Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

prof. Mgr. Katarína Žiaková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav ošetrovateľstva
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/2633 417
41417

Dana Balková

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav ošetrovateľstva
sekretárka, sekretár
043/2633 418
41418

Mgr. Lukáš Blahút

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav ošetrovateľstva
vedecký a výskumný zamestnanec

doc. Mgr. Ivana Bóriková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav ošetrovateľstva
docent vysokej školy, univerzity
043/2633 433
41433

doc. Mgr. Juraj Čáp, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav ošetrovateľstva
docent vysokej školy, univerzity
043/2633 434
19C
41434

Mgr. Edita Hlinková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav ošetrovateľstva
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 436
41436

Mgr. Radka Kurucová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav ošetrovateľstva
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 400
41400

Mgr. Martina Lepiešová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav ošetrovateľstva
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 435
41435

Mgr. Michaela Miertová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav ošetrovateľstva
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 456
41456
[1] 2

Doktorandi

Denní doktorandi

  • Mgr. Laura Chupáčová | chupacova10@uniba.sk | VoIP: 41438 (prerušené)
  • Mgr. Pavol Faťun | fatun1@uniba.sk | VoIP: 41438
  • Mgr. Branislav Malý | maly32@uniba.sk | VoIP: 41438