Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

Mgr. Anna Ovšonková, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav ošetrovateľstva
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
043/2633 456
VoIP
41456
Publikačná činnosť

Oľga Šimeková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav ošetrovateľstva
pomocník a upratovač v kancelárii
Telefón
043/2633 418
VoIP
41418

doc. Mgr. Martina Tomagová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav ošetrovateľstva
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
043/2633 433
VoIP
41463
Poznámka
41433
Publikačná činnosť

Mgr. Mária Zanovitová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav ošetrovateľstva
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
043/2633 435
VoIP
41435
Publikačná činnosť