Špecializačné štúdium

Lektori praktickej časti Školenec 1 Školenec 2 Školenec 3 Školenec 4
MUDr. Dušan Krkoška, CSc. MUDr. Michaela Čupková      
doc. MUDr. Katarína Šimeková, PhD. MUDr. Radka Ďurišová MUDr. Lukáš Špaňo    
MUDr. Eva Mazúchová MUDr. Róber Rosoľanka MUDr. Stanislava Petrášová MUDr. B. Šimská  
MUDr. Ľudmila Kašáková MUDr. Jana Hánová Priesolová MUDr. Andrea Hricová T. Modynets  
MUDr. Martin  Babušík MUDr. Kristína Kaňuchová MUDr. Andrea Jacková V. Shandor