Postgraduálne štúdium

Školiteľ: doc. MUDr. Katarína Šimeková, PhD.:

Doktorand: MUDr. Robert Rosoľanka (interný)

téma: Vplyv prevencie na výskyt importovaných nákaz v SR.

 

Školiteľ: doc. MUDr. Katarína Šimeková, PhD.:

Doktorand: MUDr. Veronika Medzihradská-Bartošová (interný)

téma: Sledovanie incidencie a rozsahu poškodenia pečene pri vybraných bakteriálnych ochoreniach.