Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Projekty

Výskumné projekty, ktoré sa realizujú prípadne realizovali na Ústave ošetrovateľstva nájdete zoradené podľa typu grantu (grantovej agentúry) na ľavej strane v záložkách.