Špecializačné śtúdium

Zaradení uchádzači:


Meno a priezvisko Školenec Školenec Školenec Školenec Školenec
MUDr. Anna Mešková MUDr. L. Troppová (Lačná) MUDr. J. Lazor MUDr. E. Beličáková MUDr. M. Poláková  
MUDr. Klára Krivčíková MUDr. Terézia Janíková MUDr. V. Smiková (Čujová) MUDr. Z. Lednická MUDr. I. Žiačiková MUDr. A. Pavlušová
MUDr. Ivan Kocan MUDr. Lucia Guľová MUDr. I. Lukáčová (Babinská) MUDr. M. Šteruský MUDr. A. Šimková MUDr. A. Bobčáková
           
Ukončení:  MUDr. J. Urban (2013) MUDr. A. Benčová, PhD. (2014) MUDr. V. Bellová (2014) MUDr. E.Černá (2014) MUDr. P. Kajtár (2015)
  MUDr. M. Depešová 2015 MUDr. M. Genzorová (2017)