Zamestnanci

Prednosta kliniky:

doc. MUDr. Anton Dzian, PhD. 
tel.: +421 43 4203 418
VOIP: 41 772
E-mail: anton.dzianjfmed.uniba.sk , anton.dziangmail.com

Zástupca prednostu:

MUDr. Ivan Fučela
tel.: +421 43 4203 942, 4203 415
E-mail: ivanfucelagmail.com 

Sekretariát:

Miroslava Serdelová 
tel.: 043/4203 697
VOIP: 41 704
E-mail: chirjfmed.uniba.sk

Zamestnanci UNM:

MUDr. Petr stiegler, PhD. - emeritný primár
MUDr. Milan Dzetkulič – sekundárny lekár
MUDr. Marek Malík - sekundárny lekár
MUDr. Michaela Skaličanová – interný doktorand
Mgr. Mária Erteľová - vedúca sestra