 1-8]
 65. AFD Manažment prevencie dekubitov v systéme kvality starostlivosti / I. Bóriková
  In: Ošetrovateľstvo 21. storočia v procese zmien 3 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8094-554-1. - Nitra : Univerzita Konštantina Filozofa, 2009. - S. 121-127 [CD-ROM]
 66. AFD Farmakologická compliance u seniorov / I. Bóriková ... [et al.]
  In: VI. Slovenský geriatrický kongres. 35. Reimanove dni. 33. Gressnerove dni. Slovensko-britské geriatrické sympózium. - ISBN 978-80-8068-665-9. - Bratislava : SGGS, 2007. - S. 53-57
 67. AFD Skríning rizika pádu u hospitalizovaných pacientov - pilotná štúdia / I. Bóriková ... [et al.]
  In: Nové trendy v ošetrovateľstve 3. - ISBN 978-80-8082-987-2. - Trnava : Trnavská univerzita, 2016. - S. 67-71
 68. AFD Definovanie ošetrovateľských potrieb a spôsobov ich uspokojovania vybranými teóriami ošetrovateľstva 2. časť / I. Bóriková
  In: Zborník prednášok zo seminára učiteľov ošetrovateľstva "Ľudské potreby ako ošetrovateľský problém". - Bratislava : Inštitút pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov, 1995. - S. 16-21
 69. AFE Daily living with the Parkinson's disease / Ivana Bóriková ... [et al.]
  In: International Scientific Conference Family - Health - Disease [elektronický dokument]. - ISBN 978-83-66007-32-1. - Krakow : Krakowska Akademia im Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2019. - S. 18-18 [CD-ROM]
 70. AFE Parkinson's disease patients' experience of acceptance of the disease and coping patterns / Martina Lepiešová ... [et al.]
  In: International Scientific Conference Family - Health - Disease. - ISBN 978-83-66007-32-1. - Krakow : Krakowska Akademia im Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2019. - S. 33-33
 71. AFE Training of nursing diagnostics of nursing students via electronic training simulator / Martina Tomagová, Katarína Žiaková, Ivana Bóriková
  In: International Scientific Conference Family - Health - Disease. - ISBN 978-83-66007-32-1. - Krakow : Krakowska Akademia im Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2019. - S. 48-48
 72. AFG Differences in Parkinson’s Disease Patients’ Lived Experiences and Perceptions regarding Dignity / Martina Tomagová ... [et al.]
  In: 4th World Conference on Qualitative Research. - ISBN 978-989-54476-7-1. - [s.l.] : Ludomedia, 2019. - S. 136-137
 73. AFG Parkinson’s Disease Patients’ Lived Experiences with the Healthcare Services and their Impact on Dignity: an Interpretative Phenomenological Analysis / Katarína Žiaková ... [et al.]
  In: 4th World Conference on Qualitative Research. - ISBN 978-989-54476-7-1. - [s.l.] : Ludomedia, 2019. - S. 128-129
 74. AFG Nurse's perception of factors contributing to patient aggression - findings from Slovak mental health clinical areas / M. Lepiešová... [et al.]
  In: Violence in Clinical Psychiatry : 9th European Congress. - ISSN 978-90-574-0144-2. - Amsterdam : Kavanah, 2015. - S. 153-154
 75. AFG Analýza rizikových faktorov pádu počas hospitalizácie u pacientov s vybraným neurologickým ochorením / Jaroslav Madleňák, Michaela Miertová, Ivana Bóriková
  In: Sborník příspěvků 11. Liberecké konference nelékařských oborů a 12. Studentské vědecké konference. - ISBN 978-80-7494-494-9. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2019. - S. 80-82
 76. AFG Skríning rizika pádu u pacientov s neurologickým ochorením / Jaroslav Madleňák, Michaela Miertová, Ivana Bóriková
  In: 8. Studentská vědecká konference : sborník abstraktů z konference. - ISBN 978-80-7464-483-2. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2018. - S. 31-31
 77. AFG Testovanie predikčnej hodnoty Morse Fall Scale / Ivana Bóriková, Martina Tomagová, Michaela Miertová
  In: Profesionalita v ošetřovatelství [elektronický dokument] : sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí : 3. - ISBN 978-80-244-5344-6. - Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2018. - S. 24-25 [online]
 78. AFG Klinické skúsenosti s použitím meracieho nástroja na posudzovanie aktivít denného života (ADŽ) / I. Bóriková
  In: Profesionalita v ošetřovatelství. - ISBN 978-80-244-3292-2. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2012. - S. 8-9 [online]
 79. AFG Správné postupy při zavádění a ošetřování periferních žilních katétrů - analýza guidelines / Sandra Dvořáková, Ivana Bóriková
  In: Profesionalita v ošetřovatelství [elektronický dokument] : sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí : 3. - ISBN 978-80-244-5344-6. - Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2018. - S. 52-53 [online]
 80. AFG Riziko pádu u hospitalizovaných pacientov s cerebrovaskulárnymi ochoreniami - pilotná štúdia / Michaela Miertová ... [et al.]
  In: Profesionalita v ošetřovatelství [elektronický dokument] : sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí : 3. - ISBN 978-80-244-5344-6. - Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2018. - S. 60-62 [online]
 81. AFG Parkinsonová choroba a život pod kontrolou - perspektíva pacienta / Martina Tomagová ... [et al.]
  In: Profesionalita v ošetřovatelství [elektronický dokument] : sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí : 3. - ISBN 978-80-244-5344-6. - Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2018. - S. 71-73 [online]
 82. AFG Skúsenosti a postoje sestier na psychiatrických oddeleniach k agresii hospitalizovaných pacientov / M. Tomagová ... [et al.]
  In: Ošetřovatelský výzkum a praxe založená na důkazech. - ISBN 978-80-7464-826-7. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2016. - S. 223-224
 83. AFG Causes of patient aggression - how they are viewed by patients and staff in mental health practice? / M. Tomagová... [et al.]
  In: 4th European Transcultural Nursing Association International Conference 2015 : Reclaiming compassion at the heart of Nursing. - ISBN 978-963-89435-8-3. - Budapešť : Semmelweis University, 2015. - S. 99
 84. AFG Comparison of patients and staff perspectives on strategies used to manage patient aggression / M. Lepiešová... [et al.]
  In: 4th European Transcultural Nursing Association International Conference 2015 : Reclaiming compassion at the heart of Nursing. - ISBN 978-963-89435-8-3. - Budapešť : Semmelweis University, 2015. - S. 96-97
 85. AFG Názory sestier na rizikové faktory vzniku agresie pacientov voči sestrám / I. Bóriková... [et al.]
  In: Profesionalita v ošetřovateľství 2. [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-244-4862-6. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2015. - S. 162-164 [CD-ROM]
 86. AFG Skúsenosti sestier s agresiou pacientov a jej manažmentom / M. Tomagová... [et al.]
  In: Profesionalita v ošetřovateľství 2. [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-244-4862-6. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2015. - S. 240-242 [CD-ROM]
 87. AFG Posudzovanie rizika pádu u hospitalizovaných pacientov - komparatívna štúdia / I. Bóriková, M. Tomagová
  In: Ošetřovatelský výzkum a praxe založená na důkazech. - ISBN 978-80-7464-826-7. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2016. - S. 16-17
 88. AFG Zdravotná gramotnosť seniorskej populácie / Daniela Beňadíková, Ivana Bóriková
  In: Mezinárodní konference studentů doktorských studijních programu Ošetřovatelství. - ISBN 978-80-7560-209-1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2019. - S. 19-22
 89. AFG Zdravotná gramotnosť a chronické ochorenia / Miloš Čakloš, Ivana Bóriková
  In: Mezinárodní konference studentů doktorských studijních programu Ošetřovatelství. - ISBN 978-80-7560-209-1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2019. - S. 28-29
 90. AFG Analýza doporučených postupů pro zavádení a ošetřování periferních žilních katétrů / Sandra Marianová, Ivana Bóriková
  In: Mezinárodní konference studentů doktorských studijních programu Ošetřovatelství. - ISBN 978-80-7560-209-1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2019. - S. 51-53
 91. AFH Analýza doporučených postupů pro zavádení a ošetřování periferních žilních katétrů / Sandra Dvořáková, Ivana Bóriková
  In: Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve : zborník z 12. medzinárodnej vedeckej konferencie, 23.5.2019 Martin. - ISBN 978-80-8187-060-6. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2019. - S. 138-140
 92. AFH "Nie som hocikto" - životná skúsenosť pacientky s Parkinsonovou chorobou / Jana Nemcová ... [et al.]
  In: Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve : zborník z 12. medzinárodnej vedeckej konferencie, 23.5.2019 Martin. - ISBN 978-80-8187-060-6. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2019. - S. 168-170
 93. AFH Elektronický výučbový trenažér pre nácvik ošetrovateľskej diagnostiky / Martina Tomagová ... [et al.]
  In: Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve : zborník z 12. medzinárodnej vedeckej konferencie, 23.5.2019 Martin. - ISBN 978-80-8187-060-6. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2019. - S. 229-231
 94. AFH Bezpečnosť pacienta v pregraduálnom vzdelávaní sestier / E. Gurková ... [et al.]
  In: Quo vadis zdravotníctvo : 3. - ISBN 978-80-555-1869-5. - Prešov : Fakulta zdravotníckych odborov PU, 2017. - S. 20-21
 95. AFH Riziko pádu - tréning ošetrovateľskej diagnostiky / Ivana Bóriková, Martina Tomagová
  In: Bezpečnosť pacienta. Bezpečnosť zdravotníckeho pracovníka. - ISBN 978-80-570-1307-5. - Topoľčany : Svet zdravia, 2019. - S. 9-10
 96. AFH Návrh súboru vybraných ošetrovateľských diagnóz pre kardiologické ošetrovateľstvo / I. Bóriková, K. Ďuriníková
  In: Interná medicína. - Roč. 12, S (2012), s. 5
 97. AFH Compliance pacienta s astmou bronchiale / I. Bóriková
  In: III. Haľákove dni. - ISBN 80-88866-35-9. - Martin : JLF UK, 2005. - S. 42-43
 98. AFH Význam hodnotenia zdravotnej gramotnosti u pacientov s chronickým ochorením / Miloš Čakloš, Ivana Bóriková
  In: Nové trendy v ošetrovateľstve VI [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-568-0392-9. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, 2019. - S. 29-30 [USB-key]
 99. AFH Post-Fall Analysis of Fall Risk Factors in Hospitalized Patients with Neurological Disease / Jaroslav Madleňák, Michaela Miertová, Ivana Bóriková
  In: 41st Student Scientific Conference [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-8187-082-8. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2020. - S. 26-26 [online]
 100. AFH Tvorba elektronického výučbového trenažéra - prepojenie teórie a klinickej ošetrovateľskej praxe / Martina Tomagová, Katarína Žiaková, Ivana Bóriková
  In: Rodina - zdravie - choroba : zborník abstraktov z medzinárodnej vedeckej konferencie. - ISBN 978-80-561-0583-2. - Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo KU, 2018. - S. 76-77
 101. AFH Medication and risk of fall / I. Bóriková ... [et al.]
  In: Nursing of the 21st century in the process of changes 2017. - ISBN 978-80-558-1185-7. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2017. - S. 21-22
 102. AFH Skríning rizika pádu podľa Morse Fall Scale v Slovenskej republike / I. Bóriková ... [et al.]
  In: Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve a v pôrodnej asistencii. Zborník z vedeckej konferencie [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8187-028-6. - Martin : JLF UK-Ústav ošetrovateľstva, 2017. - S. 20-21 [CD-ROM]
 103. AFH Bezpečnosť dieťaťa počas hospitalizácie / Anna Ovšonková ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 13, č. S3 (2018), s. 21-21
 104. AFH Stupnica rizika pádu podľa Morse / I. Bóriková ... [et al.]
  In: Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve a v pôrodnej asistencii. Zborník z vedeckej konferencie [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8187-028-6. - Martin : JLF UK-Ústav ošetrovateľstva, 2017. - S. 22-23 [CD-ROM]
 105. AFH Bezpečnosť pacienta - výsledky pádovej štúdie / Ivana Bóriková, Martina Tomagová, Michaela Miertová
  In: Bezpečnosť pacienta. Bezpečnosť zdravotníckeho pracovníka. - ISBN 978-80-570-0363-2. - Topoľčany : Svet zdravia, 2018. - S. 11-11
 106. AFH Assessment in gerontological nursing / I. Bóriková, M. Tomagová, K. Žiaková
  In: International Nursing Scientific Symposium [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-558-0420-0. - Nitra : Univerzita Konštantina Filozofa, 2013. - S. 7-8 [CD-ROM]
 107. AFH Klasifikačný systém NANDA-I Taxanómia II / M. Tomagová ... [et al.]
  In: Problémy súčasnej pedopsychiatre II. Celoslovenská vedecká konferencia [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89305-13-1. - Martin : JLF UK, 2009. - S. 14-15 [CD-ROM]
 108. AFH Clinical experiences with administration the Barthel index of activities of daily living / I. Bóriková
  In: Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve : zborník abstraktov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-69-1. - Martin : Univerzita Komenského Jesseniova lekárska fakulta, 2014. - S. 20-21 [CD-ROM]
 109. AFH Pády u pacientov s neurologickým ochorením - skríning rizika a intervencie / Michaela Miertová ... [et al.]
  In: Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. - Roč. 81/114, č. Suppl. 2 (2018), s. S2S94-2S94
 110. AFH "Môj život s Parkinsonom" - komparácia prípadov / Martina Tomagová ... [et al.]
  In: Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. - Roč. 81/114, č. Suppl. 2 (2018), s. 2S95-2S95
 111. AFH Dopad Parkinsonovej choroby na každodenné fungovanie v kontexte dôstojnosti pacienta / Martina Tomagová ... [et al.]
  In: Zborník z XI. Medzinárodnej vedeckej konferencie pri príležitosti 15. výročia Hospicu Matky Terezy "Význam multiodborovej spolupáce v hsopicovej starostlivosti". - ISBN 978-80-8132-194-8. - Bratislava : Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, 2018. - S. 309-310
 112. AFH Možnosti podiatrickej starostlivosti v klinickej praxi / A. Fúrová ... [et al.]
  In: Kompendium medicíny. - Č. 20 (2004), s. 8
 113. AFH Riziko pádu u hospitalizovaných detí / A. Ovšonková ... [et al.]
  In: Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve a v pôrodnej asistencii. Zborník z vedeckej konferencie [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8187-028-6. - Martin : JLF UK-Ústav ošetrovateľstva, 2017. - S. 154-156 [CD-ROM]
 114. AFH Spolupráca pacientov s demenciou počas kognitívnej rehabilitácie / M. Tomagová... [et al.]
  In: Alkoholizmus a drogové závislosti (Protialkoholický obzor). - Roč. 47, suppl. 1 (2012), s. 57
 115. AFH Riziko pádu u hospitalizovaných pacientov s neurologickým ochorením / M. Miertová ... [et al.]
  In: Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve a v pôrodnej asistencii. Zborník z vedeckej konferencie [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8187-028-6. - Martin : JLF UK-Ústav ošetrovateľstva, 2017. - S. 143-144 [CD-ROM]
 116. AFH Vek ako rizikový faktor pádu v neurológii / Michaela Miertová ... [et al.]
  In: Zdravotnícke listy. - Roč. 6, č. 1 (2018), s. A6-A7
 117. AFH Problematika pádov - pre vzdelávanie a prax / I. Bóriková ... [et al.]
  In: Quo vadis zdravotníctvo : 3. - ISBN 978-80-555-1869-5. - Prešov : Fakulta zdravotníckych odborov PU, 2017. - S. 15-16
 118. AFH Úroveň zdravotnej gramotnosti seniorskej populácie v Európe / Daniela Beňadíková, Ivana Bóriková
  In: Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve : zborník z 12. medzinárodnej vedeckej konferencie, 23.5.2019 Martin. - ISBN 978-80-8187-060-6. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2019. - S. 26-28
 119. AFH Vplyv zdravotnej gramotnosti na manažment chronických ochorení / Miloš Čakloš, Ivana Bóriková
  In: Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve : zborník z 12. medzinárodnej vedeckej konferencie, 23.5.2019 Martin. - ISBN 978-80-8187-060-6. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2019. - S. 32-34
 120. AFH Interakcia pacientov s Parkinsonovou chorobou so zdravotnou starostlivosťou - negatívne skúsenosti / Martina Lepiešová ... [et al.]
  In: Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve : zborník z 12. medzinárodnej vedeckej konferencie, 23.5.2019 Martin. - ISBN 978-80-8187-060-6. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2019. - S. 123-125
 121. BAB Múdrejší ako astma : edukačný program STOP ASTME: self manažment astmatika. / P. Osacká... [et al.]
  Martin : Mediforum, 2011
 122. BAB Ošetrovateľský slovník / K. Žiaková a kolektív
  Martin : Osveta, 2009
 123. BAB Múdrejší ako astma : edukačný program STOP ASTME: self manažment astmatika. / P. Osacká... [et al.]
  Martin : Mediforum, 2012
 124. BCI Ošetrovateľská starostlivosť o pacientov s vybranými ochoreniami dýchacieho systému [elektronický zdroj] : (vysokoškolské skriptá). / I. Bóriková
  Martin : JLF UK, 2012
 125. BCI Ošetrovateľstvo vo vnútornom lekárstve 1 [elektronický zdroj] : vysokoškolské skriptá. / editori K. Žiaková, P. Galajda, Ľ. Šutarík
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2003
 126. BCI Ošetrovateľský proces [elektronický zdroj] : (teória a prax). / M. Tomagová, I. Bóriková
  Martin : Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, 2010
 127. BCI Vybrané aspekty starostlivosti o zdravie seniorov [elektronický zdroj] : . / M. Zanovitová... [et al.]
  Martin : JLF UK - Portál MEFANET, 2015
 128. BDF Formy a metódy edukácie / Katarína Žiaková, Ivana Bóriková
  In: Info sestra. - Roč. 3, č. 4 (2000), s. 7-8
 129. BDF Edukácia pacienta po korpektómii / A. Fúrová ... [et al.]
  In: Sestra. - Roč. 4, č. 5 (2005), s. 12-14
 130. BDF Vlhké hojenie rán / Z. Čapčíková ... [et al.]
  In: Sestra. - Roč. 4, č. 4 (2005), s. 41
 131. BDF Podiatrická starostlivosť o diabetikov / A. Fúrová ... [et al.]
  In: Sestra. - Roč. 4, č. 6 (2005), s. 16-18
 132. BDF Medicinálna pedikúra / A. Fúrová ... [et al.]
  In: Sestra. - Roč. 4, č. 6 (2005), s. 26-27
 133. BDF Posudzovanie aktivít denného života u seniorov / I. Bóriková
  In: Sestra a lekár v praxi. - Roč. 8, č. 7-8, (2009), s. 28-29
 134. BDF Posudzovanie kognitívnych funkcií seniora / M. Tomagová... [et al.]
  In: Sestra a lekár v praxi. - Roč. 9, č. 3-4, Tématický zošit č. 114: Ošetrovateľstvo v psychiatrii (2010), s. 40-41
 135. BDF Kompetencie sestier / K. Žiaková... [et al.]
  In: Sestra a lekár v praxi. - Roč. 10, č. 5-6 (2011), s. 16-17
 136. BDF Ošetrovateľská diagnostika pri výučbe a v praxi / I. Bóriková, M. Tomagová
  In: Sestra. - Roč. 12, č. 7-8 (2013), s. 16-18
 137. BDF Edukácia pacienta s implantovaným srdcovým defibrilátorom / J. Čipaková ... [et al.]
  In: Sestra a lekár v praxi. - Roč. 6, č. 7-8 (2007), s. 34-35
 138. BDF Krok za krokom / A. Fúrová ... [et al.]
  In: Diabetik. - Roč. 2, č. 6 (2003), s. 24-28
 139. BDF Edukačný program pacienta s ureteroileostómiou / A. Fúrová ... [et al.]
  In: Sestra. - Roč. 3, č. 11 (2004), s. 19-21
 140. BDF Iniciálne ošetrovateľské posúdenie v podiatrickej starostlivosti / A. Fúrová ... [et al.]
  In: Diabetes a obezita. - Roč. 4, č. 8 (2004), s. 59-73
 141. BDF Koronárne príhody a články reťaze života / I. Bóriková ... [et al.]
  In: Sestra. - Roč. 4, č. 10 (2005), s. 18-19
 142. BDF Študentská dokumentácia pre ošetrovateľský proces (I.) / I. Bóriková ... [et al.]
  In: Sestra. - Roč. 1, č. 10 (2002), s. 12-15
 143. BDF Študentská dokumentácia pre ošetrovateľský proces (II.) / I. Bóriková ... [et al.]
  In: Sestra. - Roč. 1, č. 11 (2002), s. 12-13
 144. BDF Násilie v živote sestry / M. Lepiešová ... [et al.]
  In: Info sestra. - Roč. 5, č. 4 (2002), s. 16-19
 145. BDF Posudzovacie škály v ošetrovateľskom procese / I. Bóriková ... [et al.]
  In: Info sestra. - Roč. 5, č. 4 (2002), s. 20-21
 146. BEE Identifikácia výskytu a analýza agresie pacientov voči sestrám - projekt VEGA 1/0217/13 / M. Lepiešová ... [et al.]
  In: Ošetřovatelský výzkum a praxe založená na důkazech. - ISBN 978-80-7464-826-7. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2016. - S. 127-133
 147. BEF Mentor ako súčasť profesionálnej prípravy sestier / M. Lepiešová... [et al.]
  In: Univerzita Komenského a vysokoškolské vzdelávanie : minulosť, prítomnosť, budúcnosť. - ISBN 978-80-223-2790-9. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2009. - S. 36-41
 148. BEF Students' mobility within the bounds of nursing students' practical training at JFM CU in Martin / M. Lepiešová... [et al.]
  In: Profesionálna príprava sestier : Professional preparation of nurses. - ISBN 978-80-88866-76-3. - Martin : Univerzita Komenského v Bratislave Jesseniova lekárska fakulta v Martine, 2010. - S. 40-44
 149. BEF Case study method in nursing education / M. Lepiešová... [et al.]
  In: Profesionálna príprava sestier : Professional preparation of nurses. - ISBN 978-80-88866-76-3. - Martin : Univerzita Komenského v Bratislave Jesseniova lekárska fakulta v Martine, 2010. - S. 53-61
 150. BEF Starostlivosť o seniorskú populáciu - gerontologická, geriatrická a ošetrovateľská problematika / I. Bóriková
  In: Študijné texty pre študentov Univerzity tretieho veku pri JLF UK v Martine. - ISBN 978-80-89544-87-5. - Martin : JLF UK, 2015. - S. 37-46
 151. BFA Assessment tools in gerontological nursing - to create of electronic database / I. Bóriková... [et al.]
  In: International Conference of Czech and Slovak Faculties of Medicine : focused on e-learning and informatics in medical education. - Brno : Masarykova univerzita, 2012. - S. 50-51
 152. BFA Risk factors of patient aggression against nurses - the perspective of Slovak mental health nurses / I. Bóriková... [et al.]
  In: 4th European Conference on Mental Health. - Riga : [s.n.], 2015. - [S. 1]
 153. BFA Electronic educational database - assessment tools in gerontological nursing / I. Bóriková... [et al.]
  In: MEFANET 2013 : 7th international conference of Czech and Slovak faculties of medicine. - Brno : Masarykova univerzita, 2013. - S. 41-42
 154. BFB Validation of nursing diagnosis activity intolerance / V. Červeňová, I. Bóriková
  In: 36. Student Scientific Conference. - Martin : JLF UK, 2015. - S. 27
 155. BFB Moderné interaktívne prostriedky vo výučbe klinických ošetrovateľských predmetov / I. Farský... [et al.]
  In: SIMSYM 2015 : simulačné sympózium. - Martin : JLFUK, 2015. - Nestr. [1 s.]
 156. DAI Dizabilita a sebaopatera u pacientov s revmatoidnou artritídou / I. Bóriková
  Martin : [s.n.], 2009
 157. EDI Slamková, A. - Poledníková, Ľ. Klinické a ošetrovateľské aspekty paliatívnej starostlivosti / I. Bóriková
  In: Ošetrovateľstvo: teória-výskum-vzdelávanie [elektronický zdroj]. - Roč. 3, č. 1 (2013), s. 39 [online]
 158. FAI Ošetrovateľský slovník / zostavovatelia K. Žiaková a kolektív
  Martin : Osveta, 2009
 159. FAI Múdrejší ako astma : edukačný program STOP ASTME: self manažment astmatika. / zostavila I. Bóriková
  Martin : Mediforum, 2012
 160. FAI Potreby v ošetrovateľstve / zostavili M. Tomagová, I. Bóriková
  Martin : Osveta, 2008
 161. FAI Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve [elektronický zdroj] : . / editori I. Bóriková, I. Farský, K. Žiaková
  Martin : Univerzita Komenského Jesseniova lekárska fakulta, Ústav ošetrovateľstva, 2014
 162. FAI Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve [elektronický zdroj] : zborník abstraktov. / editori I. Bóriková, I. Farský, K. Žiaková
  Martin : Univerzita Komenského Jesseniova lekárska fakulta, Ústav ošetrovateľstva, 2014
 163. FAI Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve [elektronický zdroj] : zborník z vedeckej konferencie. / editori M. Miertová, R. Kurucová, I. Bóriková
  Martin : JLF UK Ústav ošetrovateľstva, 2017
 164. GHG Hoigné syndróm / I. Bóriková, M. Tomagová
  Martin : JLF UK - Portál MEFANET, 2015
 165. GHG Koronografické vyšetrenie [elektronický zdroj] : . / M. Mišáková... [et al.]
  Martin : Univerzitná nemocnica, 2011
 166. GHG Funkčné vyšetrenie respiračného, kardiovaskulárneho a močového systému (vybrané vyšetrenia) [elektronický zdroj] : . / I. Bóriková
  Martin : JLF UK - portál MEFANET, 2016
 167. GHG Gerontológia a geriatria ako vedný odbor [elektronický zdroj] : (epidemiológia starnutia, problematika zdravia). / I. Bóriková
  Martin : JLF UK - portál MEFANET, 2014
 168. GHG Osobitosti chorôb v séniu. Geriatrické symptómy a syndrómy [elektronický zdroj] : . / I. Bóriková
  Martin : JLF UK - portál MEFANET, 2014
 169. GHG Koncepčná fáza výskumného procesu - práca s literatúrou [elektronický zdroj] : . / I. Bóriková
  Martin : JLF UK - portál MEFANET, 2013
 170. GHG Kardiovaskulárne ochorenia - rizikové faktory vzniku a oblasti prevencie / I. Bóriková
  Martin : JLF UK - portál MEFANET, 2014
 171. GHG Prax založená na dôkazoch - zdroje informácií [elektronický zdroj] : . / I. Bóriková
  Martin : JLF UK - portál MEFANET, 2013
 172. GHG Klinický odporúčaný postup (KOP) [elektronický zdroj] : . / I. Bóriková
  Martin : JLF UK - portál MEFANET, 2013
 173. GHG Vybrané ochorenia obličiek a močového systému a ošetrovateľská starostlivosť [elektronický zdroj] : . / I. Bóriková
  Martin : JLF UK - Portál MEFANET, 2016
 174. GHG Edukácia pacientov s bronchiálnou astmou [elektronický zdroj] : . / I. Bóriková
  Martin : JLF UK - portál MEFANET, 2013
 175. GHG Kompliancia a adherencia u pacienta s chronickým ochorením [elektronický zdroj] : . / I. Bóriková
  Martin : JLF UK - portál MEFANET, 2013
 176. GHG Rizikové faktory vzniku kardiovaskulárnych ochorení [elektronický zdroj] : oblasti prevencie a edukácie. / I. Bóriková
  Martin : JLF UK - portál MEFANET, 2013
 177. GHG Posudzovanie rizika pádu u hospitalizovaného pacienta - prax založená na dôkazoch [elektronický zdroj] : . / I. Bóriková ... [et al.]
  Martin : JLF UK - portál MEFANET, 2016
 178. GHG Edukačný list č. 1 - sestra / P. Osacká, I. Bóriková, E. Ferencová
  In: Múdrejší ako astma [elektronický zdroj]. - Bratislava : FarmiProfi, 2011. - S. 10-14 [online]
 179. GHG Podpora telesného zdravia seniorov [elektronický zdroj] : . / I. Bóriková
  Martin : JLF UK - Portál MEFANET, 2015
 180. GHG Gerontologická, geriatrická a ošetrovateľská problematika [elektronický zdroj] : . / I. Bóriková
  Martin : JLF UK - portál MEFANET, 2013
 181. GHG Kardiovaskulárne ochorenia - vybraná problematika / I. Bóriková
  Martin : JLF UK - portál MEFANET, 2015
 182. GHG Priority starostlivosti o seniorov - aspekt spoločenský a zdravotný [elektronický zdroj] : . / I. Bóriková
  Martin : JLF UK - portál MEFANET, 2012
 183. GHG Prevencia pádov v domácom prostredí [elektronický zdroj] : klinické odporúčania pre seniorov a ich opatrovateľov. / I. Bóriková ... [et al.]
  Martin : JLF UK - portál MEFANET, 2016
 184. GHG Meracie nástroje v gerontologickom ošetrovateľstve [[elektronický zdroj]] : . / M. Bóriková ... [et al.]
  Martin : Portál MEFANET-JLF UK, 2014
 185. GHG Vybrané ochorenia tráviaceho systému a ošetrovateľská starostlivosť [elektronický zdroj] : . / I. Bóriková
  Martin : JLF UK - portál MEFANET, 2015
 186. GHG Pád - charakteristika, typy, posudzovanie rizika pádu [elektronický zdroj] : . / I. Bóriková
  Martin : JLF UK - Portál MEFANET, 2017
 187. GII Bezpečnosť pacienta. Bezpečnosť zdravotníckeho pracovníka [elektronický dokument] : . / Ivana Bóriková, Zuzana Ondrušová, Zlatica Halmová
  Topoľčany : Svet zdravia, 2019
 188. GII ŠVOČ v ošetrovateľstve / I. Bóriková
  In: Sestra. - Roč. 4, č. 6 (2005), s. 13
 189. GII Konferencia "Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve" / I. Bóriková
  In: Naša univerzita. - Roč. 58, č. 1 (september 2011), s. 28-29
 190. GII Slovník / I. Bóriková ... [et al.]
  In: Info sestra. - Roč. 2, č. 4 (1999), s. 18
 191. GII Slovník / I. Bóriková
  In: Info sestra. - Roč. 2, č. 1 (1999), s. 18
 192. GII Editoriál / I. Bóriková
  In: Ošetrovateľstvo: teória-výskum-vzdelávanie [elektronický zdroj]. - Roč. 5, č. 2 (2015), s. 41 [online]