Zamestnanci

doc. MUDr. Katarína Šimeková, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika infektológie cestovnej medicíny
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
043/4133 987
VoIP
41708
Poznámka
043/4203522
Publikačná činnosť

MUDr. Dušan Krkoška, CSc.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika infektológie cestovnej medicíny
odborný asistent vysokej školy, univerzi

prof. MUDr. Mária Szilágyiová, CSc.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika infektológie cestovnej medicíny
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
043/4133 987
VoIP
41708
Poznámka
043/4203223
Publikačná činnosť