Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

 1. AAA Management chronických rán / Edita Hlinková ... [et al.]
  Praha : Grada Publishing, 2019
 2. ACD Aplikácia topických liekov / M. Balková
  In: Multimediálna vysokoškolská učebnica ošetrovateľských techník a zručností [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-88-2. - Martin : Portál JLF UK - MEFANET, 2015. - S. 564-591 [1,5AH [online]
 3. ACD Zaistenie periférnej venóznej linky / M. Balková
  In: Multimediálna vysokoškolská učebnica ošetrovateľských techník a zručností [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-88-2. - Martin : Portál JLF UK - MEFANET, 2015. - S. 350-368 [online] [1AH]
 4. ACD Dekubity / M. Balková
  In: Nehojace sa rany : vysokoškolská učebnica. - ISBN 978-80-8063-433-9. - Martin : Osveta, 2015. - S. 176-195 [1AH]
 5. ACD Manažment perioperačnej starostlivosti v neurochirurgii / M. Balková
  In: Multimediálna e-učebnica Ošetrovateľské postupy v špeciálnej chirurgii [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-72-1. - Martin : JLF UK - Portál MEFANET, 2015. - Nestr. [20 s.] [1 AH] [online]
 6. ADM Use of measurement tools for screening of postoperative delirium in nursing practice / Mária Balková, Martina Tomagová
  In: Central European Journal of Nursing and Midwifery. - Roč. 9, č. 3 (2018), s. 897-904
 7. ADM Dekubity u pacientov s komorbidnými neurologickými ochoreniami / Jana Nemcová ... [et al.]
  In: Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. - Roč. 81/114, č. Supplement 1 (2018), s. S19-S22
 8. ADM The factors of pressure ulcer's in critically ill patients / Edita Hlinková ... [et al.]
  In: Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. - Roč. 81/114, č. Supplement 1 (2018), s. S13-S18
 9. AED Všeobecné zásady podávania liekov / M. Balková
  In: Multimediálna vysokoškolská učebnica ošetrovateľských techník a zručností [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-88-2. - Martin : Portál JLF UK - MEFANET, 2015. - S. 538-552 [online]
 10. AED Podávanie liekov per os / M. Balková
  In: Multimediálna vysokoškolská učebnica ošetrovateľských techník a zručností [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-88-2. - Martin : Portál JLF UK - MEFANET, 2015. - S. 553-563 [online]
 11. AFH Spokojnosť pacientov so stomiou s poskytovanou starostlivosťou a edukáciou / Edita Hlinková ... [et al.]
  In: Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve : zborník z 12. medzinárodnej vedeckej konferencie, 23.5.2019 Martin. - ISBN 978-80-8187-060-6. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2019. - S. 60-62
 12. AFH Model kvality starostlivosti z pohľadu pacienta / Jana Nemcová ... [et al.]
  In: Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve : zborník z 12. medzinárodnej vedeckej konferencie, 23.5.2019 Martin. - ISBN 978-80-8187-060-6. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2019. - S. 165-167
 13. AFH Využitie meracích nástrojov v skríningu pooperačného delíria v ošetrovateľskej praxi / M. Balková, M. Tomagová
  In: Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve a v pôrodnej asistencii. Zborník z vedeckej konferencie [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8187-028-6. - Martin : JLF UK-Ústav ošetrovateľstva, 2017. - S. 17-19 [CD-ROM]
 14. AFH Ošetrovanie kožných komplikácií stómií / Edita Hlinková ... [et al.]
  In: Zdravotnícke listy. - Roč. 6, č. 1 (2018), s. A1-A1
 15. AFH Ošetrovateľská dokumentácia u pacienta so stómiou / E. Hlinková ... [et al.]
  In: Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve a v pôrodnej asistencii. Zborník z vedeckej konferencie [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8187-028-6. - Martin : JLF UK-Ústav ošetrovateľstva, 2017. - S. 104-106 [CD-ROM]